Research Article
BibTex RIS Cite

Fizik Öğretmenlerinin Çevre Duyarlılıkları

Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 1 - 19, 29.12.2023

Abstract

Bu araştırma, fizik öğretmenlerinin çevre duyarlılıklarını ve çevre eğitimi ile ilgili inançlarını incelemek amacıyla İzmir'de çalışan 100 fizik öğretmeni üzerinde nicel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “Çevre Duyarlılığı Anketi” kullanılmıştır. Eğitim fakültesi mezunu olup olmama durumunun ve okullardaki çevre eğitiminin yeterliliğine ilişkin inançlarının fizik öğretmenlerinin çevre duyarlılıklarında fark oluşturup oluşturmadığına bakmak üzere ilişkisiz t testi yapılmıştır. Fizik öğretmenlerin kıdemleri ile çevre duyarlılıkları arasında anlamlı fark olup olmadığının belirlenmesi için ANOVA yapılmıştır. Fizik öğretmenlerinin çevre duyarlılıklarını incelemek üzere frekans ve aritmetik ortalamalardan yararlanılarak veriler yorumlanmıştır. Bulgular, genel olarak fizik öğretmenlerinin çevre duyarlılığına sahip olduğunu, özellikle hava, su, toprak kirliliği ve ekolojik denge konularında duyarlı olduklarını göstermektedir. Ancak, çevre çalışmalarına katılım konusunda daha az ilgi gösterdikleri ve çevre eğitimine yönelik eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Araştırma, çevre duyarlılığının eğitim düzeyi, kıdem veya çevre eğitimi yeterliliği inancına bağlı olmadığını ortaya koymaktadır. Fizik öğretmenlerinin çevre duyarlılıklarının farklı değişkenlere bağlı olmadığı bulunmuştur. Ayrıca, fizik öğretmenlerinin çevre çalışmalarına katılıma ilişkin kısmen duyarlı oldukları ve öğrencilerinin yeterince çevre eğitimi almadığına inandıkları saptanmıştır. Bu bulgular, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlayacak önemli öneriler sunmaktadır.

Ethical Statement

Tüm katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam alınmış ve çalışma boyunca gizlilikleri ve kişisel bilgileri özenle korunmuştur. Hassas bir konu olan çevresel duyarlılıkla ilgili veriler, katılımcı gizliliğini sağlamak için titizlikle işlenmiştir. Araştırma, verileri objektif bir şekilde analiz etmiş ve sonuçları doğru bir şekilde sunmuştur.

References

  • Abdullah, S. I. S. S., Halim, L., & Shahali, E. H. M. (2011). Integration of environmental knowledge across biology, physics and chemistry subject at secondary school level in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 1024-1028. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.233 Akçay, S., ve Pekel, F. O. (2017). Öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 1174-1184. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.330249 Akyüz, E. (2020). Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek. Astana Yayınları.
Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 1 - 19, 29.12.2023

Abstract

References

  • Abdullah, S. I. S. S., Halim, L., & Shahali, E. H. M. (2011). Integration of environmental knowledge across biology, physics and chemistry subject at secondary school level in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 1024-1028. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.233 Akçay, S., ve Pekel, F. O. (2017). Öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 1174-1184. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.330249 Akyüz, E. (2020). Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek. Astana Yayınları.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social and Humanities Education (Excluding Economics, Business and Management), Development of Environmental Education and Programs
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Ömer Cem Karacaoğlu 0000-0003-2474-5106

Demet Karacaoğlu 0009-0001-6173-1072

Publication Date December 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Karacaoğlu, Ö. C., & Karacaoğlu, D. (2023). Fizik Öğretmenlerinin Çevre Duyarlılıkları. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), 3(2), 1-19.