PDF EndNote BibTex RIS Cite

SLEEP IN CHILDREN

Year 2012, Volume: 28 Issue: 1, 81 - 90, 01.01.2012

Abstract

In early childhood, sleep is the primary activity of the brain. By two years of age, the child has spent averagely 9,500 hours sleeping compared with 8,000 hours in all waking activities. Sleep is an essential component in child development. Insufficient sleep effects to the child’s health, familypeer-teacher relationships, daily living activities and behaviours. Nurses are in a unique position to screen and detect the children for potential sleep disorders, educate family members about healthy sleep habits

References

 • Amin R, Bean J, Burklow K & et al. The relationship between sleep disturbance and pulmonary function in stable pediatric cystic fibrosis patients. Chest. 2005; 128 (3): 1357–1363.
 • Amschler DH, McKenzie JF. Elementary students' sleep habits and teacher observations of sleep-related problems. J Sch Health. 2005; 75 ( 2):50-56.
 • Archbold KH, Pituch KJ, Panahi P & et al. Symptoms of sleep disturbances among children at two general pediatric clinics. J Pediatr. 2002; 140 (1), 97– 102.
 • Bates JE, Viken RJ, Alexander DB & et al. Sleep and adjustment in preschool children: sleep diary reports by mothers relate to behavior reports by teachers. Child Dev. 2002; 73 (1): 62–74.
 • Brouillette RT, Fernbach SK, Hunt CE. Obstructive sleep apnea in infants and children. J Pediatr. 1982; 100 (1), 31–40.
 • Burnham M, Goodlin-Jones BL, Gaylor E & et al. Use of sleep aids during the first year of life. J Pediatr. 2002; 109(4): 595-601.
 • Carskadon MA. Adolescent Sleep Patterns: Biological, Social, and Psychological Influences. Cambridge University Press, 2002; 1-20.
 • Davis ID, Greenbaum LA, Gipson D &et al. Prevalence of sleep disturbances in children and adolescents with chronic kidney disease. Pediatr Nephrol. 2011; DOI 10.1007/s00467-011-2010-y.
 • Davis BE, Moon RY, Sachs HC & et. al. Effects of sleep position on infant motor development. J Pediatr. 1998; 102 (5): 1135-1140.
 • Diden R, Korzilius H, Van Aperlo B & et al. Sleep problems and daytime problem behaviours in children with intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 2002; 46 (7); 537-547.
 • Dorris L, Scott N, Zuberi S & et al. Sleep problems in children with neurological disorders. Dev Neurorehabil. 2008; 11(2): 95–114
 • Ertan P, Yılmaz Ö, Çağlayan M. ve ark. (2008) Monesemptomatik enüresis nokturnalı çocuklarda uyku kalitesi, depresyon ve yaşam kalitesinin ilişkisi. 4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster Özetleri. Güncel Pediatri. 2008; 6 (EK 1): 244.
 • Ertuğrul A, Rezaki M. Uykunun nörobiyolojisi ve bellek üzerine etkileri. Türk Psikiyatri Derg. 2004; 15(4):300-308
 • Goodlin-Jones B, Schwichtenberg AJ, Iosif AM & et al. Six-month persistence of sleep problems in young children with autism, developmental delay, and typical development. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009; 48(8):847-54.
 • Guyton A, Hall J. Çeviri Ed.: Hayrünnisa Çavuşoğlu, Tıbbi Fizyoloji, Dokuzuncu Edisyon, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1996; 761-763.
 • Kaynak H. Uyku, Uykusuzluk mu? Aşırı Uyku mu? Doğan Kitap İstanbul, 2008; 17-25.
 • Koturoğlu G, Akşit S, Kurugöl Z. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk polikliniği’nde izlenen bebeklerin yatış pozisyonunun değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi. 2004; 39: 78- 82
 • Labyak SE, Bourguignon C, Docherty S. Sleep quality in children with juvenile rheumatoid arthritis. Holist Nurs Pract. 2003; 17(4): 193– 200.
 • Lavigne JV, Arend R, Rosenbaum D & et al. Sleep and behavior problems among preschoolers. J Dev Behav Pediatr. 1999; 20(3):164-9
 • Liu X, Liu L, Owens JA & et al. Sleep patterns and sleep problems among schoolchildren in the United States and China. J Pediatr. 2005; 115(1): 241-249.
 • National Sleep Foundation. Sleep in America poll, 2006. http://www.sleepfoundation.org. (Erişim tarihi: 27/01/2010)
 • Owens JA, Jones C. Parental knowledge of healthy sleep in young children: results of a primary care clinic survey. J Dev Behav Pediatr. 2011; 32(6):447-53.
 • Owens JA, Fernando S, Mc Guinn M. Sleep disturbance and injury risk in young children. Behav Sleep Med. 2005; 3(1), 18–31
 • Owens JA, Witmans M. Sleep problems. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2004; 34:154-179.
 • Özgen F. Uyku ve uyku bozuklukları. Psikiyatri Dünyası. 2001; 5:41-48
 • Özmert EN. Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-III: Aile. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2006; 49: 256-273.
 • Öztürk L. Yanıtını arayan eski bir soru: niçin uyuruz? İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi.2007; 70(4): 114-121.
 • Richdale A. A descriptive analysis of sleep behaviour in children with Fragile X'. J Intellect Dev Disabil. 2003; 28 (2):135-144.
 • Sadeh A, Mcguire J, Sachs H & et al. Sleep and psychological characteristics of children on a psychiatric inpatient unit. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1995; 34(6):813-819.
 • Sarı HY, Altıparmak S. Sleep and parenting styles in preschool children in Turkey. Int J Child Health Hum Dev. 2011; 4(2):203-212.
 • Sarı HY. Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda uyku sorunları. Yeni Tıp Dergisi. 2010; 27 (3): 151-155.
 • Stores G, Wiggs L. Sleep Disturbance in Children and Adolescents with Disorders of Development. Cambridge University Press, Cambridge, 2001; 10-14.
 • Türkbay T, Söhmen T. Çocuk ve ergenlerde uyku bozuklukları. Gülhane Tıp Dergisi. 2001; 43(2):186-190, 2001.
 • Ward TM, Rankin S, Lee KA. Caring for children with sleep problems. J Pediatr Nurs. 2007; 22(4):283- 296.
 • Wolfson AR, Carskadon MA. Sleep schedules and daytime functioning in adolescents. Child Dev. 1998; 69 (4): 875-887.
 • Zuckerman B, Stevenson J, Bailey V. Sleep problems in early childhood: continuities, predictive factors, and behavioral correlates. J Pediatr. 1987; 80(5): 664-671.

