e-ISSN: 1302-7905
Başlangıç: 2012
Yayımcı: Behçet ORAL
Kapak Resmi
 
2011 yılında yayın hayatına başlayan ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (EJEDUS) uluslararası hakemli, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan akademik bir e-dergidir. Ejedus, NİSAN ve KASIM aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayımlamaktadır. 

Dergimiz TR Dizinin belirlediği etik kurallara titizlikle uymaktadır. Yazarlar TR Dizinin belirlediği hususlara dikkat etmekle sorumludur. Hakemlik sürecinde kör hakemlik (peer review) uygulamasıyla en az iki hakem görüşü alınmaktadır.

EJEDUS'da eğitim bilimlerinin tüm alanları ile ilgili konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalara, özgün makalelere yer verilmektedir.

Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (EJEDUS) SOBIAD, ASOS INDEX ve Google Scholar gibi indekslerde taranmaktadır.

Hakem sürecini olumlu tamamlayan makalelere DOI numarası atanmaktadır.


Doktora/Sanatta Yeterlik unvanına sahip akademisyenler dergimizde kendi alanları ile ilgili hakemlik yapabilmektedirler.