European Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2683 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ |European Journal of Science and Technology

e-ISSN 2148-2683 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ |
Cover ImageIssue 16 - Aug 2019
 1. Lojistik Maliyetlere Göre Teslim Tarihi Belirleme ve Bir Karar Modeli Önerisi
  Pages 1 - 7
  Cemal Aktürk
 2. Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Hava Kirliliği Tahmini Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Pages 8 - 15
  Yasemin Gültepe
 3. Effect of Boron Doping on Phase Stability of SrAl2O4: Eu+2, Dy+3 Nanofibers
  Pages 16 - 25
  Atilla Evcin
 4. Q-Taylor method for multiobjective fractional programming problem
  Pages 26 - 31
  Adem Çevikel , Muttalip Özavşar
 5. Kaz Eti Tüketim Tercihleri ve İkame Ürünlerle Duyusal Analiz
  Pages 32 - 40
  Selim Gündüz , Celile Özçiçek Dölekoğlu , Dilek Say
 6. Nohut Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Sera Gazı (GHG) Emisyonunun Belirlenmesi (Adana ili örneği)
  Pages 41 - 50
  Mehmet Fırat Baran , Hasan Ali Karaağaç , Dürdane Mart , Ali Bolat , Ömer Eren
 7. Türkçe Duygu Kütüphanesi Geliştirme: Sosyal Medya Verileriyle Duygu Analizi Çalışması
  Pages 51 - 60
  Serkan Ayvaz , Semra Yıldırım , Yücel Batu Salman
 8. Structural Analysis Example of Steel Construction Greenhouses
  Pages 61 - 68
  Burak Saltuk
 9. Investigation of Hydrogen Production from Sodium Borohydride Methanolysis in the Presence of Al2O3/Spirulina Platensis Supported Co Catalyst
  Pages 69 - 76
  Mustafa Kaya , Mesut Bekirogullari
 10. Prediction of The Prices of Second-Hand Cars
  Pages 77 - 83
  Özer Çelik , Usame Ömer Osmanoğlu
 11. Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometrisi ile Sudaki Pestisit Kalıntılarının Eşzamanlı Olarak Belirlenmesi için Çoklu Kalıntı Metodu Geliştirilmesi
  Pages 84 - 91
  Bahar Bayrak
 12. Sonlu Elemanlar Hesaplama Parametrelerinin Sac Metal Şekillendirme Simülasyon Süresi ve Hassasiyetine Etkisinin Tespiti
  Pages 92 - 108
  Hüseyin Vatansever , Emre Esener
 13. A Review Study on the Using of Diethyl Ether in Diesel Engines: Effects on HC Emissions
  Pages 109 - 124
  İsmet Sezer
 14. Null Quaternionic Bertrand Curves in Semi Euclidean 4-Space R_2^4
  Pages 125 - 130
  Abide Tuna Aksoy
 15. Kütahya-Gediz Koşullarında Yetiştirilen Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi
  Pages 131 - 135
  Hasan Basri Karayel
 16. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Geometrik Şekillerdeki Algı Seviyelerinin İncelenmesi
  Pages 135 - 145
  Erol Özçekiç , Ediz Şaykol
 17. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Fotovoltaik Panel Güç Çıkışlarının Tahmini ve Sezgisel Algoritmalar ile Karşılaştırılması
  Pages 146 - 158
  Emre Dandıl , Erol Gürgen
 18. Electropolymerization of 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole (Purpald®)
  Pages 159 - 165
  Mert Soysal
 19. Göğüs Kanseri Teşhisinde Farklı Makine Öğrenmesi Tekniklerinin Performans Karşılaştırması
  Pages 176 - 185
