European Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2148-2683 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat


The European Journal of Science and Technology (EJOSAT) is a scientific and peer-reviewed journal and will be published online four times in 2021 and beyond, in January, April, August, and November. The journal accepts articles only through the Dergipark online system provided by The Scientific and Technological Research Council of Turkey. Authors who submit their publications through the online system can follow the publication process through the same system.

The European Journal of Science and Technology is a scientific and refereed journal and is mainly scanned in indexes such as TR Dizin, Index Copernicus, CiteFactor, International Innovative Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, SJIFactor, DRJI, Scientific Indexing Services, and Google Scholar.

European Journal of Science and Technology

e-ISSN 2148-2683 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat
Cover Image


The European Journal of Science and Technology (EJOSAT) is a scientific and peer-reviewed journal and will be published online four times in 2021 and beyond, in January, April, August, and November. The journal accepts articles only through the Dergipark online system provided by The Scientific and Technological Research Council of Turkey. Authors who submit their publications through the online system can follow the publication process through the same system.

The European Journal of Science and Technology is a scientific and refereed journal and is mainly scanned in indexes such as TR Dizin, Index Copernicus, CiteFactor, International Innovative Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, SJIFactor, DRJI, Scientific Indexing Services, and Google Scholar.
Issue 23 - Apr 30, 2021
 1. Toprak İşleme ve Gübreleme Yapılmayan Meyve Ağaçlarında Bitki Besin Elementi Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 1 - 8
  Ceren Ayşe BAYRAM, Gökhan BÜYÜK
 2. Oransal İntegral Türevsel Denetleyici Parametrelerinin Sezgisel Optimizasyon Yöntemleri ile Ayarlanması
  Pages 9 - 21
  Oğuzhan ÇAKIR, Sinan TEKİN
 3. Protecting Mobile Service User Identity by Adding Additional Security Layer
  Pages 22 - 30
  Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE, Onur BÜK, Hacı Ali MANTAR, Vedat COSKUN, Utku ERDEMİR
 4. Rejeneratif Endodontik Tedavide Biyomalzeme Seçimi ve Doku Mühendisliği Uygulamaları
  Pages 31 - 42
  Ozgul CARTI DÖRTERLER, Fatma AYHAN
 5. Kayseri Piyasasında Satışa Sunulan Endüstriyel Tip Fermente, Kasap ve Isıl İşlem Görmüş Sucukların Biyojen Amin Miktarlarının Belirlenmesi
  Pages 43 - 51
  Yasemin ÇELEBİ SEZER
 6. Coding, Robotics and Computational Thinking in Preschool Education: The Design of Magne-Board
  Pages 52 - 61
  Batıkan Erdem DEMİR, Funda DEMİR
 7. The Effect of School/Workplace Closures on COVID-19 Related Incidents
  Pages 62 - 69
  Mustafa DEMİRBİLEK
 8. An Experimental Study on Structural and Thermal Stability of Water-Based Drilling Fluids
  Pages 70 - 80
  Ali ETTEHADİ
 9. Akıllı Şehirler için Özellik Çıkarımı ve Makine Öğrenmesi Tabanlı Asfalt Durum İzleme Yaklaşımı
  Pages 81 - 88
  Mehmet BAYĞIN, Orhan YAMAN, Türker TUNCER
 10. Bazı Tahıl Benzeri Ürünlerin Besin İçeriği ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı
  Pages 89 - 98
  Esra DOGU BAYKUT
 11. Türkçe Duruş Tespit Analizi
