Amaç ve Kapsam

Electronic Journal of Education Sciences (EJEDUS) dergisinin amacı, ulusal ve uluslararası boyutta eğitimle ilgili araştırmalara yer vererek, eğitim biliminin gelişmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca nitelikli ve özgün çalışmalarla tüm eğitim paydaşlarına yarar sağlamayı hedefleyen EJEDUS, ülkemiz özelinde milli eğitim politikamızın gelişmesine ve ülkemiz eğitim sorunlarının çözülmesine yönelik kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

EJEDUS eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında üretilen bilgilerin yanı sıra alan eğitimi ile ilgili olarak nicel, nitel, karma yöntemle gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarını ve özgün derleme çalışmalarını yayımlanmaktadır.
Bu bağlamda belirtilen konular derginin kapsamını oluşturan konular; beden ve spor eğitimi, biyoloji eğitimi, coğrafya eğitimi, çevre eğitimi, eğitim ve kültür, demokrasi ve insan hakları eğitimi, eğitim politikası, eğitim programları, eğitim psikolojisi, eğitim teknolojisi, eğitim yönetimi, felsefe eğitimi, fen eğitimi, fizik eğitimi, kimya eğitimi, matematik eğitimi, mesleki teknik eğitim, müzik eğitimi, okul öncesi eğitimi, öğretmen eğitimi ve yetiştirme, ölçme ve değerlendirme, özel eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik, sağlık eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, sosyoloji eğitimi, tarih eğitimi, Türkçe eğitimi, uzaktan eğitim, yabancı dil eğitimi, yaşam boyu öğrenme, yetişkin eğitimi gibi konulardır.