Research Article
BibTex RIS Cite

Okul 2023 Projesinin Öğretmenlerin Gözünden İncelenmesi: Bir Durum Çalışması

Year 2020, Volume: 20 Issue: 89, 137 - 158, 30.09.2020

Abstract

Problem Durumu: Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde eğitim, toplumsal gelişimin ve dönüşümün gerçekleşmesinde en temel unsur olarak görülmektedir. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve toplumların küresel düzenin bir parçası olma isteği, 21. yüzyılda yaşayan bireylerin bazı temel becerileri kazanmasını zorunlu kılmıştır. Söz konusu beceriler; eleştirel düşünme becerisi, problem çözme becerisi, iletişim kurma ve sürdürme becerisi, işbirliği, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, esneklik ve uyum sağlayabilme, küresel yetkinlikler ve finansal okuryazarlık olarak gösterilmektedir (Partnership for 21st Century Skills, 2009). Bu beceriler ise ancak çağın standartlarına uygun ve sistemli bir eğitim süreciyle kazandırılabilmektedir. Günümüzde ülkeler, toplumların eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla eğitime yönelik iyileştirici, düzenleyici ve geliştirici adımlar atmaktadır. Çünkü eğitim, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin ölçülmesinde en önemli faktörlerden birisi olarak görülmektedir (Ginsburg, Moseley ve Pigozzi, 2010; Glennerster, Kremer, Mbiti ve Takavarasha, 2011). Bu çerçevede Malezya, Polonya, Japonya, Hong Hong gibi bölgelerde eğitim reformları yapılmış ve eğitim sistemlerine yönelik yeni hedefler ortaya konulmuştur (Yuda ve Itoh, 2006; Nurul-Awanis, Hazlina, Yoke-May ve Zariyawati, 2011; Kennedy, 2012; Jakubowski, 2015). Ülkemizde de bu alanda yeni reformlar yapılmaya devam etmektedir. Günümüzde eğitim sistemimize yönelik en geniş çaplı hedefin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaya koymuş olduğu 2023 Eğitim Vizyonu olduğu söylenebilir. Öğrencileri kuramsal anlatımdan uygulamaya yönelik etkinliklere yönlendirmeyi, onların kişisel becerilerini geliştirmeyi ve okulu bir yaşam alanı haline getirmeyi hedefleyen 2023 Eğitim Vizyonu’nun tanıtılmasıyla, bu hedeflere katkı sunmak amacıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul 2023 Projesi uygulamaya konulmuştur. Öğrencilerin okuldaki yarışma ve rekabet ortamından uzaklaşarak kendi öğrenme serüvenini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla Antalya ilindeki gönüllü okullarda başlatılan proje, öğrencilere sunduğu serbest zaman dilimleriyle (40 dakika şeklinde planlanmış teneffüslerle) okul ekosistemine farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır.
Okul 2023 Projesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde gönüllü 14 okulda uygulanmaya başlayan ve okul sınırları içerisinde öğrencilere serbest zamanlar tanıyan bir projedir. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan proje tanıtımında okul; her bir çocuğun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan, evrensel, milli ve manevi erdemlerle birlikte yaşam becerilerinin içselleştirildiği, öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerini destekleyen bireysel, akademik ve sosyal gelişim amaçlarına uygun, yarışma ve rekabet odaklı değil paylaşım temelli bir anlayışın hâkim olduğu bir ekosistem şeklinde tanımlanmıştır. Proje kapsamında, öğretmenler ve usta öğreticilerin öğretici olarak görev aldığı ve öğrencilerin kendi isteklerine göre özgürce seçim yapabildiği etkinlik listesi bulunmaktadır. Dönemin başında “Serbest Zaman Etkinlik/Kurs Öğrenci Anket Formu” verilerek öğrencilerden, formda yer alan etkinliklerden kendi ilgi ve becerisine uygun olanları seçmesi ve velisine imzalatarak okul idaresine teslim etmesi istenmektedir. Okul idaresi ise öğrenci isteklerini ve mevcut koşulları göz önünde bulundurarak açılacak etkinlikleri belirlemektedir. . Öğretmenler, öğrencilerin seçmiş olduğu etkinliklerde öğretici olarak görev almakta, onların kişisel becerilerini ortaya çıkarmasına ve geliştirmesine katkı sağlamakta, Ayrıca proje kapsamında görev alan öğretmenlerin genel olarak okulda bulunma ve öğrencilerle iletişimde bulunma süreleri artmaktadır. Bu bağlamda projenin uygulayıcıları olan öğretmenlerin, Okul 2023 Projesi ile ilgili görüşlerini belirlemek ve projeyi uygulayıcıların değerlendirmeleri etrafında ortaya koymak son derece önemlidir.
Araştırmanın Amacı: Araştırmanın amacı, Okul 2023 Projesi’nde görev alan öğretmenlerin projeye yönelik görüşlerini belirlemektir.
Araştırmanın Yöntemi: Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Okul 2023 Projesi’ne gönüllü olarak katılan ilkokullarda ve ortaokullarda görev yapmakta olan 27 öğretmenle çalışma grubu oluşturulmuştur. Okul 2023 projesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan 8 araştırmacı ile bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Araştırmacılar projenin farklı yönlerini incelemek amacıyla müdürler, öğretmenler ve diğer paydaşlarla çalışmalar yürütmüştür. Okul 2023 projesinin öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanan bu çalışmada, verilerin toplanma sürecinde öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler ise içerik analiziyle çözümlenmiştir.

