Research Article
BibTex RIS Cite

Mimarlık Öğrencilerinde Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2020, Volume: 20 Issue: 87, 29 - 46, 20.05.2020

Abstract

Problem Durumu: Yaşamın yapılı çevre içinde geçmesi, mimarlık mesleğinin en eski mesleklerden olduğunu göstermektedir. Hem kişisel hem de mesleki gelişime katkı sağlamayı hedefleyen mimarlık eğitiminde yer alan birey, süreç içerisinde edindiği deneyimlerle mesleki donanımını geliştirmek durumundadır. Yeni bir sosyal çevreye ve mesleğe ilk adım açısından üniversitenin ilk yılı, eğitim süreci için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, mimarlık eğitimi alan birinci sınıf öğrencilerinde temel ihtiyaç algılarının ortaya çıkarılması eğitim kalitesinin artırılması yönünde önemlidir. Kendine özgü yapısı ile mimarlık eğitimi, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde, yaratıcı düşünmelerinde ve tasarlamalarında özgür davranma imkânı sunan öğrenme ortamlarına sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, mimarlık öğrencilerinin özellikle güç ve özgürlük ihtiyaç doyumlarının artırılabilmesi olanaklı gibi görünmektedir. Uygulamalı derslerde yaşanan interaktif süreçler, öğrencilerin yakından tanınmasını sağladığından, onların ilgi duydukları alanlara yönlendirilmeleri de kolaylaştırabilir. Bunların yanı sıra öğrencilerin bölüm veya kampüs içinde sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarının, eğlence ihtiyaç doyumunun artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ders süresince öğrencilerin birbirleriyle iletişim-etkileşim içinde olmalarını sağlayacak grup çalışmaları, sevgi ve ait olma ve özgürlük ihtiyaç doyumlarının artırılması açısından önemlidir. Bilgi ve fikir alışverişinde bulunma, birlikte karar verme eylemleri öğrencilerin motivasyonlarını artırmada ve kendilerini iyi hissetmelerinde etkili olabilecektir. Öğrenme sürecinde öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade edebilmelerine olanak tanınması, kendilerini başarıya ve yeterli hissetmelerine yakınlaştıracağından, güç temel ihtiyacının doyumu bağlamında önemlidir. Alan yazın incelendiğinde, mimarlık öğrencilerinde temel ihtiyaçların karşılanma düzeylerinin herhangi bir araştırmaya konu edilmediği görülmüştür. Bu bağlamda araştırma, mimarlık eğitimi alan birinci sınıf öğrencilerinin temel ihtiyaçlarının karşılanma düzeylerini ortaya koymayı amaçlamıştır.
Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, mimarlık eğitimi alan birinci sınıf öğrencilerinin temel ihtiyaçlarının hangi düzeyde karşılanmakta olduğunu incelemektir. Araştırma kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitim alan birinci sınıf öğrencilerinin temel ihtiyaçlarının karşılanma düzeyleri tespit edilmiş ve sosyo-demografik verilerle desteklenerek sunulmuştur.
Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmada, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırmalar için uygun yaklaşımlardır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğrenim görmekte olan birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 46’sı kadın ve 36’sı erkek olmak üzere toplam 82 öğrenci katılmıştır.

References

 • Copeland, A. R. (1992). Control theory and dietary change. Journal of Reality Therapy, 11(2), 17-19.
 • Corey, M. S, Corey, G., & Corey, C. (2013). Groups: Process and practice. Belmont, CA: Brooks/Cole Publishing.
 • Diener, E, & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68/4, 653-663. https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.4.653
 • Erwin, J. C. (2003). Giving students what they need. Educational Leadership, 61/1, 19-23.
 • Fraenkel, J. R., Wallen N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill. Frey, L. M, & Wilhite, K. (2005). Our five basic needs: Application for understanding the function of behavior. Intervention in School and Clinic, 40(3), 156-160. https://doi.org/10.1177/10534512050400030401
 • Glasser, W. (1998). Choice theory in the classroom. New York: HarperCollins Publishers.
 • Glasser, W. (2005). Kisisel ozgurlugun psikolojisi: Secim teorisi [Choice theory a new psychology of personal freedom]. Istanbul, Turkey: Hayat Yayıncılık.
 • Inceoglu, M. (2011). Tutum algı iletisim [Attitude perception communication]. Ankara, Turkey: Siyasal Kitabevi.
 • Kaner, S. (1993). Kontrol kuramı ve gerçeklik terapisi [Control theory and reality therapy]. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 26(2), 569-585.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel arastirma yontemi [Scientific research method]. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.
 • Onat, E. (2006). Mimarliga yolculuk [Journey to architecture]. Istanbul, Turkey: Yapi Endustri Merkezi Yayinlari.
 • Ozdel, L., Bostancı, M., Ozdel, O., & Oguzhanoglu; N. K. (2002). Universite ogrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik ozelliklerle iliskisi [The relationship with sociodemographic characteristics and depressive symptoms in university students]. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 155-161.
 • Turkdogan, T. (2010). Universite ogrencilerinde temel ihtiyaclarin karsilanma duzeyinin oznel iyi olus duzeyini yordamadaki rolu [The role of fulfillment level of basic needs in predicting level of subjective wellbeing in university students] (Unpublished master thesis). Pamukkale University, Institute of Social Sciences, Denizli, Turkey.
 • Turkdogan, T., & Duru, E. (2017). Universite ogrencileri temel ihtiyaclar olcegi'nin revizyonu: Iyi olusun pozitif ve negatif yonlerine iliskin ihtiyac temelli bir yaklasim [Revision of the basic needs scale of university students: A need-based approach for positive and negative aspects of good presence]. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey.

