Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 224 - 231 2020-04-15

Elektronik Atık (E-Atık) Geri Dönüşüm Merkezlerinin Maliyetlerinin Minimize Edilerek Kuruluş Yerlerinin Belirlenmesi

Melek IŞIK [1] , İrfan MACİT [2]


Teknolojik gelişmeler ile kullanıcıların mevcut teknolojilerini yenileme istekleri hızla artarken eski elektronik eşyalara her gün bir yenisi eklenmektedir. Teknolojinin sunduğu son olanakları içinde barındıran ve piyasaya sunulan her yeni ürün, eski ürünleri rafa kaldırarak, bizleri de bilgi çağının ortaya çıkardığı elektronik atık (e-atık) gerçeğiyle yüzleştirmektedir. İlerleyen teknoloji ile ortaya çıkan yeni ürünler artarken tüketicinin kullandığı ürünler daha kullanım aşamasındayken elektronik atığa dönüşmektedir. Dünyada en ciddi katı atık problemi yaşanan sektör elektrik ve elektronik endüstrisidir, çünkü bu endüstride demode olma ve hurda elektronik cihazlar artış göstermektedir. E-atıklar hem miktar açısından hem de içerdikleri etken maddeler açısından atıldıkları zaman insan ve çevreyi tehdit etmektedir. Günümüzde önemli olan elektronik atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşümlerinin sağlanarak yeni ürünler ortaya çıkarmada doğru yöntemlerle geri kazanmaktır. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda yapılan bu çalışmada, Türkiye’deki 38 şehirdeki elektronik atık toplama merkezlerinen gelen atıklar için seçilen 10 şehirden hangilerine geri dönüşüm merkezlerinin kurulmasına karar verecek matematiksel model kurulmuştur. Sonuçta seçilen bir şehire geri dönüşüm merkezi kurulması gerektiği tespit edilmiştir.
Elektronik Atık (E-atık), Geri Dönüşüm Merkezi, Matematiksel Model
  • Ahluwalia, P. K., & Nema, A. K. (2011). Capacity planning for electronic waste management facilities under uncertainty: multi-objective multi-time-step model development. Waste Management & Research, 29(7), 694-709.
  • Bircan, H., & Kartal, Z. (2003). Doğrusal programlama tekniği ile kapasite planlaması yaklaşımı ve çimento işletmesinde bir uygulaması.
  • Bloemhof-Ruwaard, J. M., Salomon, M., & Van Wassenhove, L. N. (1994). On the coordination of product and by-product flows in two-level distribution networks: Model formulations and solution procedures. European Journal of Operational Research, 79(2), 325-339.
  • Daniel, S. E., Diakoulaki, D. C., & Pappis, C. P. (1997). Operations research and environmental planning. European journal of operational research, 102(2), 248-263.
  • de Oliveira Neto, G. C., Correia, A. d. J. C., & Schroeder, A. M. (2017). Economic and environmental assessment of recycling and reuse of electronic waste: Multiple case studies in Brazil and Switzerland. Resources, Conservation and Recycling, 127, 42-55.
  • Kang, H.-Y., & Schoenung, J. M. (2005). Electronic waste recycling: A review of US infrastructure and technology options. Resources, Conservation and Recycling, 45(4), 368-400.
  • Khoshand, A., Rahimi, K., Ehteshami, M., & Gharaei, S. (2019). Fuzzy AHP approach for prioritizing electronic waste management options: a case study of Tehran, Iran. Environmental Science and Pollution Research, 26(10), 9649-9660.
  • Nie, X., Huang, G. H., & Li, Y. (2009). Capacity planning for waste management systems: an interval fuzzy robust dynamic programming approach. Journal of the Air & Waste Management Association, 59(11), 1317-1330.
  • Queiruga, D., Walther, G., Gonzalez-Benito, J., & Spengler, T. (2008). Evaluation of sites for the location of WEEE recycling plants in Spain. Waste management, 28(1), 181-190.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6078-7026
Author: Melek IŞIK (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5966-5726
Author: İrfan MACİT
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Işık, M , Maci̇t, İ . (2020). Elektronik Atık (E-Atık) Geri Dönüşüm Merkezlerinin Maliyetlerinin Minimize Edilerek Kuruluş Yerlerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 224-231 . DOI: 10.31590/ejosat.680596