European Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2683 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat


In European Journal of Science and Technology, original research articles and reviews in Turkish and English are published in all branches of Engineering, Basic Sciences. During the upload of your publications, the output of the iThenticate: Plagiarism Detection Software program (plagiarism reports) is examined and the publications over 20% are rejected. It is very important that the authors cite the articles that are closely or related among the publications of our journal in their articles. The article evaluation process of the journal is maximum between 3 and 6 months for each article depending on the referee reviews. It is very important for our authors who want to submit their article to prepare the following files and name them according to the directive:
 • After preparing the full text of the article on the template that will be accessed from the Writing Rules page, it will be named as fulltext_author and fulltext_blind,
 • Uploading the iThenticate report for the article by naming fulltext_plagiarism,
 • Signing the copyright form by signing it as copyright_form by signing it by all the authors and filling the necessary communication parts,
 • If the article requires an ethics committee permit (see the relevant page), this document should be loaded by naming it as ethical_report. Additional File should be uploaded from the Upload section.

European Journal of Science and Technology

e-ISSN 2148-2683 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat
Cover Image


In European Journal of Science and Technology, original research articles and reviews in Turkish and English are published in all branches of Engineering, Basic Sciences. During the upload of your publications, the output of the iThenticate: Plagiarism Detection Software program (plagiarism reports) is examined and the publications over 20% are rejected. It is very important that the authors cite the articles that are closely or related among the publications of our journal in their articles. The article evaluation process of the journal is maximum between 3 and 6 months for each article depending on the referee reviews. It is very important for our authors who want to submit their article to prepare the following files and name them according to the directive:
 • After preparing the full text of the article on the template that will be accessed from the Writing Rules page, it will be named as fulltext_author and fulltext_blind,
 • Uploading the iThenticate report for the article by naming fulltext_plagiarism,
 • Signing the copyright form by signing it as copyright_form by signing it by all the authors and filling the necessary communication parts,
 • If the article requires an ethics committee permit (see the relevant page), this document should be loaded by naming it as ethical_report. Additional File should be uploaded from the Upload section.
Issue 19 - Aug 31, 2020
 1. Metalografik İncelemelerle Ray Yüzeyindeki Soyulmaların Nedeninin Araştırılması
  Pages 1 - 18
  Alper UĞUR , Kemal DAVUT , Rasim BACACI
 2. Piyasada Satılan Ticari Propolis Örneklerinin Biyoaktif Bileşenlerinin Belirlenmesi
