Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Food Intolerance and Diagnostic Tests

Year 2020, Issue 18, 616 - 620, 15.04.2020
https://doi.org/10.31590/ejosat.679424

Abstract

In recent nutrition field studies, it has been found that some foods consumed daily are health-damaging and create sensitivity, as well as affecting quality of life from certain angles and at different angles. This review aims to provide information about food intolerance, factors affecting the quality of life,results and methods of application of tests used in determination of intolerance findings. In people who apply to healthcare professionals with various complaints, the symptoms were tried to be resolved firstly, and in cases that could not be resolved, these problems were based on psychological causes. However, many studies have shown that the problems caused by food sensitivity, the removal of foods that cause sensitivity from the diet and the side effects of food intolerance can be reduced and even disappear completely. Agricultural wastes, nutrient additives and dyes, colorants, genetically modified foods used in addition to naturally occurring food intolerance with the development of science cause an increase in food sensitivity effects in people in recent years, and also such problems impair welfare, quality of life and drug expenditures. negatively affects the country's economy. In order to understand the existence of food intolerance, which has such an important place in people's life, and to cope with the problems it creates and may create, it is very important to introduce food sensitivity tests to the society and to facilitate access to these tests.

References

 • Wilson L ( 2010). Food Sensitivities or Intolerance, The Center for Development.
 • Yamada, T., Alpers, D.H., Owyang, C.(2002). Handbook of gastroenterology. p:402- 418.
 • ASCIA. (2010). The Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA) is the peak professional body of Clinical Immunologists and Allergists in Australia and New Zealand. www.allergy.org.au
 • Öztürk M., Besler T.(2006). Besin Alerjileri. Sağlık Bakanlığı. Sinem Matbaacılık Ankara.
 • Uzunısmaıl H, Cengız M, Uzun H, Ozbakir F, Göksel S, Demırdağ F, Can G, Balci H. (2012). The Effects of Provocation By Foods With Raised IgG Antibodies and Additives on the Course of Crohn's Disease: A Pilot Study. Turk J Gastroenterol. 23(1):19 - 27.
 • Kalyoncu F. A, (1999). Bronş Astması ve Allerji Hastalıkları, Güneş Kitapevi, Ankara.
 • Douglas C., Gerald G., Bram R. (1970). Immunochemical Studies of Selected Subjects With Wheat Intolerance. Division of Immunochemistry and Allergy, 6, 333-346. Canada.
 • Tuula H. V., Marteau P., and Korpela R. (2000). Lactose Intolerance Journal of the American College of Nutrition, p:165 –175 .
 • Arıcan Ö, Hacımustafaoğlu OY. (2002)Besin Allerjisi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2: 142-146
 • Yakacaklı S, Öneş Ü, Akçakaya N, Ezer G. (1983). Çocuklarda besin allerjileri. I. Allerjik Hastalıklar Sempozyumu., 30-38.
 • Atkinson W., Sheldon T. A., Shaath N. ve Whorwell P. J. (2004). Food Elimination Based on IgG Antibodies in Irritable Bowel Syndrome: a Randomised Controlled Trial. Gut. 53:1459–1464
 • Uzunismail H., Özbakır F., Çağatay P.(2011). Crohn Hastalığı, Ülseratif Koliti ve Fonksiyonel Dispepsi İrritabl Bağırsak Sendromu Örtüşmesi Olan Hastalarda Gıda-Spesifik IgG Antikorları. Poser. Gastroentoloji Derneği Kongre Yayını. Antalya.
 • Nanda R., James R, Smith H. (1989). Food Intolerance and The Irritable Bowel Syndrome. Pubmed 30:1099–104.
 • Maintz L., Novak N., (2007). Histamine and Histamine Intolerance. Am J. Nutr. 85:1185- 96.
 • Vojdani A. (2009). Detection of IgE, IgG, IgA and IgM Antibodies Against Raw and Processed Food Antigens. Nutr Metab (Lond). : 22.
 • Guariso G., Bertoli S., Cernetti R., Battistella P.A., Setari M., Zacchello F.(1993). Food and Headache Attacks. A Comparison of Patients with Migraine and Tension-Type Headache. Panminerva Med. 44(1):27-31.
 • Kitts D., Yuan Y., Joneja J., Scott F., Szilagyi A., Amiot J., Zarkadas M., Can J.,( 1997) Advers Reactions to Food Constituents: Allergy, Intolerance and Autoimmunity. Can J Physiol Pharmacol. 75 (4) : 241 – 54.
 • Zuo X.L., Li Y.Q., Li W.J., Guo Y.T., Lu X.F., Li J.M. ve Desmond P.V. (2007). Alterations of Food Antigen-specific Serum Immunoglobulins G and E in Patients With Irritable Bowel Syndrome and Functional Dyspepsia. Journal Compilation Blackwell. 37, 823-830. Australia.
 • Van Der Zee JS., Van Swieten P., Aalberse RC.(1986). Inhibition of complement activation by IgG4 antibodies.Clin Exp Immunol. 64:415–22.
 • Allergy US- All you need about alllergies and food intolerance – allergyus.com/food-intolerance-tests-in-usa/2015
 • https://www.allergy.org.au/patients/food-other-adverse-reactions/food-intolerance Erişim:29.12.2019
 • Seth D, Poowutikul P, Pansare M, Kamat D. (2020 Jan).Food Allergy: A Review. Pediatr Ann 1;49(1):e50-e58. doi: 10.3928/19382359-20191206-01.
 • Soares RLS.( 2018) Irrıtable Bowel Syndrome, Food Intolerance And Non- Celıac Gluten Sensıtıvıty. A New Clınıcal Challenge. Arq Gastroenterol. 55(4):417-422. doi: 10.1590/S0004-2803.201800000-88.
 • Millichap JG1, Yee MM.(2003) The diet factor in pediatric and adolescent migraine. Pediatr Neurol. 28(1):9-15.
 • Kleine-Tebbe J, Waßmann-Otto A, Mönnikes H. (2016).Food Allergy and Intolerance : Distinction, Definitions and Delimitation Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2016 Jun;59(6):705-22. doi: 10.1007/s00103-016-2356-1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215624

