e-ISSN: 1302-7905
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Behçet ORAL

2021 - Cilt: 10 Sayı: 20