References

 • Ay, Y., Acat, M. B., & Yuksel, I. (2016). Ilkokul programinda yer alan serbest etkinlik uygulamalarinin iyilestirilmesi: Ogretmen, yonetici ve uzman gorusleri uzerine nitel bir arastirma. Electronic Turkish Studies, 11 (3), 371-388.
 • Aydemir, H., Bozkurt, E., & Sekerci, H. (2015). Serbest etkinlik derslerine yonelik sinif ogretmenlerinin gorusleri. Turkish Journal of Educational Studies, 2 (2), 41-74.
 • Bozpolat, E. (2016). Ilkokullarda uygulanan serbest etkinlikler dersine iliskin ogretmen gorusleri. Zeitschrift fur die Welt der Turken/Journal of World of Turks, 8 (2), 217-239. Broadhurst, R. (2001). Mono gingenviron mentsforlei sure and recreation. New York: Routledge.
 • Brown. A. P. (2008). A review of the literature on case study research. Canadian Journal for New Scholars in Education, 1 (1), 1-13.
 • Bukusoglu, N., & Bayturan, A. F. (2005). Serbest zaman etkinliklerinin genclerin psikososyal durumlarina iliskin algisi uzerindeki rolu. Ege Tip Dergisi, 44 (3), 173-177.
 • Cheng, Y. C. (2005). A new paradigm for re-engineering education: Globalization, localization and individualization. Dordrecht: Springer.
 • Cinoglu, M., & Bagci, E. (2018). Ilkokullarda serbest etkinlikler uygulamalari dersinin degerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 712-727.
 • Clark, J. N. (2010). Education in Bosnia-Hercegovina: The case for root-and-branch reform. Journal of Human Rights, 9 (3), 344-362.
 • Dogan, S. (2019). 2023 Egitim Vizyonu belgesine iliskin okul yoneticileri ve ogretmen gorusleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 8 (2), 571-592.
 • Dundar, H., & Karaca, E. T. (2011). Ilkogretim okullarinda serbest etkinlikler dersinin degerlendirilmesi. Erzincan Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 13 (2), 105-122.
 • Gerring, J. (2007). Case study research: Principles and practices. New York: Cambridge University Press.
 • Ginsburg, M., Moseley, S. F., & Pigozzi, M. J. (2010). Introduction: Reforming education for transformation: Opportunities and challenges. Development, 53 (4), 451-456.
 • Glennerster, R., Kremer, M., Mbiti, I., & Takavarasha, K. (2011). Access and quality in the Kenyan education system: A review of the progress, challenges and potential. Kenya: Office of the prime minister of Kenya.
 • Gokce, B. (1984). Orta ogretim gencliginin beklenti ve sorunlari. Ankara: Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanligi Yayinlari.
 • Gomleksiz, M. N., & Ozdas, F. (2013). Serbest etkinlikler dersinin etkililigine iliskin ogretmen gorusleri: Nitel bir calisma. Firat Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (1), 105-118.
 • Gurbuzturk, O., & Cakmak, G. (2017). Ilkokulda serbest etkinlikler dersinde etkinlik secimini etkileyen faktorlere iliskin ogretmen gorusleri. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 3 (2), 177-190.
 • Jakubowski, M. (2015). Opening up opportunities: education reforms in Poland. IBS Policy Paper, 1. This paper was financially supported by the Jobs and Development Network under the auspices of the World Bank.
 • Kennedy, K. J. (2012). The ‘no loser’ principle in Hong Kong’s education reform: Does it apply to ethnic minority students?. Hong Kong Teachers’ Centre Journal, 11, 123.
 • Kurt, M., & Duran, E. (2019). 2023 Egitim Vizyonuna iliskin ogretmen gorusleri. Uluslararasi Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklasimlar Dergisi (IJONASS), 3 (1), 90-106.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel arastirma: Desen ve uygulama icin bir rehber (3. Baskidan Ceviri, Cev. Ed.: S. Turan). Ankara: Nobel Yayin Dagitim.
 • Merriam, S. (2015). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Amerika Birlesik Devletleri: SAGE Publications.
