European Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2683 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat


In European Journal of Science and Technology, original research articles and reviews in Turkish and English are published in all branches of Engineering, Basic Sciences. During the upload of your publications, the output of the iThenticate: Plagiarism Detection Software program (plagiarism reports) is examined and the publications over 20% are rejected. It is very important that the authors cite the articles that are closely or related among the publications of our journal in their articles. The article evaluation process of the journal is maximum between 3 and 6 months for each article depending on the referee reviews. It is very important for our authors who want to submit their article to prepare the following files and name them according to the directive:
 • After preparing the full text of the article on the template that will be accessed from the Writing Rules page, it will be named as fulltext_author and fulltext_blind,
 • Uploading the iThenticate report for the article by naming fulltext_plagiarism,
 • Signing the copyright form by signing it as copyright_form by signing it by all the authors and filling the necessary communication parts,
 • If the article requires an ethics committee permit (see the relevant page), this document should be loaded by naming it as ethical_report. Additional File should be uploaded from the Upload section.

European Journal of Science and Technology

e-ISSN 2148-2683 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat
Cover Image


In European Journal of Science and Technology, original research articles and reviews in Turkish and English are published in all branches of Engineering, Basic Sciences. During the upload of your publications, the output of the iThenticate: Plagiarism Detection Software program (plagiarism reports) is examined and the publications over 20% are rejected. It is very important that the authors cite the articles that are closely or related among the publications of our journal in their articles. The article evaluation process of the journal is maximum between 3 and 6 months for each article depending on the referee reviews. It is very important for our authors who want to submit their article to prepare the following files and name them according to the directive:
 • After preparing the full text of the article on the template that will be accessed from the Writing Rules page, it will be named as fulltext_author and fulltext_blind,
 • Uploading the iThenticate report for the article by naming fulltext_plagiarism,
 • Signing the copyright form by signing it as copyright_form by signing it by all the authors and filling the necessary communication parts,
 • If the article requires an ethics committee permit (see the relevant page), this document should be loaded by naming it as ethical_report. Additional File should be uploaded from the Upload section.
Issue 18 - Apr 15, 2020
 1. Gürültü Önleyici Akustik Malzemelerin Performans Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 1 - 10
  Hatice Mehtap ÖZ , Ercan KÖSE
 2. The Antibacterial Effects of Çiriş (Asphodelus aestivus Brot.) on Some Foodborne Pathogenic Bacteria
  Pages 11 - 15
  Oktay TOMAR , Gökhan AKARCA
