Year 2019, Volume , Issue 15, Pages 193 - 198 2019-03-31

Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması

Kerem Hepdeniz [1]


Türkiye, bulunduğu coğrafi konum ve atmosfer koşulları nedeniyle, doğal afetlerin çok sık görüldüğü bir ülkedir. Bu doğal afetler her yıl çok sayıda can ve mal kaybına neden olmaktadır. Ancak bu doğal afetlerin çoğunun önceden tahmin edilmesi mümkün değildir. Can ve mal kaybının önüne geçilmesi için ilk önce yapılması gereken, bu doğa olaylarını iyi tanımak, risk taşıyan alanları önceden tespit etmek ve zararların azaltılabilmesi için gerekli önlemleri almak olmalıdır. Kaya düşmeleri, diğer afet türlerine göre daha küçük ölçekteki bölgesel alanları etkilemekte ancak meydana geldiği yer açısından yıkıcı sonuçlar oluşturmaktadır. Ancak maalesef ülkemizde, yerleşim ve konut alanlarının yer seçiminde afet açısından kapsamlı bir inceleme ve alt yapı çalışmalarının yapılmadığı görülmektedir. Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Conefall ve Google Earth programları kullanılarak, Isparta İli Eğirdir İlçe merkezi için kaya düşmesi duyarlılık haritalarının hazırlanması amaçlanmıştır.  Çalışma alanına ait 1/25000 ölçekli topografik haritaların sayısallaştırılması ile elde edilen 5x5 metre çözünürlüğe sahip sayısal yükseklik modeli haritası ile kaya düşmesi için potansiyel olabilecek kaynak alanlar belirlenmiş ve Conefall programı ile yüksek-orta ve düşük duyarlılığa sahip alanlar haritalandırılmıştır.  Bu haritalar gerekli format değişikliğinin ardından Google Earth programına aktarılmış; söz konusu alanda yüksek-orta ve düşük duyarlılık bölgesi içerisinde kalan binaların olduğu; Isparta’ yı Eğirdir ve Konya’ ya bağlayan D-350 karayolunun bazı kesimlerinin de yine yüksek-orta ve düşük derece duyarlılık bölgesinde kaldığı görülmüştür.  Yapılan arazi gözlemleri ile yüksek ve orta derecede duyarlı alanlarda daha önceden düşen kaya blokları gözlemlenmiş, genel kayaç yapısının ise süreksizlik düzlemlerine sahip kireçtaşı bloklarından oluştuğu tespit edilmiştir.  Bu bölgelerde meydana gelebilecek kaya düşmesi durumunda olası can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi ancak gerekli tedbirlerin alınması ile mümkün olabilecektir.  Bölgedeki yerel yönetim ve birimlerin söz konusu alan ile ilgili olarak gerekli önlemleri almalarının son derece önemli olduğu düşünülmektedir. 

