European Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2683 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat


In European Journal of Science and Technology, original research articles and reviews in Turkish and English are published in all branches of Engineering, Basic Sciences. During the upload of your publications, the output of the iThenticate: Plagiarism Detection Software program (plagiarism reports) is examined and the publications over 20% are rejected. It is very important that the authors cite the articles that are closely or related among the publications of our journal in their articles. The article evaluation process of the journal is maximum between 3 and 6 months for each article depending on the referee reviews. It is very important for our authors who want to submit their article to prepare the following files and name them according to the directive:
 • After preparing the full text of the article on the template that will be accessed from the Writing Rules page, it will be named as fulltext_author and fulltext_blind,
 • Uploading the iThenticate report for the article by naming fulltext_plagiarism,
 • Signing the copyright form by signing it as copyright_form by signing it by all the authors and filling the necessary communication parts,
 • If the article requires an ethics committee permit (see the relevant page), this document should be loaded by naming it as ethical_report. Additional File should be uploaded from the Upload section.

European Journal of Science and Technology

e-ISSN 2148-2683 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Osman SAĞDIÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat
Cover Image


In European Journal of Science and Technology, original research articles and reviews in Turkish and English are published in all branches of Engineering, Basic Sciences. During the upload of your publications, the output of the iThenticate: Plagiarism Detection Software program (plagiarism reports) is examined and the publications over 20% are rejected. It is very important that the authors cite the articles that are closely or related among the publications of our journal in their articles. The article evaluation process of the journal is maximum between 3 and 6 months for each article depending on the referee reviews. It is very important for our authors who want to submit their article to prepare the following files and name them according to the directive:
 • After preparing the full text of the article on the template that will be accessed from the Writing Rules page, it will be named as fulltext_author and fulltext_blind,
 • Uploading the iThenticate report for the article by naming fulltext_plagiarism,
 • Signing the copyright form by signing it as copyright_form by signing it by all the authors and filling the necessary communication parts,
 • If the article requires an ethics committee permit (see the relevant page), this document should be loaded by naming it as ethical_report. Additional File should be uploaded from the Upload section.
