Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 121 - 148, 31.10.2021
https://doi.org/10.32433/eje.980997

Abstract

Okulun gelişimi ve etkililiği konusunda okul yöneticisinin formal ve informal liderlik özellikleri büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, ilgili çalışmada liderlik ve okul etkililiği düzeyleri arasındaki ilişkinin meta-analiz yöntemi ile ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda liderlik ve okul etkililiği düzeyleri arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların etki büyüklükleri arasında alt grup (moderatör) değişkenlere göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 2010-2020 yılları arasında liderlik ve okul etkililiği düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen, örneklem sayısı ve korelasyon katsayısı verilerini içeren çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamındaki çalışmalara, ulusal ve uluslararası veri tabanları kullanılarak ulaşılmıştır (Ulusal Tez Merkezi, Web of Science (WOS), Education Resources Information Center (ERIC), Scopus, EBSCOhost, vb.). Alan yazın taraması sonucunda araştırmanın seçim ölçütlerine uygun 22 çalışma meta-analize dâhil edilmiştir. Araştırmada etki büyüklüğü değerlerinin hesaplanmasında “Fisher Z” değeri kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki çalışmaların birleştirilmiş etki büyüklüğü rastgele etkiler modeline göre hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, liderlik ve okul etkililiği düzeyleri arasındaki ilişkinin genel etki büyüklüğünün pozitif yönlü ve yüksek düzeyde olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca liderlik ve okul etkililiği düzeyleri arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların etki büyüklükleri arasında moderatör değişkenlere (çalışmanın yapıldığı bölge, okul kademesi ve liderlik türleri) göre anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında okulların etkililik düzeyini artırmak için okul yöneticilerinin öğretim süreç ve amaçları konusunda gelişimlerinin desteklenmesi önerilmektedir.

References

 • Balcı, A. (2002). Etkili Okul ve Okul Geliştirme. Pegem Yayınları.
 • Field, A. P., & Gillett, R. (2010). How to do a meta-analysis. British Journal of Mathematical & Statistical Psychology, 63(3), 665-694. doi:10.1348/000711010×502733
 • Hallinger, P., & Heck, R. (1999). Can leadership enhance school effectiveness. Educational management: Redefining theory, policy and practice, 178-190
 • Marzano, R. J. (2012). Teaching self-efficacy with personal projects. Educational Leadership, 69(8), 86-87.
 • Nartgün, Ş. S., Limon, İ., & Dilekçi, Ü. (2020). The relationship between sustainable leadership and perceived school effectiveness: the mediating role of work effort. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(1), 141-154.
 • OECD. (2018). OECD school user survey: Improving learning spaces together. http://www.oecd.org/education/OECD-School-User-Survey-2018.pdf
 • Özdemir, S. ve Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 266-282.
 • Reynolds, D., Hopkins, D., & Stoll, L. (1993). Linking school effectiveness knowledge and school improvement practice: Towards a synergy. School effectiveness and school improvement, 4(1), 37-58. doi:10.1080/0924345930040103
 • Şişman, M. (2021). Eğitimde mükemmellik arayışı etkili okullar (6. Baskı). Pegem A Yayıncılık.
 • Yukl, G. (2010). Leadership in Organisations. New Jersey. Prentice Hall.

The Relationship Between Leadership and School Effectiveness Levels: A Meta-Analysis Study

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 121 - 148, 31.10.2021
https://doi.org/10.32433/eje.980997

Abstract

Formal and informal leadership characteristics of the school administrator have a great importance in the development and effectiveness of the school. In this direction, it is aimed to examine the relationship between leadership and school effectiveness levels with the meta-analysis method. For this purpose, it has been investigated whether there is a significant difference between the effect sizes of the studies examining the relationships between leadership and school effectiveness levels according to the moderator variables. The studies examining the relationship between leadership and school effectiveness levels in the years 2010- 2020 including the number of samples and correlation coefficient were included in the study. The studies within the scope of this study were accessed by scanning in national and international databases (Council of Higher Education Thesis Center, Web of Science, Education Resources Information Center (ERIC), Scopus, EBSCOhost, etc.). As a result of the literature review, 22 studies that were following the selection criteria of the research were included in the meta-analysis. In the study, “Fisher’s Z” value was used to calculate the effect size values. Overall effect size of the studies within the scope of the study were calculated according to the random-effects model. As a consequence of the analysis, it was found that the overall effect size of the relationship between leadership and school effectiveness levels was positive directional and stronge. Moreover, it was observed that there was significant difference between the effect sizes of the studies examining the relationships between leadership and school effectiveness levels according to the moderator variables (location of the study, type of school and leadership types). Supporting the development of school administrators on teaching processes and objectives will increase the effectiveness of schools.

