e-Journal of New Media
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2548-0200 | e-ISSN 2548-0200 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Istanbul Aydin University | http://yenimedya.aydin.edu.tr


EJNM, yeni medya ve iletişim teknolojilerinin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. EJNM; Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda 3 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. EJNM; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Yeni Medya ve yeni iletişim teknolojilerini temel alan EJNM'de yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, dijital toplumlar, dijital sanatlar, sinema ve sanal/karma gerçeklik, uygulamalı iletişim ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. EJNM; DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Road Index, Google Scholar ve CiteFactor gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Açık erişimi olan EJNM için; yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, sosyal bilimler, dijital toplumlar, sinema ve yeni iletişim teknolojileri konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Mayıs 2021 sayısı (Cilt:5-Sayı:2) için 1 Nisan 2021 tarihine kadar kabul etmekteyiz.

TASLAK MAKALE

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip göndermeniz gerekmektedir.

e-Journal of New Media

ISSN 2548-0200 | e-ISSN 2548-0200 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Istanbul Aydin University | http://yenimedya.aydin.edu.tr
Cover Image


EJNM, yeni medya ve iletişim teknolojilerinin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. EJNM; Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda 3 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. EJNM; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Yeni Medya ve yeni iletişim teknolojilerini temel alan EJNM'de yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, dijital toplumlar, dijital sanatlar, sinema ve sanal/karma gerçeklik, uygulamalı iletişim ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. EJNM; DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Road Index, Google Scholar ve CiteFactor gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Açık erişimi olan EJNM için; yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, sosyal bilimler, dijital toplumlar, sinema ve yeni iletişim teknolojileri konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Mayıs 2021 sayısı (Cilt:5-Sayı:2) için 1 Nisan 2021 tarihine kadar kabul etmekteyiz.

TASLAK MAKALE

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip göndermeniz gerekmektedir.

Dizinler

logo_cropped.jpg

logo.png

asos-index.png

logo1.jpg

logo-minik.png

road-issn_cut.png

Creative Commons

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png