  Onur Sevli
 20. The Effect of Temperature on The Emissions of Shale Gas Combustion
  Pages 186 - 193
  Suat Öztürk
 21. Betonarme Binalarda Perde Yeri Değişiminin Bina Performansına Etkisi
  Pages 194 - 204
  Sıla Yaman , Hamide Tekeli , Fuat Demir
 22. Efficient Method for the Solution of Fractional-order Differential Equations with Variable Coefficients
  Pages 205 - 210
  Arzu Turan Dincel
 23. Ev Tekstili Paketleme Bölümünde İki El Hareket Analizi Uygulaması
  Pages 211 - 218
  Can Ünal , Nurgül Levent
 24. Yalın Üretim Tekniklerinden Değer Akış Haritalandırmanın Bir Metal İşleme Fabrikasında Süreç İyileştirme Amacıyla Uygulanması
  Pages 219 - 228
  Abdullah Sevgili , Zahide Figen Antmen
 25. Activation Conditions of Kutahya-Unye Bentonite for Removal of Nickel from Waste Water
  Pages 229 - 234
  Meltem Yıldız
 26. Fiziksel Değişimlerin Li-ion Batarya Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 235 - 241
  Ömer Cihan Kıvanç
 27. Akıllı Malzemelerin Hazırlanmasında Kullanılacak Amin Türevi Monomerlerin Sentez ve Karakterizasyonu
  Pages 242 - 246
  Yeliz Ulaş
 28. PVDF Electrospun Nanofiber Membranes for Microfiltration: The Effect of Pore Size and Thickness on Membrane Performance
  Pages 247 - 255
  Çiğdem Akduman
 29. Experimental Comparison of PbO and BaO Addition Effect on Gamma Ray Shielding Performance of Epoxy Polymer
  Pages 256 - 266
  Mehmet Kılıç , Yaren Ergin , Yaşar Karabul , Zeynep Güven Özdemir
 30. Büyük Veride Hadoop Mimarisi ile VoIP Güvenliği Önerisi
  Pages 267 - 274
  Atınç Yılmaz
 31. Farklı Partikül Boyutlarındaki Enginar Lifi İlavesinin Köfte Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 275 - 282
  Ayşe Karadağ , Hülya Atasoy , Kübra Özkan , Osman Sağdıç
 32. Görüntü İşleme ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Baca Gazı Sıcaklığının Tahmin Edilmesi
  Pages 283 - 291
  Sedat Golgiyaz , Muhammed Fatih Talu , Cem Onat
 33. Temel Bileşen Analizi Yöntemleri Kullanarak Parkinson Hastalığının Otomatik Teşhisi
  Pages 294 - 300
  Şule Yücelbaş , Cüneyt Yücelbaş
 34. Sağlık Çalışanlarının Hastane Bilgi Sistemi Hakkındaki Görüşleri
  Pages 301 - 309
  Hüseyin Eriş , Ebrar Ilıman
 35. Fotovoltaik Modüllerin Atık Isılarından Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Üretimi
  Pages 310 - 324
  Ramazan Kayabaşı , Metin Kaya
 36. Büyük Menderes Grabeni (Batı Anadolu) Neojen Öncesi Petrol Sisteminin Organik Hidrojeokimyasal Kanıtları ve Potansiyel Kapanlar
  Pages 325 - 354
  Adil Özdemir
 37. Nanofiber Yapılı Aşırı Yükseltgenmiş Polipirol Modifiye Kalem Ucu Elektrotların Elektrokimyasal Epinefrin Tayininde Kullanımı
  Pages 355 - 362
  Levent Özcan
 38. Elazığ İli Kiraz Üretim Alanlarında Kiraz Sineği (Rhagoletis Cerasi L.) (Diptera:Tephritidae)'nin Yayılışı, Doğaya Çıkış Zamanı, Popülasyon Gelişimi Ve Bulaşıklık Oranını Belirlenmesi
  Pages 363 - 366
  Mehmet Kaplan
 39. Dorystoechas hastata 'nın Kallus Kültürlerinin Oluşturulmasında Eksplant Tipi ve Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkisi
  Pages 367 - 373
  Bengi Erdağ , Yelda Emek , Serap Kurt Aydoğan
 40. The Effect Of Mıcrobıal Fertılızatıon And Phosphorus Doses On The Chlorophyll Content Of Sesame (Sesamum indicum L.)
  Pages 374 - 381
  Eray Tulukcu , Karim Tahirou Dan Baba
 41. Bankacılık Sektöründe Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Müşteri İlişkileri Yönetiminin Zenginleştirilmesi
  Pages 382 - 394
  Faruk Bulut
 42. Hasarlı Kurşun Koruyucu Giysilerin Atık Kriterlerinin Belirlenmesi
  Pages 395 - 402
  Ayşegül Yurt , Mustafa Tintaş
 43. Determination of SWRC for Unsaturated Sands, Comparative Study – Filter Paper Method Versus Hanging Column Technique
  Pages 403 - 413
  Ayşe Pekrioğlu Balkıs , Bestun Shwan , Svala Surchi
 44. Secure Gateway for the Internet of Things
  Pages 414 - 426
  Cengiz Toğay , Gökhan Mutlu , Durmuş Kurtuluş , Faik Özgür
 45. Exact Solutions of Rosenzweig-Macarthur (RM) Model Equations by Using Exp Function Method
  Pages 427 - 433
  Zafer Öztürk , Halis Bilgil
 46. Kayseri Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.) Bitkisinde verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri
  Pages 434 - 440
  Mücahid Yusuf İslam Ercan , Satı Uzun , Hamdi Özaktan
 47. Stokastik Süreler İçeren Kapasite Kısıtlı Parti Büyüklüğü Belirleme Problemi
  Pages 441 - 453
  Duygu Taş
 48. Uludağ (Bursa)'da Doğal Yayılış Gösteren Scilla bifolia L.'nin Bazı Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri ile Yetişme Yerine Ait Gözlemler
  Pages 454 - 459
  Seydi Ahmet Kavaklı , Ayşe Gül Sarıkaya
 49. Performance Evaluation of A High Geomembrane Faced Rockfill Dam In Case of Liner Rupture and Earthquake Risks
  Pages 460 - 470
  Uğur Şafak Çavuş , Murat Kilit
 50. Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye’nin İnovasyon Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Kıyaslanması
  Pages 471 - 484
  Burcu Oralhan , Miraç Alper Büyüktürk
 51. Optimization of the Production of Biodiesel from Beef Tallow Applying Ultrasound Technology
  Pages 485 - 493
  Tuba Hatice Doğan , Özlem Karagöz
 52. Investigation of the Effects of DLC Cutting Tool and Machining Parameters on Surface Quality and Cutting Force
  Pages 494 - 504
  Ayhan Etyemez
 53. Offshore/Onshore Rüzgâr Santralinin Modellenmesi ve Şebekeye Bağlantısı
  Pages 505 - 520
  Ozan Akdağ , Celaleddin Yeroğlu
 54. Nanopartiküllerin Çevre Mühendisliğinde Kullanımı ve Temel Laboratuvar Malzemeleri ile Gümüş Nanopartikül (AgNPs) Sentezi
  Pages 521 - 527
  Ertuğrul Esmeray , Onur Özata
 55. Kütahya (Çavdarhisar) Yöresinde Yetiştirilen Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Türünün Çiçeklerindeki Uçucu Yağ Bileşenlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 528 - 532
