Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 911 - 917 2020-04-15

FPGA Kullanılarak Görüntülerin Gerçek Zamanlı Olarak OTSU Metodu ile Bölütlenmesi

Halil KAYGISIZ [1]


OTSU, gri seviye görüntülerin bölütlenebilmesinde kullanılabilen bir eşik tespit metodudur. Görüntünün başarılı bir şekilde bölütlenmesinde eşik değeri büyük önem taşımaktadır. Eşik değerinin çok büyük seçilmesi ile oluşturulacak yeni görüntüde yanlışlıkla pikselerin birçoğu beyaz, küçük seçilmesi durumunda ise siyah olacaktır ve görüntüde saklanan veri azalacaktır. Belki de aranan bilgi kaçırılacaktır. Ayrıca OTSU metodunda, ortamdaki ışık değişimlerinden bölütleme sonucunun en az şekilde etkilenmesini sağlayarak eşik değeri otomatik olarak hesaplanmaktadır. OTSU metodunun gerçek zamanlı olarak görüntüye uygulanabilmesinde iş yükünün çok fazla olmasından dolayı yüksek kapasiteli ve maliyetli donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada yüksek işlem kapasitesine sahip olması ve düşük maliyeti olması sebebiyle FPGA kullanılmıştır. Gerçek zamanlı görüntülerin bölütlemesinde FPGA ile başarılı sonuçlar alınmıştır.
FPGA, OTSU Metodu, Görüntü Bölütleme, Gerçek Zamanlı Sistem
  • Seow M. J. and Asari K. V, “A parallel VLSI architecture for real-time segmentation of images with complex background environment,” Proc. 10th NASA Sym. on VLSI Design, Albuquerque, New Mexico, USA, 2002, pp. 1031-1036.
  • Wang J., Yang C., Zhu M., Wang C., “Implementation of Otsu's Thresholding Process Based on FPGA”, ICIEA, 479-483, 2009.
  • Bochem A., Kent K. B., Herpers R., “FPGA based Real-Time Object Detection Approach with Validation of Precision and Performance”, 22nd IEEE International Symposium on Rapid System Prototyping, 9-15, 2011.
  • Ozsarac I. and Ulusoy I., “Tam Arama Video Sabitleme Yönteminin Gerçek Zamanlı FPGA Uygulaması”, 20th Signal Processing And Communications Applications Conference (SIU), 1-4, 2012.
  • Ladgaonkar A., Balsundar P., Konde V. and Raj A. N., “FPGA Based Implementation of Ratio Histogram”, International Journal of Advances in Engineering & Technology, 747-752, 2015.
  • Xia H., Key S., Su X., Liu P., Liu B., “A design of mosaic line-scan camera based on FPGA”, Computer and Information Science (ICIS), 455 – 458, 2014.
  • Vala H. J. and Baxi A., “A Review on Otsu Image Segmentation Algorithm”, International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), 387-389, 2013.
  • Altera, http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=68&No=281&PartNo=3, TRDB-D5M User Manual, 11,07.2016.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5685-4799
Author: Halil KAYGISIZ (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Project Number TAGEM/16/AR-GE/60)
Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Kaygısız, H . (2020). FPGA Kullanılarak Görüntülerin Gerçek Zamanlı Olarak OTSU Metodu ile Bölütlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 911-917 . DOI: 10.31590/ejosat.682278