  Pages 99 - 107
  Kaan Kemal POLAT, Nilgün GÜLER BAYAZIT, Olcay Taner YILDIZ
 12. Betonarme Yapıların Güçlendirilmesinde Kullanılan FRP Kompozitin Yapısal Performansa Etkisi
  Pages 108 - 119
  Müslüm Murat MARAS
 13. Determination of Medicinal and Aromatic Plants Sold by Herbalists in Afyonkarahisar Province and Their Usage Purposes
  Pages 120 - 125
  Ayşe Gül SARIKAYA, Sinan KARABAY
 14. A Hybrid Benders Decomposition Algorithm and New Models for the Distributed Permutation Flowshop Scheduling Problem
  Pages 126 - 148
  Hanifi İŞGÜDER, Alper HAMZADAYI
 15. Evaluation of Augmented Reality Tools Performance in Digital Supply Chain Management: A Group Decision Making Method
  Pages 149 - 162
  Abdullah YILDIZBASI, Babek ERDEBİLLİ (B.D.ROUYENDEGH), Barış ÖZEN, Yavuz Selim ÖZDEMİR
 16. Epilepsi EEG Verilerinin Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Sınıflandırılması
  Pages 163 - 172
  Beyda ÇAĞLIYAN, Utku KÖSE
 17. Rezistif Süperiletken Arıza Akım Sınırlayıcılarının MATLAB/SIMULINK’te Modellenmesi
  Pages 173 - 180
  Yunus GÜRBÜZ, Rıfkı TERZİOĞLU, Aziz DENİZ
 18. Değerli Metal Katalizörlerde Katalizör Destek Malzemesi Olarak Biyotabanlı Malzemelerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu
  Pages 181 - 188
  Elif YAMAN, Fatma GÖKMEN, Sinan TEMEL, Nurgül ÖZBAY, Gamzenur ÖZSİN
 19. Ters Basamaklı Eşikler Kullanılarak Tasarlanan Basamaklı Savakların Enerji Sönümleme Oranlarının Sayısal Olarak İncelenmesi
  Pages 189 - 196
  Erdinc IKİNCİOGULLARİ
 20. Örnek Bir Binanın Isıl ve Çevresel Performansının Autodesk Revit Simülasyon Programı ile Analizi
  Pages 197 - 206
  Dilara AYTÜRK TULUKCU, Murat ORAL
 21. Klinik Uygulamalarda İleri Biyomedikal Görüntüleme Teknolojileri
  Pages 207 - 221
  Raziye Kübra KUMRULAR, Adem POLAT
 22. Siyah Karbon ile Stabilize Edilen Taban Zeminin Yol Esnek Üst Yapı Maliyetine Etkisi
  Pages 222 - 235
  Tacettin GEÇKİL, Talha SARICI, Bahadır KARABAŞ
 23. Evaluation of Supplier Selection Criteria with Fuzzy DEMATEL Method: An Application on the Pharmacy Industry
  Pages 236 - 242
  Burak LEBLEBİCİOĞLU, Abdulkadir KESKİN
 24. Use of Plasma Tube for the Emergency Tests in Clinical Chemistry Laboratory
  Pages 243 - 247
  Gülçin ŞAHİNGÖZ ERDAL, Nilgün IŞIKSAÇAN, Pinar KASAPOĞLU, Asuman GEDİKBAŞI, Murat KOŞER
 25. Uzun-Kısa Süreli Bellek Ağlarının Nehir Akım Tahmininde Farklı Optimizasyonlarla Karşılaştırılması Ve Tekil Spektrum Analizinin Etkisi
  Pages 248 - 253
  Hüseyin Çağan KILINÇ
 26. A Performance Analysis for Face-to-Face, Distance and Hybrid Education Models Based on Student Satisfaction
  Pages 254 - 271
  Serap TEPE
 27. Katyon Değişim Reçinesi Kullanarak Sulu Çözeltilerden Amonyum Giderimi
  Pages 272 - 279
  Nejdet DEĞERMENCİ
 28. K-Ortalamalar Kümeleme Yöntemi İçin Çift K Başlatma Algoritması
  Pages 280 - 287
  Aziz Mahmut YÜCELEN, Abdullah BAYKAL
 29. Çevrenin Restoratif Kalitesinin Ölçümü: Algılanan Restoratiflik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 288 - 295
  İrem ÖZÇİFÇİ, Işıl KAYMAZ, İlkden TAZEBAY, Ferhan ELMALI
 30. Türkiye’nin Orta Fırat Bölümü’nün Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Aylık Aydeniz Metodu Kullanılarak Kuraklık Analizi
  Pages 296 - 303
  Emre TOPÇU
 31. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Agromorfolojik Özellikleri Bakımından Biplot, Kümeleme ve Path Analizi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Pages 304 - 311
