e-ISSN: 1302-7905
Founded: 2012
Period: Biannually
Publisher: Behçet ORAL
Cover Image
       
Electronic Journal of Education Sciences (EJEDUS)'da eğitimle ilgili alanyazına katkı sağlayan, kuramsal altyapısı ve çerçevesi güçlü, araştırma modelinin ve analizlerinin iyi bir şekilde tasarlandığı ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilmektedir. Nisan ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki sayı çıkarılmaktadır.

2021 - Volume: 10 Issue: 20