ISSN: 1302-597X
e-ISSN: 2528-8911
Founded: 2015
Period: Bimonthly
Publisher: Anı Yayıncılık
Cover Image
       

Sunulan aday makaleler editörler tarafından öncelikle şekil, yazım dili, kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu ile ilgili olarak ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan makaleler yazarlarına iade edilir. Uygun görülen makaleler ilgili editör tarafından iki hakeme isimsiz olarak gönderilir. Hakemler hakem havuzundan seçilebileceği gibi, yayın kurulu üyeleri arasından da seçilebilir. Editör ve eş editör hakem raporlarını inceler, gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir.


Not: EJER, Dergipark üzerinden makale gönderimi kabul etmemektedir.

Gönderi Şablonumuz:  http://ejer.com.tr/tr/makale-gonder/  
Üyelik ve sisteme makale yükleme bağlantısı:  http://ojs.ejer.com.tr/index.php/ejer/index 

2020 - Volume: 20 Issue: 89

EJER aşağıdaki dizinlerde yer almaktadır:

  • 13451
  • 13456
  • 13458
  • 13459
  • 13460
  • 13462
  • 13463