Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 616 - 620 2020-04-15

Son yapılan beslenme alanı çalışmalarında, günlük tüketilen bazı besinlerin sağlığı bozucu olduğu ve duyarlılık oluşturduğu yanı sıra yaşam kalitesini belirli açılardan ve değişik açılarda etkilediği saptanmıştır. Bu derleme insan sağlığını çok yakından ilgilendirip, büyük ölçüde yaşam kalitesini etkileyen besin intoleransı, oluşturan faktörler, sonuçları ve intolerans bulgularının belirlenmesinde kullanılan testlerin uygulanma şekilleri, değerlendirilme özellikleri konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Sürekli değişik şikayetler ile sağlık profesyonellerine başvuran kişilerde ilk olarak belirtiler ilaçlar yoluyla giderilmeye çalışılmış ve çözüme gidilemeyen vakalarda, bu sorunlar psikolojik sebeplere dayandırılmıştır. Ancak yapılan birçok araştırma, besin duyarlılığı ile meydana gelen sorunlarda, duyarlılığa sebep olan gıdaların diyetten uzaklaştırılması ile besin intoleransının yan etkilerinin azalmakta ve hatta tamamen yok olabildiğini göstermektedir. Bilimin gelişmesi ile doğal olarak gelişen besin intoleransına ilaveten kullanılan zirai atıklar, besin katkı ve boya maddeleri, renk vericiler, genetiği değiştirilmiş besinler kişilerde son yıllarda görülen besin duyarlılık etkilerinin artmasına neden olmaktadır, ayrıca bu tür sorunlar toplumda refahı, yaşam kalitesini bozmakta ve ilaç harcamaları nedeniyle ülke ekonomisini negatif yönde etkilemektedir. Kişilerin hayatında bu denli önemli bir yere sahip olan besin intoleransının varlığını anlayabilmek ve oluşturduğu ve oluşturabileceği sorunlarla baş edebilmek için besin duyarlılığı testlerinin sağlık profesyonelleri tarafından topluma tanıtılması ve bu testlere erişimin kolaylaştırılması büyük önem taşımaktadır.
Besin intoleransı, yaşam kalitesi, besin intolerans testleri
 • 1. Wilson L ( 2010). Food Sensitivities or Intolerance, The Center for Development.
 • 2. Yamada, T., Alpers, D.H., Owyang, C.(2002). Handbook of gastroenterology. p:402- 418.
 • 3. ASCIA. (2010). The Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA) is the peak professional body of Clinical Immunologists and Allergists in Australia and New Zealand. www.allergy.org.au
 • 4. Öztürk M., Besler T.(2006). Besin Alerjileri. Sağlık Bakanlığı. Sinem Matbaacılık Ankara.
 • 5. Uzunısmaıl H, Cengız M, Uzun H, Ozbakir F, Göksel S, Demırdağ F, Can G, Balci H. (2012). The Effects of Provocation By Foods With Raised IgG Antibodies and Additives on the Course of Crohn's Disease: A Pilot Study. Turk J Gastroenterol. 23(1):19 - 27.
 • 6. Kalyoncu F. A, (1999). Bronş Astması ve Allerji Hastalıkları, Güneş Kitapevi, Ankara.
 • 7. Douglas C., Gerald G., Bram R. (1970). Immunochemical Studies of Selected Subjects With Wheat Intolerance. Division of Immunochemistry and Allergy, 6, 333-346. Canada.
 • 8. Tuula H. V., Marteau P., and Korpela R. (2000). Lactose Intolerance Journal of the American College of Nutrition, p:165 –175 .
 • 9. Arıcan Ö, Hacımustafaoğlu OY. (2002)Besin Allerjisi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2: 142-146
 • 10. Yakacaklı S, Öneş Ü, Akçakaya N, Ezer G. (1983). Çocuklarda besin allerjileri. I. Allerjik Hastalıklar Sempozyumu., 30-38.
 • 11. Atkinson W., Sheldon T. A., Shaath N. ve Whorwell P. J. (2004). Food Elimination Based on IgG Antibodies in Irritable Bowel Syndrome: a Randomised Controlled Trial. Gut. 53:1459–1464
 • 12. Uzunismail H., Özbakır F., Çağatay P.(2011). Crohn Hastalığı, Ülseratif Koliti ve Fonksiyonel Dispepsi İrritabl Bağırsak Sendromu Örtüşmesi Olan Hastalarda Gıda-Spesifik IgG Antikorları. Poser. Gastroentoloji Derneği Kongre Yayını. Antalya.
 • 13. Nanda R., James R, Smith H. (1989). Food Intolerance and The Irritable Bowel Syndrome. Pubmed 30:1099–104.
 • 14. Maintz L., Novak N., (2007). Histamine and Histamine Intolerance. Am J. Nutr. 85:1185- 96.
 • 15. Vojdani A. (2009). Detection of IgE, IgG, IgA and IgM Antibodies Against Raw and Processed Food Antigens. Nutr Metab (Lond). : 22.
 • 16. Guariso G., Bertoli S., Cernetti R., Battistella P.A., Setari M., Zacchello F.(1993). Food and Headache Attacks. A Comparison of Patients with Migraine and Tension-Type Headache. Panminerva Med. 44(1):27-31.
 • 17. Kitts D., Yuan Y., Joneja J., Scott F., Szilagyi A., Amiot J., Zarkadas M., Can J.,( 1997) Advers Reactions to Food Constituents: Allergy, Intolerance and Autoimmunity. Can J Physiol Pharmacol. 75 (4) : 241 – 54.
 • 18. Zuo X.L., Li Y.Q., Li W.J., Guo Y.T., Lu X.F., Li J.M. ve Desmond P.V. (2007). Alterations of Food Antigen-specific Serum Immunoglobulins G and E in Patients With Irritable Bowel Syndrome and Functional Dyspepsia. Journal Compilation Blackwell. 37, 823-830. Australia.
 • 19. Van Der Zee JS., Van Swieten P., Aalberse RC.(1986). Inhibition of complement activation by IgG4 antibodies.Clin Exp Immunol. 64:415–22.
 • 20. Allergy US- All you need about alllergies and food intolerance – allergyus.com/food-intolerance-tests-in-usa/2015
 • 21. https://www.allergy.org.au/patients/food-other-adverse-reactions/food-intolerance Erişim:29.12.2019
 • 22. Seth D, Poowutikul P, Pansare M, Kamat D. (2020 Jan).Food Allergy: A Review. Pediatr Ann 1;49(1):e50-e58. doi: 10.3928/19382359-20191206-01.
 • 23. Soares RLS.( 2018) Irrıtable Bowel Syndrome, Food Intolerance And Non- Celıac Gluten Sensıtıvıty. A New Clınıcal Challenge. Arq Gastroenterol. 55(4):417-422. doi: 10.1590/S0004-2803.201800000-88.
 • 24. Millichap JG1, Yee MM.(2003) The diet factor in pediatric and adolescent migraine. Pediatr Neurol. 28(1):9-15.
 • 25. Kleine-Tebbe J, Waßmann-Otto A, Mönnikes H. (2016).Food Allergy and Intolerance : Distinction, Definitions and Delimitation Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2016 Jun;59(6):705-22. doi: 10.1007/s00103-016-2356-1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215624
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7936-8462
Author: Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU (Primary Author)
Institution: Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Köseoğlu, S . (2020). Besin İntoleransı ve Tanı Testleri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 616-620 . DOI: 10.31590/ejosat.679424