Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 27 - 48 2019-06-12

COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA

Özlem Parlak Biçer [1]


Rapid developments take place in technology. All resources are used without considering what their results will be for affordable production. This situation continues to bring various environmental problems together. Humanity is now questioning the technology and trying to reduce the damage it inflicts on the environment. This reflects with the emergence of ecological building designs in the building sector. Ecological designs are encouraged by certification systems in the building sector and systems that provide comfort conditions without harming the environment. It is necessary to create design solutions in the current environment in order to be able to achieve this position and to provide sustainability of the environment. It is important to examine design criteria of earlier examples in history if it can provide this. In this study, it is aimed to reveal the ecological characteristics of an old and a new residence building in Talas District of Kayseri by making use of the criteria of international certification systems. Thus, it has been shown how past ecological data and present-day ecological designs can be. The new structure and historical structure that are considered in the concept of ecology have been examined comparatively in terms of their suitability to criteria such as ecology, energy, economy, indoor environmental quality, health and welfare, innovation, management, land use, transportation, renewable technology, water, environmental pollution and CO2 emissions material and waste. It is aimed that this study contributes to develop environmental friendly design solutions in terms of sustainable environment in the future.

Ecology, Architecture, Kayseri-Talas
 • Referans1 Akca, S., 2011. Leed Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi Ölçütlerinin Tasarım Ölçekleri, Kavramsal Kademelenme Ve Kaynak Kullanımı Düzeyinde Tutarlılığının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans2Akyol, Ömerca, M., 2012. Az Katlı Konutlarda Pasif Ev Kriterlerinin Bina Isıl Performansına Etkileri. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Referans3 Anbarcı, M., Gıran, Ö., Demır, İ.H., 2012. Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri İle Türkiye'deki Bina Enerji Verimiliği Uygulaması,7, S.369-381, (Web Sayfası: Http://Dergipark.Ulakbim.Gov.Tr/Nwsaeng/ Article/Viewfile/5000066898/5000062265, (Erişim Tarihi: Aralık 2016).
 • Referans4 Argeus Mımarlık, 2013, Cb Evi Projeleri, (Z. Özlem Parlak Biçer)
 • Referans5 Bekar, D., 2007. Ekolojik Mimarlıkta Aktif Enerji Sistemlerinin İncelenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, S.4.
 • Referans6 Berber, F., 2012. Ekolojik Malzemenin Tasarımdaki Yeri Ve Ekolojik Malzemeyle Mimari Konut Tasarımı. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, S. 79-100.
 • Referans7 Bılgen, S., 2011. Ekolojik Mimarlık: Anti Ekolojik Bir Eylem İle '' Ekoloji'' Söyleminin Biraraya Gelme Biçimleri. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, S. 5-13.
 • Referans8 Bozdoğan, B., 2003. Mimari Tasarım Ve Ekoloji. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, S. 2-10.
 • Referans9 Canbay, N., 2010. Yeşil Bina Tasarımı Bir Ekip İşi. Yeşil Bina Dergisi, 4: 24-26., (Web Sayfası: Http://Www.Yesilbinadergisi.Com//?Pid=23897), (Erişim Tarihi: Mayıs 2017).
 • Referans10 Çetın, S., 2010. Geleneksel Konut Mimarisinin Ekolojik Yansımaları: Burdur Örneği. 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu. (Web Sayfası: Http://Catider.Org.Tr/Pdf/Sempozyum5/Semp%205%20bildiri%2015.Pdf), (Erişim Tarihi: Ocak 2016).
 • Referans11 Çevre Ve Şehırcılık Bakanlığı, 2015. Binalarda Enerji Performansı. (Web Sayfası: Http://Www.Bep.Gov. Tr/Beptrweb/#.Vuhiqoklrd_), (Erişim Tarihi: Ekim 2015).
 • Referans12 Erten, D, 2016. Leed Sertifikasi Türkiyede Uygulanabilir Mi?. (Web Sayfası: Http://Www.Cedbik.Org/İmagess/Leedsertifikasi.Pdf), (Erişim Tarihi: Mart 2016).
 • Referans13 Demır, M., 2015. Dış Duvara Sonradan Tespit Edilen Fotovoltaik Panellerin Performansının Deneysel Olarak Değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, S. 7-10.
 • Referans14 Dıkmen, B., Ç., 2011. Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi. Politeknik Dergisi, 14, 2, S.121-134.
 • Referans15 Eroğlu, Ö., 2016a. Talas'ta Geleneksel Konut Kültürü, Talas Belediyesi Yayını.
 • Referans16 Eroğlu, Ö., 2016b. Talas Yerleşme Gelişimi Ve Kültürel Tarihi. Talas Belediyesi Yayını.
 • Referans17 Eroğlu, Ö., 2016c, Yaman Dede Kültür Ve Sanat Evi, Talas Belediyesi Yayını.
