Year 2018, Volume , Issue 14, Pages 294 - 301 2018-12-31

Bazı Sabit Süt Sağım Tesislerinde Kullanılan Vakum Pompalarının Kurulu Elektrik Gücünün İncelenmesi

Taner Akbaş [1] , Mustafa Çetin [2] , Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu [3]


Çalışmada Türkiye’de tarımsal kalkınma destekleriyle kurulu bulunan 289 süt sağım tesisine ait, sağım sistemi deneme raporları incelenmiştir. Tesisler çalışma vakum basıncı, vakum pompasının çalışma basıncında verdiği debi, vakum pompasının çalışma basıncında vermesi beklenen debi, vakum pompasının tahrikinde kullanılan kurulu elektrik motoru gücü gibi bazı değerler bakımından incelenmiştir. Çalışma sonucunda işletmelerin yaklaşık %50 sinde 4 kW, %23 ünde ise 3kW geri kalanında ise 2.2 kW’lık kurulu elektrik motor gücü kullanıldığı bununla birlikte seçilen vakum pompalarının ürettikleri debi miktarlarında %311’ e varan oranlarda kapasite fazlasına sahip oldukları görülmüştür. İncelenen işletmelerin %57’si ihtiyaç duyulan debinin %20 sinden daha fazla kapasiteye sahiptir. Fazla kapasiteye sahip olan 164 işletmede yaklaşık 120 m3/min hava fazladan vakumlanmakta ve bu hava debisi için yıllık yaklaşık olarak 300 MW enerji boşa harcanmaktadır.Özellikle modern ölçekli yeni tesislerin kurulmasıyla birlikte hayata geçirelebilecek değişken debili vakum pompalarının kullanımı ile bu gereksiz enerji tüketiminin azaltılabileceği düşünülmektedir. 

süt sağım, süt sağım tesisi
 • Anonim, 2006-2013. Süt Sağım Tesislerine İlişkin Deneme Raporları, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Aydın.
 • Anonim, 2007. ISO 5707:2007. Milking Machine Installations – Construction and Performance, https://www.sis.se/api/document/preview/908395/. Erişim tarihi: 23.10.2018.
 • Anonim, 2012. Energy Efficiency for Dairy Milking Equipment, Farm Energy, IOWA State University Extension and Outreach, https://store.extension.iastate.edu/Product/Energy-efficiency-for-dairy-milking-equipment-Farm-Energy, Erişim tarihi: 05.04.2016.
 • Anonim, 2016a. Top 10 Things a Dairy Farmer Can Do To Improve Energy Efficiency, College of Agricultural Sciences, Cooperative Extension http://extension.psu.edu/publications/h-87. Erişim tarihi: 01.04.2016.
 • Anonim, 2016b. http://www.empodepo.com/Elektrik-Motoru,LA_110-2.html#labels=161-2, Erişim tarihi: 21.03.2016
 • Anonim, 2016c. http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/en_tasarrufu/uetm/Motor_Verimliligi_Brosuru.pdf, Erişim tarihi: 01.03.2016.
 • Anonim, 2016d. Energy-Efficiency Portfolio Evaluation Report 2012 Program Year http://www.apscservices.info/pdf/07/07-085-Tf_383_4.pdf, CADMUS. Erişim tarihi: 04.04.2016.
 • Anonim, 2016e. Energy Savings Techonologies for Agriculture, Ag Energy Co-operative and Fire Fly Energy, http://www.farmenergyonline.com/User/Docs/54%20Brochure%20EE%20Technologies%20Apr%2007.pdf, Erişim tarihi: 30.03.2016.
 • Anonim 2017. TÜİK 2017 Tarımsal Alet ve Makine İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=85&locale=tr, Erişim tarihi: 18.10.2018.
 • Anonim, 2018. http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari, Erişim tarihi: 22.10.2018.
 • Arslan, F., 2015. IE3 Sınıfı İndüksiyon Motorlarda Enerji Tüketimi, Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı. 1-3.
 • Bilgen, H., ve Hülya Öz, 2008. Süt Sağım Makinaları, Makinalı süt sağım tekniği eğitim sunumları, EÜZF Tarım Makinaları Bölümü Çalıştaylar Dizisi No:12.
 • Holmes, A.H., 2014. The Importance of Accurate Savings Estimates When Deciding to Install a Milking Vacuum Pump Variable Speed Drive, Ensave, http://www.mnproject.org/resourcecenter/Vacuum%20Pumps%20Importance%20of%20Savings%20Estimates.pdf. Erişim tarihi: 25.04.2014.
 • Johnson, D.I., 2006. Opportunities for Conserving Energy and Saving Money in Dairy Operations, Michigan Dairy Review, https://msu.edu/~mdr/reprints/April06/MDR_reprint_april06_opportunities.pdf, Erişim tarihi: 01.04.2016.
 • Ludington, David, Eric Johnson, 2004. James Kowalski, Anne Magem and Richard Peterson. Dairy Farm Energy Efficiency Guide. Ithaca, NY: DLTech, Inc.
 • Pressman, A., 2010. Dairy Farm Energy Efficiency https://attra.ncat.org/attra-pub/farm_energy/dairy_energy.html, Erişim tarihi: 06.04.2016.
 • Sanford, S., 2004. Energy Conservation on The Farm: Vacuum Systems (A3784-5). https://learningstore.uwex.edu/Assets/pdfs/A3784-05.pdf, Erişim tarihi:18.10.2018.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9425-8309
Author: Taner Akbaş
Institution: AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8264-7657
Author: Mustafa Çetin
Institution: SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8795-6579
Author: Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu (Primary Author)
Institution: AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

APA Akbaş, T , Çetin, M , Hacıyusufoğlu, A . (2018). Bazı Sabit Süt Sağım Tesislerinde Kullanılan Vakum Pompalarının Kurulu Elektrik Gücünün İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (14) , 294-301 . DOI: 10.31590/ejosat.477235