  Pages 19 - 31
  Osman SAĞDIÇ , Salih KARASU , Hamza GOKTAS
 3. Ekşi Hamur Fermentasyonu ile Üretilmiş Kek Hamurunun Laktik Asit Bakterileri Çeşitliliği
  Pages 32 - 42
  Merve KAHRAMAN , Muhammet ARICI
 4. Determination of Energy Balance in Pumpkin Seed (Cucurbita pepo L.) Production
  Pages 43 - 47
  Mehmet Fırat BARAN , Osman GÖKDOĞAN
 5. A Study of CO2 Adsorption Behaviour and Kinetics on KIT-6
  Pages 48 - 55
  Müge SARI YILMAZ
 6. Sinyalize Bir Kavşakta Oluşan Trafik Akımının Kuyruk Teorisi ile Performansının İncelenmesi
  Pages 56 - 65
  Fatih GÜNEŞ , Selim BAYRAKLI , Abdül Halim ZAİM
 7. Importance of Solid Waste Management on Composting, Problems and Proposed Solutions: The Case of Turkey
  Pages 66 - 71
  Gokhan ERGUVEN , Gürdal KANAT
 8. Kaderine Terk Edilmiş Bir Köy Olarak Lübbey Köyü Peyzaj Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 72 - 83
  Betül TÜLEK , Halil Serhan SANER
 9. Finite Element Modelling of a Nanoscale Semiconductor Device to Develop Multiple Bit per Cell Media
  Pages 84 - 91
  İbrahim ÇİNAR
 10. Güneş Kollektörlü ve Elektrikli Şofbenli Bir Akıllı Evin Talep Cevabı Programı Kapsamında Enerji Yönetimi
  Pages 92 - 104
  Semanur SANCAR , Ayşe ERENOĞLU , İbrahim ŞENGÖR , Ozan ERDİNÇ
 11. Traction Motors and Motor Drivers Used in Electric Vehicles
  Pages 105 - 111
  Hayrettin GÖKOZAN
 12. Use of Gephi Applied Network Analysis for Selection Criteria of Refrigeration System Components
  Pages 112 - 118
  Bayram KILIÇ , Emre ARABACI
 13. Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri ve Isıl Verim Parametrelerinin Deneysel İncelenmesi
  Pages 127 - 137
  Gamze KARANFİL , Selmin Ener RUŞEN , Şeyma Nur POYRAZ , Mustafa CAN
 14. Motorlu Araç Yangınları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 119 - 126
  Zehra YILDIZ , Ercan KÖSE
 15. Sulama kanalları üzerine inşa edilen hidroelektrik santrallerin işletilmesi üzerine bir çalışma
  Pages 138 - 144
  Cengiz KOÇ
 16. Fırçasız Doğru Akım Motorlarının Hız Kontrolünü Gerçekleştirmek İçin PID/PD Kontrolcü Tasarımı ve Performans İncelemesi
  Pages 145 - 155
  Abdülsamed TABAK
 17. Rhodosporidium toruloides Y27012 mayasından lipit ve karotenoidlerin biyoteknolojik yolla üretimi
  Pages 156 - 164
  Fuat ALAKRAA , Ayşe SAYGÜN , Neşe ŞAHİN YEŞİLÇUBUK
 18. İşgörenlerin Demografik Özelliklerinin Örgütsel İklim Algısına Etkisinin İstatistik Analizi: Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi Örneği
  Pages 165 - 175
  Cemil ÖRGEV , Bayram TOPAL , Hasan ŞAHİN
 19. Physicochemical and Sensory Quality Properties of Yellow Hawthorn Fruit (Crataegus tanacetifolia) Vinegar Produced by Traditional Fermentation Method
  Pages 176 - 181
  Oktay TOMAR , Abdullah ÇAĞLAR , Gökhan AKARCA , Hülya VATANSEVER
 20. Bir Havalimanı Otoparkına Kurulabilecek Fotovoltaik Üretim Sisteminin Tasarımı ve Enerji Analizi
  Pages 182 - 188
  Sıtkı GÜNER , Abdurrahman MUHARREMOĞLU
 21. The Effects of Salicylic Acid Applications on miRNA Expression in Wheat Varieties Under Drought Stress
  Pages 189 - 195
  Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ , Behçet İNAL
 22. Diversity in Protein Characteristics of Some Wheat Varieties
  Pages 196 - 200
  Seda YALÇIN , Besim MADEN