 3. Yıkanmış Türk Linyit Kömürlerinin Üst Isıl Değerinin Destek Vektör Regresyonu ile Tahmini
  Pages 16 - 24
  Mustafa AÇIKKAR , Osman SİVRİKAYA
 4. MEMS Tabanlı Mikro Rezonatörün Tasarımı ve Analizi
  Pages 25 - 29
  İshak ERTUGRUL , Osman ÜLKİR
 5. Membrane Bioreactor and Dynamic Membrane Bioreactor Performance Comparison Under the Same Conditions
  Pages 30 - 41
  Metmet Akif VERAL , Özer ÇINAR , Abdullah KIZILET
 6. PIDA Denetçilerin Bozucu Dışlama Performansının Teorik İncelenmesi
  Pages 42 - 53
  Necati ÖZBEY , Celaleddin YEROĞLU , Barış Baykant ALAGÖZ
 7. Comparison of the Models of Solar PV Performance Calculations for Ankara – Middle Anatolia
  Pages 54 - 60
  Talat ÖZDEN , Abdullah Buğrahan KARAVELİ , Bülent AKINOĞLU
 8. Görev Temelli Yeni Bir Stokastik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı Önerisi
  Pages 61 - 75
  Pelin TOKTAŞ , Gülin CAN
 9. İnovasyonun Çalışma Performansı Üzerine Etkisi
  Pages 76 - 80
  Hüseyin ERİŞ , Feray KABALCİOGLU BUCAK
 10. Yenilenebilir Enerji Üretim Birimleri İçeren Çevresel-Ekonomik Güç Dağıtımı Probleminin Yüklü Sistem Arama Algoritması ile Çözümü
  Pages 81 - 90
  Serdar ÖZYÖN
 11. Venturimetre Deneyinde Gerçek ve Teorik Debi İlişkisi İçin Debi Düzeltme Katsayısının Belirlenmesi
  Pages 91 - 98
  Halil İbrahim BURGAN
 12. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Bucak Havzası Yeraltısuyu Sertlik Haritasının Hazırlanması
  Pages 99 - 108
  İbrahim İskender SOYASLAN , Kerem HEPDENİZ
 13. Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Kullanılan Saf Kültür Mikroorganizmaları ve Genel Özellikleri
  Pages 109 - 117
  Ahmet ERENSOY , Nurettin ÇEK
 14. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Matematik Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi
  Pages 118 - 128
  Ebru KORKMAZ , Tayfun TUTAK , Aziz İLHAN
 15. Bakır Katkılı TiO2 Fotoanotlarının Boya Duyarlı Güneş Pilleri Performansı Üzerindeki Etkisi
  Pages 129 - 135
  Erdi AKMAN
 16. Mikro Kiriş Uzunluğu Değişiminin Deformasyona Etkisinin Araştırılması
  Pages 136 - 141
  Osman ÜLKİR , İshak ERTUGRUL
 17. Pamuklu Kumaşa Antibakteriyel Bitim Uygulaması
  Pages 142 - 147
  Numan HARIMDAR , Feyza AKARSLAN
 18. Faz Değiştiren Madde Olarak n-Hekzadekan Esaslı Mikrokapsüllerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Isıl Performansının T-Kayıt Yöntemiyle Belirlenmesi
  Pages 148 - 161
  Hatice Hande MERT , Mehmet Selçuk MERT
 19. AMPK'nin Biyokimyası: Etki Mekanizmaları ve Diyabetin Tedavisindeki Önemi
  Pages 162 - 170
  Cemalettin KİSMİROĞLU , Serdar CENGİZ , Mustafa YAMAN
 20. Nigella damascena L. Bitkisinde Farklı Gübre Uygulamalarının Fenolojik Özellikler Üzerine Etkileri
  Pages 171 - 178
  Funda ULUSU , Ali ŞAHİN
 21. Reklamların Pazarlama Etiği Açısından İncelenmesi
  Pages 179 - 187
  Hüseyin KOÇARSLAN
 22. Dayanıklı (Robust) Regresyon: Karşılaştırmalı Simülasyon Çalışması
  Pages 188 - 195
  Yasin BÜYÜKKÖR , Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU
 23. Siirt İli Florasında Doğal Olarak Yetişen Salvia multicaulis Vahl.’ in Uçucu Yağ Kompozisyonunun Belirlenmesi
  Pages 196 - 200
  Doğan ARSLAN , Mehmet FİDAN
 24. Vergi Harcamalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
  Pages 201 - 205
  Nihat DOĞANALP
 25. Farklı Formlardaki Ginkgo biloba’nın Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 206 - 212