 • Milli Egitim Bakanligi. (2018). Guclu Yarinlar icin 2023 Egitim Vizyonu. Ankara: MEB.
 • Nurul-Awanis, A. W., Hazlina, A. H., Yoke-May, L., & Zariyawati, M. A. (2011). Malaysian education system reform: Educationists’ perspectives. In Proceeding of the International Conference on Social Science, Economics and Art, Malaysia.
 • Ors, C., Erdogan, H., & Kipici, K. (2013). Egitim yoneticileri bakis acisiyla 12 yillik kesintili zorunlu egitim sistemi. Igdir Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 131-154.
 • Ozdemir, S., Karakucuk, S., Gumus, M., & Kiran, S. (2006). Turkiye Tas Komuru Kurumu Genel Mudurlugu’nde calisan yeralti iscilerinin bos zamanlarini degerlendirme aliskanliklarinin belirlenmesi, 9. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabi, Mugla.
 • Partnership for 21st Century Skills. (2009). A framework for twenty-first-century learning. Arizona: Battelle for Kids.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel arastirma ve degerlendirme yontemleri (2. Baski). Ankara: Pegem Akademi.
 • Resnik, J. (2007). The democratisation of the education system in France after the Second World War: A neo-Weberian glocal approach to education reforms. British Journal of Educational Studies, 55 (2), 155-181.
 • Sevim Yilmaz, L. (2015). Ilkokulda uygulanan serbest etkinlik dersinin ogretmen goruslerine gore degerlendirilmesi (Yayimlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Ataturk Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara.
 • Tasdemir, M., & Sargin, M. (2015). Serbest etkinlikler dersinde sinif ogretmenlerin kendilerini yeterli gorme duzeyleri. Electronic Turkish Studies, 10 (3), 933-954.
 • Tezcan, M. (1993). Bos zamanlar sosyolojisi. Ankara: Ankara Universitesi Basimevi.
 • Tutkun, O. F. (2010). 21. yuzyilda egitim programinin felsefi boyutlari. Gazi Universitesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, 30 (3), 993-1016.
 • Yetim, A. (2005). Sosyoloji ve spor. İstanbul: Yaylacik Matbaasi.
 • Yildirim, A., & Simsek, H. (2014). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yontemleri. Ankara: Seckin Yayincilik.
 • Yuda, M., & Itoh, S. (2006). Utilization of geographic information systems in education reform in Japan. Paper presented at the 9th AGILE Conference on Geographic Information Science, Visegrád, Hungary.

Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study

Year 2020, Volume: 20 Issue: 89, 137 - 158, 30.09.2020

Abstract

Purpose: Turkey has gained a new education policy together with the introduction of 2023 Educational Vision. With this motivation, the Antalya Provincial Directorate of National Education has started a project entitled "School 2023" to contribute to the goals of this vision. This research aimed at examining the opinions of the teachers, one of the greatest shareholders of the project, about the School 2023 Project.

Method: The research adopted the case study design of qualitative research methods. The study group consisted of 27 voluntary teachers, 16 female and 11 male teachers. A semi-structured interview form was used to receive teachers’ opinions about the School 2023 Project. The collected data were analyzed through content analysis technique.

Findings: When the findings of the research were examined, it was observed that although the opinions of the teachers were generally positive, there were some deficiencies about the project. The fact that bringing together different activities with students contributes to equality of opportunity was the most important positive impact of the project. Workshops and materials provided with financial assistance to the schools involved in the project created a positive atmosphere especially at schools in the rural areas.