Issue 20 - Dec 31, 2020
 1. The Prediction of Brent Crude Oil Trend Using LSTM and Facebook Prophet
  Pages 1 - 9
  Didem GÜLERYÜZ, Erdemalp ÖZDEN
 2. Physiologic and Seed Yield Responses of Different Alkali Grass (Puccinellia ciliata) Populations to Salinity Stress
  Pages 10 - 15
  İ̇lkay YAVAŞ, Volkan Mehmet ÇINAR, Aydın ÜNAY
 3. Siyah Kuşburnu Meyvesinden Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu ile Doğal Pigment Eldesinin Yüzey Yanıt Yöntemi Kullanılarak Modellenmesi ve Optimizasyonu
  Pages 16 - 23
  Kadriye KASAPOĞLU, Evren DEMİRCAN, Mine ÖZGÜVEN, Beraat ÖZÇELİK
 4. Sürü Robotların Hareket Planlamada Kullanılması
  Pages 24 - 29
  Ebubekir YAŞAR
 5. N-3 HUFA’ca zenginleştirilmiş Artemia ile beslenen Yeşil kaplan karidesi (Penaeus semisulcatus) larvalarının büyüme performansı
  Pages 30 - 34
  Hatice Asuman YILMAZ
 6. Mini-hidroelektrik Santrallerin Çevresel ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalışma
  Pages 35 - 41
  Cengiz KOÇ
 7. İnşaat Sektöründe Kalite Faktörünün Performans Endekslerine Etkisinin Kazanılmış Değer Analizi (KDA) ile Ölçülmesi
  Pages 42 - 49
  Mehmet Nurettin UĞURAL, Çağrı ŞAHİN
 8. Scanning the Industry 4.0 Ecosystem in Turkey: Digitization and Innovation Studies
  Pages 50 - 55
  Muhammet ARUCU
 9. A decision support model for unmanned aerial vehicles assisted disaster response using AHP-TOPSIS method
  Pages 56 - 66
  Abdullah YILDIZBASI, Lütfü GÜR
 10. Aşırı beslenmeye bağlı oluşan insülin direncinin biyokimyasal gelişimi ve AMP-ile aktive edilmiş protein kinaz (AMPK)’ın fonksiyonu
  Pages 67 - 76
  Mustafa YAMAN, Cemalettin KİSMİROĞLU, Halime UĞUR, İ̇̇smail BELLİ, Bahtiyar ÖZGÜR
 11. Serebral Palsili Çocukların Yürüme Karakteristiğinin Biyomekanik Değerlendirmesi
  Pages 77 - 84
  Yunus Ziya ARSLAN
 12. Federelerin Yüksek Seviye Mimari Standart Uyumluluğunun Denetlenmesi için Çözüm Önerisi
  Pages 85 - 92
  Arzum Berrak ARIBAL, Tülin ERÇELEBİ AYYILDIZ
 13. Elektrikli Otobüslerde Kullanılan Şarj Hızlı Şarj Sistemleri
  Pages 93 - 100
  Orhan TOPAL
 14. PLC Tabanlı Uygulamalar: Mill Makinelerinde Oluşacak İş Kazalarının PLC Kullanılarak Önlenmesi
  Pages 101 - 110
  Mehmet Ali ÖNER, Serdar SOLAK
 15. Vs30-based Coherency Model
  Pages 111 - 119
  Ebru HARMANDAR
 16. Türkiye’nin Paleozoyik - Miyosen Jeolojik Zaman Aralığındaki Petrol ve Doğalgaz Kaynak Kaya Varlığının Paleocoğrafik ve Paleotektonik Veriler Işığında Kapsamlı Bir Değerlendirmesi
  Pages 120 - 146
  Adil ÖZDEMİR, Yildiray PALABIYIK
 17. Selenyum ve Selenyumun Depresyon Üzerine Etkileri
  Pages 147 - 151
  Burcu USLU, Sule AKTAC
 18. Fasulye Proteini İzolatının Çeşitli Gıda Ürünlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi
  Pages 152 - 161
  Elif TERZİ, Merve BİLGİNTÜRK, Rukiye GÜNDOĞAN, Aslı CAN KARAÇA
 19. Eğimli Zeminlerde İnşa Edilen Betonarme Binaların Deprem Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 162 - 170
  Ercan IŞIK, İ̇brahim Baran KARASİN, Ali Emre ULU