  Önder AYBASTIER
 26. Rapid Prototype Development of Single Phase Grid Connected PV Inverter Using Stm32f4 and Matlab
  Pages 213 - 223
  Süleyman YARIKKAYA , Kadir VARDAR
 27. Elektronik Atık (E-Atık) Geri Dönüşüm Merkezlerinin Maliyetlerinin Minimize Edilerek Kuruluş Yerlerinin Belirlenmesi
  Pages 224 - 231
  Melek IŞIK , İrfan MACİT
 28. Mersin Körfezi’nde Avlanan Ahtapotun (Octopus vulgaris) Yağ Asidi Düzeylerindeki Mevsimsel Değişimler
  Pages 232 - 238
  Ali Rıza KOŞKER
 29. Pasif Başkalaşımın Çıkış Varyansı Kısıtlı Kontrolcü İle Yönlendirilen İha Üzerinde Etkileri
  Pages 239 - 242
  Fırat ŞAL
 30. Diyarbakır Sulu Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterler İle Karakterler Arası İlişkilerin
  Pages 243 - 247
  Bedirhan SARİKURT , Gülşah BENGİSU
 31. PVsyst Yazılımı İle 30 Kw Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemin Modellenmesi ve Simülasyonu
  Pages 248 - 261
  Eyüp AKCAN , Melih KUNCAN , Mehmet Recep MİNAZ
 32. Büyük Verinin İnteraktif Görselleştirilmesi: Tableau Üzerine Öğrenci Deneyimleri
  Pages 262 - 271
  Süleyman EKEN
 33. Comparison of Risk Assessment Methods within the Scope of Occupational Safety in the Construction Sector
  Pages 272 - 282
  Muhammet Fatih AK
 34. Entropy Generation and Exergy Destruction During and After Weaning from Mechanical Ventilation in Patients with Respiratory Failure
  Pages 283 - 289
  Jale ÇATAK , Elif DEVELİ , Serkan BAYRAM
 35. Jet Grout Yöntemi İle Zemin İyileştirme ve Deplasman Tahmini: Vaka Analizi
  Pages 290 - 299
  Gizem MISIR
 36. Siyan (mavi) Fluoresan Protein Aquamarine’nin Biyoreaktörde Üretilmesi ve Saflaştırılması
  Pages 300 - 305
  Hülya KUDUĞ CEYLAN , Rizvan İMAMOĞLU , İsa GÖKÇE
 37. Makine Öğrenme Yöntemleri ile Semen Kalitesi Tahmini
  Pages 306 - 311
  Kerim KARADAĞ
 38. Transgenik Olmayan Mısırda (Zea mays L.) Yabancı Ot Mücedesinde Yaygın Olarak Kullanılan Herbisitlerin Karşılaştırılması
  Pages 312 - 318
  Fırat PALA
 39. Nonlineer Yüklü Sistemde Filtreleme ve Reaktif Güç Kompanzasyonu Açısından Simülasyon ve Deneysel Çalışma Tabanlı bir Analizin Gerçekleştirilmesi
  Pages 319 - 331
  F. Gülşen ERDİNÇ
 40. Adana İli Kiraz Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Belirlenen Zararlı Böcek Türleri
  Pages 332 - 337
  Burcu ÖZBEK ÇATAL , Zhanerke AMANGELDİ , Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE , Mehmet Rifat ULUSOY
 41. Uçak Sistemlerinin SCADA İle Modellenmesi
  Pages 338 - 346
  Furkan İŞBİLEN , Mehmet KONAR
 42. Magarsos Antik Kenti Oluşum Kurgusunun Analizinde Sistematik Bir Yaklaşım
  Pages 348 - 358
  Yelda DURGUN ŞAHİN , M. Faruk ALTUNKASA
 43. Siirt İli Tillo Tabiat Parkı’nın Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 359 - 367
  Arzu ALTUNTAŞ
 44. Elazığ’da Yetişen Polygonum cognatum Meissn (Madımak) Bitki Ekstraktlarının In vitro Biyolojik Aktiviteleri ve Bazı Fitokimyasal Bileşenlerinin Belirlenmesi
  Pages 368 - 378
  Sibel PEKDEMİR , Mehmet ÇİFTCİ , Mustafa KARATEPE
 45. Prevention of Sourdough Bread Mould Spoliage by antifungal Lactic Acid Bacteria Fermentation
  Pages 379 - 388
  Zühal ALKAY , Hilal KILMANOĞLU , M. Zeki DURAK
 46. Adaptation of Media and Technology Usage Scale and Attitude Scale to Arabic
  Pages 389 - 400
