Year 2016, Volume 17 , Issue 2, Pages 442 - 480 2016-12-21

Medya Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri

ÇAĞLA ATMACA [1]


Bilinçli nesiller yetiştirmek üzere eğitim alan öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı bilgi ve becerisi hayati öneme sahiptir. Bu nedenle bu çalışma ilk kez pilot uygulama olarak medya okuryazarlığı dersini alan Türkçe öğretmeni adayları (N: 57) ile bu dersi almamış olan İngilizce öğretmeni adaylarının (N: 65) medya ve medya okuryazarlığı kavramlarına yönelik algılarını saptamayı, kendilerini medya okuryazarı olarak görüp görmediklerini belirlemeyi ve medya okuryazarlığını üniversite eğitimde olup olmaması gerektiğine dair görüşlerini toplamayı amaçlamıştır. Bu çalışmada açık uçlu sorular kullanılmış ve nitel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak medya okuryazarlığı dersini alan öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara cevap verirken kullandıkları toplam kelime sayısının (F: 5099) bu dersi almayan öğretmen adaylarının kullandığı toplam kelime sayısının  (F: 2915) neredeyse iki katı olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların medya tanımlarına bakıldığında 47 (%38) katılımcının medyayı araç olarak tanımladığı görülmüştür. Medya okuryazarlığı tanımında ise İngilizce öğretmeni adayları bu kavramı en çok bilinçli kullanım (F: 16) olarak tanımlarken Türkçe öğretmeni adayları bu kavramı en çok eleştirel düşünme (F: 22)  ile bağdaştırmışlardır. Her iki grupta da öğretmen adaylarının yarısından fazlası kendini medya okuryazarı olarak tanımlamıştır. Medya okuryazarlığını üniversite eğitiminde yer alması konusunda ise Türkçe öğretmeni adaylarının İngilizce öğretmeni adaylarına göre daha yüksek seviyede olumlu görüş bildirdiği görülmüştür. 

Medya, medya eğitimi; medya okuryazarlığı, öğre tmen adayları, öğretmen eğitimi
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: ÇAĞLA ATMACA

Dates

Publication Date : December 21, 2016

APA ATMACA, Ç . (2016). Medya Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri. Ege Eğitim Dergisi , 17 (2) , 442-480 . DOI: 10.12984/egeefd.280753