 23. Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilen AISI 410S Ferritik Paslanmaz Çeliğin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Isıl İşlemin Etkisi
  Pages 201 - 212
  Ceyhun KÖSE , Ceyhun TOPAL
 24. An Application of Deep Neural Network for Classification of Wheat Seeds
  Pages 213 - 220
  Ayşe ELDEM
 25. Mikroalgal Biyoyakıt Araştırmaları için Laboratuar Ölçekli Fotobiyoreaktör Otomasyonu
  Pages 221 - 226
  Mehmet Recai DURGUT , Fuat ÖZBAY
 26. Üç Boyutlu T1 Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülerinde Ön İşleme Yöntemleri
  Pages 227 - 240
  Muhammet Üsame ÖZİÇ , Seral ÖZŞEN
 27. Atıkların Değerlendirmesi: Fındık (Corylus avellana L.) ve Antep Fıstığı (Pistacia vera L.) İç Zarlarından Elde Edilen Fenolikçe Zengin Ekstraktlara Lipozomal Taşıma Sistemlerinin Uygulanabilirliği
  Pages 241 - 246
  Mine ÖZGÜVEN , Bahar BEYDE , Beraat ÖZÇELİK
 28. Nano SiO2 Katkılı Çimento Harçlarının Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklığın Etkisi
  Pages 247 - 253
  Cuma KARA
 29. Gıda Endüstrisinde Elektrolize Su Kullanımı
  Pages 254 - 262
  Aslı AKSOY
 30. Korelasyon Temelli Özellik Seçimi, Genetik Arama ve Rastgele Ormanlar Tekniklerine Dayanan Yeni Bir Rahim Ağzı Kanseri Teşhis Yöntemi
  Pages 263 - 271
  Can EYÜPOĞLU
 31. Ön lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi
  Pages 272 - 281
  Erdoğan ÖZDEMİR , Selden ÇEPNİ , Levent İNCEDERE
 32. Yapay Sinir Ağları ve Üstel Düzleştirme Yöntemi ile Türkiye’deki CO2 Emisyonunun Zaman Serisi ile Tahmini
  Pages 282 - 289
  Erkan ÖZHAN
 33. Pamuklu Tekstil Mamullerine Güç Tutuşurluk Özelliğinin Kazandırılması İçin Alternatif Kimyasalların Araştırılması
  Pages 290 - 296
  Numan HARIMDAR , Feyza AKARSLAN
 34. Glucagon-like peptide-2 May Assist to Protect against Valproic Acid Induced Hepatic Injury in Rats
  Pages 297 - 302
  Ozlem OZTOPUZ , Hakan AYLANÇ , Müşerref Hilal Hilal ŞEHİTOĞLU , Hakan TÜRKÖN , Fatih BATTAL , Ufuk DEMİR
 35. Investigation of the Current and Voltage Waveforms for a TiO2-based Memristor with MATLAB
  Pages 303 - 311
  Niloufar RAJABİYOUN ---
 36. Hasadı Yapılan Tarımsal Ürünlerin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Vergi Mevzuatına Göre Muhasebeleştirilmesi: Örnek Uygulama
  Pages 312 - 322
  Ali ANTEPLİ
 37. Türkiye de İthalat İhracat İle Enflasyon Arasında Nedensellik Analizi
  Pages 323 - 333
  Alper GEDİK
 38. Investigation of Air Quality in Terms of Microbiological Density in Some Regions of the European Side of Istanbul Province
  Pages 334 - 343
  Hürrem BAYHAN , Sümeyye AYDIN , Gokhan ERGUVEN , Bahar İKİZOĞLU
 39. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Yarı Kurak İklim Koşullarında (T. Aestivum L.) Kalite Özellikleri İle Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi
  Pages 344 - 353
  Arzu MUTLU , Timuçin TAŞ
 40. What Java Developers have talked about? An empirical study on Stack Overflow
  Pages 354 - 365
  Ahmet Samet ŞAHİN , Nilgün GÜLER BAYAZIT
 41. Metabarkodlama yaklaşımıyla Tuz Gölü, Türkiye mikroorganizmalarının belirlenmesi için bir pilot çalışma
  Pages 366 - 374
  Sibel KUCUKYİLDİRİM CELİK , Hasan ÜNAL
 42. Çatı Üzeri Doğu-Batı Yönelimli Optimizerli Güneş Enerji Sisteminin Güney Yönelimli Sisteme Göre Üretim Değerlendirmesi ve Ekonomik Analizi
