Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Basic Terms And Explanations Of Print Inks

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 1 - 6, 18.03.2022
https://doi.org/10.31451/ejatd.1022742

Abstract

The two main substrates used in the printing industry are various types of paper/cardboard and inks. Printing inks; They are colored, liquid or semi-solid substances that allow an image to be carried on the printing material by means of a printing plate. There are hundreds of different types of printing inks, both physically and chemically. Regardless of its texture and shape; It can be used for coloring and creating images on paper, plastic, metal, glass and textiles. Printing inks are applied in a very thin layer to the surface of the material on which they are printed and can have a thickness of 5 to 125 μm, depending on the type of printing system. The visual specifications of the ink depend on three main factors. These are its color, transparency and brilliance. All ink-related factors directly affect the technical properties and printability parameters of the ink. However, knowing what these technical terms mean is important and necessary for optimum use of ink and verbal and written technical communication between all stakeholders. In this study, Turkish explanations and uses of the words color, brightness, opacity, light fastness, stickiness, viscosity, which are the six basic terms of printing ink, are given by translating from Turkish sources, foreign dictionaries and technical books. The explanations are made in common technical expressions that will be understood by technical people, students and researchers who produce in printing technologies.

References

 • Arcos, S., 2014. How to Achieve High Opacity Whites in Flexo. NarrowWebTech, (2): 20-22.
 • Arney, J. S. and Tsujita, A., 1999. Symmetry Properties of Halftone İmages II: Accounting for İnk Opacity And Dot Sharpness. Journal of Imaging Science and Technology, 43(4): 359-364.
 • Arslan, Z., 2015. Keton/aldehit Reçinelerinin Mürekkep Hazırlanmasında Kullanımı. İstanbul Teknik Üniversitesi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışman; Nilgün Kızılcan, 73 sayfa, İstanbul.
 • Aslan, B., Özomay, Z. ve Erdoğan, K., 2010. Ofset Baskıda Mürekkebin Kuruma Sürecinde Renk Değişimlerinin Tespit Edilmesi. Politeknik Dergisi, 13(2): 151-158.
 • Atik, C., 2005. Kağıt Hamuru ve Kağitta Parlaklık. Journal of The Faculty of Forestry Istanbul University, 55(2): 43-54.
 • Bohlin, E., 2013. Surface and Porous Structure of Pigment Coatings. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology. Chemical Engineering, Doctoral dissertation. 82 page. Karlstad, Sweden.
 • Boonkuernoon, N., 1994. A Study to Determine The Relationship Between Emulsification and Tack of Offset Lithographic Inks. Rochester Institute of Technology, Master thesis, ThesisAdvisor: Mr.ChesterDaniels, 147 page. Rochester, NewYork.
 • Çopuroğlu, M. ve Kırbıyık, M., 2018. Mürekkeplerde Viskozite Tayini. Gümrük ve Ticaret Dergisi, (11): 110-113.
 • Deuink, J., 2020. Understanding Opaque Ink. https://www.diverprint.com/post/understanding-opaque-ink (Erişim Tarihi: 17.12.2011).
 • Dybowska, S. L., Kielbasinski, K., Arazna, A., Futera, K., Skalski, A., Janczak, D. and Jakubowska, M., 2018. Efficient Inkjet Printing of Graphene-Based Elements: Influence of Dispersing Agent On Ink Viscosity. Nanomaterials, 8(8): 602.
 • Ellilä, M., 2011. The Use of Barium Sulfate in Printing Inks As Filler Material. Thesis, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, 161 page. Helsinki, Finland.
 • Gane, P., Mattews, G., and Schoelkopf, J., 2003. Offset İnk Tack And Rheology Correlation. Part 1: Ink Rheology As A Function Of Concentration. Tappi journal, 2(6): 243-260.
 • Gujjari, C., Batchelor, W. Sudarno, A. and Banham, P., 2006. Estimation of Ink Tack in Offset Printing And Its Relationship to Linting in Offset Printing. In Proceedings of TAPPI International Printing and Graphic Arts Conference. (Vol. 20). 1-5. Norcross Georgia.
 • Hamerliński, J. and Pyr’yev, Y., 2013. Modelling of Ink Tack Property in Offset Printing. Acta Poligraphica, 1: 31-40.
 • Islam, M. R. and Chowdhary, U., 2019. Relative Color Pickup of Three Different Knits and Predictive Dyeing Recipe Formulation. SSRG International Journal of Polymer and Textile Engineering, 6(3): 1-16.
 • Komasatitaya, J. and Jiramongkol, K., 2019. Print Quality of Recycled Black Printing Ink Remixed From Wasted Process Color Inks in Offset Printing. International Multilingual Journal of Science and Technology, 4(1). 393-398.
 • Lavery, A., Provost, J., Sherwin, A., and Watkinson, J., 1998. The Influence of Media on The Light Fastness of Ink Jet Prints. In NIP & Digital Fabrication Conference, Vol. 1998, No. 1, pp. 123-128, Society for Imaging Science and Technology.
 • Leach, R. (2012). The Printing Ink Manual. Springer Science & Business Media. 839 page. Berkshire, England.
 • Lee, H. K., Joyce, M. K. and Fleming, P. D., 2005. Influence of Pigment Particle Size And Pigment Ratio on Printability of Glossy Ink Jet Paper Coatings. Journal of İmaging Science And Technology, 49(1), 54-60.
 • Lee, H. K., Joyce, M. K. and Fleming, P. D., 2004. Influence of Pigment Particles on Gloss And Printability For İnkjet Paper Coatings. In NIP & Digital Fabrication Conference, Vol. 2004, No. 2, pp. 934-939, Society for Imaging Science and Technology.
 • Özsoy, S. A., 2007. Ofset Baskıda Kullanılan Kalite Standartları ve Türkiye’ye Uygunluğu. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü, Danışman; Hayri Ünal. 123 Sayfa, İstanbul.
 • Palacıoğlu, T., 2018. Türkiye’nin Ham Madde İthalatı, Kısa Değerlendirme. İstanbul Ticaret Odası/İstanbul Düşünce Akademisi. 58 sayfa.
 • Rheonics Company, 2019. Viscosity Standardization in Flexographic Printing. https://rheonics.com/viscosity-standardization-in-flexographic-printing/ Erişim Tarihi: 09.12.2021.
 • Simpson, P., 2007. Testing, Control And Quality Assurance. In The Printing Ink Manual (pp. 804-864). Springer, Dordrecht.
 • Tang, Z., Fang, K., Bukhari, M. N., Song, Y. and Zhang, K., 2020. Effects of Viscosity and Surface Tension of A Reactive Dye Ink on Droplet Formation. Langmuir, 36(32): 9481-9488.
 • Thai, C. and Tupe, R., 2011. For Your Print İnformation: Ink Viscosity. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. https://www.graphicartsmedia.com/magazine-stand/for-your-print-information-ink-viscosity/Erişim Tarihi: 22.11.2021.
 • Thompson, R., 2004. Printing Materials, Science and Technology, 2nd ed., U.K., Pira International, pp. 260-264, 591 page. Leatherhead, UK.
 • Ülgen, M., Oktav, M. ve Gençoğlu, E. N., 2012. Matbaacının Mürekkep Hakkında Bilmesi Gerekenler. Basev Yayınları, 322 sayfa, İstanbul.
 • Ülgen, M., Oktav, M., & Cakir, N., 2019. Grafik Sanatları için Kimya.L. Ozdemir (Ed.), 412 sayfa, Basev Yayınları, İstanbul.
 • Yang, Y. G., 2015. Study on The Relationships Between Plastic Viscosity and Tack Value of Offset Printing Ink. In Applied Mechanics and Materials, Vol. 723, pp. 814-818, Trans Tech Publications Ltd.

Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 1 - 6, 18.03.2022
https://doi.org/10.31451/ejatd.1022742

Abstract

Basım sektöründe kullanılan iki temel baskı altı malzemesi, çeşitli türdeki kağıt/kartonlar ve mürekkeplerdir. Matbaa mürekkepleri; bir görselin baskı kalıbı aracılıyla baskı malzemesi üzerine taşınmasını sağlayan renkli, sıvı ya da yarı katı haldeki maddelerdir. Baskı mürekkeplerinin fiziksel ve kimyasal olarak farklı türde yüzlerce çeşidi vardır. Dokusu ve şekli ne olursa olsun; kağıt, plastik, metal, cam ve tekstillerin renklendirilmesinde ve yüzeylerinde görüntü oluşturulması için kullanılabilir. Baskı mürekkepleri, basıldıkları malzeme yüzeyine çok ince bir tabaka halinde uygulanır ve baskı sisteminin çeşidine bağlı olarak 5 ila 125 μm kalınlığa sahip olabilir. Mürekkebin görsel teknik özellikleri üç ana faktöre bağlıdır. Bunlar rengi, şeffaflığı ve parlaklığıdır. Mürekkep ile ilgili tüm unsurlar mürekkebin teknik özelliklerine ve basılabilirlik parametrelerine doğrudan etki eder. Ancak bu teknik terimlerin ne ifade ettiğinin iyi bilinmesi, mürekkebin optimum kullanımı ve tüm paydaşlar arasındaki sözlü ve yazılı teknik iletişim için önemli ve gereklidir. Bu çalışmada, baskı mürekkebine ait temel altı terim olan, renk, parlaklık, opaklık, ışık haslığı, yapışkanlık, viskozite terimlerinin Türkçe açıklamaları ve kullanımları, ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur. Açıklamalar, basım teknolojilerinde üretim yapan teknik insanların, öğrencilerin ve araştırmacıların anlayacağı ortak teknik ifadelerle yapılmıştır.

