Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 885 - 894 2020-04-15

Pamuklu Kumaşın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Enzimatik Muamelenin Etkisinin Araştırılması

Şeyda EYÜPOĞLU [1] , Nigar MERDAN [2]


Tekstil endüstrisinde, pamuklu kumaşların yüzeyindeki havları uzaklaştırmak için alazlama (yakma) işlemi yapılmaktadır. Son yıllarda pamuklu kumaşlara alazlama yerine enzimatik hav giderme işlemi uygulanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada enzimatik işlem uygulanmış pamuklu kumaşların özellikleri incelenmiştir. Enzimatik işlem numunelere boyamadan önce, boyama esnasında ve boyama işleminden sonra uygulanmıştır. Selülaz enzimi uygulanmış numunelere, enzimatik işlemden sonra klasik ve ultrasonik enerji yöntemi ile yıkamalar yapılmıştır. Ardından çalışmada kullanılan kumaşların beyazlık dereceleri, renk ölçümleri, yıkama, sürtünme, ter ve ışık haslığı ve boncuklanma özellikleri incelenmiştir. Sonuçlara göre, enzimatik işlem uygulanması ile birlikte numunelerin özelliklerinde iyileşmeler görülmüştür. Yıkamalarda ultrasonik enerjinin kullanımı ile enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Enzimatik işlem, beyazlık derecesi, kolorometrik ölçümler, haslık değeri, boncuklanma
 • Atav, R., Namırtı, O., & Karabulut, K. (2014). Enzimatik Ön İşlemin Poliester Liflerinin Düşük Sıcaklıkta Boyanması İçin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, 2-5 Nisan, İzmir, Türkiye.
 • Buschle-Diller, G., Walsh, W. K., & Radhakrishnaiah, P. (1999). Effect of Enzymatic Treatment on Dyeing and Finishing of Cellulosic Fibers: A Study of the Basic Mechanisms and Optimization of the Process. National Textile Centre Research Briefs, 35-36.
 • Davulcu, A. (2008). Pamuklu Kumasların Ön Terbiye Proseslerinin Enzimatik Yöntemlerle Kombine Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • Duran, K., Bahtiyari, M. İ., Körlü, A. E., Dereli, S., & Özdemir, D. (2006). Ultrasound Technology. Tekstil ve Konfeksiyon, 16(3), 155-158.
 • Galante, Y. M., & Formantici, C. (2003). Enzyme applications in detergency and in manufacturing industries. Current Organic Chemistry, 7(13), 1399-1422.
 • İnkaya, T., Eren, H. A., & Pervin, A. N. İ. Ş. (2010). Pamuk ağartilmasinda lakkaz/mediatör sistemlerinin oksijen ve ozon ile kombine edilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 77-82.
 • Karaboğa, C., Körlü, A. E., Duran, C., & Bahtiyari, M. I. (2007). Use of ultrasonic technology in enzymatic pretreatment processes of cotton fabrics. Fibres & Textiles in Eastern Europe, (4 (63)), 97-100.
 • Mason, T. J. (1988). Theory. Applications and uses of ultrasound in chemistry. Sonochemistry.
 • Mavruz, S., & Oğulata, R. T. (2007). Tekstil Terbiyesinde Biyoparlatma Uygulamaları Ve Pamuklu Örme Kumaşların Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi. Tekstil ve Mühendis, 14(66), 15-22.
 • Mistik, S. I., & Yükseloglu, S. M. (2005). Hydrogen peroxide bleaching of cotton in ultrasonic energy. Ultrasonics, 43(10), 811-814.
 • Stöhr, R. (1995). Enzymes-biocatalysts in textile finishing. Melliand Textilberichte International Textile Reports, 76, 1010-1015.
 • Test for colour fastness of textiles-colour fastness to washing, International Organization for Standardization ISO 105-C06, 1997.
 • Tests for colour fastness-Colour fastness to artificial light:Xenon arc fading lamp test, International Organization for Standardization, 2014.
 • Tests for colour fastness-Colour fastness to perspiration, International Organization for Standardization, 2006.
 • Tests for colour fastness-Part X12:Colour fastness to rubbing, International Organization for Standardization, 2006.
 • Yachmenev, V. G., Bertoniere, N. R., & Blanchard, E. J. (2001). Effect of sonication on cotton preparation with alkaline pectinase. Textile Research Journal, 71(6), 527-533.
 • Yachmenev, V. G., Blanchard, E. J., & Lambert, A. H. (1998). Use of ultrasonic energy in the enzymatic treatment of cotton fabric. Industrial & Engineering Chemistry Research, 37(10), 3919-3923.
 • Yachmenev, V. G., Blanchard, E. J., & Lambert, A. H. (2004). Use of ultrasonic energy for intensification of the bio-preparation of greige cotton. Ultrasonics, 42(1-9), 87-91.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4522-2056
Author: Şeyda EYÜPOĞLU (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7246-4849
Author: Nigar MERDAN
Institution: İstanbul Ticaret Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Eyüpoğlu, Ş , Merdan, N . (2020). Pamuklu Kumaşın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Enzimatik Muamelenin Etkisinin Araştırılması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 885-894 . DOI: 10.31590/ejosat.672653