  Pages 375 - 385
  Savaş ALKAN , Yavuz ATEŞ
 43. Bean Common Mosaic Virus and Bean Common Mosaic Necrosis Virus Infections in Bean Production Areas in The Lakes Region of Turkey
  Pages 386 - 392
  Handan ÇULAL KILIÇ , Hesna KÖK , Necla YARDIMCI
 44. Hakkâri İlinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Bitki ve Yabancı Ot Türlerinin Güncel Durumu
  Pages 393 - 409
  Mesut SIRRI , Gülten SIRRI
 45. Parkinson Hastalığının Derecesi ile Yürüyüş Değişkenliği Arasındaki İlişkinin Bulanık Tekrarlılık Grafiğine Göre Araştırılması
  Pages 410 - 419
  İsmail CANTÜRK
 46. Kestirimci Bakım İçin Döner Mekanizma Bozulma Eğrisinin Tanımlanması
  Pages 420 - 428
  Oğuz BEKTAŞ
 47. Physicochemical and Sensory Quality Properties of Vinegar Produced by Traditional Method from Persian Mazafati Date (Phoenix dactylifera L.)
  Pages 429 - 434
  Gökhan AKARCA , Oktay TOMAR , Abdullah ÇAĞLAR , Ömer İSTEK
 48. Filamentous Fungi Associated with the Golot Cheese of the Rize-Ardesen Highlands in Turkey
  Pages 435 - 441
  Banu METİN
 49. Putrescine in Herbicide Stress Protection: Modulate the Genomic Instability and DNA Methylation Changes in Wheat
  Pages 442 - 448
  Esra ARSLAN
 50. ‘Kalender’ Yonca (Medicago sativa L.) Çeşidinin In vitro Çoğaltımı Üzerine Farklı Besin Ortamları, Sitokininler ve Eksplant Tiplerinin Etkisi
  Pages 449 - 459
  Fatma Gökşin BAHAR , Meltem BAYRAKTAR , Aynur GÜREL
 51. İnşaat Projelerinde Zaman Maliyet Ödünleşim Problemi: Örnek Olay Analizi
  Pages 460 - 465
  Mehmet Nurettin UĞURAL
 52. Bio-Inspired Pilot Design Approach based on Genetic Algorithm for OFDM-IDMA Scheme
  Pages 466 - 474
  Necmi TAŞPINAR , Şakir ŞİMŞİR
 53. Gaziantep Bölgesi İçin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Kurulacak Panellerin Optimum Eğim Açılarının Belirlenmesi
  Pages 475 - 483
  Hüseyin YAĞLI , Yıldız KOÇ
 54. Using Sustainable Materials to Treat Free Shrinkage of Clay
  Pages 484 - 496
  Abdullah EKİNCİ
 55. Gerçek Zamanlı Yüz Tanıma Tabanlı Personel Kontrol ve Takip Sistemi Tasarımı
  Pages 497 - 504
  Uğur MAMAK , Mehmet Zeki KONYAR , Serdar SOLAK , Mustafa Hikmet UÇAR
 56. Derbent İlçesi (Konya) Topraklarının Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 505 - 514
  Recep BOZYİGİT
 57. Stability Analysis of Neutral-Type Hopfield Neural Networks with Discrete Delays
  Pages 515 - 523
  Özlem FAYDASIÇOK
 58. Betonda Bazalt Agreganın Kullanımı ve Özellikleri
  Pages 524 - 532
  Ayhan ORHAN , Namık AK , Ahmet ERENSOY , Nurettin ÇEK
 59. Blokzincir Teknolojisinin Sağlık Bilgi Sistemlerinde Kullanımı
  Pages 533 - 538
  Mehmet AYDAR , Salih Cemil ÇETİN
 60. The Effect Of Online Shopping Services On Customer Satisfaction: The Mediation Role Of Return Management
  Pages 539 - 548
  Resul ÖZTÜRK , Abdullah Oktay DÜNDAR
 61. Design, Modeling and Implementation of Multi-Function Protective Relay with Digital Logic Algorithm
  Pages 549 - 565
  Javad RAHEBİ , Muhanned Mahmood Shakir AL-SHALAH
 62. Improving the Quality of Camel Milk Soft Cheese Using Milky Component (BMR) and Sweet Potato Powder
  Pages 566 - 577
  Amal Megahed ELNEMR , Mohamed Ali AHMED , Hatem Helmy Omar ARAFAT , Sherif OSMAN
 63. Difference of Simultaneous Integrated Boost Technique after Breast Conserving Surgery
