Year 2016, Volume 17 , Issue 2, Pages 481 - 503 2016-12-21

Üç Boyutlu Yazdırma Teknolojilerinin Eğitim Alanında Kullanımı: Türkiye’deki Uygulamalar

Kadir Demir [1] , Elif Buğra Kuzu Demir [2] , Cansu Çaka [3] , Ufuk Tuğtekin [4] , Hakan İslamoğlu [5] , Abdullah Kuzu [6]


Bu çalışmanın amacı; üç boyutlu (3B) yazdırma teknolojilerini tanıtmak, eğitimle ilişkisini açıklamak ve ülkemizde nasıl kullanıldığını incelemektir. Tıp, mimarlık ve birçok alanda yaygın olarak kullanılan 3B yazdırma teknolojileri eğitim alanında da giderek artan bir ilgiyle karşılanmaktadır. Plastik, oyun hamuru, metal gibi birçok hammaddeyi kullanarak dijital ortamdaki modellerin somut nesneler olarak üretilebilmesini sağlayan 3B yazıcılar bulunmaktadır. Bununla birlikte 3B yazdırma teknolojileri arasında 3B tasarım yazılımları, 3B tarayıcılar ve 3B mürekkep (filament) yer almaktadır. Birçok farklı ürünün bir arada yer aldığı çok geniş bir ekosisteme sahip 3B yazdırma teknolojilerinin odak noktasında 3B yazıcılar yer almaktadır. 3B yazıcılar; zaman ve maliyet tasarrufu, yedeklemeyi kolaylaştırma, güvenlik ve gizlilik, geometrik özgürlük ve çevre dostu olanaklara sahiptir. Bununla birlikte kısıtlı hammadde, yüksek maliyet ve sınırlı sağlamlık sınırlılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmada, 3B yazıcıların özellikle ülkemizde hangi kurumlar tarafından ne amaçla kullanıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca, çalışmada 3B yazdırma teknolojilerinin eğitim ortamlarında nasıl kullanılabileceğine yönelik öneriler bulunmaktadır.

