Year 2017, Volume 18 , Issue 1, Pages 266 - 287 2017-07-07

Lise Öğrencilerine Bilgisayar Donanımı Öğretimi: Devremi Kuruyorum

Birol Çiloğlugil [1] , Burak Galip Aslan [2] , Mustafa Murat İnceoğlu [3]


Bu çalışmada, lise öğrencilerinin bilgisayar donanımının temellerini ve ilişkili olduğu matematiksel altyapıyı kavramalarını hedefleyen bir mühendislik farkındalık projesinin yapısı ve sonuçları ortaya konmaktadır. Proje kapsamında temel sayısal elektronik devre tasarımı prensipleri tanıtılmaktadır. Gerçek hayat problemlerinin bir donanım laboratuvarı ortamında öğrencilerin kendi tasarımları ile uygulanması sağlanarak proje içeriği zenginleştirilmiştir. Proje süresince öğrencilerin aktif olduğu tasarım etkinlikleri yardımıyla tecrübe ederek öğrenmeleri yoluna gidilmiştir. Ayrıca, sosyal etkinlik olarak, kampüs yaşamı ve tesislerin tanıtımı için kampüs gezisi ve yaratıcı drama kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, proje kapsamında öğrenciler elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanları ile ilgili bilgilendirilmiştir. Bu çalışma 35, 10. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Projenin eğitsel bölümü beş günde tamamlanmıştır. Mini sınavlar, günlük sanal sınıf oturumları, mesleki eğilim belirleme cetveli, proje değerlendirme formu, genel değerlendirme oturumu (odak grup görüşmesi) ve veli geribildirimleri proje çıktılarının değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Proje ekibinin, öğrencilerin ve velilerin proje ile ilgili olumlu geribildirimleri, önümüzdeki yıllarda bu projenin geliştirilmiş yeni sürümleri üzerinde çalışmak için teşvik edicidir.

bilgisayar mühendisliği ve elektronik mühendisliği farkındalık programı, bilgisayar donanımı ve sayısal tasarım temelleri, Lise mühendislik farkındalık projesi;
 • Blair, T. B., & Davis, C. E. (2013, October). Innovate engineering outreach: A special application of the Xbox 360 Kinect sensor. In 2013 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) (pp. 1279-1283). IEEE.
 • Chan, Y. Y., Hui, D., Dickinson, A. R., Chu, D., Cheng, D. K. W., Cheung, E., Ki, W. H., Lau, W. H., Wong, J., Lo, E. W. C., & Luk, K. M. (2010). Engineering outreach: A successful initiative with gifted students in science and technology in Hong Kong. IEEE Transactions on Education, 53(1), 158-171.
 • Cocozza, J. D. (2007, October). Work in progress-an innovative science and engineering outreach program. In 2007 37th Annual Frontiers In Education Conference-Global Engineering: Knowledge Without Borders, Opportunities Without Passports (pp. F2B-6). IEEE.
 • Egbue, O., Long, S., & Ng, E. H. (2015). Charge It! Translating Electric Vehicle Research Results to Engage 7th and 8th Grade Girls. Journal of Science Education and Technology, 24(5), 663-670.
 • Gasser, M., Lu, Y. H., & Koh, C. K. (2010, October). Outreach project introducing computer engineering to high school students. In 2010 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) (pp. F2E-1). IEEE.
 • Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2002). Designing and conducting focus group interviews. Social Analysis, Selected Tools and Techniques, 4-23. http://www.eiu.edu/ihec/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf adresinden elde edildi.
 • Mehrizi-Sani, A. (2012). Everyday electrical engineering: a one-week summer academy course for high school students. IEEE Transactions on Education, 55(4), 488-494.
 • Mesleki Yönelim Anketi. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen mesleki yönelim anketi http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/41/13/972921/dosyalar/2013_10/28104902_meslekielmbelirlemetesti.doc adresinden elde edildi.
 • Molina-Gaudo, P., Baldassarri, S., Villarroya-Gaudo, M., & Cerezo, E. (2010). Perception and intention in relation to engineering: A gendered study based on a one-day outreach activity. IEEE Transactions on Education, 53(1), 61-70.
 • Ngai, G., Chan, S. C., Cheung, J. C., & Lau, W. W. (2010). Deploying a wearable computing platform for computing education. IEEE Transactions on Learning Technologies, 3(1), 45-55.
 • Oware, E., Capobianco, B., & Diefes-Dux, H. A. (2007, October). Young children’s perceptions of engineers before and after a summer engineering outreach course. In 2007 37th Annual Frontiers In Education Conference-Global Engineering: Knowledge Without Borders, Opportunities Without Passports (pp. S2B-3). IEEE.
 • Roediger III, H. L., Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). 1 Ten Benefits of Testing and Their Applications to Educational Practice. Psychology of Learning and Motivation-Advances in Research and Theory, 55, 1.
 • Smaill, C. R. (2010). The implementation and evaluation of a university-based outreach laboratory program in electrical engineering. IEEE Transactions on Education, 53(1), 12-17.
 • Thomas, W., Kruse, K., & Middlebrook, C. (2012, October). Holography demonstrations and workshops for science and engineering outreach. In SPIE Optical Engineering+ Applications (pp. 84810S-84810S). International Society for Optics and Photonics.
 • Watkins, S. E., & Swift, T. M. (2007, October). Work in progress-tailoring optics resources for K-5 pre-college outreach. In 2007 37th Annual Frontiers In Education Conference-Global Engineering: Knowledge Without Borders, Opportunities Without Passports (pp. F2B-15). IEEE.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Birol Çiloğlugil
Institution: EGE UNIV
Country: Turkey


Author: Burak Galip Aslan
Institution: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Mustafa Murat İnceoğlu
Institution: EGE UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 7, 2017

APA Çiloğlugil, B , Aslan, B , İnceoğlu, M . (2017). Lise Öğrencilerine Bilgisayar Donanımı Öğretimi: Devremi Kuruyorum . Ege Eğitim Dergisi , 18 (1) , 266-287 . DOI: 10.12984/egeefd.282481


Students’ Views about Enriched Summer Camp for High School Students
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education
Ayşin Kaplan-Sayı
https://doi.org/10.12973/ejmste/79042