 20. AQM-of-Things: Special Queue Management Approach for Internet of Things
  Pages 171 - 180
  Kerem AYTAÇ, Ömer KORÇAK
 21. Hastane Hizmetlerinin İyileştirilmesinde Kalite Fonksiyonu Göçerimi (KFG) Yönteminin Kullanılması ve Nesnelerin İnterneti Model Önerisi
  Pages 181 - 195
  Muhsine Nur NARALAN NURSAÇAN, Tahsin ÇETİNYOKUŞ
 22. Determination of the Suitable Areas for The Investment of the Wind Energy Plants (WEP) in Osmaniye Using Analytical Hierarchy Process (AHP) and Geographic Information Systems (GIS)
  Pages 196 - 205
  Ozan ARTUN
 23. A New Method to Produce Humic in Biological Form : Catalytic Activity of Optimized Environment and Microbial Conditions on Bioleaching of Leonardite for Bio-Humic Production
  Pages 206 - 215
  Nurgül KITIR, Metin TURAN
 24. Potansiyel Bir Adsorban Olarak Perlit İçeren Polisakkarit Esaslı Küresel Hibrit Tanecikler
  Pages 216 - 222
  İ̇lknur KUCUK, İ̇rem SARISAKAL
 25. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Antalya Kültür Popülasyonu Büyüme Hormonu I Geni İzolasyonu ve Karakterizasyonu
  Pages 223 - 232
  Mesut YILMAZ, Mehmet ÖZBAŞ, Mehmet Akif KILIÇ
 26. The Relationship between the Flow Properties of Clay Slurry Samples and the Properties of Ceramic Green/Sintered Products
  Pages 233 - 247
  Sedef DIKMEN, Tuğba MUCUR, Zeyni ARSOY, Bahri ERSOY
 27. Koronavirüs’ün (Covid-19) Dünya Çapındaki Analizi ve Gelecekteki Durumu
  Pages 248 - 253
  Mehmet TAŞ, Mete YAĞANOĞLU
 28. Alışveriş Merkezlerinde Ortak Kullanımlı Yemek Alanlarının Tasarım Kriterleri
  Pages 254 - 259
  Gulsah KARYAGDİ
 29. The Impact of the Different Voltages and Frequencies on Resistivity of the TiO2-based Memristors with 3D Observation in MATLAB
  Pages 260 - 264
  Niloufar RAJABİYOUN
 30. Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin KOİ, BOİ5 ve AKM Yönünden İşletme Verimliliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 265 - 269
  Şule TATAR, Mehmet SAĞLAM
 31. Kitosan Esaslı İlaç Taşıyıcı Sistem Üretimi ve In vitro Performansının Belirlenmesi
  Pages 270 - 279
  Yeliz ERŞAN, Sakip ÖNDER
 32. The Role of Artificial Intelligence in Productivity: A Case Study of Wine Quality Prediction
  Pages 280 - 286
  Ramazan ÜNLÜ
 33. Diazonyum Tuzu Kullanılarak Elektrokimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Karbon Kompozit Elektrot
  Pages 287 - 292
  Tuğba ÖZER
 34. Tarımsal Üretim İçin Entegre Kaynak Verimliliği
  Pages 293 - 298
  Nusret MUTLU
 35. Düşük Maliyetli 6 Eksen Hareketli Uçuş Simülatörü Prototip Tasarımı
  Pages 299 - 310
  Burak Hamdi TUFAN, Satılmış ÜRGÜN
 36. FastText ve Kelime Çantası Kelime Temsil Yöntemlerinin Turistik Mekanlar İçin Yapılan Türkçe İncelemeler Kullanılarak Karşılaştırılması
  Pages 311 - 320
  Muhammed Çağrı AKSU, Ersin KARAMAN
 37. Çeşitli Yörelerimizde Üretilen Çiçek Ballarının Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Türk Gıda Kodeksi’ne Uygunluğunun Değerlendirilmesi
  Pages 321 - 326
  Mine ÖZGÜVEN, Evren DEMİRCAN, Beraat ÖZÇELİK
