Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 424 - 434 2020-04-15

Öğrenciler Arasında Blokzincir Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma
A Survey on Blockchain Awareness among Students

Şerif BAHTİYAR [1] , Oğuz PAKSOY [2] , Ecem GÜLDÖŞÜREN [3] , Mustafa Efekan PEKEL [4]


Moderen toplumlar gün geçtikçe daha çok teknoloji ile iç içe yaşar hale gelmeye başlamıştır. Aynı zamanda toplumlar arası rekabet geleneksel savaş veya ekonomik alanlarından teknolojik alanlara doğru yönelmeye başlamıştır. Bu durum, toplumların teknolojiyi geliştirecek daha çok insan gücüne ihtiyaç duymasına sebep olmaktadır. Blokzincir teknolojisi gelişmekte olan hesaplama biliminin birçok alanı için yenilikçi çözümler sunduğundan gittikçe artan sayıda araştırmacı ve insanın ilgisini çekmektedir. Bununla birlikte, blokzincir teknolojisi ile ilgili araştırma ve geliştirmedeki olağanüstü sorunların çözülebilmesi için iyi eğitimli araştırmacılara ve geliştiricilere ihtiyaç vardır. Aksi durumda bu teknoloji, aldatıcı bir reklemın ötesine geçemeyecektir. Bu çalışamızda, blokzinciri teknolojisine katkıda bulunabilecek en iyi adaylar arasında yer alan üniversite öğrencilerinin blokzinciri teknolojisi farkındalığını değerlendirmeye odaklandık. Üniversite öğrencileri arasındaki blokzinciri farkındalığını belirlemek için yeni bir anket araştırması gerçekleştirdik. Anketi çevrimiçi bir uygulama kullanarak 200 öğrenci ile deneysel olarak gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz analizler, üniversite öğrencilerinin blokzincir teknolojisine katkıda bulunmaya hevesli olduklarını ve bu teknoloji ile yeni uygulamalar geliştirmek istediklerini göstermektedir. Diğer taraftan, yaptığımız analizlerin sonuçları, öğrencilerin blokzincir teknolojisi araştırma topluluğuna katılmalarının önünde bazı engeller olduğunu da ortaya koymaktadır. Temel engellerden biri, blokzincir teknolojisi ve uygulamaları ile ilgili yeterli eğitim ve öğretim programlarının olmaması olarak ortaya çıkmıştır. Var olan programların da günümüz teknolojik alt yapısı gözetilmeden geleneksel yöntemler kullandığını ortaya koymaktadır. Oysa şu andaki üniversite öğrencileri daha çok görsel materiel içeren, yazının daha az olduğu etkileşimli eğitim programlarını tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Yaptığımız bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar kullanılarak blokzincir teknolojisinin olgunlaşması için geliştirilecek eğitim programlarının yararlanmasını beklemekteyiz. Özellikle üniversite seviyesindeki eğitimler için tasarlanacak blokzincir teknolojisi programlarının çalışmamızın sonuçlarından faydalanmasını bekliyoruz.
Modern societies are beginning to become more and more intertwined with technology. At the same time, inter-communal competition has begun to move from traditional war or economic fields to technological fields. This circumstance reveals that societies need more work force to develop technology. There has been a growing interest in blockchain since it is considered as an emerging revolutionary technology for many areas of computing. However, outstanding problems in blockchain research and development must be solved to go beyond the hype that require well-educated researchers and developers. This paper focuses on assessing the blockchain awareness of university students who are among the best candidates to contribute the technology. We presented a new survey to explore the blockchain awareness among university students. We experimentally evaluated the survey with two hundred students by using an online questionnaire. Analyses results show that university students are willing to contribute on blockchain technology and they want to develop new applications with that technology. On the other hand, these results also reveal that there are some obstacles for students to participate in the blockchain research community. One of main obstacles is a lack of sufficient training and education programs related to blockchain technology and its applications. Specifically, existing programs use traditional methods regardless of contemporary technological infrastructure. However, our research reveals that current university students prefer interactive education programs that contain more visual materials and less writing. The results of this survey are expected to be used to create such programs. We particularly expect that the results of our research will become useful for blockchain technology programs designed especially for university level.
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
 • Di Pierro, M. (2017). What Is the Blockchain?. Computing in Science & Engineering, 19(5), 6-8
 • Yaksic, V.O.C. (2003). A study on hash functions for cryptography. Global Information Assurance Certification Paper, SANS Institute
 • Roy, A. and Karforma, S. (2012). A survey on digital signatures and its applications. Journal of Computing and I.T., 3(1&2), 46 - 69
 • Cai, W., Wang, Z., Ernst, J. B., Hong, Z., Feng, C. and Leung, V. C. M. (2018). Decentralized Applications: The Blockchain-Empowered Software System. IEEE Access, 6, 53019 - 53033
 • Aste, T., Tasca, P. and di Matteo, T. (2017) Blockchain Technologies: The Foreseeable Impact on Society and Industry. IEEE Computer, 50 (9), 18 – 29
 • Scriber, B. A. (2018). A Framework for Determining Blockchain Applicability. IEEE Software, 35(4), 70 – 77
 • Plarium. (2018). How Blockchain Games Can Change the Gaming Industry, Retrieved from https://plarium.com/en/blog/blockchain-games
 • Kshetri, N. (2017). Can Blockchain Strengthen the Internet of Things?. IT Professional, 19(4), 68 – 72
 • Christidis, K. and Devetsikiotis, M. (2016). Blockchains and Smart Contracts for the Internet of Things. IEEE Access, 4, 2292 – 2303
 • IPFS. (2018). Interplanetary File System, Retrieved from https://ipfs.io
 • Mishra, M. (2018). Bitcoin: A General Awareness Survey”, Journal of Business Management & Quality Assurance, 2(1), 5 – 14
 • Henry, C., Huynh, K. and Nicholls, G. (2019). Bitcoin Awareness and Usage in Canada: An Update, Bank of Canada. Retrieved from https://www.bankofcanada.ca/2018/07/staff-analytical-note-2018-23/
 • Pawczuk, L., Massey, R., and Schatsky, D. (2018). Deloitte’s 2018 Global Blockchain Survey. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/us-fsi-2018-global-blockchain-survey-report.pdf
 • Deloitte’s. (2018). Scotchain17 Blockchain Attitudes. Retrieved from https://www.mbnsolutions.com/wp-content/themes/jobify/pdf/Scotchain17_Blockchain_SurveyWEB.pdf
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0314-2621
Author: Şerif BAHTİYAR (Primary Author)
Institution: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Oğuz PAKSOY
Institution: ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Ecem GÜLDÖŞÜREN
Institution: ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mustafa Efekan PEKEL
Institution: ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Bahti̇yar, Ş , Paksoy, O , Güldöşüren, E , Pekel, M . (2020). A Survey on Blockchain Awareness among Students. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 424-434 . DOI: 10.31590/ejosat.681021