Besin İntoleransı ve Tanı Testleri

Year 2020, Issue 18, 616 - 620, 15.04.2020
https://doi.org/10.31590/ejosat.679424

Abstract

Son yapılan beslenme alanı çalışmalarında, günlük tüketilen bazı besinlerin sağlığı bozucu olduğu ve duyarlılık oluşturduğu yanı sıra yaşam kalitesini belirli açılardan ve değişik açılarda etkilediği saptanmıştır. Bu derleme insan sağlığını çok yakından ilgilendirip, büyük ölçüde yaşam kalitesini etkileyen besin intoleransı, oluşturan faktörler, sonuçları ve intolerans bulgularının belirlenmesinde kullanılan testlerin uygulanma şekilleri, değerlendirilme özellikleri konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Sürekli değişik şikayetler ile sağlık profesyonellerine başvuran kişilerde ilk olarak belirtiler ilaçlar yoluyla giderilmeye çalışılmış ve çözüme gidilemeyen vakalarda, bu sorunlar psikolojik sebeplere dayandırılmıştır. Ancak yapılan birçok araştırma, besin duyarlılığı ile meydana gelen sorunlarda, duyarlılığa sebep olan gıdaların diyetten uzaklaştırılması ile besin intoleransının yan etkilerinin azalmakta ve hatta tamamen yok olabildiğini göstermektedir. Bilimin gelişmesi ile doğal olarak gelişen besin intoleransına ilaveten kullanılan zirai atıklar, besin katkı ve boya maddeleri, renk vericiler, genetiği değiştirilmiş besinler kişilerde son yıllarda görülen besin duyarlılık etkilerinin artmasına neden olmaktadır, ayrıca bu tür sorunlar toplumda refahı, yaşam kalitesini bozmakta ve ilaç harcamaları nedeniyle ülke ekonomisini negatif yönde etkilemektedir. Kişilerin hayatında bu denli önemli bir yere sahip olan besin intoleransının varlığını anlayabilmek ve oluşturduğu ve oluşturabileceği sorunlarla baş edebilmek için besin duyarlılığı testlerinin sağlık profesyonelleri tarafından topluma tanıtılması ve bu testlere erişimin kolaylaştırılması büyük önem taşımaktadır.