 38. Antalya Çukuryayla Merasının Vejetasyon Özellikleri ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi
  Pages 327 - 333
  Ahmet Alper BABALIK, Farhat MATRASULOV
 39. II. Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik Olarak Belirlenmesi
  Pages 334 - 342
  Murat AKDAĞOĞLU, Yilmaz BAYHAN, Mehmet Fırat BARAN
 40. Localization and Initialization Algorithms based on UWB, LiDAR and Odometry for Robotic Applications with ROS Ecosystem
  Pages 343 - 350
  Pınar OĞUZ EKİM
 41. Solvent Effects on the Contrast Agent Iomeprol with Density Functional Theory
  Pages 351 - 359
  Sedat Giray KANDEMİRLİ, Fatma GENÇ, Fatma KANDEMİRLİ, Meryem EVECEN
 42. Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Park Sistemleri İncelemesi
  Pages 360 - 366
  Erdem UYSAL, Abdullah ELEWİ, Erdinç AVAROĞLU
 43. Yaşlılarda Düşme Riskinin Belirlenmesi İçin Yürüyüş Esnasında Kayıt Edilen İvmelenme Sinyallerinin Zaman Domeni Özelliklerinin Degerlendirilmesi
  Pages 367 - 373
  Sabri ALTUNKAYA
 44. Kuzey Atlantik Salınımının Çanakkale Rüzgâr Enerji Potansiyeline Etkisinin İncelenmesi
  Pages 374 - 380
  Zeliha SEMERCİ, Bahtiyar EFE
 45. Evaluation of The Smart City Applications in Terms of Users: The Case of Turkey
  Pages 381 - 391
  Orhun SOYDAN, Ahmet BENLİAY
 46. Directional Evolution of the Ruled Surfaces via the Evolution of Their Directrix Using q-frame along a Timelike Space Curve
  Pages 392 - 396
  Gül UGUR KAYMANLİ, Cumali EKİCİ, Mustafa DEDE
 47. Lateral Load Resisting Systems in High-Rise Reinforced Concrete Buildings
  Pages 397 - 403
  Dia Eddin NASSANİ, Kamiran ALİ
 48. A Comparison of Volumetric Modulated Arc Therapy and Conventional Intensity-Modulated Radiotherapy for High Grade Glial Tumors
  Pages 404 - 408
  H. Orhan KIZILKAYA, Yonca YAHŞİ ÇELEN, Ayşe OKUMUŞ, Deniz ARSLAN
 49. Glutopik Analizinin Aynı Kategoride Yer Alan Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum L.) Sınıflandırma ve Değerlendirmesinde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
  Pages 409 - 424
  Gökhan ÇELİKER, Halef DİZLEK
 50. Sivas İlinin Farklı İlçelerinde Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Santrallerinin Tasarımı ve Analizi
  Pages 425 - 437
  Vekil SARI, Fatih Yavuz ÖZYİĞİT
 51. Patates (Solanum tuberosum L.) Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Besin Maddesi Sorunlarının Belirlenmesi
  Pages 438 - 447
  Gülen ÖZYAZICI, Mehmet Arif ÖZYAZICI, Orhan DENGİZ
 52. Kronik Böbrek Hastalığının Erken Tanısı için Yeni Bir Klinik Karar Destek Sistemi
  Pages 448 - 455
  Can EYÜPOĞLU
 53. The Effect of Computer Game on Coding Learning: A Case Study of University Students
  Pages 456 - 465
  Ersin ÇAĞLAR
 54. Üzüm Suyunun Isıtılmasında Güncel Elektriksel Isıtma Uygulaması; Ohmik Isıtma
  Pages 466 - 471
  Serdal SABANCI
 55. 2 Boyutlu Platform Oyunların Tarihsel Gelişimi ve Günümüz Platform Oyunlarında Kullanılan Dijital İllüstrasyonların Çözümlenmesi
  Pages 472 - 478
  Semih DELİL
 56. İki Farklı Polimerin Sondaj Çamuru Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 479 - 484