kaya düşmesi, coğrafi bilgi sistemleri, Eğirdir, Conefall, Duyarlılık haritası
 • Aksoy, H., & Ercanoğlu, M. (2006). Determination of the rockfall source in an urban settlement area by using a rule-based fuzzy evaluation. Natural Hazards and Earth System Sciences, 941-954.
 • Baillifard, F., Jaboyedoff, M., Rouiller, J. D., Couture, R., Locat, J., Robichaud, G., & Gamel, G. (2004). Towards a GIS-based hazard assessment along the Quebec City Promontory,Quebec,Canada. W. Lacerda, M. Ehrlich, A. Fontoura, & A. Sayao içinde, Landslide Evaluation and Stabilization (s. 207-213). Canada.
 • Capons, R., Vilaplana, J., & Linares, R. (2009). Rockfall travel distance analysis by using empirical models (Sola d'Andorra la Vella, Central Pyrenees). Natural Hazards Earth System Sciences, 2107-2118.
 • Dağıstanlıoğlu, C. (2012). Eğirdir Katı Atık Deponi Alanının Yer Seçimi Kriterlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Belirlenmesi. İzmir: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dorren, L., & Seıjmonsbergen, A. (2003). Comparisonof three GIS-based models for predicting rockfall runout zones at a regional scale. Geomorphology, 49-64.
 • Dussauge-Peisser, C., Helmstetter, A., Grasso, J. R., Hantz, D., Desvarreux, P., Jeannin, M., & Giraud, A. (2002). Probabilistic approach to rock fall hazard assessment: potential of historical data analysis. Natural Hazards and Earth System Sciences, 15-26.
 • Evans, S., & Hungr, O. (1993). The assessment of rockfall hazard at the base of talus slopes. Canadian Geotechnical Journal, 620-636.
 • Heim, A. (1932). Bergsturz und Menschenleben, Fretz and Wasmuth Verlag. Zurich.
 • Jaboyedoff, M., & Labiouse, V. (2011). Technical Note: Preliminary estimation of rockfall runout zones. Natural Hazards and Earth System Sciences, 819-828.
 • Larcher, V., Simoni, S., Pasquazzo, R., Strada, C., & Zampedri, G. (2012). WP6 Guidelines Rockfall and Forecast Systems. Paramount.
 • Leroi, E., Bonnard, C., Fell, R., & Innes Mc, R. (2005). Risk assessment and management. O. Hungr, R. Fell, R. Couture, & E. Eberhardt içinde, Landslide Risk Management (s. 159-198). CRC Press.
 • Loye, A., Jaboyedoff, M., & Pedrazzini, A. (2009). Identification of potential rockfall source areas at a regional scale using DEM-based geomorphometric analysis. Natural Hazards and Earth System Sciences, 1643-1653.
 • Şahin, C., & Sipahioğlu, Ş. (2009). Doğal Afetler ve Türkiye. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. (2015). Bütünleşik Tehlike Haritalarının Hazırlanması Heyelan-Kaya Düşmesi Temel Kılavuz. Ankara: AFAD.
 • Toppe, R. (1987). Terrain models: A tool for natural hazard mapping. International Association of Hydrological Sciences, Wallingford, UK, 629-638.
 • Troisi, C., Berger, F., & Dorren, L. (2008). Protection de la viabilite alpine. PROVIALP project report.
 • Uysal, K. (2011). Eğirdir-Burdur Gölleri Çevrelerindeki Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Stratigrafik, Sedimantolojik ve Bazı Tektonik Özellikleri. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Wieczorek, G., Morrissey, M., lovine, G., & Godt, J. (1999). Rockfall potential in the Yosemite Valley, California. California: USGS Open file.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4182-5570
Author: Kerem Hepdeniz (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 31, 2019

Bibtex @research article { ejosat523612, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {193 - 198}, doi = {10.31590/ejosat.523612}, title = {Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması}, key = {cite}, author = {Hepdeniz, Kerem} }
APA Hepdeniz, K . (2019). Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (15) , 193-198 . DOI: 10.31590/ejosat.523612
MLA Hepdeniz, K . "Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 193-198 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/43603/523612>
Chicago Hepdeniz, K . "Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 193-198
RIS TY - JOUR T1 - Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması AU - Kerem Hepdeniz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31590/ejosat.523612 DO - 10.31590/ejosat.523612 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 198 VL - IS - 15 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.523612 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.523612 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması %A Kerem Hepdeniz %T Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması %D 2019 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 15 %R doi: 10.31590/ejosat.523612 %U 10.31590/ejosat.523612
ISNAD Hepdeniz, Kerem . "Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 15 (March 2019): 193-198 . https://doi.org/10.31590/ejosat.523612
AMA Hepdeniz K . Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; (15): 193-198.
Vancouver Hepdeniz K . Eğirdir İlçesi (Isparta) İçin Kaya Düşmesi Duyarlılık Bölgelerinin Haritalandırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; (15): 198-193.