  Adel Abdalsalam AYAD ABDALLHA, Abdulkadir KARACI
 47. Color Based Object Separation in Conveyor Belt Using PLC
  Pages 401 - 412
  Öznur ŞENGÜL , Sıtkı ÖZTÜRK , Melih KUNCAN
 48. Catering Company Selection with Fuzzy AHP, ELECTRE and VIKOR Method for a Company Producing Trailer
  Pages 413 - 423
  Seher ARSLANKAYA
 49. A Survey on Blockchain Awareness among Students
  Pages 424 - 434
  Şerif BAHTİYAR , Oğuz PAKSOY , Ecem GÜLDÖŞÜREN , Mustafa Efekan PEKEL
 50. Reaktif Azot Türlerinin (RNS) Üretimi, Fonksiyonu ve Stres Koşullarındaki Durumu
  Pages 435 - 444
  İlkay YAVAŞ , Volkan Mehmet ÇINAR , Aydın ÜNAY
 51. Ekmeklik Buğdaylara (Triticum aestivum L.) İki Aşamalı Uygulanan Tavlama İşleminin Unun Ekmeklik Özelliklerine Etkisi
  Pages 445 - 453
  Mustafa KURT , Halef DİZLEK
 52. Tam Ölçekli Yanal Yükleme Testinin Sayısal Modellemesi
  Pages 454 - 464
  Gizem MISIR , Mustafa LAMAN
 53. Artificial Neural Network (ANN) Approach for Dynamic Viscosity of Aqueous Gelatin Solutions: A Soft Computing Study
  Pages 465 - 475
  Barış DEMİRBAY , Altun Buse KARAKULLUKÇU
 54. Şebekeden Bağımsız Hibrit Enerji Sistemleri Kullanılarak 40 Hanelik Bir Topluluğun Elektrik ve Termal Yük İhtiyacının Karşılanması: Teknik ve Ekonomik Analizleri
  Pages 476 - 485
  Sunay TÜRKDOĞAN , Muhammet Talha MERCAN , Tuğçe ÇATAL
 55. Smart House With Artificial Intelligence
  Pages 486 - 493
  Melek TOMAŞ , Neslihan DOSTOĞLU
 56. İş Sağlığı ve Güvenliği için IoT Tabanlı Gömülü Sistem Tasarımı ve Uygulaması
  Pages 494 - 504
  Çağatay ERSİN , Ali ÖZ
 57. Nötrozofik Küme Temelli Difüzyon Metodu Kullanılarak Görüntülerdeki Örtüşme Problemini Azaltma
  Pages 505 - 514
  Kazım HANBAY
 58. Yön-Kesme Yöntemi ve Kare Izgarada Adreslenmiş Temel Arşimet Latislerinde İki-Boyutlu Bağ Perkolasyonu
  Pages 515 - 530
  Alptekin YILDIZ
 59. Lithium-boro-tellurite glasses with ZnO additive: Exposure Buildup Factors (EBF) and Nuclear Shielding Properties
  Pages 531 - 544
  Gülfem SÜSOY DOĞAN
 60. Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri
  Pages 545 - 551
  Nevroz ASLAN ERTAŞ , Erdal ÖĞÜN
 61. Manyetik Aktif Karbon/ZnO kompozitinin Sentezlenmesi ve Boyar Madde Giderimi Üzerine Denge ve Kinetik Uygulaması
  Pages 552 - 561
  Eda ÇİV , Atakan TOPRAK , Kadriye BOZGEYİK
 62. Erciş (Van) Ekolojik Koşullarında Bazı Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
  Pages 562 - 567
  Muhammed Said YOLCİ
 63. Investigation of Outdoor Gamma Dose Rates in Yalova, Turkey
  Pages 568 - 573
  Kübra BAYRAK , Zeki Ünal YÜMÜN , Merve ÇAKAR
 64. 2- (azepan-1-il (naftalen-1-il) metil)fenol Bileşiğinin Sentezi ve Kuantum Kimyasal Hesaplamaları
  Pages 574 - 582
  Yeliz ULAŞ
 65. Çuha Çiçeği (Oenothera biennis) ve Tatlı Badem (Prunus dulcis Mill) Yağlarının Anti-enzim Aktivitelerinin Araştırılması
  Pages 583 - 590
  Ebru AKKEMİK
 66. Tütün Tohumuna Uygulanan Bazı İyileştirici Ön Uygulamaların Çimlenme ve Fide Çıkış Performansına Etkisi
  Pages 591 - 598
  Doç. Dr. Sıdıka EKREN , Merter GÜNGÖR
 67. Comparison Global Brain Volume Ratios on Alzheimer’s Disease Using 3D T1 Weighted MR Images
  Pages 599 - 606
  Muhammet Üsame ÖZİÇ , Seral ÖZŞEN
 68. Türkiye Kruvaziyer Limanlarının Performans Değerlendirmesi
  Pages 607 - 615
  Ercan YÜKSEKYILDIZ
 69. Besin İntoleransı ve Tanı Testleri
  Pages 616 - 620
  Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU
 70. Increasing Mechanical Strength of Ignimbrite Rocks
  Pages 621 - 635
  Abdulrezzak BAKIŞ
 71. Investigation of the Effect of Differential Morphing on Lateral Flight by Using PID Algorithm in Quadrotors
  Pages 636 - 644
  Oguz KOSE , Tugrul OKTAY
 72. Müzede Aydınlatmanın Kullanıcı ve Eserler Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 645 - 655
  Uğur ÖZCAN , Hümeyra ÇAĞLAR
 73. Siberbiyogüvenlik Uygulamalarında DNA Dizilimleri için Özet Algoritmaları Karşılaştırılması
  Pages 656 - 663
  Esma ERGÜNER ÖZKOÇ , Mike MANNİON
 74. Bir Makine Fabrikasında Yarı Mamul Depolama Sistemi için Etkin Raf Yerleşimi Önerisi
  Pages 664 - 674
  Yeliz BURUK ŞAHİN , Sinem EKMEKCİ , Melek YUREKLİ
 75. Düşük Maliyetli El Jestleri Tanıma Sistem Tasarımı
  Pages 675 - 682
  Cihan YILDIRIM , Veysel BÖCEKÇİ
 76. Yakın Histogramlar Temelli Yeni Bir Hibrit Veri Gizleme Yöntemi
  Pages 683 - 694
  Harun KURNAZ , Mehmet Zeki KONYAR , Adnan SONDAŞ
 77. Seydikemer İlçesi (Muğla) Topraklarının Özellikleri ve Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 695 - 706
  Recep BOZYİGİT
 78. Bazı Küflerin Toprak Bazlı Mikrobiyal Yakıt Hücresindeki Potansiyellerinin İncelenmesi
  Pages 707 - 710
  Gamze KARANFİL
 79. Klinoptilolit Dolgulu PVA Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Pervaporasyon ile Desalinasyon Çalışması
  Pages 711 - 718
  Berk TIRNAKÇI , Yavuz SALT , İnci SALT , Seyfullah KEYF
 80. Lojistik Regresyon ve CART Yöntemlerinin Tahmin Edici Performanslarının Yaşam Memnuniyeti Verileri için Karşılaştırılması
  Pages 719 - 727
  Arzu YAVUZ , Özgül VUPA ÇİLENGİROĞLU
 81. Türkiye’de Firmalarin Büyük Veri Teknolojileri Bilinirliği Ve Kullanimi Analizi
  Pages 728 - 737
  Serkan AYVAZ , Yücel Batu SALMAN
 82. Anfis Based Thrust Estimation of a Small Rotary Wing Drone
  Pages 738 - 742
  Hüseyin ŞAHİN , Tugrul OKTAY , Mehmet KONAR
 83. Usability of Pumice, Ignimbrite and Perlite in Stone Mastic Asphalt
  Pages 743 - 754
  Mehmet ASLAN , Abdulrezzak BAKIŞ
 84. The Current Information in Nutrition Therapy of Phenylketonuria
  Pages 755 - 761
  Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU , Seda ÇELİKEL
 85. EU’s Open Science: an Impetus for Turkey’s Innovation Potential
  Pages 762 - 766
  Rosen DİMOV , Ecem ÖZDEMİR , İbrahim GEDİKOĞLU , Kemal SİDAR
 86. Oxygen Transfer Ability of Co-Pb Metal Oxides during the Chemical Looping Oxidation of Tuncbilek Lignite
  Pages 767 - 778
  Arzu KANCA , Prof.dr. Deniz ÜNER
 87. Thermal Modeling and Performance Analysis for a Chevron Type Heat Exchanger by Using Artificial Neural Network with Limited Experimental Data
  Pages 779 - 789
  Mehmet Hakan DEMİR
 88. Farklı Tip Uçucu Küllerin Kauçuğun Mekanik Özelliklerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi
  Pages 790 - 804
  Mert Şafak TUNALIOĞLU
 89. Akıllı Malzemelerin Kamu Yapılarında Uygulama Önerileri: Karabük Örneği
  Pages 805 - 817
  Merve TUNA KAYILI
 90. Dynamic Analysis of Hardened Double Bulkhead Structure Subjected to Blast Loading
  Pages 818 - 832
  Burak Can OCAKTAN , Özgür DEMİR
 91. Aktif Karbon ile Sulu Çözeltilerden Amoksisilin Giderimi: Kinetik ve Denge Çalışmaları
  Pages 833 - 839
  Elif TÜMAY ÖZER
 92. Bitkilerde Abiyotik Stres Koşullarında Selenyum Metabolizması ve Fizyolojik Etkileri