Implications for Research and Practice: The project has the potential to contribute to the realization of an important reform such as the 2023 Educational Vision. In this respect, transition process of the project can be positively affected when it is carried out in different provinces and within different school types, and the possible effects are evaluated by the researchers.

References

 • Ay, Y., Acat, M. B., & Yuksel, I. (2016). Ilkokul programinda yer alan serbest etkinlik uygulamalarinin iyilestirilmesi: Ogretmen, yonetici ve uzman gorusleri uzerine nitel bir arastirma. Electronic Turkish Studies, 11 (3), 371-388.
 • Aydemir, H., Bozkurt, E., & Sekerci, H. (2015). Serbest etkinlik derslerine yonelik sinif ogretmenlerinin gorusleri. Turkish Journal of Educational Studies, 2 (2), 41-74.
 • Bozpolat, E. (2016). Ilkokullarda uygulanan serbest etkinlikler dersine iliskin ogretmen gorusleri. Zeitschrift fur die Welt der Turken/Journal of World of Turks, 8 (2), 217-239. Broadhurst, R. (2001). Mono gingenviron mentsforlei sure and recreation. New York: Routledge.
 • Brown. A. P. (2008). A review of the literature on case study research. Canadian Journal for New Scholars in Education, 1 (1), 1-13.
 • Bukusoglu, N., & Bayturan, A. F. (2005). Serbest zaman etkinliklerinin genclerin psikososyal durumlarina iliskin algisi uzerindeki rolu. Ege Tip Dergisi, 44 (3), 173-177.
 • Cheng, Y. C. (2005). A new paradigm for re-engineering education: Globalization, localization and individualization. Dordrecht: Springer.
 • Cinoglu, M., & Bagci, E. (2018). Ilkokullarda serbest etkinlikler uygulamalari dersinin degerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 712-727.
 • Clark, J. N. (2010). Education in Bosnia-Hercegovina: The case for root-and-branch reform. Journal of Human Rights, 9 (3), 344-362.
 • Dogan, S. (2019). 2023 Egitim Vizyonu belgesine iliskin okul yoneticileri ve ogretmen gorusleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 8 (2), 571-592.
 • Dundar, H., & Karaca, E. T. (2011). Ilkogretim okullarinda serbest etkinlikler dersinin degerlendirilmesi. Erzincan Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 13 (2), 105-122.
 • Gerring, J. (2007). Case study research: Principles and practices. New York: Cambridge University Press.
 • Ginsburg, M., Moseley, S. F., & Pigozzi, M. J. (2010). Introduction: Reforming education for transformation: Opportunities and challenges. Development, 53 (4), 451-456.
 • Glennerster, R., Kremer, M., Mbiti, I., & Takavarasha, K. (2011). Access and quality in the Kenyan education system: A review of the progress, challenges and potential. Kenya: Office of the prime minister of Kenya.
 • Gokce, B. (1984). Orta ogretim gencliginin beklenti ve sorunlari. Ankara: Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanligi Yayinlari.
 • Gomleksiz, M. N., & Ozdas, F. (2013). Serbest etkinlikler dersinin etkililigine iliskin ogretmen gorusleri: Nitel bir calisma. Firat Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (1), 105-118.
 • Gurbuzturk, O., & Cakmak, G. (2017). Ilkokulda serbest etkinlikler dersinde etkinlik secimini etkileyen faktorlere iliskin ogretmen gorusleri. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 3 (2), 177-190.
 • Jakubowski, M. (2015). Opening up opportunities: education reforms in Poland. IBS Policy Paper, 1. This paper was financially supported by the Jobs and Development Network under the auspices of the World Bank.
 • Kennedy, K. J. (2012). The ‘no loser’ principle in Hong Kong’s education reform: Does it apply to ethnic minority students?. Hong Kong Teachers’ Centre Journal, 11, 123.
 • Kurt, M., & Duran, E. (2019). 2023 Egitim Vizyonuna iliskin ogretmen gorusleri. Uluslararasi Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklasimlar Dergisi (IJONASS), 3 (1), 90-106.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel arastirma: Desen ve uygulama icin bir rehber (3. Baskidan Ceviri, Cev. Ed.: S. Turan). Ankara: Nobel Yayin Dagitim.
 • Merriam, S. (2015). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Amerika Birlesik Devletleri: SAGE Publications.
 • Milli Egitim Bakanligi. (2018). Guclu Yarinlar icin 2023 Egitim Vizyonu. Ankara: MEB.
 • Nurul-Awanis, A. W., Hazlina, A. H., Yoke-May, L., & Zariyawati, M. A. (2011). Malaysian education system reform: Educationists’ perspectives. In Proceeding of the International Conference on Social Science, Economics and Art, Malaysia.
 • Ors, C., Erdogan, H., & Kipici, K. (2013). Egitim yoneticileri bakis acisiyla 12 yillik kesintili zorunlu egitim sistemi. Igdir Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 131-154.
 • Ozdemir, S., Karakucuk, S., Gumus, M., & Kiran, S. (2006). Turkiye Tas Komuru Kurumu Genel Mudurlugu’nde calisan yeralti iscilerinin bos zamanlarini degerlendirme aliskanliklarinin belirlenmesi, 9. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabi, Mugla.
 • Partnership for 21st Century Skills. (2009). A framework for twenty-first-century learning. Arizona: Battelle for Kids.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel arastirma ve degerlendirme yontemleri (2. Baski). Ankara: Pegem Akademi.
 • Resnik, J. (2007). The democratisation of the education system in France after the Second World War: A neo-Weberian glocal approach to education reforms. British Journal of Educational Studies, 55 (2), 155-181.
 • Sevim Yilmaz, L. (2015). Ilkokulda uygulanan serbest etkinlik dersinin ogretmen goruslerine gore degerlendirilmesi (Yayimlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Ataturk Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara.
 • Tasdemir, M., & Sargin, M. (2015). Serbest etkinlikler dersinde sinif ogretmenlerin kendilerini yeterli gorme duzeyleri. Electronic Turkish Studies, 10 (3), 933-954.
 • Tezcan, M. (1993). Bos zamanlar sosyolojisi. Ankara: Ankara Universitesi Basimevi.
 • Tutkun, O. F. (2010). 21. yuzyilda egitim programinin felsefi boyutlari. Gazi Universitesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, 30 (3), 993-1016.
 • Yetim, A. (2005). Sosyoloji ve spor. İstanbul: Yaylacik Matbaasi.
 • Yildirim, A., & Simsek, H. (2014). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yontemleri. Ankara: Seckin Yayincilik.
 • Yuda, M., & Itoh, S. (2006). Utilization of geographic information systems in education reform in Japan. Paper presented at the 9th AGILE Conference on Geographic Information Science, Visegrád, Hungary.
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Bilal Sımsek This is me 0000-0002-2738-4898

