Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 243 - 247 2020-04-15

Diyarbakır Sulu Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterler İle Karakterler Arası İlişkilerin

Bedirhan SARİKURT [1] , Gülşah BENGİSU [2]


Bu çalışma Diyarbakır ekolojik şartlarında bazı melez mısır çeşitlerinde verim ve bazı tarımsal karakterler ile tarımsal karakterler arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla, Diyarbakır ili Ergani ilçesi gülerce köyünde 2004 yılı II. ürün yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede 12 farklı mısır çeşidi kullanılmıştır. Bu çalışmada materyal olarak özel tohumculuk firmalarından temin edilen DK.585 (Dekalp), Progen 1595 (Özbuğday Tohum), Rx.770 (May), Trebia (May), Bora (May), Sele (May), Goldfrenk (Polen Tohumculuk), Folkner (Polen Tohumculuk), Goldeclat (Polen Tohumculuk), P.3394 (Pioneer), P.35P12 (Pioneer) ve P.33J56 (Pioneer) ticari melez mısır çeşitleri kullanılmıştır. Çalışmada, tepe püskülü çiçeklenme süresi, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, bitki sap kalınlığı, koçan boyu, koçan çapı, koçanda tane sayısı, koçanda tanae ağılrığı, tane verimi parametreleri incelenmiştir. Araştırmada, tane verimleri 1137.67-1489.67 kg/da arasında değişim göstermiştir. Dk-585, RX-770, BORA ve GOLDECLAT çeşitleri yüksek verim vermiştir.
Mısır, ikinci ürün, verim
  • Elmalı, H., & Soylu, S. (2008). Melez atdişi mısırda farklı taban gübresi çeşitlerinin tane verimi, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(44), 104-112.
  • Erdal, Ş. (2016). Mısırda normal ve kuraklık stresi koşullarında tane verimi ile ilişkili seleksiyon kriterlerinin belirlenmesi. Derim, 33(1), 131-143.
  • Kılıç, H., Gül, İ. (2007). Hasat zamanının Diyarbakır şartlarında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır çeşitlerinde verim ve bazı tarımsal karakterler ile silaj kalitesine etkileri üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakülesi Dergisi, 11(3-4),43-52.
  • Seydoşoğlu, S. (2018). Bazı doğal mera alanlarının bitki örtüsü özellikleri, mera durumu ve sağlığının belirlenmesi, Türkiye Ormancılık Dergisi, 19(4), 368-373.
  • Seydoşoğlu, S., & Kökten, K. 2018. Batman ili beşiri ilçesi mera vejetasyonlarının bazı özellikleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(4), 491-497.
  • Seydoşoğlu, S., Kökten, K., & Sevilmiş, U. (2018). Basic vegetation characteristics of village pastures connected to mardin province and its provinces, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 5(4), 406–413.
  • Seydoşoğlu, S., & Saruhan, V. (2017). Farklı ekim zamanlarının bazı silajlık mısır çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54 (4), 377-383.
  • Seydoşoğlu, S., & Kökten, K. (2019). Batman mera vejetasyonlarının bazı özellikleri, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(1), 27-33.
  • Taş, T., Öktem, A.G, Öktem, A., & Sürücü, A. (2016). Harran ovası koşullarında yetiştirilen mısır bitkisinde (Zea Mays L. İndentata) farklı ekim sıklığının silaj verimi ve bazı tarımsal özelliklere etkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25, 64-69.
  • Tezel, M. (2007). Mısırda (Zea mays L.) verim ve verim unsurları için kalıtım parametrelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 128s,
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Bedirhan SARİKURT
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1214-0011
Author: Gülşah BENGİSU (Primary Author)
Institution: HARRAN UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Sari̇kurt, B , Bengi̇su, G . (2020). Diyarbakır Sulu Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterler İle Karakterler Arası İlişkilerin . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 243-247 . DOI: 10.31590/ejosat.681220