  Pages 578 - 587
  Yonca YAHŞİ ÇELEN YAHŞİ ÇELEN, H. Orhan KIZILKAYA
 64. Bilişsel Radyolarda Beklenti Maksimizasyonu ile Gauss Karışım Modelleri Kestirimi
  Pages 588 - 595
  Fatih Yavuz ILGIN
 65. Tunceli Uzunçayır Barajı Mansap Tarafında Su Kalitesinin Araştırılması ve İzlenmesi
  Pages 596 - 605
  Emine Işıl ARSLAN TOPAL
 66. The Mediation Role of Environmental Performance in the Effects of Green Supply Chain Management Practices on Business Performance
  Pages 606 - 613
  Emel GELMEZ
 67. İşe Angaje Olma ve Algılanan İçsellik Statüsü İlişkisinde Çalışan Sesliliğinin Aracı Rolü
  Pages 614 - 622
  Mehtap ÖZTÜRK
 68. Seri, Bant Üretimin Mobilya Tasarım - Üretim Sürecine Etkisi Ve Modüler Mobilya
  Pages 623 - 632
  Yaprak ÖZEL , Berna KAYACAN
 69. Microstructure and Chemical Analysis of Vehicle Brake Wear Particle Emissions
  Pages 633 - 642
  Bekir GÜNEY , Ali ÖZ
 70. Comparison of SSD and Faster R-CNN Algorithms to Detect the Airports with Data Set Which Obtained From Unmanned Aerial Vehicles and Satellite Images
  Pages 643 - 658
  Muhammed Taha ZEREN , Sabahattin Kerem AYTULUN , Yasin KIRELLİ
 71. Analysis of behaviors and attitudes of bread consumption in Turkey: Case of the province of Adana
  Pages 659 - 667
  Şinasi AKDEMİR , Fersin KESKİN , Hazer ÜNAL , Yann Emmanuel MIASSI
 72. Atık Kevların Beton Yol Kaplamalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Pages 668 - 678
  Mustafa Uraz TUNÇEL , Osman Ünsal BAYRAK , Fatih İrfan BAŞ , Halim Ferit BAYATA
 73. VoIP Şebekesindeki Ses Kalitesinin Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi
  Pages 679 - 690
  Selçuk METE
 74. Tutumlu Bilgi Sistemleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 691 - 702
  Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR ÖZDEMİR GÜNGÖR
 75. Dilovası Hava Kalitesinin Ulusal Mevzuata Göre Değerlendirilmesi
  Pages 703 - 714
  Merve YILMAZ , Hande EMANET BEBA , Umur DİNÇ , Zeynep Feriha ÜNAL , Hüseyin TOROS , Zübeyde ÖZTÜRK
 76. Basra Petrol Sahasındaki Atık Toprak-Yağ Karışımının Doğal Radyonüklid İçeriği ve Radyolojik Tehlike Seviyeleri
  Pages 715 - 721
  İskender AKKURT , Kadir GÜNOĞLU , Hadi AL-BAIDHANI
 77. Protein – Protein Etkileşimi Tespit Yöntemleri, Veri Tabanları ve Veri Güvenilirliği
  Pages 722 - 733
  Volkan ALTUNTAŞ , Murat GÖK
 78. Fotovoltaik Sistemlerde Değişken Yük ve Güneş Işınımı Altında Sinirsel-Bulanık Denetleyici ile Maksimum Güç Noktası Takibi
  Pages 734 - 745
  Ahmet GANİ , Hakan AÇIKGÖZ , Mustafa ŞEKKELİ
 79. Vitamin C ve Hastalıklar Üzerine Etkisi
  Pages 746 - 756
  Halime UĞUR , Sümeyye EKER , Jale ÇATAK , Mustafa YAMAN
 80. The Effects of Soaking and Autoclaving on Chemical and Nutritional Composition of The Horse Chestnut (Aesculus indica) Seed
  Pages 757 - 762
  Yusuf KONCA , Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ
 81. Contiki İşletim Sisteminde Cooja Simulatörü Kullanılarak Örnek Bir Nesnelerin İnterneti Uygulaması
  Pages 763 - 769
  İbrahim KARATAŞ , Selim BAYRAKLI
 82. Kapalı Basketbol Salonunun Parıltısının Geliştirilen Yapay Sinir Ağları Temelli Yazılım ile Ölçülmesi
  Pages 770 - 777
  Mehmet KAYAKUŞ , İsmail Serkan ÜNCÜ
 83. Mersin’de Bulunan Hazır Yemek Firmalarının Mutfak Hijyeni Koşullarının Değerlendirilmesi
