Interview
BibTex RIS Cite

Paradigma Nedir ve Sosyal Bilimlerde Karşılığını Nasıl Bulur?

Year 2022, Volume: 2 Issue: 2, 37 - 42, 31.12.2022

Abstract

Kuhn’un paradigma kavramının bilim uzmanları tarafından sık sık gündeme getirildiği ve tartışıldığı
bilinmektedir. Kuhn’un (2014) “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” başlıklı kitabında paradigma kavramının çeşitli
tanımlamaları yapılmaktadır. Bu tanımlamalar paradigma olgusuyla henüz karşılaşan bireylerde anlam
karmaşasına yol açabilmektedir. Bu çalışmanın genel amacı, sosyal bilimlerde kavram karmaşasına yol açan
paradigma olgusunun kuramsal perspektiften incelenerek, eğitim yönetimindeki paradigma olgusunun
çözümlenmesidir. Mevcut çalışmada öncelikle bu kavramın tanımlarına yer verilmiştir. Daha sonra çalışmada
sosyal bilimlerdeki paradigma tartışmalarına değinilmiştir. Son olarak çalışmada eğitim yönetimi bağlamında
paradigma kavramının ontolojik, epistemolojik ve metodolojik kökenleri incelenmiştir. Çalışmanın paradigma
olgusunun anlaşılmasına ve eğitim yönetimi alanının bilim olarak gelişmesine katkı sunacağı düşünülmektedir.

References

  • Althusser L (1991). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (Çev.Y. Alp ve M. Özışık). İletişim Yayınları. Başaran, İ. E. (2000). Yönetim. Feryal Matbaası. Çiftçi, A. ve Akyüz, İ. (2003). Nasıl bir sosyal bilim? Temel sorunlar ve yaklaşımlar. Kitabiyat. Dalin, P. (1998). School development, theories and strategies, Cassell, Imtec. Dogan, M. (2001). Paradigms in the social sciences. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. 11023-11027
Year 2022, Volume: 2 Issue: 2, 37 - 42, 31.12.2022

Abstract

References

  • Althusser L (1991). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (Çev.Y. Alp ve M. Özışık). İletişim Yayınları. Başaran, İ. E. (2000). Yönetim. Feryal Matbaası. Çiftçi, A. ve Akyüz, İ. (2003). Nasıl bir sosyal bilim? Temel sorunlar ve yaklaşımlar. Kitabiyat. Dalin, P. (1998). School development, theories and strategies, Cassell, Imtec. Dogan, M. (2001). Paradigms in the social sciences. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. 11023-11027
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Reviews
Authors

Burcu Türkkaş Anasız

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Türkkaş Anasız, B. (2022). Paradigma Nedir ve Sosyal Bilimlerde Karşılığını Nasıl Bulur?. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), 2(2), 37-42.