  Hasan Basri Karayel
 56. Akkermansia muciniphila: Obezite ve Diyabetten Korunmada Yeni Bir Alternatif Olabilir mi?
  Pages 533 - 543
  Lütfiye Ekici , Havva Polat
 57. Doum Palm Meyve Kabuklarından Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu
  Pages 544 - 551
  Özkan Açışlı
 58. İstanbul’da Bulunan Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Verimlilik Analizi
  Pages 552 - 558
  Menekşe Kılıçarslan , Abdulkadir Güçlü
 59. Çavdarda (Secale cereale L.) Anter Kültürü ile Kallus Oluşumu ve Bitki Rejenerasyonu Üzerine Genotip, Soğuk Uygulama ve Besi Ortamlarının Etkisi
  Pages 559 - 566
  Nüket Altındal , İlknur Akgün
 60. Gypsum-Based Boards Made from Mixtures of Waste Cellulosic Sources: Part 1. Physical and Mechanical Properties
  Pages 567 - 576
  Halil Şahin , İlkhan Demir
 61. Non Simultaneous Morphing System Desing for Quadrotors
  Pages 577 - 588
  Oğuz Köse , Tuğrul Oktay
 62. Paylaşımlı Elektrik Enerjisi Depolama Sisteminin Kullanımına Dayanan Bir Enerji Yönetimi Yaklaşımı
  Pages 589 - 604
  Akın Taşcıkaraoğlu , Ozan Erdinç
 63. Bir Ameliyathanenin İklimlendirilmesinde Üfleme Hızının Sayısal Analizi ve Modellenmesi
  Pages 605 - 619
  Yasin Polat , Hüseyin Yağlı , Yıldız Koç
 64. The Effects of the Corporate Governance Quality of Companies on the Price Performance: A New Generation of Panel Data Analysis on the Companies Listed in the Borsa İstanbul Corporate Governance Index
  Pages 620 - 630
  Esin Benhür Aktürk , Mustafa Özyeşil
 65. Türkiye’deki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antioksidan Potansiyalleri ve Fenolik Kompozisyonları
  Pages 631 - 637
  Ayşe Karadağ
 66. User-level Performance Evaluation of VoIP under Different Background TCP Traffic Conditions in ns-2
  Pages 638 - 645
  Fatih Abut
 67. Geleneksel Türk Evi ile Geleneksel Japon Evi’nin Yapısal Açıdan Karşılaştırılması
  Pages 646 - 661
  Uğur Özcan , Sena Güngör
 68. Huzurevlerinde Yatak Odası Mekanının Gelişim Süreci, İstanbul ve Brüksel Örneği
  Pages 662 - 678
  Zerrin Funda Funda Ürük , Tuğçe Öztürk
 69. Kente Kazandırılan Yeni Yaşam Alanları
  Pages 679 - 687
  Tolga Kayacan , Yaprak Özel , Berna Kayacan
 70. Altınapa Barajı Havzası’nda (Konya) Arazi Kullanımı
  Pages 688 - 700
  Recep Bozyigit , Baştürk Kaya
 71. Synthesis of New p-Alkylaminophenol Compounds and Investigation of Their Antimicrobial and Antioxidant Activity
  Pages 701 - 706
  Yeliz Ulaş , Ahmet İsmail Özkan , Veysel Tolan
 72. Yüksek Enerjili Klinik Lineer Hızlandırıcı Modellemesi ve Radyasyon Sızıntı Ölçümleri
  Pages 707 - 712
  Ümit Kara , İskender Akkurt
 73. Karabuğdayın Fitokimyası, Farmakolojisi ve Biyofonksiyonel Özellikleri
  Pages 713 - 722
  Lütfiye Ekici , Cansu İnanır , Sevil Albayrak
 74. Kestane/Gürgen Talaşı Dolgulu Vinilester Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 723 - 728
  İlyas Kartal , Gülşah Naycı , Halil Demirer
 75. DC Elektrikli Raylı Sistemler İçin Teknik ve Ekonomik Açıdan Verimlilik Analizi
  Pages 729 - 739
  Ahmet Yıldız , Oktay Arıkan
 76. Bir Konutun Dış Duvarları İçin Isıtma ve Soğutma Yüklerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığın Tespiti ve Enerji Tasarrufu Analizi
  Pages 740 - 749
  Aynur Uçar , Muhammed Usame Dumrul
 77. A Healthcare Facility Location Selection Problem with Fuzzy TOPSIS Method for a Regional Hospital
  Pages 750 - 757
  Pınar Miç , Z. Figen Antmen