References

 • Wilson L ( 2010). Food Sensitivities or Intolerance, The Center for Development.
 • Yamada, T., Alpers, D.H., Owyang, C.(2002). Handbook of gastroenterology. p:402- 418.
 • ASCIA. (2010). The Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA) is the peak professional body of Clinical Immunologists and Allergists in Australia and New Zealand. www.allergy.org.au
 • Öztürk M., Besler T.(2006). Besin Alerjileri. Sağlık Bakanlığı. Sinem Matbaacılık Ankara.
 • Uzunısmaıl H, Cengız M, Uzun H, Ozbakir F, Göksel S, Demırdağ F, Can G, Balci H. (2012). The Effects of Provocation By Foods With Raised IgG Antibodies and Additives on the Course of Crohn's Disease: A Pilot Study. Turk J Gastroenterol. 23(1):19 - 27.
 • Kalyoncu F. A, (1999). Bronş Astması ve Allerji Hastalıkları, Güneş Kitapevi, Ankara.
 • Douglas C., Gerald G., Bram R. (1970). Immunochemical Studies of Selected Subjects With Wheat Intolerance. Division of Immunochemistry and Allergy, 6, 333-346. Canada.
 • Tuula H. V., Marteau P., and Korpela R. (2000). Lactose Intolerance Journal of the American College of Nutrition, p:165 –175 .
 • Arıcan Ö, Hacımustafaoğlu OY. (2002)Besin Allerjisi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2: 142-146
 • Yakacaklı S, Öneş Ü, Akçakaya N, Ezer G. (1983). Çocuklarda besin allerjileri. I. Allerjik Hastalıklar Sempozyumu., 30-38.
 • Atkinson W., Sheldon T. A., Shaath N. ve Whorwell P. J. (2004). Food Elimination Based on IgG Antibodies in Irritable Bowel Syndrome: a Randomised Controlled Trial. Gut. 53:1459–1464
 • Uzunismail H., Özbakır F., Çağatay P.(2011). Crohn Hastalığı, Ülseratif Koliti ve Fonksiyonel Dispepsi İrritabl Bağırsak Sendromu Örtüşmesi Olan Hastalarda Gıda-Spesifik IgG Antikorları. Poser. Gastroentoloji Derneği Kongre Yayını. Antalya.
 • Nanda R., James R, Smith H. (1989). Food Intolerance and The Irritable Bowel Syndrome. Pubmed 30:1099–104.
 • Maintz L., Novak N., (2007). Histamine and Histamine Intolerance. Am J. Nutr. 85:1185- 96.
 • Vojdani A. (2009). Detection of IgE, IgG, IgA and IgM Antibodies Against Raw and Processed Food Antigens. Nutr Metab (Lond). : 22.
 • Guariso G., Bertoli S., Cernetti R., Battistella P.A., Setari M., Zacchello F.(1993). Food and Headache Attacks. A Comparison of Patients with Migraine and Tension-Type Headache. Panminerva Med. 44(1):27-31.
 • Kitts D., Yuan Y., Joneja J., Scott F., Szilagyi A., Amiot J., Zarkadas M., Can J.,( 1997) Advers Reactions to Food Constituents: Allergy, Intolerance and Autoimmunity. Can J Physiol Pharmacol. 75 (4) : 241 – 54.
 • Zuo X.L., Li Y.Q., Li W.J., Guo Y.T., Lu X.F., Li J.M. ve Desmond P.V. (2007). Alterations of Food Antigen-specific Serum Immunoglobulins G and E in Patients With Irritable Bowel Syndrome and Functional Dyspepsia. Journal Compilation Blackwell. 37, 823-830. Australia.
 • Van Der Zee JS., Van Swieten P., Aalberse RC.(1986). Inhibition of complement activation by IgG4 antibodies.Clin Exp Immunol. 64:415–22.
 • Allergy US- All you need about alllergies and food intolerance – allergyus.com/food-intolerance-tests-in-usa/2015
 • https://www.allergy.org.au/patients/food-other-adverse-reactions/food-intolerance Erişim:29.12.2019
 • Seth D, Poowutikul P, Pansare M, Kamat D. (2020 Jan).Food Allergy: A Review. Pediatr Ann 1;49(1):e50-e58. doi: 10.3928/19382359-20191206-01.
 • Soares RLS.( 2018) Irrıtable Bowel Syndrome, Food Intolerance And Non- Celıac Gluten Sensıtıvıty. A New Clınıcal Challenge. Arq Gastroenterol. 55(4):417-422. doi: 10.1590/S0004-2803.201800000-88.
 • Millichap JG1, Yee MM.(2003) The diet factor in pediatric and adolescent migraine. Pediatr Neurol. 28(1):9-15.
 • Kleine-Tebbe J, Waßmann-Otto A, Mönnikes H. (2016).Food Allergy and Intolerance : Distinction, Definitions and Delimitation Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2016 Jun;59(6):705-22. doi: 10.1007/s00103-016-2356-1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215624

