Yazım Kuralları

EJEDUS
YAZIM KURALLARI ve DEĞERLENDİRME SÜRECi
1-Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka derginin yayın sürecinde olmamalıdır.
2-Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekmektedir.
3-Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı EJEDUS'a aittir.
4-Dergiye gönderilen çalışmaları editörler doğrudan reddedebilir. Derginin yayın ilkelerine uygun görülen aday makalelere alan editörü atanabilir ya da doğrudan hakem süreci başlatılabilir. Yayın sürecine uygun görülen aday makale, konu alanında uzman en az 2 hakeme gönderilir. Çift kör hakemlik (double blind review) uygulaması ile süreç yürütülür. Değerlendirme yapmaları için hakemlere 15 gün süre tanınır ve bu süre editör ve/veya alan editörleri tarafından uzatılabilir. Sürecin uzaması ve ihtiyaç görülmesi durumunda editör ve/veya alan editörleri yeni hakem atayabilir. Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında düzeltmelerle kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde, gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılması amacıyla aday makalenin yazar(lar)a gönderilmesine ve düzenlemelerin yapılmasından sonra yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin bir olumlu bir olumsuz görüş gelmesi durumunda üçüncü bir hakem atanır. Üçüncü hakemin vereceği karar doğrultusunda editör ve/veya editör kurulu tarafından makale hakkında karar verilir.
5-Hakem ya da editör tarafından düzeltme istenmeyen makalelerin kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir.
6-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir.
7-Çalışmanın özünde; amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç kısa bir şekilde yansıtılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet 200-250 kelime aralığında olmalıdır. Öz/Abstract kısımları Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, 6-0 nk paragraf boşluğu ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
8- Metin, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, tek satır aralığı, 1.25 paragraf girintisi ve 6-0 nk paragraf boşluğuna göre düzenlenmelidir. Paragraf başlarında sekme (tab) tuşu, paragraf aralarında gir (enter) tuşu kullanılmamalıdır. Sözcük aralarında, noktalama işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
9-Makale üst verisinde her bir yazar için unvan, kurum, e-posta adres bilgileri eksiksiz bulunmalıdır. Dergilerde makalelerin tüm yazarlarına ait iletişim bilgileri ile birlikte, uluslararası geçerliliği de bulunan “ORCID” bilgisine de yer verilmelidir. Değerlendirme sürecinin sağlıklı yürütülmesi adına metin içinde yazar bilgilerine yer verilmemelidir. Örnek makale şablonu için BURAYA TIKLAYINIZ
Orcid kodunu https://orcid.org/ bağlantı adresinden temin edebilirsiniz.
10- Etik kurul belgesi ile ilgili açıklamalar yöntem kısmında açık biçimde ifade edilmelidir. Ayrıca etik kurul izni makalenin son sayfasına (Etik kurul izni alınan kurum, belge sayı ve tarihi) eklenerek belirtilmelidir.
11-Makalelerdeki dipnotlar, APA 6 (American Psychological Association) formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için Latin alfabesi kullanılması önerilir (bu, yapılan atfın etki katsayısı için önemlidir).
12- Gönderilen makalelerin kaynakçası oluşturulurken alıntı yapılan çalışmanın yayımlandığı dergiye ait bilgileri eksizsiz yazılmalıdır.
13- Dergide yayınlanan makalelerde ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
14-Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
15-Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.
16-Makalede yer alan tablonun ismi “soldan” hizalı ve kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Tablonun içerindeki karakterler, makalede kullanılan yazı tipi ile aynı olmalıdır.
17-Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı)bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

*BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.