  İ̇̇lker ACAR, Ercan DOĞAN, Furkan URHAN, Ahmet Ömür AK
 57. Effects of Cell Free Supernatants of Lactobacillus reuteri ATCC55730 and Lactobacillus plantarum FI8595 Against Selected Food-Borne Pathogens and Fish Spoilage Microorganisms
  Pages 485 - 489
  Hatice YAZGAN
 58. Killi zeminlerde MASW ile elde edilen kesme dalgası hızı ile plastisite indisi ve standart penetrasyon sayısı korelasyonu
  Pages 490 - 497
  Arif ÖZYANKI, Hilmi DİNDAR, Abdullah EKİNCİ
 59. Birliktelik Kural Analizi Tabanlı İzleme ve Bayes Ağları ile Operasyonel Teknoloji Sistemlerinde Siber Güvenlik Analizi
  Pages 498 - 505
  Volkan ALTUNTAŞ
 60. Electric Train Application Study For Catenary-Pantograph Interaction
  Pages 506 - 515
  Şakır PARLAKYILDIZ, Muhsin GENÇOĞLU, Mehmet Sait CENGIZ
 61. Investigation of the Physical and Chemical Properties of Traditional Homemade Yogurt with Different Rates of Pollen Additions
  Pages 516 - 521
  Mehmet ÖZCAN, Selin FINDIK, Vildan UYLAŞER, Duygu ÇOBAN
 62. Detection of Credit Card Fraud in E-Commerce Using Data Mining
  Pages 522 - 529
  Yasin KIRELLİ, Seher ARSLANKAYA, Muhammed Taha ZEREN
 63. Mikroplastikler: Gıdalarda Bulunuşu ve Sağlık Üzerine Etkileri
  Pages 530 - 538
  Selen AKÇAY, Fatih TÖRNÜK, Hasan YETİM
 64. HCl ile Muamele Edilmiş Mısır Sapı Destekli-Zn Katalizörünün Hidrojen Üretimine Etkisinin Araştırılması
  Pages 539 - 547
  Duygu ELMA KARAKAŞ
 65. Solar glass panels: A review
  Pages 548 - 565
  Bekir KARASU, Zehra OYTAÇ, Elif ERGANİ, Ahmet BULUÇ
 66. An Analysis of Landscape Elements in Urban Detached House Gardens in Isparta City Center
  Pages 566 - 571
  Candan ŞAHİN
 67. Hidrofoilli Teknelerde Kullanılan Su Altı Kanat Yapılarındaki Serbest Yüzey Etkileşimlerinin Sınır Elemanları Yöntemi ile İncelenmesi
  Pages 572 - 580
  Yavuz Hakan OZDEMİR, Taner ÇOŞGUN
 68. KCl, MgCl2 ve CaCl2 Tuzlarıyla Kurutulmuş Domatesin Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 581 - 586
  Ahsen RAYMAN ERGÜN, Hamza BOZKIR, Büşra Nur SAYGINER, Taner BAYSAL
 69. The Effect of Different Processing Techniques in Production of Mulberry and Apricot Molasses (Pekmez)
  Pages 587 - 601
  Mehmet BEYKAYA, Nevzat ARTIK
 70. Zencefil ve Keten Tohumu Oleoresinlerinin Elde Edilmesi ve Ekstraksiyon Koşullarının Cevap Yüzey Yöntemi İle Optimizasyonu
  Pages 602 - 613
  Büşra ŞAHİN, Seda ÖZGEN
 71. Geleneksel Yatay Taşıyıcı Düzlemlerin Isıl Geçirgenlik Değerlerinin Günümüz Koşullarında İrdelenmesi
  Pages 614 - 622
  Güllü MUTLU, Merve TUNA KAYILI
 72. Otomotiv Endüstrisinde Topoloji Optimizasyonu ile Ağırlık Azaltma Uygulaması Üzerine Bir Araştırma
  Pages 623 - 631
  Funda KAHRAMAN, Mehmet KÜÇÜK
 73. Sosyal Medya Reklamcılığının Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İncelenmesi
  Pages 632 - 639
  Sinem SARGIN, Burcu ORALHAN, Ahmet Serkan ÜVENÇ
 74. Genetic Diversity of Emmer Wheats Using iPBS Markers
  Pages 640 - 646
  Fatih DEMİREL
 75. Muhasebe Meslek Mensuplarının Kurumsal Yönetim ile İlgili Kavramlara İlişkin Düşünceleri: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