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU> (Primary Author)
Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi
0000-0001-7936-8462
Türkiye

Publication Date April 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume , Issue 18

Cite

Bibtex @review { ejosat679424, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2020}, number = {18}, pages = {616 - 620}, doi = {10.31590/ejosat.679424}, title = {Besin İntoleransı ve Tanı Testleri}, key = {cite}, author = {Köseoğlu, Sabiha Zeynep Aydenk} }
APA Köseoğlu, S. Z. A. (2020). Besin İntoleransı ve Tanı Testleri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 616-620 . DOI: 10.31590/ejosat.679424
MLA Köseoğlu, S. Z. A. "Besin İntoleransı ve Tanı Testleri" . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2020 ): 616-620 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/52599/679424>
Chicago Köseoğlu, S. Z. A. "Besin İntoleransı ve Tanı Testleri". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2020 ): 616-620
RIS TY - JOUR T1 - Food Intolerance and Diagnostic Tests AU - Sabiha Zeynep AydenkKöseoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31590/ejosat.679424 DO - 10.31590/ejosat.679424 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 616 EP - 620 VL - IS - 18 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.679424 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.679424 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 European Journal of Science and Technology Besin İntoleransı ve Tanı Testleri %A Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu %T Besin İntoleransı ve Tanı Testleri %D 2020 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 18 %R doi: 10.31590/ejosat.679424 %U 10.31590/ejosat.679424
ISNAD Köseoğlu, Sabiha Zeynep Aydenk . "Besin İntoleransı ve Tanı Testleri". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 18 (April 2020): 616-620 . https://doi.org/10.31590/ejosat.679424
AMA Köseoğlu S. Z. A. Besin İntoleransı ve Tanı Testleri. EJOSAT. 2020; (18): 616-620.
Vancouver Köseoğlu S. Z. A. Besin İntoleransı ve Tanı Testleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; (18): 616-620.
IEEE S. Z. A. Köseoğlu , "Besin İntoleransı ve Tanı Testleri", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no. 18, pp. 616-620, Apr. 2020, doi:10.31590/ejosat.679424