Ü ç boyutlu yazdırma, üç boyutlu yazıcı, üç boyutlu tasarım
 • D Printer (2015). 19 Aralık 2015 tarihinde http://sunum.sabanciuniv.edu/en/3d-printer adresinden erişilmiştir.
 • D Printer sistemleri semineri. (2015). 23 Aralık 2015 tarihinde http://www.gedik.edu.tr/haberler/uc-boyutlu-yazici-3d-printer-sistemleri-semineri adresinden erişilmiştir.
 • AMNH. (2013). Using 3D printing to reconstruct dinosaurs, students learn to think like paleontologists. 8 Şubat 2015 tarihinde http://www.amnh.org/explore/news-blogs/education-posts/students-use-3d-printing-to-reconstruct-dinosaurs adresinden erişilmiştir.
 • Azimi, P., Zhao, D., Pouzet, C., Crain, N. E., & Stephens, B. (2016). Emissions of ultrafine particles and volatile organic compounds from commercially available desktop three-dimensional printers with multiple filaments. Environmental Science and Technology, 1260-1268.
 • Bara, J. E., Turner, C. H., Zhang, Z. ve Hawkins, C. I. (2015). Tangible visualization of molecular dynamics simulations using 3-D printing. Education for Chemical Engineers, 13, 9–16. doi:10.1016/j.ece.2015.07.001
 • Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83(2), 39–43. doi:10.1080/00098650903505415
 • Berman, B. (2012). 3-D printing: The new industrial revolution. Business Horizons, 155-162.
 • Biyomedikalde 3D yazıcı uygulamaları radyo Kİ. (2015). 21 Aralık 2015 tarihinde http://radyoki.kocaeli.edu.tr/biyomedikalde-3d-yazici-uygulamalari/ adresinden erişilmiştir.
 • Boyraz, B. ve Dolunay, A. (2014). Heykel sanatında ön modelleme aşaması ve üç boyutlu yazıcı uygulamaları. Ulakbilge, 2 (3), s.69-80.
 • Bradshaw, S., Bowyer, A., & Haufe, P. (2010). The intellectual property implications of low-cost. SCRIPTed, 7(1), 5-31. 15 Kasım 2016 tarihinde http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol7-1/bradshaw.asp adresinden erişilmiştir.
 • Brown, A. (2015). 3D Printing in instructional settings: Identifying a curricular hierarchy of activities. TechTrends, 59(5), 16-24.
 • Campbell, T., Williams, C., Ivanova, O. ve Garrett, B. (2011). Could 3D
 • printing change the world? Technologies, potential, and ımplications of additive manufacturing. Washintgon, DC: Atlantic Council. 23 Mart 2016 tarihinde http://www.atlanticcouncil.org/images/files/publication_pdfs/403/101711_ACUS_3DPrinting.PDF adresinden erişilmiştir.
 • Cubinter. (2015). 23 Aralık 2015 tarihinde http://erdeminanc.com/cubinter/ adresinden erişilmiştir.
 • Çözüm ortaklarımız - Doğa Okulları. (2015). 20 Aralık 2015 tarihinde http://www.dogaokullari.com/tr/cozum-ortaklarimiz adresinden erişilmiştir.
 • D’Aveni, R. (2015). The 3-D printing revolution. Harvard Business Review, 41-48.
 • Eisenberg, M. (2013). 3D printing for children: What to build next? International Journal of Child-Computer Interaction, 7-13.
 • Gartner. (2015). Gartner's 2015 Hype Cycle for emerging technologies identifies the computing innovations that organizations should monitor. 28 Kasım 2015 tarihinde http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217 adresinden erişilmiştir.
 • Gibson, I., Rosen, D. ve Stucker, B. (2010). Additive manufacturing technologies. New York, NY: Springer.
 • Görme engelli çocuklar için 3D basılmış kabartma resim kitapları. (t.y.). http://www.rigid3d.com/gorme-engelli-cocuklar-icin-3d-basilmis-kabartma-resim-kitaplari/ adresinden erişilmiştir.
 • Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V. ve Freeman, A. (2014). NMC
 • Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. Austin, TX: The New Media Consortium.
 • Kostakis, V. ve Papachristou, M. (2014). Commons-based peer production and digital fabrication: The case of a RepRap-based, Lego-built 3D printing-milling machine. Telematics and Informatics, 31(3), 434–443. doi:10.1016/j.tele.2013.09.006
 • Kostakis, V., Niaros, V., & Giotitsas, C. (2015). Open source 3D printing as a means of learning: An educational experiment in two high schools in Greece.Telematics and informatics, 32(1), 118-128.
 • Kroll, E. ve Artzi, D. (2011). Enhancing aerospace engineering students’ learning with 3D printing wind-tunnel models. Rapid Prototyping Journal, 17(5), 393–402. doi:10.1108/13552541111156522
 • Lehrer, R. ve Romberg, T. (1996). Exploring children’s data modeling. Cognition and Instruction, 14(1), 69–108. 20 Kasım 2016 tarihinde http://www.jstor.org/stable/3233689 adresinden erişilmiştir.
