PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

2- TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ

Year 2016, Volume 5, Issue 9, 12 - 19, 15.04.2016

Abstract

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki öğretmenlere yönelik mevcut mesleki gelişim etkinlikleri ile PĐSA'da başarılı bazı ülkelerin mesleki gelişim uygulamalarını karşılaştırarak bir değerlendirme yapmaktır. Bu anlamda Türkiye’de öğretmenlere yönelik mesleki gelişim etkinliklerinin yeterli ve verimli olmadığı mevcut araştırmalar ve dünyadaki uygulamalardan anlaşılmaktadır. Türkiye’de özellikle hizmet öncesi öğretmen eğitimine ayrılan mali kaynakların ve insan kaynağının çokluğuyla birlikte; mesleki gelişime ayrılan kaynakların yetersizliğine ve mevcut kaynakların da verimsiz kullanımına dikkat çekilmiştir. Oysa öğretmen ihtiyacının yüz binin altına indiği mevcut öğretmenlerin ise bir milyonu aştığı görülmektedir. Bu istatistiklere göre öğretmen eğitimine ve öğretmenlerin mesleki gelişimine ayrılan kaynak miktarı arasında bir tezat olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlamda Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik önemli problemler olduğu ve bununla birlikte bu problemlere çözüm getirecek yeterince çalışmanın olmadığı ortaya çıkmaktadır.. Araştırma sonucunda; öncelikle mesleki gelişim konusunun ciddi olarak gündeme alınması ve araştırmada değerlendirilen birçok ülkede olduğu gibi okul temelli yaklaşımlara yönelmek gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca mesleki gelişim etkinliklerinin çeşitlendirilmesi, öğretmenlerin taleplerinin dikkate alınması ve her mesleki gelişim etkinliğinin verilere dayalı olarak değerlendirilerek geliştirilmesi önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Mesleki gelişim, okul temelli mesleki gelişim, Milli Eğitim Bakanlığı, PISA

Year 2016, Volume 5, Issue 9, 12 - 19, 15.04.2016

Abstract

Details

Journal Section Articles
Authors

Zakir ELÇİÇEK


Mehmet YAŞAR This is me

Publication Date April 15, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 9

Cite

APA Elçiçek, Z. & Yaşar, M. (2016). 2- TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (9) , 12-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejedus/issue/26455/278557