Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |


Değerli araştırmacılar, dergimiz makale süreç işletim üst sınırına ulaştığı için Editör Kurulu tarafından bir süre yayın kabulüne kapanmıştır. 

Yayın Periyot Değişikliği: KSÜSBD, 2021 yılı itibarıyla yayın periyodunu yılda üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak güncellemiştir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 1

Yazarlarımız sisteme çalışmalarını yüklerken çalışmaları ile birlikte mutlaka intihal raporlarını ve telif devir formlarını da yüklemelidir. Ayrıca sisteme yüklenen çalışmalarda yazar, kurum, unvan bilgileri bulunmamalıdır. Çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 2

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalarda yazarlar bu onay belgesini de sisteme yüklemelidir ve ayrıca yazarların çalışma içerisinde izinle ilgili bilgilere yer vermesi gerekmektedir.

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalar şunlardır:

  1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

  2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

  3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

  4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

  5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |
Cover Image


Değerli araştırmacılar, dergimiz makale süreç işletim üst sınırına ulaştığı için Editör Kurulu tarafından bir süre yayın kabulüne kapanmıştır. 

Yayın Periyot Değişikliği: KSÜSBD, 2021 yılı itibarıyla yayın periyodunu yılda üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak güncellemiştir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 1

Yazarlarımız sisteme çalışmalarını yüklerken çalışmaları ile birlikte mutlaka intihal raporlarını ve telif devir formlarını da yüklemelidir. Ayrıca sisteme yüklenen çalışmalarda yazar, kurum, unvan bilgileri bulunmamalıdır. Çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 2

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalarda yazarlar bu onay belgesini de sisteme yüklemelidir ve ayrıca yazarların çalışma içerisinde izinle ilgili bilgilere yer vermesi gerekmektedir.

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalar şunlardır:

  1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

  2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

  3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

  4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

  5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Volume 17 - Issue 2 - Oct 20, 2020
 1. Altıncı Sınıf Tam Sayılar Konusunda Uygulanan Gerçekçi Matematik Eğitiminin Öğrencilerin Matematik Motivasyonlarına Etkisi
  Pages 543 - 571
  Hasan Güner BERKANT, Rümeysa YAREN
 2. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Bulunduğu İlkokullarda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Nicel Açıdan İncelenmesi
  Pages 572 - 599
  Adnan DELEN, Muhammet Hanifi ERCOŞKUN
 3. Finlandiya Erken Çocukluk Eğitimi
  Pages 600 - 624
  Munise DURAN, Ayşe Nazenin TAŞTEKİN
 4. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
  Pages 625 - 651
  Feyzullah EZER, Selda AKSÜT
 5. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Ve 4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Coğrafya Kavramları Bağlamında Değerlendirilmesi
  Pages 652 - 679
  Turan KAÇAR, Birol BULUT
 6. Öğretmenlerin Kendini İşe Verememe Nedenleri Üzerine Fenomenolojik Bir Çözümleme
  Pages 680 - 728
  Akif KÖSE, Mehmet UZUN
 7. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 729 - 749
  Arife BAŞ, Yemliha COŞKUN
 8. Öğretmen ve Öğrencilere Göre 4006 TÜBITAK Bilim Fuarları Etkililikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 750 - 774
  Gülenaz SELÇUK, Erkan ATALMIŞ, Ahmet ATAÇ
 9. Birsen Ekim Özen’in Çelebi Zinciri Adlı Eserinin Değerler Eğitimi ve Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Temalara Uygunluk Açısından İncelenmesi
  Pages 775 - 798
  Tuğrul Gökmen ŞAHİN, Özcan BAYRAK
 10. Okullardaki Örgütsel Belirsizlik Düzeyini Belirleme Ölçeği'nin Geliştirilme Çalışması
  Pages 799 - 823
  Esef TOYTOK, Merve YAVUZ
 11. Adıyaman’da Bir Kültür Unsuru Olarak Çiğköfte
  Pages 824 - 841
  M. Fatih ALKAYIŞ, Serdal YERLİ
 12. Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiirinde Mistisizm Ve Sezgi
  Pages 842 - 850
  Kemal ŞAMLIOĞLU
 13. “Bahar Ve Kelebekler” Hikâyesinde “Yeni Lisan” Makalesinden Yansımalar
  Pages 851 - 867
  Mehmet Fetih YANARDAĞ
 14. Fıtrat Özellikleri Ekseninde Ortak Alan Oluşturmanın İletişime Etkisinin Değerlendirilmesi (Mesnevî Özelinde)
  Pages 868 - 883
  Mustafa ÇOBAN, Esra BOZKURT
 15. Kendi Özel Arşivindeki Belgelere Göre Maraş’ın Tanınmış Simalarından Hasan Refet Efendi
  Pages 884 - 921
  Erhan ALPASLAN, Mehmet BİLMEN
 16. Yeşil Ürün Satın Alma Davranışı İle Dini Değerlerin İlişkilendirilmesi: Bingöl İli Örneği
  Pages 922 - 943
  Abdulvahap BAYDAŞ, Uğur BERDİBEK
 17. Siber Zorbalık Bağlamında Twitter Fenomenleri
  Pages 944 - 966
  Kenan BÖLÜKBAŞ, Ali Murat KIRIK
 18. XVIII. ve XIX. Yüzyılda Maraş’ta Gayrimüslimlerin İktisadi Durumları
  Pages 967 - 986
  Adem ÇALIŞKAN
 19. Are Number Of Tourist Arrivals The Driving Force Of Economic Growth in Mediterranean Countries?: Augmented Mean Group Estimator
  Pages 987 - 1006
  Eda DİNERİ
 20. The Effect of Technology Adoption on Job Insecurity: A Case Study in Turkish Textile Sector
  Pages 1007 - 1023
  Arif Selim EREN, Kevser OZYASAR, Mustafa TAŞLIYAN
 21. Türkiye’nin NATO Üyeliği ve Üyeliğin TBMM’de Kabulü
  Pages 1024 - 1049
  Ayşe ERKMEN
 22. Örgütsel İletişim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Lojistik Yetenek Üzerindeki Etkisi
  Pages 1050 - 1078
  Burcu ERŞAHAN, İsmail BAKAN, Makbule OĞUZ
 23. Temel Kaynaklardan Hareketle Türk Devlet Geleneğinde Meşruluğun Dayanakları
  Pages 1079 - 1099
  İsmail GÖKTÜRK
 24. Empiric Evidences On The Relationship Between Tax Revenues and Income Distribution Inequality: Kónya Panel Causality Test
  Pages 1100 - 1117
  Temel GÜRDAL, Veysel İNAL, Kadriye İZGİ ŞAHPAZ
 25. Bağımsız Denetçinin Eğitim Seviyesi ve Mesleki Tecrübesine Göre Mesleki Bağlılık ve Denetimde Kalite Algı Düzeyi
  Pages 1118 - 1134
  Zeynep HATUNOĞLU, Nurettin KOCA
 26. Türkiye’de Maden İşletmelerinde Yatırım Teşvik Uygulaması Ve Örneklerle Muhasebe Kayıtları
  Pages 1135 - 1163
  Mustafa KISAKÜREK, Seval ELDEN, Mesut TATLI
 27. Tanzimat Sonrası Evkaf-ı Müstesna
  Pages 1164 - 1197
  Kemalettin KOÇ
 28. Sağlık Okuryazarlığı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 1198 - 1217
  Abdullah SOYSAL, Eda OBUZ
 29. Helal Gıda Tüketimine Yönelik Tutumların Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi (Adıyaman Örneği)
  Pages 1218 - 1238
  Derya ÖZÇELİK YORULMAZ, Yavuz AKÇİ
Indexes and Platforms