Review Article
BibTex RIS Cite

Okulda İnsan Kaynağı Yönetiminde Denetim Odağı

Year 2022, Volume: 2 Issue: 2, 28 - 36, 31.12.2022

Abstract

Denetim odağı, bireylerin yaşamlarını etkileyen olaylar karşısında ne derece güçlü durabildikleri ve ne derece
kontrol sahibi olabildiklerine dair inançlarını ifade eden bir kavramdır. Eğitim açısından bakıldığında okuldaki
inan kaynağı konumunda olan öğretmenlerin ve insan kaynağı yöneticisi konumunda olan okul yöneticilerinin
denetim odağına ilişkin algıları okulda yaşanan pek çok olayın arka planının anlaşılmasına, okulun amaçlarına
ulaşmada karşılaştığı sorunları çözme açısından önemlidir. İç denetim odağına sahip öğretmen ve yöneticiler
başarılarının ve başarısızlıklarının kendi çaba ve çalışmalarının ürünü olduğuna inanırken; dış denetim odağına
sahip öğretmenler ve yöneticiler başarılarının ve başarısızlıklarının şans, kader, durum, adaletsizlik, önyargı gibi
kontrolleri dışındaki dış faktörlerden kaynaklandığına inanmaktadır. Bu çalışmada denetim odağı, içsel denetim
odağı, dışsal denetim odağı, okulda insan kaynakları yönetimi uygulamalarında denetim odağı konuları ele
alınmıştır.

References

  • Kızanıklı, M. M. (2008). Otel işletmelerindeki bölüm yöneticilerinin stresle başa çıkma yollarının ve kontrol odaklarının belirlenmesi: Ankara ili uygulaması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. Konan, N. (2013). Relationship between locus of control and problem-solving skills of high school administrators. International Journal of Social Sciences & Education, 3 (3), 786-794. Küçükkaragöz, H. (1998). İlkokul öğretmenlerinde kontrol odağı ve öğrencilerinin kontrol odağının oluşumuna etkileri (Yayımlanmamış Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Year 2022, Volume: 2 Issue: 2, 28 - 36, 31.12.2022

Abstract

References

  • Kızanıklı, M. M. (2008). Otel işletmelerindeki bölüm yöneticilerinin stresle başa çıkma yollarının ve kontrol odaklarının belirlenmesi: Ankara ili uygulaması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. Konan, N. (2013). Relationship between locus of control and problem-solving skills of high school administrators. International Journal of Social Sciences & Education, 3 (3), 786-794. Küçükkaragöz, H. (1998). İlkokul öğretmenlerinde kontrol odağı ve öğrencilerinin kontrol odağının oluşumuna etkileri (Yayımlanmamış Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Reviews
Authors

Neşem Erkoç

Ali Rıza Erdem

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Erkoç, N., & Erdem, A. R. (2022). Okulda İnsan Kaynağı Yönetiminde Denetim Odağı. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), 2(2), 28-36.