 • Referans18 Gbıg, 2017. Certifications. (Web Sayfası: Http://Www.Gbig.Org/Places/899/Map?View=Map), (Erişim Tarihi: Mart 2017).
 • Referans19 Gezer, H., 2013. Geleneksel Safranbolu Evlerinin Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23: S.13-31.
 • Referans20 Google Earth, 2016, Koordinat: 38°41'33.07"K 35°31'13.08"D.
 • Referans21 Google Earth, 2017, Koodinat: 38°41'13.64"K, 35°33'46.12"D.
 • Referans22 Gürpınar, E., 1992. Çevre Sorunları. Der Yayınları, İstanbul, S. 17.
 • Referans23 Hamamcı, C., Keleş, R., 2002, Çevrebilim, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, S. 13-32.
 • Referans24 Lan, M., 2011, Create A Harmonious Environment Together Of Ecological Architecture Design Method. Procedia Environmental Sciences, (Web Sayfası: Http://Www.Sciencedirect.Com/Science/Article/Pii/S1878029611004737), (Erişim Tarihi: Haziran 2017).
 • Referans25 Koçhan, A., 1997. Doğu Karadenizbölgesi Yaylaları İçin Enerji Duyarlı Bir Bungalov Önerisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Referans26 Oberhvmer R., Zımerer H, 1899. Dvrch Syreien Und Kleinaseien, Berlin.
 • Referans27 Özeler Kanan, N., 2010. Ekolojik Mimarlıkta Mimari Bütünleşmenin 1990 Yılı Sonrası Ken Yeang Ve Norman Foster'ın Yapıları Özelinde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, S. 4-12.
 • Referans28 Özgören, H., 2010. Çevre Performans Sertifikalarının Fiziksel Çevre Ve Malzeme Açısından Değerlendirilmesi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans29 Özkıranartlı, Y., Parlak Biçer Z. Ö., 2014. Ekolojik Mimarlik Bilincinin Ekonomiye Katkısının Değerlendirilmesi, Örnek Yapı: Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Kayseri Ticaret Odası, S. 2-3.
 • Referans30 Özsoy, H., 1991. Dünden Bugüne Talas. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Referans31 Parlak Biçer, Z. Ö., 2013. “Talas Amerikan Koleji Kişisel Fotoğraf Arşivi”
 • Referans32 Parlak Bıçer, Z. Ö., 2016. “CB Evi Kişisel Fotoğraf Arşivi”
 • Referans33 Parlak Biçer, Z. Ö., 2017. “Yukarı Talas Kişisel Fotoğraf Arşivi”
 • Referans34 Resmı Gazete, 2017. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, (2017, 28 Nisan). Resmi Gazete (Sayı: 30051). (Web Sayfası: Http://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2017/04/20170428-1.Htm), (Erişim Tarihi: Haziran 2017).
 • Referans35 Richards, L. E., 1916. The Golden Windows, (Web Sayfası: Http://Www.Mainlesson.Com/ Display.Php?Author=Richards&Book=Windows&Story=Golden&Phpsessıd=E532a28ae43fe20ef8b9a73cf203658d), (Erişim Tarihi: Mayıs 2017)
 • Referans36 Sakınç, E., 2006. Sürdürülebilirlik Bağlamında Mimaride Güneş Enerjili Etken Sistemlerin Tasarım Öğesi Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri, Doktora Tezi, İstanbul, S.1-16.
 • Referans37 Serın, E., 2011. Ekolojik Konut Tasarımı Kriterlerinin Arastırılması Ve İzmir İli İçin Bir Tasarım Modeli Önerisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Referans38 Talas Belediyesi, 2008. Genel Görünüm, Etüt Proje Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi.
 • Referans39 Talas Belediyesi, 2010. Yaman Dede Konağı, Etüt Proje Müdürlüğü Proje Arşivi.
 • Referans40 Talas.Bel.Tr, 2016, Https://Www.Talas.Bel.Tr,
 • Referans41 Talas Belediyesi, 2017. Etüt Proje Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi.
 • Referans42 Tmmob Mimarlar Odası; 2006. Binalarda Enerji Performansı Direktifi. (T. Selin Tağmat (Çev.). (Web Sayfası: Http://Www.Nemko.Com.Tr/Direktif.Pdf), (Erişim Tarihi: Nisan 2014).
 • Referans43 Tokman, L. Y., Tatar, E., 2011. Çalışma Mekanlarında Gün Işığı Kullanımının Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Değerlendirilmesi, Çevre Tasarım Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, S. 121-129.
 • Referans44 Tönük, S., 2001. Bina Tasarımında Ekoloji. Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi Matbaası, İstanbul.
 • Referans45 Yağmur, Y., 2016. “Talas Genel Görünüm” Ve “Yaman Dede Konağı”, Etüt Proje Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi.
 • Referans46 Yağmur, Y., 2017, Günümüz Ekolojik Tasarim Kriterlerinin İncelenerek Tarihi Yapılardaki Ekolojik İzler İle Karşılaştırılması: Talas-Kayseri Örnek Alani. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Kayseri.
 • Referans47 Van Der Ryn, S., Cowan S., 1996. Ecological Design. (Web Sayfası: Http://Www.Architect.Org/ institute/programs/sustainable/#İntro), (Erişim Tarihi: Mayıs 2017).
 • Referans48 Wikipedia.Org, 2017, Talas Amerikan Okulu, Https://Tr.Wikipedia.Org/Wiki/Talas_Amerikan_Okulu
 • Referans49 Zor, A., 2012. Geleneksel Konut Yapılarının Korunmasının Ekolojik Dengeye Sağladığı Katkılar Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem Parlak Biçer
Institution: erciyes üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 12, 2019