Emine Ela Sımsek 0000-0002-1091-6333

Bekir Dırekcı This is me 0000-0002-6951-8567

Mehmet Canbulat This is me 0000-0002-1781-2684

Publication Date September 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 20 Issue: 89

Cite

APA Sımsek, B., Sımsek, E. E., Dırekcı, B., Canbulat, M. (2020). Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study. Eurasian Journal of Educational Research, 20(89), 137-158.
AMA Sımsek B, Sımsek EE, Dırekcı B, Canbulat M. Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study. Eurasian Journal of Educational Research. September 2020;20(89):137-158.
Chicago Sımsek, Bilal, Emine Ela Sımsek, Bekir Dırekcı, and Mehmet Canbulat. “Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study”. Eurasian Journal of Educational Research 20, no. 89 (September 2020): 137-58.
EndNote Sımsek B, Sımsek EE, Dırekcı B, Canbulat M (September 1, 2020) Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study. Eurasian Journal of Educational Research 20 89 137–158.
IEEE B. Sımsek, E. E. Sımsek, B. Dırekcı, and M. Canbulat, “Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study”, Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 89, pp. 137–158, 2020.
ISNAD Sımsek, Bilal et al. “Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study”. Eurasian Journal of Educational Research 20/89 (September 2020), 137-158.
JAMA Sımsek B, Sımsek EE, Dırekcı B, Canbulat M. Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20:137–158.
MLA Sımsek, Bilal et al. “Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study”. Eurasian Journal of Educational Research, vol. 20, no. 89, 2020, pp. 137-58.
Vancouver Sımsek B, Sımsek EE, Dırekcı B, Canbulat M. Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study. Eurasian Journal of Educational Research. 2020;20(89):137-58.