The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students

Year 2020, Volume: 20 Issue: 87, 29 - 46, 20.05.2020

Abstract

Purpose: In order to improve the quality of education, it is important to identify the basic needs of first-year students who receive architectural education. The objective of this research was to investigate the level of basic needs satisfaction of first-year students receiving education in the architecture department.

Research Methods: In this research, a relational screening model, which is one of the general survey models, was used. Students' perception in terms of satisfaction of basic needs was measured with University Students' Basic Needs Scale. Moreover, information related to socio-demographical characteristics was collected via the Personal Information Questionnaire.

Findings: Research findings indicated that the satisfaction levels of basic needs of architecture students participating in the research were generally above 4, which was the neutral score level. The lowest satisfaction level for all five basic needs was determined to be related to the survival need. Furthermore, it was concluded that students' perception in terms of basic need satisfaction significantly differed with respect to their academic grade points, genders, the residential units where they mostly resided and educational status of their parents.

Implications for Research and Practice: Depending on the class level, it may be ensured that more comprehensive evaluations are made about the students' perceptions of needs. In new studies, other variables that might have an effect on basic needs satisfaction may also be included.

References

 • Copeland, A. R. (1992). Control theory and dietary change. Journal of Reality Therapy, 11(2), 17-19.
 • Corey, M. S, Corey, G., & Corey, C. (2013). Groups: Process and practice. Belmont, CA: Brooks/Cole Publishing.
 • Diener, E, & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68/4, 653-663. https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.4.653
 • Erwin, J. C. (2003). Giving students what they need. Educational Leadership, 61/1, 19-23.
 • Fraenkel, J. R., Wallen N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill. Frey, L. M, & Wilhite, K. (2005). Our five basic needs: Application for understanding the function of behavior. Intervention in School and Clinic, 40(3), 156-160. https://doi.org/10.1177/10534512050400030401
 • Glasser, W. (1998). Choice theory in the classroom. New York: HarperCollins Publishers.
 • Glasser, W. (2005). Kisisel ozgurlugun psikolojisi: Secim teorisi [Choice theory a new psychology of personal freedom]. Istanbul, Turkey: Hayat Yayıncılık.
 • Inceoglu, M. (2011). Tutum algı iletisim [Attitude perception communication]. Ankara, Turkey: Siyasal Kitabevi.
 • Kaner, S. (1993). Kontrol kuramı ve gerçeklik terapisi [Control theory and reality therapy]. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 26(2), 569-585.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel arastirma yontemi [Scientific research method]. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.
 • Onat, E. (2006). Mimarliga yolculuk [Journey to architecture]. Istanbul, Turkey: Yapi Endustri Merkezi Yayinlari.
 • Ozdel, L., Bostancı, M., Ozdel, O., & Oguzhanoglu; N. K. (2002). Universite ogrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik ozelliklerle iliskisi [The relationship with sociodemographic characteristics and depressive symptoms in university students]. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 155-161.
 • Turkdogan, T. (2010). Universite ogrencilerinde temel ihtiyaclarin karsilanma duzeyinin oznel iyi olus duzeyini yordamadaki rolu [The role of fulfillment level of basic needs in predicting level of subjective wellbeing in university students] (Unpublished master thesis). Pamukkale University, Institute of Social Sciences, Denizli, Turkey.
 • Turkdogan, T., & Duru, E. (2017). Universite ogrencileri temel ihtiyaclar olcegi'nin revizyonu: Iyi olusun pozitif ve negatif yonlerine iliskin ihtiyac temelli bir yaklasim [Revision of the basic needs scale of university students: A need-based approach for positive and negative aspects of good presence]. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Hare Kılıcaslan This is me 0000-0002-6113-7962

Publication Date May 20, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 20 Issue: 87

Cite

APA Kılıcaslan, H. (2020). The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students. Eurasian Journal of Educational Research, 20(87), 29-46.
AMA Kılıcaslan H. The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students. Eurasian Journal of Educational Research. May 2020;20(87):29-46.
Chicago Kılıcaslan, Hare. “The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students”. Eurasian Journal of Educational Research 20, no. 87 (May 2020): 29-46.
EndNote Kılıcaslan H (May 1, 2020) The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students. Eurasian Journal of Educational Research 20 87 29–46.
IEEE H. Kılıcaslan, “The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students”, Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 87, pp. 29–46, 2020.
ISNAD Kılıcaslan, Hare. “The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students”. Eurasian Journal of Educational Research 20/87 (May 2020), 29-46.
JAMA Kılıcaslan H. The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20:29–46.
MLA Kılıcaslan, Hare. “The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students”. Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 87, 2020, pp. 29-46.
Vancouver Kılıcaslan H. The Investigation of the Level of Fulfilment: The Basic Needs of Architecture Students. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20(87):29-46.