ÇOCUKLARDA UYKU

Year 2012, Volume: 28 Issue: 1, 81 - 90, 01.01.2012

Abstract

Erken çocukluk döneminde beynin temel aktivitesi uykudur. Yaşamın ilk iki yılında çocuk ortalama olarak 9500 saatini uyuyarak, 8000 saatini uyanık geçirmektedir. Uyku çocuk gelişiminin temel unsurudur. Yetersiz uyku çocuğun sağlığını, aile-akran-öğretmen ilişkilerini, günlük yaşam aktivitelerini ve davranışlarını etkilemektedir. Hemşirelerin çocuklardaki potansiyel uyku sorunlarının saptanmasında ve ailenin sağlıklı uyku alışkanlıkları konusunda eğitilmesinde önemli görevleri bulunmaktadır

References

 • Amin R, Bean J, Burklow K & et al. The relationship between sleep disturbance and pulmonary function in stable pediatric cystic fibrosis patients. Chest. 2005; 128 (3): 1357–1363.
 • Amschler DH, McKenzie JF. Elementary students' sleep habits and teacher observations of sleep-related problems. J Sch Health. 2005; 75 ( 2):50-56.
 • Archbold KH, Pituch KJ, Panahi P & et al. Symptoms of sleep disturbances among children at two general pediatric clinics. J Pediatr. 2002; 140 (1), 97– 102.
 • Bates JE, Viken RJ, Alexander DB & et al. Sleep and adjustment in preschool children: sleep diary reports by mothers relate to behavior reports by teachers. Child Dev. 2002; 73 (1): 62–74.
 • Brouillette RT, Fernbach SK, Hunt CE. Obstructive sleep apnea in infants and children. J Pediatr. 1982; 100 (1), 31–40.
 • Burnham M, Goodlin-Jones BL, Gaylor E & et al. Use of sleep aids during the first year of life. J Pediatr. 2002; 109(4): 595-601.
 • Carskadon MA. Adolescent Sleep Patterns: Biological, Social, and Psychological Influences. Cambridge University Press, 2002; 1-20.
 • Davis ID, Greenbaum LA, Gipson D &et al. Prevalence of sleep disturbances in children and adolescents with chronic kidney disease. Pediatr Nephrol. 2011; DOI 10.1007/s00467-011-2010-y.
 • Davis BE, Moon RY, Sachs HC & et. al. Effects of sleep position on infant motor development. J Pediatr. 1998; 102 (5): 1135-1140.
 • Diden R, Korzilius H, Van Aperlo B & et al. Sleep problems and daytime problem behaviours in children with intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 2002; 46 (7); 537-547.
 • Dorris L, Scott N, Zuberi S & et al. Sleep problems in children with neurological disorders. Dev Neurorehabil. 2008; 11(2): 95–114
 • Ertan P, Yılmaz Ö, Çağlayan M. ve ark. (2008) Monesemptomatik enüresis nokturnalı çocuklarda uyku kalitesi, depresyon ve yaşam kalitesinin ilişkisi. 4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster Özetleri. Güncel Pediatri. 2008; 6 (EK 1): 244.
 • Ertuğrul A, Rezaki M. Uykunun nörobiyolojisi ve bellek üzerine etkileri. Türk Psikiyatri Derg. 2004; 15(4):300-308
 • Goodlin-Jones B, Schwichtenberg AJ, Iosif AM & et al. Six-month persistence of sleep problems in young children with autism, developmental delay, and typical development. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009; 48(8):847-54.
 • Guyton A, Hall J. Çeviri Ed.: Hayrünnisa Çavuşoğlu, Tıbbi Fizyoloji, Dokuzuncu Edisyon, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1996; 761-763.
 • Kaynak H. Uyku, Uykusuzluk mu? Aşırı Uyku mu? Doğan Kitap İstanbul, 2008; 17-25.
