PDF EndNote BibTex RIS Cite

ARAMA MOTORU SONUÇLARI GÜVENİLİRLİĞİNİN ANALİZİ: GOOGLE ÖRNEĞİ

Year 2017, Volume 1, Issue 1, 72 - 81, 01.03.2017

Abstract

The purpose of this study is to investigate the reliability of the search results listed on the first page of Google search engine. In the study, the definition of search engines, their history, the reasons for their existence and their functions are explained. After Google's brief history, the differences between Google and the competitive search engines are examined. In the Google's search algorithm, how search results are influenced by the selection of words in the search box, how and when sites are indexed and how often they are included have been explained. After a short definition of the concept "reliable result” a few keywords in the context of Public Relations are selected to actually search on Google to analyze the reliability of Google search results

ARAMA MOTORU SONUÇLARI GÜVENİLİRLİĞİNİN ANALİZİ: GOOGLE ÖRNEĞİ

Year 2017, Volume 1, Issue 1, 72 - 81, 01.03.2017

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Google arama motorunda yapılan aramaların sonucunda ilk sayfalarda çıkan sonuçların güvenilirliğini araştırmaktır. Çalışmada öncelikle arama motorlarının tanımı, tarihçesi, ortaya çıkış nedenleri ve işlevleri açıklanmıştır. Ardından Google’ın tarihçesi ve rakip arama motorlarından farklılıkları irdelenmiştir. Google’un arama algoritmasındaki gelişim, sitelerin endekslemeye nasıl ve ne sıklıkta dahil oldukları, nasıl güncellemeler yapıldığı üzerinde durulduktan sonra arama kutusuna yazılan kelimelerin seçimlerinin arama sonuçlarına nasıl etki ettiği ortaya konulmuştur. “Güvenilir sonuç” kavramı kısaca irdelendikten hemen sonra Halkla İlişkiler bağlamında örnek olarak seçilen anahtar kelimelerin Google’da ne tür sonuçlar getirdiği ve bu sonuçların ne kadar güvenilir olduğu konusu analiz edilmektedir

Details

Other ID JA67PK24SM
Journal Section Research Article
Authors

Seda AKAGÜN This is me

Publication Date March 1, 2017
Application Date March 1, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Akagün, S. (2017). ARAMA MOTORU SONUÇLARI GÜVENİLİRLİĞİNİN ANALİZİ: GOOGLE ÖRNEĞİ . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 1 (1) , 72-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejnm/issue/34697/383538?publisher=aydin


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png