Bibtex @research article { ejcar562298, journal = {Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture}, issn = {}, eissn = {2602-3865}, address = {Nevşehir HBV Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kampüs, Nevşehir}, publisher = {Serkan ŞAHİNKAYA}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {27 - 48}, doi = {}, title = {COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA}, key = {cite}, author = {Parlak Biçer, Özlem} }
APA Parlak Biçer, Ö . (2019). COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA. Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture , 3 (1) , 27-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejcar/issue/45693/562298
MLA Parlak Biçer, Ö . "COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA". Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture 3 (2019 ): 27-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejcar/issue/45693/562298>
Chicago Parlak Biçer, Ö . "COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA". Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture 3 (2019 ): 27-48
RIS TY - JOUR T1 - COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA AU - Özlem Parlak Biçer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 48 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-3865 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA %A Özlem Parlak Biçer %T COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA %D 2019 %J Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture %P -2602-3865 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Parlak Biçer, Özlem . "COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA". Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture 3 / 1 (June 2019): 27-48 .
AMA Parlak Biçer Ö . COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA. EJCAR. 2019; 3(1): 27-48.
Vancouver Parlak Biçer Ö . COMPARISON OF A HISTORICAL AND A MODERN BUILDING ACCORDING TO ECOLOGICAL CRITERIA. Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture. 2019; 3(1): 48-27.