  Pages 647 - 655
  Emin YÜREKLİ, Fatih FAYDALI
 76. Şanlıurfa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
  Pages 656 - 662
  Ömer DEMİRCİ, Numan BİLDİRİCİ
 77. Kavramsal Saha Modelleme Çalışması Bağlamında Düzce 1.Organize Sanayi Bölgesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 663 - 671
  Nuri BİNGÖL
 78. Optimization of Extraction Parameters by Response Surface Methodology in Handling Tea Extract From Fibrous Tea Waste
  Pages 672 - 684
  Mustafa MORTAŞ, Nour AWAD
 79. Grafen Oksit ve Deniz Kabuğu Takviyeli Polivinil Klorür Hibrit Kompozitlerin Karakterizasyonu
  Pages 685 - 692
  Meryem GÖKTAŞ, Ferda MİNDİVAN
 80. Fitopatojenlere Karşı Dayanıklılıkta CRISPR/Cas Teknolojisi
  Pages 693 - 702
  Serap DEMİREL, Mustafa USTA, Fatih DEMİREL
 81. Talasemi Majorlu Adolesan Hastalarda Hipofiz-Tiroid Aksı ve Tiroid Fonksiyonlarının İncelenmesi
  Pages 703 - 711
  Ayşe ŞAHİN, Fügen PEKÜN
 82. Kent Parklarının Kullanıcı Memnuniyetinin Niğde Örneğinde İncelenmesi
  Pages 712 - 722
  Orhun SOYDAN
 83. Prevention of Enzymatic Browning by Inhibiting Polyphenol Oxidase with Some Natural Compounds and Benzenethiol
  Pages 723 - 727
  Mine AKSOY
 84. Atıksu Arıtma Çamurlarının Sürdürülebilir Kullanım Alternatifleri: Öncelikli Yaklaşımlar
  Pages 728 - 739
  Fatma Olcay TOPAÇ, Selnur UÇAROĞLU
 85. Siirt İli Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerin Bakla (Vicia faba L.)’nın Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkileri
  Pages 740 - 745
  Si̇pan SOYSAL, Özge UÇAR, Murat ERMAN
 86. Laktoperoksidaz Enziminin Sülfamat Türevleri Bileşikleri Üzerine İnhibisyon Profili
  Pages 746 - 750
  Hande USANMAZ, Ufuk ATMACA
 87. Mengen’de Yetişen Bazı Yabani Mantar Türlerinin Doğal Boya Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi
  Pages 751 - 759
  Filiz YILDIZ, Nigar MERDAN, Habip DAYIOĞLU, Emine KOÇAK
 88. Modifiye Nanobentonitle Sulu Ortamdan Fenol ve 4-Klorofenolün Giderilmesi
  Pages 760 - 768
  Mustafa UÇAR, Dilek KAYIRAN, Atilla EVCİN
 89. An Assessment of Elderly Bedrooms in Nursing Homes, in Terms of Human Wellbeıng and Sustaınabılıty: An Example Case from Brussels
  Pages 769 - 773
  Zerrin Funda ÜRÜK, Tuğçe ÖZTÜRK
 90. Performance Evaluation of Major Classification Algorithms for Aggressive Driving Detection using CAN-bus Data
  Pages 774 - 782
  Berat KARABULUTER, Özgür KARADUMAN, Murat KARABATAK, Haluk EREN
 91. Faster R-CNN Evrişimsel Sinir Ağı Üzerinde Geliştirilen Modelin Derin Öğrenme Yöntemleri ile Doğruluk Tahmini ve Analizi: Nesne Tespiti Uygulaması
  Pages 783 - 795
  Okan YILMAZ, Hakan AYDIN, Ali ÇETİNKAYA
 92. Bazı Türk Çiçek Ballarının Uçucu Bileşenlerinin Katı Faz Mikroekstraksiyonu Ve Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi İle Analizi
  Pages 796 - 800
  Nur Efşan DURMAZ, Ertan ANLI, Yalçın GÜÇER, Nevzat ARTIK
 93. Determination of Optimal Modulation Amplitude for Electron Spin Resonance (ESR) Dating and Dosimetry Studies of Tooth Enamel