References

 • Arcos, S., 2014. How to Achieve High Opacity Whites in Flexo. NarrowWebTech, (2): 20-22.
 • Arney, J. S. and Tsujita, A., 1999. Symmetry Properties of Halftone İmages II: Accounting for İnk Opacity And Dot Sharpness. Journal of Imaging Science and Technology, 43(4): 359-364.
 • Arslan, Z., 2015. Keton/aldehit Reçinelerinin Mürekkep Hazırlanmasında Kullanımı. İstanbul Teknik Üniversitesi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Danışman; Nilgün Kızılcan, 73 sayfa, İstanbul.
 • Aslan, B., Özomay, Z. ve Erdoğan, K., 2010. Ofset Baskıda Mürekkebin Kuruma Sürecinde Renk Değişimlerinin Tespit Edilmesi. Politeknik Dergisi, 13(2): 151-158.
 • Atik, C., 2005. Kağıt Hamuru ve Kağitta Parlaklık. Journal of The Faculty of Forestry Istanbul University, 55(2): 43-54.
 • Bohlin, E., 2013. Surface and Porous Structure of Pigment Coatings. Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology. Chemical Engineering, Doctoral dissertation. 82 page. Karlstad, Sweden.
 • Boonkuernoon, N., 1994. A Study to Determine The Relationship Between Emulsification and Tack of Offset Lithographic Inks. Rochester Institute of Technology, Master thesis, ThesisAdvisor: Mr.ChesterDaniels, 147 page. Rochester, NewYork.
 • Çopuroğlu, M. ve Kırbıyık, M., 2018. Mürekkeplerde Viskozite Tayini. Gümrük ve Ticaret Dergisi, (11): 110-113.
 • Deuink, J., 2020. Understanding Opaque Ink. https://www.diverprint.com/post/understanding-opaque-ink (Erişim Tarihi: 17.12.2011).
 • Dybowska, S. L., Kielbasinski, K., Arazna, A., Futera, K., Skalski, A., Janczak, D. and Jakubowska, M., 2018. Efficient Inkjet Printing of Graphene-Based Elements: Influence of Dispersing Agent On Ink Viscosity. Nanomaterials, 8(8): 602.
 • Ellilä, M., 2011. The Use of Barium Sulfate in Printing Inks As Filler Material. Thesis, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, 161 page. Helsinki, Finland.
 • Gane, P., Mattews, G., and Schoelkopf, J., 2003. Offset İnk Tack And Rheology Correlation. Part 1: Ink Rheology As A Function Of Concentration. Tappi journal, 2(6): 243-260.
 • Gujjari, C., Batchelor, W. Sudarno, A. and Banham, P., 2006. Estimation of Ink Tack in Offset Printing And Its Relationship to Linting in Offset Printing. In Proceedings of TAPPI International Printing and Graphic Arts Conference. (Vol. 20). 1-5. Norcross Georgia.
 • Hamerliński, J. and Pyr’yev, Y., 2013. Modelling of Ink Tack Property in Offset Printing. Acta Poligraphica, 1: 31-40.
 • Islam, M. R. and Chowdhary, U., 2019. Relative Color Pickup of Three Different Knits and Predictive Dyeing Recipe Formulation. SSRG International Journal of Polymer and Textile Engineering, 6(3): 1-16.
 • Komasatitaya, J. and Jiramongkol, K., 2019. Print Quality of Recycled Black Printing Ink Remixed From Wasted Process Color Inks in Offset Printing. International Multilingual Journal of Science and Technology, 4(1). 393-398.
 • Lavery, A., Provost, J., Sherwin, A., and Watkinson, J., 1998. The Influence of Media on The Light Fastness of Ink Jet Prints. In NIP & Digital Fabrication Conference, Vol. 1998, No. 1, pp. 123-128, Society for Imaging Science and Technology.
 • Leach, R. (2012). The Printing Ink Manual. Springer Science & Business Media. 839 page. Berkshire, England.
 • Lee, H. K., Joyce, M. K. and Fleming, P. D., 2005. Influence of Pigment Particle Size And Pigment Ratio on Printability of Glossy Ink Jet Paper Coatings. Journal of İmaging Science And Technology, 49(1), 54-60.
 • Lee, H. K., Joyce, M. K. and Fleming, P. D., 2004. Influence of Pigment Particles on Gloss And Printability For İnkjet Paper Coatings. In NIP & Digital Fabrication Conference, Vol. 2004, No. 2, pp. 934-939, Society for Imaging Science and Technology.
 • Özsoy, S. A., 2007. Ofset Baskıda Kullanılan Kalite Standartları ve Türkiye’ye Uygunluğu. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü, Danışman; Hayri Ünal. 123 Sayfa, İstanbul.
 • Palacıoğlu, T., 2018. Türkiye’nin Ham Madde İthalatı, Kısa Değerlendirme. İstanbul Ticaret Odası/İstanbul Düşünce Akademisi. 58 sayfa.
 • Rheonics Company, 2019. Viscosity Standardization in Flexographic Printing. https://rheonics.com/viscosity-standardization-in-flexographic-printing/ Erişim Tarihi: 09.12.2021.
 • Simpson, P., 2007. Testing, Control And Quality Assurance. In The Printing Ink Manual (pp. 804-864). Springer, Dordrecht.
 • Tang, Z., Fang, K., Bukhari, M. N., Song, Y. and Zhang, K., 2020. Effects of Viscosity and Surface Tension of A Reactive Dye Ink on Droplet Formation. Langmuir, 36(32): 9481-9488.
 • Thai, C. and Tupe, R., 2011. For Your Print İnformation: Ink Viscosity. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. https://www.graphicartsmedia.com/magazine-stand/for-your-print-information-ink-viscosity/Erişim Tarihi: 22.11.2021.
 • Thompson, R., 2004. Printing Materials, Science and Technology, 2nd ed., U.K., Pira International, pp. 260-264, 591 page. Leatherhead, UK.
 • Ülgen, M., Oktav, M. ve Gençoğlu, E. N., 2012. Matbaacının Mürekkep Hakkında Bilmesi Gerekenler. Basev Yayınları, 322 sayfa, İstanbul.
 • Ülgen, M., Oktav, M., & Cakir, N., 2019. Grafik Sanatları için Kimya.L. Ozdemir (Ed.), 412 sayfa, Basev Yayınları, İstanbul.
 • Yang, Y. G., 2015. Study on The Relationships Between Plastic Viscosity and Tack Value of Offset Printing Ink. In Applied Mechanics and Materials, Vol. 723, pp. 814-818, Trans Tech Publications Ltd.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science, Social
Journal Section Articles
Authors

Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN> (Primary Author)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1584-5834
Türkiye


Mehmet OKTAV>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9872-4802
Türkiye


Lutfi ÖZDEMİR>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0827-8037
Türkiye


Elif URAL>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8447-7161
Türkiye

Publication Date March 18, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ejatd1022742, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2022}, volume = {10}, number = {1}, pages = {1 - 6}, doi = {10.31451/ejatd.1022742}, title = {Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması}, key = {cite}, author = {Acar Büyükpehlivan, Gülhan and Oktav, Mehmet and Özdemir, Lutfi and Ural, Elif} }
APA Acar Büyükpehlivan, G. , Oktav, M. , Özdemir, L. & Ural, E. (2022). Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması . Avrasya Terim Dergisi , 10 (1) , 1-6 . DOI: 10.31451/ejatd.1022742
MLA Acar Büyükpehlivan, G. , Oktav, M. , Özdemir, L. , Ural, E. "Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması" . Avrasya Terim Dergisi 10 (2022 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejatd/issue/68937/1022742>
Chicago Acar Büyükpehlivan, G. , Oktav, M. , Özdemir, L. , Ural, E. "Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması". Avrasya Terim Dergisi 10 (2022 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması AU - Gülhan Acar Büyükpehlivan , Mehmet Oktav , Lutfi Özdemir , Elif Ural Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31451/ejatd.1022742 DO - 10.31451/ejatd.1022742 T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 10 IS - 1 SN - -2147-7507 M3 - doi: 10.31451/ejatd.1022742 UR - https://doi.org/10.31451/ejatd.1022742 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması %A Gülhan Acar Büyükpehlivan , Mehmet Oktav , Lutfi Özdemir , Elif Ural %T Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması %D 2022 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 10 %N 1 %R doi: 10.31451/ejatd.1022742 %U 10.31451/ejatd.1022742
ISNAD Acar Büyükpehlivan, Gülhan , Oktav, Mehmet , Özdemir, Lutfi , Ural, Elif . "Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması". Avrasya Terim Dergisi 10 / 1 (March 2022): 1-6 . https://doi.org/10.31451/ejatd.1022742
AMA Acar Büyükpehlivan G. , Oktav M. , Özdemir L. , Ural E. Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması. Avrasya Terim Dergisi. 2022; 10(1): 1-6.
Vancouver Acar Büyükpehlivan G. , Oktav M. , Özdemir L. , Ural E. Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması. Avrasya Terim Dergisi. 2022; 10(1): 1-6.
IEEE G. Acar Büyükpehlivan , M. Oktav , L. Özdemir and E. Ural , "Baskı Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanımlanması", Avrasya Terim Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 1-6, Mar. 2022, doi:10.31451/ejatd.1022742ISSN: 2147-7507 

Avrasya Terim Dergisi