Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2636-8471 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ege University |


Egemia: Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2017 yılında yayın hayatına başlayan ulusal, elektronik hakemli bir akademik dergisidir.  Dergide, sosyal bilimlerin disiplinlerini medya ve iletişim disiplinleriyle birleştiren her türlü araştırma makalesi, literatür makalesi, kitap inceleme ve çeviri yayınlar olmak üzere çeşitli akademik çalışmalara yer vermektedir. Her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki sayı halinde yayınlanır. Misafir editörlerin katılım ve katkısıyla ek özel sayılar çıkarılabilir.

Yazarlar Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgileri Etik İlkeler sekmesinde bulabilirler.

Dergimizin 8. sayısı Nisan 2021'de yayınlanacak olup, makale başvuruları 15 Şubat 2021 tarihine kadar kabul edilecektir.  

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi

e-ISSN 2636-8471 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ege University |
Cover Image


Egemia: Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2017 yılında yayın hayatına başlayan ulusal, elektronik hakemli bir akademik dergisidir.  Dergide, sosyal bilimlerin disiplinlerini medya ve iletişim disiplinleriyle birleştiren her türlü araştırma makalesi, literatür makalesi, kitap inceleme ve çeviri yayınlar olmak üzere çeşitli akademik çalışmalara yer vermektedir. Her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki sayı halinde yayınlanır. Misafir editörlerin katılım ve katkısıyla ek özel sayılar çıkarılabilir.

Yazarlar Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgileri Etik İlkeler sekmesinde bulabilirler.

Dergimizin 8. sayısı Nisan 2021'de yayınlanacak olup, makale başvuruları 15 Şubat 2021 tarihine kadar kabul edilecektir.