 • Lipson, H. ve Kurman, M. (2013). Fabricated: The new world of 3D printing. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc.
 • Loy, J. (2014). eLearning and eMaking: 3D printing blurring the digital and the physical. Education Sciences, 4(1), 108-121.
 • MakerBot (2015). 30 Aralık 2015 tarihinde http://www.makerbot.com adresinden erişilmiştir.
 • Mavromanolakis, G. (2015). Three dimensional printing technology in science and engineering education. A best-practice: Study, design and 3D print an operational model of a 2000 year-old computer. Pixel (Ed.), Proceedings of International Conference: Future of Education, 5th Edition içinde . Florance, ITALY: Libreriauniversitaria.it.
 • McMenamin, P. G., Quayle, M. R., McHenry, C. R. ve Adams, J. W. (2014). The production of anatomical teaching resources using three-dimensional
 • (3D) printing technology. Anatomical Sciences Education, 7(6), 479–486. doi:10.1002/ase.1475
 • Melchels, F. P., Domingos, M. A., Klein, T. J., Malda, J., Bartolo, P. J., & Hutmacher, D. W. (2011). Additive manufacturing of tissues and organs. Progress in Polymer Science, 1079-1104.
 • Mesleki eğitimde dimension dönemi (2015). 19 Aralık 2015 tarihinde http://www.infotron.com.tr/dimension/news-043.html adresinden erişilmiştir.
 • Olla, P. (2015). Opening Pandora’s 3D printed box. Technology and
 • Society Magazine, 34(3), 74-80.
 • O’Neill, T. ve Williams, J. (2013). 3D printing. Ann Arbor, MI: Cherry Lake Publishing.
 • Ortaokul öğrencileri uprint kullanıyor (2015). 20 Aralık 2015 tarihinde http://www.infotron.com.tr/dimension/news-068.html adresinden erişilmiştir.
 • Priyoid (2015). İTÜ, 3D yazıcı ile geliştirdikleri roketi fırlattı. 22 Aralık 2015 tarihinde http://www.priyoid.com/haberler/itu-3d-yazici-ile-gelistirdikleri-roketi-firlatti/ adresinden erişilmiştir.
 • Ravitz, J., Hixson, N., English, M. ve Mergendoller, J. (2012). Using project based learning to teach 21 st century skills : Findings from a statewide initiative. Annual Meetings of the American Educational Research Association. içinde (ss. 1–9). Vancouver, BC.
 • Sağlık sektöründeki yeni umut ışığı: 3D printer teknolojisi (2014). 23 Aralık 2015 tarihinde http://www.printondemand.com.tr/saglik-sektorundeki-yeni-umut-isigi-3d-printer-teknolojisi/ adresinden erişilmiştir.
 • Savery, J. R. (2015). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. Andrew Walker, Heather Leary, C. Hmelo-Silver ve P. A. Ertmer (Eds.), Essential Readings in Problem-Based Learning: Exploring and Extending the Legacy of Howard S. Barrows içinde . West Lafayette, IN: Purdue University Press.
 • Schelly, C., Anzalone, G., Wijnen, B., & Pearce, J. M. (2015). Open-source 3-D printing technologies for education: Bringing additive manufacturing to the classroom. Journal of Visual Languages & Computing, 28, 226-237.
 • Segerman, H. (2012). 3D printing for mathematical visualisation. The Mathematical Intelligencer, 34(4), 56–62. doi:10.1007/s00283-012-9319-7
 • Sınıfta dimension 3D printer kullanmak yaratıcılığı tetikliyor (2015). 19 Aralık 2015 tarihinde http://www.infotron.com.tr/dimension/news-045.html adresinden erişilmiştir.
 • Thornburg, D., Thornburg, N. ve Armstrong, S. (2014). The invent to learn guide to 3D printing in the classroom: Recipes for success. Illinois, IL: Constructing Modern Knowledge Press.
 • TMMOB Makine Mühendisleri Odası (2015). “Ankara 3D printing etkinliği-Mühendislikte 3D yazici yöntemleri” konulu panel gerçekleştirildi. 22 Aralık 2015 tarihinde http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=43384 adresinden erişilmiştir.
 • Verner, I. ve Merksamer, A. (2015). Digital design and 3D printing in technology teacher education. Procedia CIRP, 36, 182–186. doi:10.1016/j.procir.2015.08.041
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kadir Demir

Author: Elif Buğra Kuzu Demir

Author: Cansu Çaka

Author: Ufuk Tuğtekin

Author: Hakan İslamoğlu

Author: Abdullah Kuzu

Dates

Publication Date : December 21, 2016

APA Demir, K , Kuzu Demir, E , Çaka, C , Tuğtekin, U , İslamoğlu, H , Kuzu, A . (2016). Üç Boyutlu Yazdırma Teknolojilerinin Eğitim Alanında Kullanımı: Türkiye’deki Uygulamalar. Ege Eğitim Dergisi , 17 (2) , 481-503 . DOI: 10.12984/egeefd.280754