 78. Farklı Ekmek Çeşitlerinde Doğal Olarak Bulunan Vitamin B1, B2 ve B6’nın İn vitro Biyoerişebilirliğinin İncelenmesi
  Pages 758 - 764
  Mustafa Yaman
 79. Türkiye’deki Pasif Kızılötesi Sensörlü Aydınlatma Armatürlerinin Işıksal ve Elektriksel Performanslarının Değerlendirilmesi
  Pages 765 - 775
  Oğuz Olgun , İsmail Nakir
 80. Development of a potentiometric ractopamine-selective electrode and its application
  Pages 776 - 784
  Gülşah Saydan Kanberoğlu
 81. ISM Band Haberleşme Uygulamaları İçin Origami Anten Tasarımı
  Pages 785 - 791
  Alper Çalışkan , Ahmet Kızılay , Mehmet Ali Belen , Peyman Mahouti
 82. Sağlık Alanında Kullanılan Derin Öğrenme Yöntemleri
  Pages 792 - 808
  Umut Kaya , Atınç Yılmaz , Yalım Dikmen
 83. Effect of Cement Amount on CBR Values of Different Soil
  Pages 809 - 815
  Ayse Balkıs , Sawash Macid
 84. Properties of Novel Tricopter And Comparision of Other Unmanned Aerial Vehicles
  Pages 816 - 825
  Hüseyin Şahin , Tuğrul Oktay
 85. Sahte Web Sitelerinin Sınıflandırma Algoritmaları İle Tespit Edilmesi
  Pages 826 - 833
  Adem Korkmaz , Selma Büyükgöze
 86. Hidrofobik Bakır Stearat Sentezinin Box-Benhken Tasarımıyla Modellenmesi
  Pages 834 - 840
  Seyfullah Keyf
 87. Space State Matrices Based Novel PI and Sliding Mode Controllers for Step-Up Converters in Renewable Energy Applications
  Pages 841 - 854
  Davood Ghaderi
 88. Fotokatalitik yöntemlerle pestisit giderimi: Clothianidin örneği
  Pages 855 - 862
  Güray Salihoğlu , Gizem Evrim Dilcan , Mojca Kralj , Polonca Trebse
 89. Sosyal Medya Platformu Üzerinde Gizli Anlam Analizi
  Pages 863 - 869
  Volkan Altıntaş , Kamil Topal , Mehmet Albayrak
 90. Taze Marul Örneklerinde Escherichia coli O157 ve Listeria monocytogenes Varlığının Belirlenmesi
  Pages 870 - 873
  Recep Kara , Ulaş Acaröz , Zeki Gürler , Ali Soylu , Osman Küçükkurt
 91. Dünyanın En İyi Varış Noktası Türk Mutfağına Biyokimyasal Bakış: Bazı Geleneksel Yemekler ve B Vitamini Kompozisyonları
  Pages 874 - 880
  Büşra Yusufoğlu , Kübra Özkan , Mustafa Yaman
 92. İndiksiyon Motorun Mekanik Arıza Teşhisinde Makine Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması
  Pages 881 - 904
  Mehmet Minaz , Kadriye Yıldız
 93. Double Quadrature Spatial Intensity Modulation for Visible Light Communications
  Pages 905 - 914
  Yasin Çelik
 94. Yeni Nesil Elektrik Dağıtım Şebekeleri İçin Çok Fonksiyonlu Dijital Aşırı Akım Rölesi Tasarımı ve Geliştirilmesi
  Pages 915 - 924
  Ender Oğuz , Yavuz Ateş , Metin Hekimoğlu
 95. Unmanned Aerial Vehicles for Civil Engineering: Current Practises and Regulations
  Pages 925 - 932
  Sadık Alper Yıldızel , Gökhan Calış
 96. Üvez Meyvesinin Antioksidan Aktivitesi
  Pages 933 - 939
  Yüksel Bayram , Yasemin Torlak , Osman Sağdıç
 97. Ülkemizde Tüketilen Bazı Gıda Ürünleri ile Bisküvilerin Glisemik İndekslerinin İn Vitro Yöntemlerle Belirlenmesi
  Pages 940 - 947
  Jale Çatak
 98. Development of Fly Ash Containing Catalytic Vitreous Enamel Coatings
  Pages 948 - 959
  Buğra Çiçek
 99. An IoT Based Air Quality Measurement and Warning System for Ambient Assisted Living
  Pages 960 - 968
  Mehmet Taştan
 100. PEG Assisted Hydrothermal Synthesis of Hexagonal WO3 Nanoparticles
  Pages 969 - 976
  Halit Eren Figen
 101. Sezgisel Algoritmaları Kullanarak Raf Optimizasyonu Çalışması ve Bir Yazılım Uygulaması
  Pages 977 - 982
  Tijen Över Özçelik , Gül Gündüz
Indexes and Platforms
Tarandığımız Dizinler

15532