Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 142 - 147 2020-04-15

Pamuklu Kumaşa Antibakteriyel Bitim Uygulaması
Cotton Fabric Antibacterial Finishing Application

Numan HARIMDAR [1] , Feyza AKARSLAN [2]


Toplumsal alanlarda ve medikal alanda kullanılan tekstil materyalleri üzerinde bakteri ve mantarlar gelişebilmektedir ve bunlar insan sağlığı açısından tehlike arz edebilmektedir. Mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyona dayalı hastalıklar ve ölümler, mikroorganizmalar yüzünden giysilerde oluşan istenmeyen koku ve lekeler antibakteriyel tekstil ürünlerinin önemini arttırmıştır. Bunun yanında sentetik maddeler ve ağır metaller ile antibakteriyel özellik kazandırılan tekstil materyallerine şüphe ile bakılmaktadır. Bu yüzden doğal tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır.
Bu çalışmada, özellikle ülkemizde çöpe atılan veya hayvan yemi olarak kullanılan üzüm çekirdeği üzerine çalışma yapılmıştır. TÜİK verilerine göre ülkemizde 2018 yılında şaraplık üzüm üretimi yaklaşık 464 bin tondur. Gelişmiş birçok ülkede çevre dostu ve doğal bitkisel esaslı üzüm çekirdekleri sahip oldukları zengin yağ asitleri, tokoller, fenol bileşikleri ve steroller gibi birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Şarap üretimi sırasında açığa çıkan cibre (üzüm çekirdeği, salkım ve üzüm kabuğu), sahip olduğu antioksidan, antimikrobiyel, antiinflamatuvar ve antikarsinojenik özelliklere rağmen yıllarca hak ettiği değeri görmemiştir. Fakat son yıllarda üzüm çekirdeği yağı üretimi, üzüm çekirdeği tozu üretimi gibi faaliyetler hayata geçmektedir. Bu çalışmada üzüm çekirdeğinin sahip olduğu bilinen antimikrobiyel özelliğinin tekstil alanında kullanımı üzerine çalışma yapılmıştır. Tekstil alanında kullanılan antibakteriyel madde ve yöntemler insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri olabileceği konusunda endişe duyulmaktadır. Bu nedenle son yıllarda çevre dostu ve doğal bitkisel esaslı antibakteriyel maddelerin eldesi ve tekstil uygulamalarına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır.
Bu çalışmada çevre dostu ve doğal bitkisel esaslı üzüm çekirdekleri, toz haline getirilerek extraksiyon işlemine tabi tutularak içindeki fenolik bileşikler elde edilmiştir. Daha sonra extraksiyon ürünündeki fenolik bileşik tayini HPLC cihazı ile yapılmış ve emdirme yöntemi ile %100 pamuklu tekstil mamulüne aplike edilmiştir. Kurutma ve fiksaj işlemi yapıldıktan sonra kumaşın antibakteriyel testleri AATCC 147 antibakteriyel test metodu ile yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda antibakteriyel bitim işlemi gören kumaşın biyostatik yapıya sahip antibakteriyel özellik kazandığı görülmüştür.

Bacteria and fungi can develop on textile materials used in social and medical fields and these can be dangerous for human health. Infection-related diseases and deaths caused by microorganisms, unwanted odors and stains on clothes caused by microorganisms have increased the importance of antibacterial textile products. In addition, synthetic materials and heavy metals and antibacterial properties of textile materials are considered with doubt. Therefore, interest in natural medicinal and aromatic plants is increasing day by day.
In this study, especially grape seed which is thrown in our country or used as animal feed has been studied. According to TUIK data, wine grape production in our country in 2018 is approximately 464 thousand tons. In many developed countries, environmentally friendly and natural vegetable based grape seeds can be used in many different fields such as rich fatty acids, tocols, phenol compounds and sterols. Despite the antioxidant, antimicrobial, antiinflammatory and anticarcinogenic properties it possesses, the gypsum (grape seed, bunch and grape peel) released during the production of wine has not received its deserved value for years. However, in recent years, activities such as grape seed oil production and grape seed powder production are realized. In this study, the use of the antimicrobial property of grape seed in textile field has been studied. There is concern that antibacterial substances and methods used in the textile field may have harmful effects on human health and the environment. Therefore, in recent years, the production of environmentally friendly and natural plant based antibacterial substances and interest in textile applications are increasing day by day.
In this study, phenolic compounds were obtained by extracting the environmentally friendly and natural plant based grape seeds into powder. Then the phenolic compound in the extraction product was determined by HPLC and applied to 100% cotton textile by impregnation method. After drying and fixing process, antibacterial tests of the fabric were carried out with AATCC 147 antibacterial test method. As a result of the tests, it has been observed that the fabric treated with antibacterial lacquer gains antibacterial properties with its biostatic structure.