  Fatih DEMİREL, Ahmet Metin KUMLAY, Bünyamin YILDIRIM
 32. Approaches of Clients, Consultants and Contractors to Causes of Delays in Construction Projects
  Pages 312 - 321
  Mehmedali EGEMEN
 33. Tam Sayılı Doğrusal Programlama ile Araba Terminallerinde Kapasite Analizi: Bir ArabaTerminalinde Uygulama
  Pages 322 - 329
  Güldem ELMAS
 34. Atıksularda Koronavirüslerin Varlığı, Akıbeti Ve Giderimi: COVID-19 Üzerine Bir Derleme
  Pages 330 - 340
  Şeyma AKKURT, Merve OĞUZ
 35. İnsansız Gemilerin Güncel Statüleri
  Pages 341 - 358
  Firat BOLAT, Özgün KOŞANER
 36. Different Adaptive Modified Riesz Mean Filter For High-Density Salt-and-Pepper Noise Removal in Grayscale Images
  Pages 359 - 367
  Samet MEMİŞ, Uğur ERKAN
 37. Su Altı Görüntülerinden Nesne Tespiti
  Pages 368 - 375
  Ekrem Eşref KILINÇ, Sedat METLEK
 38. Personel Seçiminde Bulanık DEMATEL ve Bulanık VIKOR Yöntemlerinin Uygulanması
  Pages 376 - 385
  Tülay KORKUSUZPOLAT, Nurcan KARA
 39. Rüzgar Türbin Kulesi Alternatiflerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
  Pages 386 - 393
  Muhammet Ensar YİĞİT, Muhammet Enes AKPINAR
 40. İnsansız Hava Araçlarının Uçuş Süresinin Termal Hava Akımları Kullanılarak Arttırımı
  Pages 394 - 400
  Mehmet KONAR, Emin Tugay KEKEÇ
 41. Kanatlı-Borulu Isı Değiştiricilerinde Çukurlu/Çıkıntılı Kanat ile Isı Transfer Performansının Arttırılması
  Pages 401 - 414
  Ahmet Ümit TEPE
 42. Yazılım Projelerinin Maliyet Tahmini için WEKA’da Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 415 - 426
  Şükran EBREN KARA, Rüya ŞAMLI
 43. DSP Tabanlı Fırçasız Doğru Akım Motorunun Bulanık Mantık ile Kontrolü
  Pages 427 - 434
  Ali BAHADIR, Ömer AYDOĞDU
 44. In-Situ Strain Measurement on Al7075 Plate by Using High Energy Synchrotron Light Source
  Pages 435 - 439
  İlyas ŞAVKLIYILDIZ
 45. In Vitro Germination and Seedling Development of An Endemic Medicinal Plant Hypericum adenotrichum Spach
  Pages 440 - 447
  Bengi ERDAĞ
 46. The Experimental Research of the Additively Manufactured Ti4Al4V Parts with the Perspective of Mechanic Features
  Pages 448 - 455
  Tamer SARAÇYAKUPOĞLU
 47. Forecasting The Biosorption of Crystal Violet Cationic Dye onto Biomass-driven Graphene-Like Porous Carbon Through Artificial Neural Network Approach
  Pages 456 - 464
  Ceren KARAMAN
 48. Sağlık Teknikerliği Programı Öğrencilerinin Nükleer Fizik Kavramları ile ilgili Kavramsal Öğrenme Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 465 - 474
  Erdoğan ÖZDEMİR, Onur YARAR
 49. Fotobiyoreaktörde Işığın ve Beslemenin Alglerin Büyümeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 475 - 480
  Nergiz UÇMAZ, Batuhan SERT, Cemalettin AYGÜN, Oguz SARIBIYIK
 50. Zemin İyileştirme Yöntemleri ve Yaygın Kullanımına Bağlı Değerlendirilmesi
  Pages 481 - 496
  Onur SELÇUKHAN, Abdullah EKİNCİ
 51. Determination of Hazards and Risks in a Solar Power Plant Using the Matrix Risk Analysis
  Pages 497 - 511
  Berna GÜR, Şenol YAVUZ, Ahmet Doğan ÇAKIR, Dursun Ali KÖSE
 52. Lojistik Etkinlik: Türkiye ve OECD
  Pages 512 - 517
  Mehmet Fatih ACAR
 53. Probiyotikler ve Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri
  Pages 518 - 523
  Hatice Kübra YILMAZ, Kübra DERYA İPEK
 54. Ülkemizde ve Bazı Ülkelerde Sulama Şebekelerinin Finansmanı ve Sulama Suyu Ücretleri
  Pages 524 - 533
  Cengiz KOÇ, Nedim ÖZDEMİR
 55. Parçalayıcı Bıçaklı Atık Su Drenaj Pompasının Performans İncelemesi