References

 • Balcı, A. (2002). Etkili Okul ve Okul Geliştirme. Pegem Yayınları.
 • Field, A. P., & Gillett, R. (2010). How to do a meta-analysis. British Journal of Mathematical & Statistical Psychology, 63(3), 665-694. doi:10.1348/000711010×502733
 • Hallinger, P., & Heck, R. (1999). Can leadership enhance school effectiveness. Educational management: Redefining theory, policy and practice, 178-190
 • Marzano, R. J. (2012). Teaching self-efficacy with personal projects. Educational Leadership, 69(8), 86-87.
 • Nartgün, Ş. S., Limon, İ., & Dilekçi, Ü. (2020). The relationship between sustainable leadership and perceived school effectiveness: the mediating role of work effort. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(1), 141-154.
 • OECD. (2018). OECD school user survey: Improving learning spaces together. http://www.oecd.org/education/OECD-School-User-Survey-2018.pdf
 • Özdemir, S. ve Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 266-282.
 • Reynolds, D., Hopkins, D., & Stoll, L. (1993). Linking school effectiveness knowledge and school improvement practice: Towards a synergy. School effectiveness and school improvement, 4(1), 37-58. doi:10.1080/0924345930040103
 • Şişman, M. (2021). Eğitimde mükemmellik arayışı etkili okullar (6. Baskı). Pegem A Yayıncılık.
 • Yukl, G. (2010). Leadership in Organisations. New Jersey. Prentice Hall.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Ekim 2021
Journal Section Research Article
Authors

Hanifi YUMUŞAK (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-3600-2561
Türkiye


Mehmet KORKMAZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-7600-5121
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { eje980997, journal = {Erciyes Journal of Education}, issn = {2602-3830}, eissn = {2602-3512}, address = {}, publisher = {Erciyes University}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {121 - 148}, doi = {10.32433/eje.980997}, title = {Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Yumuşak, Hanifi and Korkmaz, Mehmet} }
APA Yumuşak, H. & Korkmaz, M. (2021). Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması . Erciyes Journal of Education , 5 (2) , 121-148 . DOI: 10.32433/eje.980997
MLA Yumuşak, H. , Korkmaz, M. "Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması" . Erciyes Journal of Education 5 (2021 ): 121-148 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eje/issue/65537/980997>
Chicago Yumuşak, H. , Korkmaz, M. "Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması". Erciyes Journal of Education 5 (2021 ): 121-148
RIS TY - JOUR T1 - Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması AU - Hanifi Yumuşak , Mehmet Korkmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32433/eje.980997 DO - 10.32433/eje.980997 T2 - Erciyes Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 148 VL - 5 IS - 2 SN - 2602-3830-2602-3512 M3 - doi: 10.32433/eje.980997 UR - https://doi.org/10.32433/eje.980997 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erciyes Journal of Education [EJE] Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması %A Hanifi Yumuşak , Mehmet Korkmaz %T Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması %D 2021 %J Erciyes Journal of Education %P 2602-3830-2602-3512 %V 5 %N 2 %R doi: 10.32433/eje.980997 %U 10.32433/eje.980997
ISNAD Yumuşak, Hanifi , Korkmaz, Mehmet . "Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması". Erciyes Journal of Education 5 / 2 (October 2021): 121-148 . https://doi.org/10.32433/eje.980997
AMA Yumuşak H. , Korkmaz M. Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması. EJE. 2021; 5(2): 121-148.
Vancouver Yumuşak H. , Korkmaz M. Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması. Erciyes Journal of Education. 2021; 5(2): 121-148.
IEEE H. Yumuşak and M. Korkmaz , "Liderlik ve Okul Etkililiği Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması", Erciyes Journal of Education, vol. 5, no. 2, pp. 121-148, Oct. 2021, doi:10.32433/eje.980997

ERCİYES JOURNAL OF EDUCATION [EJE]

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Map  cropped-doaj_logo_big.png erihplus.png ici2.png 5-google-scholar.png