  Pages 840 - 849
  İlkay YAVAŞ , Volkan Mehmet ÇINAR , Aydın ÜNAY
 93. Güney ve Doğu Anadolu’ da Soğurulmanın (1/QC) Yanal Heterojenitesi
  Pages 850 - 857
  Ufuk AYDIN
 94. İç Mekanda Doku Etkisinin Kurgulanmasında Tasarımcı Yaklaşımlarının İncelenmesi
  Pages 858 - 867
  Onur KILIÇ
 95. Alaca Çayı Havzası Erozyon Durumunun Morfometrik Ölçümler ile İlişkisi
  Pages 868 - 878
  Ali İMAMOĞLU
 96. Treatment of fizzy drink factory wastewaters by microalgae and evaluation of algae oil for biofuel production
  Pages 879 - 884
  Togayhan KUTLUK , Nurcan KAPUCU
 97. Pamuklu Kumaşın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Enzimatik Muamelenin Etkisinin Araştırılması
  Pages 885 - 894
  Şeyda EYÜPOĞLU , Nigar MERDAN
 98. Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtma Çamurları ve Bertaraf Uygulamaları
  Pages 895 - 904
  Mert YÜKSEKDAĞ , Semir GÖKPINAR , Bekir YELMEN
 99. Isolation and identification of the pyrethroid insecticide deltamethrin degrading bacteria from insects
  Pages 905 - 910
  Özlem GÜR ÖZDAL , Ömer Faruk ALGUR
 100. FPGA Kullanılarak Görüntülerin Gerçek Zamanlı Olarak OTSU Metodu ile Bölütlenmesi
  Pages 911 - 917
  Halil KAYGISIZ
 101. A Relative Assessment of the Life-Cycle Costs of Rigid and Flexible Pavement Coatings in Turkey
  Pages 918 - 926
  Yavuz ABUT
 102. Gıda Güvenliği Açısından COVID-19 Etmeni SARS-CoV-2’nin Değerlendirilmesi ve Korunma Yöntemleri
  Pages 927 - 933
  Osman SAĞDIÇ , Selma KAYACAN , Enes DERTLİ , Muhammet ARICI
 103. Kama Şekilli Kanat Üzerindeki Süpersonik Akışı Çözmek için Sayısal Bir Algoritma
  Pages 934 - 942
  Murat BAKIRCI
 104. Optimizasyon Otomasyonu İçin Cplex Çözücüsünün Web Tabanlı Sunucu Üzerinden Çalıştırılması
  Pages 943 - 951
  Mustafa Zahid GÜRBÜZ , Onur AKÇİN
 105. Some Physicochemical and Sensory Properties of Cactus Fruit (Opuntia ficus-indica L.) Vinegar Produced by Traditional Method
  Pages 952 - 957
  Abdullah ÇAĞLAR , Gökhan AKARCA , Oktay TOMAR , Elif EKMEKÇİ
 106. The Reaction Cross Sections for 124,125Te(p,xn)123,124I and 123,124Te(d,xn)123,124I
  Pages 958 - 963
  Rıdvan ÜNAL , Ufuk AKÇAALAN
 107. Determination of Effects Commercial Antioxidant and Essential Oil Additives on Some Physico-Chemical Properties of Olive Oil
  Pages 964 - 972
  Erman DUMAN , Mehmet ÖZCAN , Sabire DUMAN
 108. Killi Zeminlerin Kireç ile Stabilizasyonunun Deneysel Çalışması ve Sonuçların İstatistiksel Değerlendirilmesi
  Pages 973 - 980
  Mahmut DURMAZ
 109. Time-delay AVR System Analysis Using PSO-based PID Controller
  Pages 981 - 991
  Ercan KÖSE , Serdar COŞKUN
 110. Voltage Control at Building Integrated Photovoltaic and Wind Turbine System with PI-PD Controller
  Pages 992 - 1003
  Ozan GÜL , Nusret TAN
 111. Yeni 2-Metoksi-6-[(3-alkil/aril-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-azometin]fenil Furan-2-karboksilat Türevlerinin Sentezi ve in vitro Antioksidan Aktiviteleri
  Pages 1004 - 1011
  Abdurrahman GÜRBÜZ , Muzaffer ALKAN , Sevda MANAP , Özlem GÜRSOY KOL , Gül ÖZDEMİR , Haydar YÜKSEK
 112. Haberleşme Sistemlerinde Derin Öğrenme
  Pages 1012 - 1025
  Mete YILDIRIM , Radosveta İvanova SOKULLU , Saliha PEHLİVAN
Indexes and Platforms
Tarandığımız Diğer Dizinler

18306

18308

18310


18311


18313


18314


18316

18315

18312

Visitor Statistics

Flag Counter