  Pages 534 - 539
  Mehmet Salih CELLEK
 56. Derin Öğrenme ile Şeftali Hastalıkların Tespiti
  Pages 540 - 546
  Muzaffer ASLAN
 57. Kuvars Kumunun Kırılma Hızının Tanımlanmasında Öğütücü Ortam Boyutunun Etkisinin Araştırılması
  Pages 547 - 551
  Serhan HANER
 58. Isı Transfer Silindirlerinde Halka Akış Kanalı Geometrisinin Isıl Performansa Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
  Pages 552 - 562
  Ahmet YURTSEVEN
 59. Akıllı Hava İstasyonu ile IoT Tabanlı Hava Durumu İzleme Sistemi
  Pages 563 - 571
  Hakan ÜÇGÜN, Zeynep Kübra KAPLAN, Uğur YÜZGEÇ
 60. Su Kalitesinin İnsansız Hava Aracı Verileri ve Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Analizi ile Belirlenmesi: Aydınlar (Gülüç) Çayı Örneği
  Pages 572 - 582
  Nizamettin ÖZDOĞAN, Umut Güneş SEFERCİK, Yağmur KILINÇ, Emine ÇALIŞKAN, Can ATALAY
 61. Pedestrian and Mobile Robot Detection with 2D LIDAR
  Pages 583 - 588
  Ahmet Çağdaş SEÇKİN
 62. Mobilya- Biçim- Tercih
  Pages 589 - 600
  Yaprak ÖZEL, Zerrin Funda ÜRÜK
 63. Katalitik Ozonlanmanın Doğal Organik Maddenin Yapısına ve Trihalometan Oluşturma Potansiyeline Etkisi
  Pages 601 - 607
  Alper ALVER, Ahmet KILIÇ
 64. Histopatolojik Görüntülerde Kanser Tespit ve Lokasyon Yöntemleri
  Pages 608 - 616
  Zehra BOZDAĞ, Muhammed Fatih TALU
 65. Down Sendromlu Bireylerde Beslenme
  Pages 617 - 626
  Kardelen YOLDAŞ, Yasemin YILMAZER
 66. Experimental Analysis of PV/T Collectors Assisted with PCM for Off-Grid Domestic Applications
  Pages 627 - 636
  Eda BAKIR, Fatih BAYRAK, Hakan ÖZTOP
 67. The Importance of Solar Panel Maintenance An experimental study on effectiveness of PV panels cleaning with deionized pure water in Turkey
  Pages 637 - 642
  Mahmut TURHAN
 68. 1999 Marmara Depremi ve Güneş Tutulmasının Naive Bayes Sınıflayıcısı ile İstatistiksel Analizi
  Pages 643 - 648
  Seçil KARATAY, Muna ALGAHANI
 69. Mg-Sn-Zr Magnezyum Alaşımlarının Sıcak Pres Yöntemiyle Üretimi
  Pages 649 - 655
  Ali ERÇETİN
 70. Adıyaman Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 656 - 665
  Veli SÖNMEZ, Ahmet Metin KUMLAY
 71. Endüstri Kenti Karabük’ün Modern Mahallesi Yenişehir’de Konut Tipolojileri
  Pages 666 - 677
  Beyza ONUR
 72. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 678 - 685
  Zeynep Feride OLCAY
 73. The Role of Vulnerable Software Metrics on Software Maintainability Prediction
  Pages 686 - 696
  Canan BATUR ŞAHİN
 74. Kompozit Yama ile Tamir Edilmiş Oval Çentikli Çelik Plakanın Çekme Dayanımının Deneysel Olarak Araştırılması
  Pages 697 - 701
  Berkant DİNDAR
 75. Thermionic electron gun design and prototyping
  Pages 702 - 709
  Hakan CETİNKAYA, Aydın ÖZBEY, Alperen YÜNCÜ
 76. Toprak Üstü Yığın Siloda Sıkıştırma Tekniğinin Sıkıştırma Basıncı, Sıcaklık ve Sıkıştırma Süresi Üzerine Etkileri
  Pages 710 - 716
  Yavuz ODABAŞ, Fulya TAN
 77. Zeytin Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanım Etkinliğinin ve Sera Gazı (GHG) Emisyonunun Belirlenmesi
  Pages 717 - 724
  Osman GÖKDOĞAN, Oktay ERDOĞAN
 78. Determination of Some Heavy Metals in Oil Sunflower Seeds Grown in The North of Turkey
  Pages 725 - 729
  Volkan GÜL, Sinan KUL
 79. Kaba Küme Akış Çizgelerinin Olasılıksal Yapısı
  Pages 730 - 741
  Mert BAL
 80. Süperiletken Manyetik Yataklı Doğrusal Fırlatıcı Sistemi için H-Formülü Yöntemi ile Manyetik Ray Konfigürasyonu Tasarımı
  Pages 742 - 749
  Sinan BAŞARAN, Mutlu ALTINKILIÇ, Ali Suat YILDIZ
