Book Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kitap İncelemesi: "Avrupa Birliği Sağlık Politikası Hakkında Her Zaman Bilmek İsteyipte Sormaya Korktuğunuz Her Şey"

Year 2022, Volume 6, Issue 2, 144 - 149, 31.12.2022
https://doi.org/10.52148/ehta.1211320

Abstract

Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütünün 2022 yılında “Everything you always wanted to know about European Union health policy but were afraid to ask” adı ile yayımladığı Avrupa Birliği (AB) Sağlık politikası kitabının incelemesi yapılmıştır. Söz konusu kitapta, AB’nin COVID-19 öncesinde ve COVID-19 sonrasında yapmış olduğu politikaların karşılaştırmalı bir şekilde anlatıldığı görülmektedir. Kitabın, COVID-19 ile beraber AB sağlık politikasındaki gelişmeleri öğrenmek isteyen araştırmacılara önemli bir kaynak olma özelliği taşıdığı düşünülmektedir.

References

  • 1. Lee, A., Green, B., Johnson, C ., Nyquist, J. (2010). How to Write a Scholarly Book Review for Publication in a Peer Reviewed Journal A Review of the Literature. The Journal Of Chiropractic Education. 24(1), 57-69.
  • 2. Sesli, M. (2020). Kitap Kritiği:Refah Devletinin Krizi. Enderun Dergisi. 4(1), 41-46.
  • 3. Şişman, M. (2005). Kitap Eleştrisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 41(41), 133-140.

Book Review: "Everything You Always Wanted to Know About European Union Health Policy But Were Afraid to Ask"

Year 2022, Volume 6, Issue 2, 144 - 149, 31.12.2022
https://doi.org/10.52148/ehta.1211320

Abstract

In this study, the European Union (EU) Health policy book published by the World Health Organization in 2022 with the title "Everything you always wanted to know about European Union health policy but were afraid to ask" was reviewed. In this book, it is seen that the policies of the EU before and after COVID-19 are explained comparatively. The book is thought to be an important resource for researchers who want to learn about the developments in EU health policy with COVID-19.

References

  • 1. Lee, A., Green, B., Johnson, C ., Nyquist, J. (2010). How to Write a Scholarly Book Review for Publication in a Peer Reviewed Journal A Review of the Literature. The Journal Of Chiropractic Education. 24(1), 57-69.
  • 2. Sesli, M. (2020). Kitap Kritiği:Refah Devletinin Krizi. Enderun Dergisi. 4(1), 41-46.
  • 3. Şişman, M. (2005). Kitap Eleştrisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 41(41), 133-140.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Policy and Services
Journal Section Book Review
Authors

Ecem ACAR> (Primary Author)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6985-9401
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 2

Cite

APA Acar, E. (2022). Kitap İncelemesi: "Avrupa Birliği Sağlık Politikası Hakkında Her Zaman Bilmek İsteyipte Sormaya Korktuğunuz Her Şey" . Eurasian Journal of Health Technology Assessment , 6 (2) , 144-149 . DOI: 10.52148/ehta.1211320

It is an open access and double-blinded peer-reviewed journal.

The journal context is provided free of charge to all users.
The scientific responsibility of the articles in the journal belongs to the authors.
The articles that had been published in the journal are not allowed to be used without citation.
© Republic of Turkey, Ministry of Health, General Directorate of Health Services, R&D and Health Technology Assessment Department
All rights are reserved to Republic of Turkey, Ministry of Health, General Directorate of Health Services.