 • Akaydın, M., Kalkancı, M. (2014). Hastane Giysisi Olarak Kullanılan Kumaşların Antibakteriyel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, SDU Journal of Science 9 (1): 20-34.
 • Altınok,B.,U., (2008). Tekstil Yüzeylerinin AntiBakteriyel Özelliklerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 204s
 • Baydar, N. G., Babalık, Z., Türk, F. H., Çetin E. S. (2011). Phenolic Composition and Antioxidant Activities of Wines and Extracts of Some Grape Varieties Grown in Turkey, Journal of Agricultural Sciences, 17: 67-76.
 • Bruno, G.; Sparapano, L. (2007). Effects of three esca-associated fungi on Vitis vinifera L : V. Changes in the chemical and biological profile of xylem sap from diseased cv. Sangiovese vines. Physiol. Mol. Plant Pathol, 71, 210–229.
 • Çoban H., (2010). Dünya Sofralık Üzüm Ticareti ve Bazı Önemli Üzüm Çeşitleri, 2010 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri Yayın No :139, s 60-68, Çanakkale.
 • Durmaz H., Hülül M., Celık H. (2018). Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) Bitkisinin Antibakteriyel ve Antioksidan Aktiviteleri, Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 37-41. Jayaprakasha, G., Selvi, T., & Sakarıah, K. (2003). Antibacterial and antioxidant activities of grape Vitis vinifera seed extracts. Food Research International, 36(2), 117-122.
 • Monagas, M., Bartolome, B., Gomez-Cordoves, C. (2005). Updated knowledge about the presence of phenolic compounds in wine. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 45(2), 85-118.
 • Mucha, H., Hofer, D., Abfalg, S., Swerev, M., (2002). Antimicrobial Finishes and Modifications. Melliand International, 8:148-151.
 • Orhan, M., (2007). Pamuk, Poliamid Ve Poliester Esaslı Tekstil Materyallerinde Antimikrobiyal Bitim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, Bursa, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi Uludağ Üniversitesi.
 • Palamutcu, S., Şengül, M., Devrent, N., Keskin, R., Hasçelik, B., (2008). Bazı Antimikrobiyal Maddelerin % 100 Pamuklu Kumaslar Üzerindeki Mikrobiyolojik Etkinliği ve Kumaş Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. 106M338 no’lu Tübitak projesi, Denizli.
 • Pastrana-Bonilla, E.; Akoh, C.C.; Sellappan, S.; Krewer, G. (2003). Phenolic content and antioxidant capacity of muscadine grapes. J. Agric. Food Chem., 51, 5497–4503.
 • Rathinamoorthy, R., Thilagavathi, G., (2011). Antimicrobial and in-Vitro Drug Release Studies of Microencapsulated Terminalia Chebula Extract Finished Fabric. International Journal of Pharmacy and Life Sciences, 2(10), 1147-1153.
 • Rombaut, N., Savoire, R., Thomasset, B., Castello, J., Van Hecke, E., Lanoisellè, J-L., (2015). Optimization of oil yield and oil total phenolic content during grapeseed cold screw pressing. Ind Crop Prod 63: 26–33.
 • Sarıçam, A., (2014). Üzüm Çekirdeği Ekstraktlarının Antioksidan Ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Sevindik, O., Selli, S., (2016). Üzüm Çekirdeklerinin Temel Biyoaktif Bileşenleri, Çukurova Tarım Gıda Bil. Der., 31(2): 9-16.
 • Süpüren, G., Çay, A., Kanat, E., Tarakçıoğlu, I., (2006). Antimikrobiyal Lifler. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, sayı:2, 80-89.
 • Uçar E., Odabas Köse E., Özyiğit Y. Turgut K., (2015). Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Esansiyel Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, sayı: 10 (2):118-124.
 • Xıa, E.-Q., Deng, G.-F., Guo, Y.-J., & Li, H.-B. (2010). Biological activities of polyphenols from grapes. International Journal of Molecular Sciences, 11(2), 622- 646.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4620-1874
Author: Numan HARIMDAR (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Feyza AKARSLAN
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Harımdar, N , Akarslan, F . (2020). Pamuklu Kumaşa Antibakteriyel Bitim Uygulaması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 142-147 . DOI: 10.31590/ejosat.652139