ISSN: 2548-0200
e-ISSN: 2548-0200
Founded: 2017
Publisher: Istanbul Aydin University
Cover Image
       

EJNM, yeni medya ve iletişim teknolojilerinin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamayı amaçlamaktadır. EJNM; Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda 3 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. EJNM; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Yeni Medya ve yeni iletişim teknolojilerini temel alan EJNM'de yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, dijital toplumlar, dijital sanatlar, sinema ve sanal/karma gerçeklik, uygulamalı iletişim ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmektedir. EJNM; DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Road Index, Google Scholar ve CiteFactor gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, sosyal bilimler, dijital toplumlar, sinema ve yeni iletişim teknolojileri konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve derleme makalelerinizi kabul etmekteyiz.

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik rapor oranı %15’in üzerinde olan makaleler kabul edilmeyecektir.

TASLAK MAKALE


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png