  Pages 778 - 785
  Öznur ÖZGEL , Zehra YILDIZ
 84. Radiation Interaction Parameters Calculation of Mass Stopping Power and Projected Range for the Concrete-PbO-WO3 compound in the energy range 0.015-10 MeV
  Pages 786 - 795
  Miraç KAMIŞLIOĞLU
 85. Bakır ve Çinko Uygulamasının Karbuğdayın (Fagopyrum Esculentum Moench.) Bazı Ekofizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 796 - 802
  Sema LEBLEBİCİ
 86. Lentinula edodes Ekstraktının Sıçan Karaciğer Dokusu Üzerine İnflamatuar ve Apoptotik Etkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 803 - 808
  Özlem COŞKUN , Ozlem OZTOPUZ , Başak BÜYÜK
 87. Periyodik Eğrilikli İçi Boş Lif İçeren Elastik Ortamda Gerilme Dağılımı
  Pages 809 - 820
  Reşat KÖŞKER , İ̇smail GÜLTEN
 88. Zivzik Narı Çekirdek Yağının Yağ Asidi Kompozisyonun Belirlenmesi
  Pages 821 - 826
  Şule Azime YENİÇERİ , Erdogan KÜÇÜKÖNER
 89. Covid-19 Salgınına Yönelik Zaman Serisi Verileri ile Prophet Model Kullanarak Makine Öğrenmesi Temelli Vaka Tahminlemesi
  Pages 827 - 835
  Onur SEVLİ , Vesile Gül BAŞER GÜLSOY
 90. Application of CCME WQI to assess surface water quality under Turkish national legislations
  Pages 836 - 842
  Asude ÇAVUŞ , Fazıl ŞEN
 91. İncir (Ficus carica) Odunun Kimyasal, Fiziksel ve Morfolojik Özellikleri
  Pages 843 - 849
  Zehra ODABAŞ-SERİN SERİN, Meltem KILIÇ PENEZOĞLU
 92. Leed Sertifikasyon Sistemi Bağlamında Sürdürülebilir Kentleşme Projesi: Atatürk Orman Çiftliği Örneği
  Pages 850 - 857
  İlknur AKINER , Muhammed Ernur AKINER
 93. Paket Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulama Suyu Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 858 - 865
  Fatma Olcay TOPAÇ , Öznur ÖNEN ACAR
 94. Yarı Uzay Üzerinde İki Katlı Yerel Eğrilikli Levha ile Bir Örten Levhadan Oluşan Sistemde Normal Gerilmeler Hakkında
  Pages 866 - 872
  Ramazan TEKERCİOĞLU
 95. AlB2 Borür Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Abrasif Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
  Pages 873 - 880
  Erman İNCİ , Ömer SAVAŞ
 96. Seralarda İş Sağlığı ve Güvenliği: Siirt İli Örneği
  Pages 881 - 890
  Burak SALTUK , Atilgan ATILGAN
 97. Analysis of Bending Moment-Curvature and the Damage Limits of Reinforced Concrete Circular Columns
  Pages 891 - 903
  Bahadır YÜKSEL , Saeid FOROUGHİ
 98. Geniş İç Açıklıklardaki Yüksek Düzeyli Doğal Aydınlatma Sorununa Parametrik bir Çözümleme: İZÜ Kütüphanesi İç Mekân Gölgeleme Enstalasyonu
  Pages 904 - 915
  Erdem KÖYMEN
 99. An Educational Kit to Promote Teaching of Photovoltaic Systems
  Pages 916 - 922
  Ali ERDUMAN , Erşan Ömer YÜZER , Ali DURUSU , Fikret YILDIZ
 100. Sign2Text: Konvolüsyonel Sinir Ağları Kullanarak Türk İşaret Dili Tanıma
  Pages 923 - 934
  Özer ÇELİK , Alper ODABAS
 101. Acil Durum Toplanma Alanlarının AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Pages 935 - 945
  Berru İzel GÖKGÖZ , Zeynep Yeşim İLERİSOY , Asena SOYLUK
 102. Farklı Mıknatıs Yapıları ve Farklı Mıknatıs Malzemeleri Kullanımının Küresel Motorun Tasarımına Etkisi
  Pages 946 - 959
  Umut Yusuf GÜNDOĞAR , Sibel ZORLU PARTAL
Indexes and Platforms
Tarandığımız Diğer Dizinler

18306

18308

18310


18311


18313


18314


18316

18315

18312

Visitor Statistics

Flag Counter