Review
BibTex RIS Cite

Eğitim Araştırmalarında UCINET Programı ile Sosyal Ağ Analizi Nasıl Yapılır?

Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 69 - 92, 29.12.2023

Abstract

Modern bir araştırma yaklaşımı olan Sosyal Ağ Analizi, bir örgütteki bireyler arasındaki ilişki ağlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Sosyal ağ analizi ile bireylerin davranışları, çevresiyle ilişkileri ve etkileşimleri göz önünde bulundurularak bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada, eğitim araştırmalarında UCINET programı aracılığıyla Sosyal Ağ Analizinin nasıl gerçekleştirebileceği açıklanmıştır. UCINET programıyla ağ analizi süreci örnek bir durum üzerinden ele alınmıştır. Bir derleme çalışması olan bu araştırmanın eğitim alanındaki araştırmacılara, okul yöneticilerine ve öğretmenlere yol göstermesi beklenmektedir. Okullarda görev yapan öğretmenlerin iş arkadaşlarıyla kurdukları ilişkilerin onların davranışları üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, öğretmen davranışlarının analiz edilmesinde yeni ve çağdaş bir araştırma yaklaşımı olan Sosyal Ağ Analizinin eğitim araştırmalarında yaygınlaşmasının önemli olduğu söylenebilir.

References

  • Bakkenes, I., De Brabander, C. & Imants, J. (1999). Teacher isolation and communication network analysis in primary schools. Educational Administration Quarterly, 35, 166–202. https://doi.org/10.1177/00131619921968518.
  • Barabasi, A. L. (2010). Bağlantılar: iş yaşamında, bilimde ve günlük yaşamda. N. Elhüseyni (Çev.). Optimist Yayınları
  • Barton, A. (1968). Bringing society back in survey research and macro-methodology. American Behavioral Scientist, 12, 1–9. https://doi.org/10.1177/000276426801200201
Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 69 - 92, 29.12.2023

Abstract

References

  • Bakkenes, I., De Brabander, C. & Imants, J. (1999). Teacher isolation and communication network analysis in primary schools. Educational Administration Quarterly, 35, 166–202. https://doi.org/10.1177/00131619921968518.
  • Barabasi, A. L. (2010). Bağlantılar: iş yaşamında, bilimde ve günlük yaşamda. N. Elhüseyni (Çev.). Optimist Yayınları
  • Barton, A. (1968). Bringing society back in survey research and macro-methodology. American Behavioral Scientist, 12, 1–9. https://doi.org/10.1177/000276426801200201
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social and Humanities Education (Excluding Economics, Business and Management)
Journal Section Reviews
Authors

Yasemin Yeşilbaş Özenç

Publication Date December 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Yeşilbaş Özenç, Y. (2023). Eğitim Araştırmalarında UCINET Programı ile Sosyal Ağ Analizi Nasıl Yapılır?. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), 3(2), 69-92.