Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 707 - 710 2020-04-15

Bazı Küflerin Toprak Bazlı Mikrobiyal Yakıt Hücresindeki Potansiyellerinin İncelenmesi

Gamze KARANFİL [1]


Fosil yakıt tüketimi, artan enerji talepleri ve sera gazı emisyonlarına ilişkin endişeler sürdürülebilir ve yeşil enerji alternatifleri arayışını büyük ölçüde arttırmıştır. Organik atıkların geri dönüşümü en az enerji kadar önemli bir konudur. Herhangi bir işlem görmeyen organik atıklar su kirliliği veya koku problemleri gibi ciddi çevresel problemlere neden olmaktadırlar. Organik atıkların geri dönüşümü hem çevrenin korunması hem de enerji geri kazanımı konusunda önem taşımaktadırlar. Organik atıkların atık olarak değerlendirilmesi yerine, kaynak geri kazanımı için değerli biyokütle olarak düşünülmesi gerekmektedir. Mikrobiyal yakıt hücreleri özellikle son yıllarda organik maddeleri elektriğe dönüştürme sistemleri olarak büyük ilgi görmektedirler. Mikrobiyal yakıt hücreleri, organik madde gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen substratları kullanarak eş zamanlı elektrik üretimi ile zararsız yan ürünlere dönüştürürler. Toprak bazlı mikrobiyal yakıt hücreleri ise toprakta doğal olarak bulunan mikroorganizmalardan ve organik maddelerden faydalı elektrik üretebilen çekici bir karbon-nötr enerji dönüşüm teknolojisidir. Yapılan çalışmada, küf içeren organik maddelerin biyodegradasyonu ile biyoeletrik üreten toprak bazlı bir mikrobiyal yakıt hücresi geliştirilmiştir. Farklı küflerin elektrik üretme potansiyellerini inceleyebilmek için ekmek küfü, peynir küfü, limon küfü ve salça küfü olacak şekilde farklı küf çeşitleri incelenmiştir. Toprak bazlı mikrobiyal yakıt hücresi sistemi aynı miktarlarda toprak+solucan gübresi+küf+su olacak şekilde kurulmuştur. Ekmek küfü 193 µW ile en yüksek değeri göstermiştir. Sonuç olarak, farklı küf çeşitlerinin birbirinden farklı güç üretim potansiyellerinin ve profillerinin olduğu gözlemlenmiştir. Toprak bazlı mikrobiyal yakıt hücrelerinin organik atıklardaki küfleri kullanarak elektrik üretim potansiyellerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Toprak bazlı mikrobiyal yakıt hücrelerinin yeşil elektrik üretimi için iyi bir yol olduğu ve aynı zamanda sağlıklı ve kirlilik içermeyen bir çevre sağlamak için organik atıkların geri dönüşümü için kullanılabileceği görülmüştür.
Enerji, Küf, Mikrobial yakıt hücresi
  • Barua, P.K. ve Deka, D., 2010. “Electricity generation from biowaste based microbialfuel cells”, International Journal of Energy, Information and Communications 1 (1), 77.
  • Castresana, P.A., Martinez, S.M., Freeman, E., Eslava, S., Lorenzo, M.D. 2019. “Electricity generation from moss with light-driven microbial fuel cells”, Electrochimica Acta, 298, 934-942.
  • Jia, J., Tang, Y., Liu, B., Wu, D., Ren, N., Xing, D. 2013. “Electricity generation from food wastes and microbial community structure in microbial fuel cells”, Bioresource Technology, 144, 94-99.
  • Karanfil, G. 2019. “Investıgatıon Of The Effect Of Bread Mold On Soıl Based Mıcrobıal Fuel Cell”, 4th International Energy &Engineering Congress, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 775-778.
  • Khudzari, J. Md., Tartakovsky, B., Raghavan, G.S.V. 2016. “Effect of C/N ratio and salinity on power generation in compost microbial fuel cells”, Waste Managment, 48, 135-142.
  • Moqsud, M.A., Omine, K., Yasufuku, N., Hyodo, M., Nakata, Y. 2013. “Microbial fuel cell (MFC) for bioelectricity generation from organic wastes”, Waste Managment, 33, 2465-2469.
  • Moqsud, M.A., Yoshitake, J., Bushra, Q.S., Hyodo, M., Omine, K., Strick, D. 2015. “Compost in plant microbial fuel cell for bioelectricity generation”, Waste Managment, 36, 63-69.
  • Rahimnejad, M., Adhami, A., Darvari, S., Zirepour, A., Oh, S.-E. 2015. “Microbial fuel cell as new technology for bioelectricity generation: A review”, Alexandria Engineering Journal, 54, 745-756.
  • Wang, C.-T., Liao, F.-Y., Liu, K.-S. 2013. “Electrical analysis of compost solid phase microbial fuel cell”, International Journal of Hydrogen Energy, 38, 11124-11130.
  • Yu, B., Li, Y., Feng, L. 2019. “Enhancing the performance of soil microbial fuel cells by using a bentonite-Fe and Fe3O4 modified anode”, Journal of Hazardous Materials 377, 70–77.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7941-9853
Author: Gamze KARANFİL (Primary Author)
Institution: KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING
Country: Turkey


Thanks Ekmek küfüyle ilgili öncü çalışmaları yaparak küf potansiyellerini araştırma alanı olarak belirlememizi sağlayan bitirme tezi öğrencim Hakan Benlioğlu’na teşekkür ederim.
Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Karanfi̇l, G . (2020). Bazı Küflerin Toprak Bazlı Mikrobiyal Yakıt Hücresindeki Potansiyellerinin İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 707-710 . DOI: 10.31590/ejosat.669422