 81. Meriç Nehri Havzası’nda Sıcaklık ve Yağış Değerlerinin Dönemsel Trend Analizi
  Pages 750 - 760
  İlker EROĞLU
 82. Mamdani Modeli tabanlı ANFIS ve Emisyon Tahmininde Uygulanması
  Pages 761 - 768
  Muhammet ÖZTÜRK, İsmail BAYEZİT, İbrahim OZKOL
 83. Evaluation of Coffeehouse Spaces’ Interior Design Through Phenomenological and Ocular-Centered Methods
  Pages 769 - 780
  Didem ERTEN BİLGİÇ, Esmahan Betül ŞAHİN
 84. Sentetik Pap-Smear Hücre Çekirdeği Üretiminde Üretici Çekişmeli Ağların Kullanılması
  Pages 781 - 786
  Sara ALTUN, Fatih TALU
 85. Üretken Rakip Ağ ile Türkçe Metin Üretimi
  Pages 787 - 792
  Barış GÜCÜK, Rafet DURGUT, Oğuz FINDIK
 86. The Effect of Salt Stress on Root Development and Architecture in Common Grasspea (Lathyrus sativus L.)
  Pages 793 - 799
  Harun BEKTAŞ
 87. Bazı Siyah Üzüm ve Nar Ürünlerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 800 - 809
  Gamze TOYDEMİR ŞEN
 88. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Kapsamında İşverenin Yükümlülüğü
  Pages 810 - 816
  Mustafa Kağan İZMİRLİ, Zeynep Feride OLCAY, Ahmet Ebrar SAKALLI
 89. Bazalt/PANI Kompozitlerinin Dielektrik Özelliklerinin Tahmini için Makine Öğrenmesi Modellerinin Karşılaştırılması
  Pages 817 - 826
  Önder EYECİOGLU
 90. Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Değerleriyle Çankırı Kenti ve Turizme Katkısı
  Pages 827 - 836
  Betül TÜLEK
 91. Characterization of E-glass/epoxy Modified with Recycled Rubber Particles and Multi-walled Carbon Nanotubes
  Pages 837 - 843
  Ali BALBAY, Yasin YILMAZ, Şenay BALBAY
 92. Samsun ve Bafra Yağış Verilerinin Trend Analizi
  Pages 844 - 850
  Büşra KORKMAZ, Bahtiyar EFE
 93. Yüksek Performanslı Hafif Betonlarda Donatı Çapı ile Aderans Gerilmesi Arasındaki İlişki
  Pages 851 - 860
  Esra TUGRUL TUNC, Kürşat Esat ALYAMAÇ, Ragip İNCE, Zülfü ULUCAN
 94. COVID-19 Tracking Applications: A Human-Centric Analysis
  Pages 861 - 867
  Merih ANGIN, Pelin ANGIN
 95. Patent Değerlendirme Sürecinde Doğrudan ve Dolaylı Göstergelerin Belirlenmesi ve Bir İklimlendirme Firmasında Uygulanması
  Pages 868 - 874
  Selahattin BAL, Tuğrul TAŞCI
 96. Erzincan’da Entomopatojen Fungusların Oluşumuna ve Dağılımına Etki Eden Toprak Faktörleri
  Pages 875 - 881
  Engin KILIÇ
 97. The Effect of Temperature and Time Variables on Printing Quality in Sublimation Transfer Printing on Nylon and Polyester Fabric
  Pages 882 - 891
  Meral ÖZOMAY, Zafer ÖZOMAY
Indexes and Platforms
Announcements

PLAGIARISM REPORT: As of 01.06.2019, the Plagiarism/Similarity Report is requested from the works sent to our journal in accordance with the decision taken by the journal editor, and the plagiarism/similarity rate (excluding the bibliography) is determined as 20% at most.

ETHICS COMMITTEE APPROVAL CERTIFICATE: "Ethics Committee Approval" is requested for articles on the amendment made by TR Directory Journal Evaluation Criteria for 2020. All articles uploaded as of 21.02.2020 are required to upload the Ethics Committee Approval/Permission Document.


It is included in the TR Index-Journal List in 2021 as the European Journal of Science and Technology. Relevant information can be found at the link below.


Our esteemed authors are in Ejosat August 2021 (25th Issue) Early View, and the process of adding the articles of our accepted authors will continue until 31.08.2021. We present it to your information.
Visitor Statistics

Flag Counter