 • Koturoğlu G, Akşit S, Kurugöl Z. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk polikliniği’nde izlenen bebeklerin yatış pozisyonunun değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi. 2004; 39: 78- 82
 • Labyak SE, Bourguignon C, Docherty S. Sleep quality in children with juvenile rheumatoid arthritis. Holist Nurs Pract. 2003; 17(4): 193– 200.
 • Lavigne JV, Arend R, Rosenbaum D & et al. Sleep and behavior problems among preschoolers. J Dev Behav Pediatr. 1999; 20(3):164-9
 • Liu X, Liu L, Owens JA & et al. Sleep patterns and sleep problems among schoolchildren in the United States and China. J Pediatr. 2005; 115(1): 241-249.
 • National Sleep Foundation. Sleep in America poll, 2006. http://www.sleepfoundation.org. (Erişim tarihi: 27/01/2010)
 • Owens JA, Jones C. Parental knowledge of healthy sleep in young children: results of a primary care clinic survey. J Dev Behav Pediatr. 2011; 32(6):447-53.
 • Owens JA, Fernando S, Mc Guinn M. Sleep disturbance and injury risk in young children. Behav Sleep Med. 2005; 3(1), 18–31
 • Owens JA, Witmans M. Sleep problems. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2004; 34:154-179.
 • Özgen F. Uyku ve uyku bozuklukları. Psikiyatri Dünyası. 2001; 5:41-48
 • Özmert EN. Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-III: Aile. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2006; 49: 256-273.
 • Öztürk L. Yanıtını arayan eski bir soru: niçin uyuruz? İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi.2007; 70(4): 114-121.
 • Richdale A. A descriptive analysis of sleep behaviour in children with Fragile X'. J Intellect Dev Disabil. 2003; 28 (2):135-144.
 • Sadeh A, Mcguire J, Sachs H & et al. Sleep and psychological characteristics of children on a psychiatric inpatient unit. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1995; 34(6):813-819.
 • Sarı HY, Altıparmak S. Sleep and parenting styles in preschool children in Turkey. Int J Child Health Hum Dev. 2011; 4(2):203-212.
 • Sarı HY. Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda uyku sorunları. Yeni Tıp Dergisi. 2010; 27 (3): 151-155.
 • Stores G, Wiggs L. Sleep Disturbance in Children and Adolescents with Disorders of Development. Cambridge University Press, Cambridge, 2001; 10-14.
 • Türkbay T, Söhmen T. Çocuk ve ergenlerde uyku bozuklukları. Gülhane Tıp Dergisi. 2001; 43(2):186-190, 2001.
 • Ward TM, Rankin S, Lee KA. Caring for children with sleep problems. J Pediatr Nurs. 2007; 22(4):283- 296.
 • Wolfson AR, Carskadon MA. Sleep schedules and daytime functioning in adolescents. Child Dev. 1998; 69 (4): 875-887.
 • Zuckerman B, Stevenson J, Bailey V. Sleep problems in early childhood: continuities, predictive factors, and behavioral correlates. J Pediatr. 1987; 80(5): 664-671.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Hatice Yildirim SARI This is me
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 28 (1) : 81-90, 2012

Publication Date January 1, 2012
Submission Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2012 Volume: 28 Issue: 1

Cite

APA Sarı, H. Y. (2012). ÇOCUKLARDA UYKU . Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 28 (1) , 81-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egehemsire/issue/49351/630367