  Pages 801 - 804
  Özgül KARATAŞ
 94. Could Mobile Applications' Success be Increased via Machine Learning and Business Intelligence Methods?
  Pages 805 - 814
  Murat KILINÇ, Çiğdem TARHAN, Can AYDIN
 95. Halloysit Nano-Kil, Nano-SiO2 ve Nano-CaO’in Tekli ve İkili Kullanımının Çimento Esaslı Harçların Özelliklerine Etkileri
  Pages 815 - 826
  Abdul Wakil QARLUQ, Rıza POLAT, Fatma FATMA KARAGÖL
 96. Kaynak Akımı Değişiminin Karbür ve Boro-karbür içeren Kaplamalara Etkisi
  Pages 827 - 834
  Mustafa KAPTANOĞLU
 97. QCM-based biosensor for the Detection of Homocysteine
  Pages 835 - 843
  Fatma AYHAN
 98. Ayrıştırma Yöntemlerinin Derin Öğrenme Algoritması ile Tanımlanan Rüzgâr Hızı Tahmin Modeli Başarımına Etkisinin İncelenmesi
  Pages 844 - 853
  Aytaç ALTAN, Seçkin KARASU
 99. Örme Kumaşların Elektrik İletkenliğinin Araştırılması
  Pages 854 - 858
  Şeyda EYÜPOĞLU
 100. Determination of Ciprofloxacin in Pharmaceutical Dosage, Human Serum and Urine, Using Molecularly Imprinted Polymer Modified Electrode by Voltammetry
  Pages 859 - 865
  Berrin GÜRLER AKYÜZ, Sabriye PERÇİN ÖZKORUCUKLU, Esengül KIR, Gizem YILDIRIM BAŞTEMUR
 101. An Adaptive, Distributed and Intelligent Traffic Light System
  Pages 866 - 871
  Mehmet Dinçer ERBAŞ
 102. Sac Kalıplama Prosesinde DD13 ve S355MC Malzemelerin Yırtılma Probleminin İncelenmesi ve Çözümü
  Pages 872 - 880
  Melih TUYAN, Ahmet DEMİRER
 103. Elastomer Karakterizasyon Test Sistemlerinin Modellenmesi ve Parametrik Analizleri
  Pages 881 - 889
  Göktürk TAŞAĞIL, Berk BAŞGÖL, Muzaffer METİN, Timuçin BAYRAM
 104. Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin COVİD-19 Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Üzerine Görüşleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği
  Pages 890 - 897
  Bora BİNGÖL
 105. Sulak Alanlarda Uzaktan Algılama ile Belirlenen Zamansal Değişime Kuraklığın Etkisinin İncelenmesi: Umurbey Deltası (Çanakkale) Örneği
  Pages 898 - 916
  Derya ÇAKAROZ, Emre ÖZELKAN, Muhittin KARAMAN
 106. Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkileri
  Pages 917 - 921
  Özge UÇAR, Si̇pan SOYSAL, Murat ERMAN
 107. Lazer Kaynağı İle Birleştirilen AISI 410S Ferritik Paslanmaz Çeliğin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Gerilme Giderme Isıl İşleminin Etkileri
  Pages 922 - 931
  Ceyhun KÖSE, Ceyhun TOPAL
 108. Termal Uydu Görüntülerinden Üretilen Yer Yüzeyi Sıcaklığı ile Hava Sıcaklığı İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 932 - 948
  Murat TÜRKYILMAZ, Emre ÖZELKAN, Muhittin KARAMAN
 109. Isparta Koşullarında Düzlemsel Su Isıtmalı Güneş Kollektörlerinde Farklı Tasarım ve Malzeme Kullanımının Enerji ve Verim Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 949 - 956
  Recep KÜLCÜ
 110. Salvia Sclareae Bitki Kısımları Yağ Asidi Bileşenleri
  Pages 957 - 960
  Eray TULUKCU
Indexes and Platforms
Tarandığımız Diğer Dizinler

18306

18308

18310


18311


18313


18314


18316

18315

18312

Visitor Statistics

Flag Counter