Year 2021, Volume 3 , Issue 1, Pages 54 - 72 2021-06-15

THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING
İSTEK BİLDİRME BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE UZAKTAN AİLE EĞİTİMİYLE FIRSAT ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Fikriye BAYRAK [1]


In the study, the effect of incidental teaching method on teaching students with moderate mental retardations the ability to report requests through distance family education was examined. The study was conducted with a 10-year-old male student with moderate mental retardation and bilateral mild hearing loss. The aim of the study is to contribute to the student's expressive language skills, which is one of the expressive language skills, by teaching 20 determined words. ABAB model, one of the single-subject research models, was used in the study. According to the findings of the study, the incidental teaching method, is given with distance family education, contributed to the student's gaining the ability to express requests. As a result of the study, it was seen that the incidental teaching method applied with distance family education was effective in gaining the ability to express requests.
Araştırmada; fırsat öğretimi yönteminin, orta derecede zihinsel yetersizliği olan öğrencilere uzaktan aile eğitimiyle istek bildirme becerisinin kazandırılmasındaki etkisi incelenmiştir. Araştırma 10 yaşında, orta derecede zihinsel yetersizliği ve bilateral ( iki taraflı ) hafif derecede işitme kaybı olan bir erkek öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmanın amacı öğrencinin ifade edici dil becerileri arasında yer alan istek bildirme becerisine, belirlenen 20 kelimenin öğretilmesiyle katkı sağlamaktır. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden ABAB modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre uzaktan aile eğitimiyle birlikte verilen fırsat öğretimi yöntemi, öğrencinin istek bildirme becerisini kazanmasına katkı sağlamıştır. Araştırmanın sonucunda, uzaktan aile eğitimiyle uygulanan fırsat öğretimi yönteminin istek bildirme becerisinin kazanılmasında etkili olduğu görülmüştür.
 • Birkan, B. (Ed.). (2020). İletişim becerileri öğretmen kılavuz kitabı (ss. 10) Ankara: M.E.B. Yayınları.
 • Cebeci, G . (2015). Okul öncesi düzeydeki otizmli öğrencilere iletişim becerilerinin fırsat öğretimi süreci ile yardımcı personel tarafından öğretiminin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Cüceloğlu, D (2002). İletişim donanımları. İstanbul : Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Güzel Özmen, R. (2005). Otistik bir öğrenciye dil öğretimi. Eğitim ve Bilim, Cilt 30(138), 18-27.
 • İnce, G . (2019). Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere sözel yardım talep etme becerisinin öğretiminde fırsat öğretiminin etkililiği. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kizir, M. (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere iletişim becerilerinin öğretiminde uzaktan aile eğitim uygulamaları. Özel Eğitim Dergisi, https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.554714.
 • Mısır, H, M. ve Birkan, B. (2015). Fırsat öğretiminin otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere kaybolan nesnelerini sözcük kullanarak isteme becerisinin öğretiminde etkililiği. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 7(2), 361 – 383.
 • Selimhocaoğlu, A. (2004 , 6-9 Temmuz). İletişim ve sınıf içi iletişimin önemi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.(s.3).
 • Sönmez, M. ve Diken, H. İ (2010). Problem davranışların azaltılmasında işlevsel iletişim öğretiminin etkililiği: Betimsel ve meta-analiz çalışması. Özel Eğitim Dergisi , 11(1), 1-16.
 • Tekin, İ. E. (Ed.). (2013). Öğretimde kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamalar. 0tizm spektrum Bozukluğu olan öğrenciler ve eğitimleri. (ss. 293–295) Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Tekin, İ. E. (Ed.). (2013). Sözel iletişim becerisi kazandırmaya yönelik uygulamalar. Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrenciler ve eğitimleri. (ss. 336–338) Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Tekin, İ. E. (Ed.). (2014). Uygulamalı davranış analizi: Tanım, tarihçe ve özellikleri. Uygulamalı davranış analizi (ss. 22). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Tekin, İ. E. (Ed.). (2014). Tek-denekli araştırmalar. Uygulamalı davranış analizi (ss. 162–167). Ankara: Vize Yayıncılık.
Primary Language en
Subjects Education, Special
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6849-4842
Author: Fikriye BAYRAK (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Supporting Institution YOK
Project Number YOK
Thanks YOK
Dates

Application Date : March 6, 2021
Acceptance Date : June 2, 2021
Publication Date : June 15, 2021

Bibtex @research article { ejaes892367, journal = {Journal of Advanced Education Studies}, issn = {2687-3087}, address = {}, publisher = {Tuğba YANPAR YELKEN}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {54 - 72}, doi = {10.48166/ejaes.892367}, title = {THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING}, key = {cite}, author = {Bayrak, Fikriye} }
APA Bayrak, F . (2021). THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING . Journal of Advanced Education Studies , 3 (1) , 54-72 . DOI: 10.48166/ejaes.892367
MLA Bayrak, F . "THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING" . Journal of Advanced Education Studies 3 (2021 ): 54-72 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/62780/892367>
Chicago Bayrak, F . "THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING". Journal of Advanced Education Studies 3 (2021 ): 54-72
RIS TY - JOUR T1 - THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING AU - Fikriye Bayrak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.48166/ejaes.892367 DO - 10.48166/ejaes.892367 T2 - Journal of Advanced Education Studies JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 72 VL - 3 IS - 1 SN - 2687-3087- M3 - doi: 10.48166/ejaes.892367 UR - https://doi.org/10.48166/ejaes.892367 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Advanced Education Studies THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING %A Fikriye Bayrak %T THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING %D 2021 %J Journal of Advanced Education Studies %P 2687-3087- %V 3 %N 1 %R doi: 10.48166/ejaes.892367 %U 10.48166/ejaes.892367
ISNAD Bayrak, Fikriye . "THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING". Journal of Advanced Education Studies 3 / 1 (June 2021): 54-72 . https://doi.org/10.48166/ejaes.892367
AMA Bayrak F . THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING. EJAES. 2021; 3(1): 54-72.
Vancouver Bayrak F . THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING. Journal of Advanced Education Studies. 2021; 3(1): 54-72.
IEEE F. Bayrak , "THE EFFECTIVENESS OF INCIDENTAL TEACHING WITH DISTANCE FAMILY EDUCATION ON MAND (REQUEST REPORTING) TRAINING", Journal of Advanced Education Studies, vol. 3, no. 1, pp. 54-72, Jun. 2021, doi:10.48166/ejaes.892367