Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 248 - 261 2020-04-15

PVsyst Yazılımı İle 30 Kw Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemin Modellenmesi ve Simülasyonu

Eyüp AKCAN [1] , Melih KUNCAN [2] , Mehmet Recep MİNAZ [3]


Elektrik enerjisi, son yüzyılda, insanlığın günlük yaşam standartlarında temel bir gereklilik haline gelmiştir. Dünyada elektrik enerjisi talebi her geçen gün artmaktadır. Bu yüksek elektrik enerjisi ihtiyacının tedarik edilmesinde şu anda termal veya hidroelektrik enerji üretim santrallerinden faydalanılmaktadır. Elektrik enerjisi üretiminin olumsuz etkileri olan sera gazı emisyonu ve diğer çevresel olumsuzluklarla ilgili artan endişe, elektrik üretimi için PV sistemler gibi yenilenebilir enerji teknolojilerinin giderek daha fazla tutulmasına ve talep görmesine sebep olmaktadır. Çevre dostu elektrik üretim sistemlerine olan talep, her geçen gün daha fazla artış göstermektedir. Bu artışa karşılık verebilmek için, yenilenebilir enerji tabanlı üretimde, güneş fotovoltaik (PV) tabanlı enerji üretim sistemlerinin en değerli katkı payına sahip olması dolayısıyla, küresel anlamda bu sistemlere büyük bir odak oluşmuş durumdadır. Elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisinden faydalanmak için güneş fotovoltaik teknolojisi kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında güneş enerji potansiyeli yüksek olan Türkiye için, PV sistemler çok büyük önem taşımaktadır. PV enerji sistemlerinin performansına, coğrafi konumun ve güneş görme potansiyelinin yanı sıra güneş modülü tipleri de etki etmektedir. Bu makalede; Türkiye'nin güneydoğusundaki Batman ilinde birbirine bağlı 30 kW güneş fotovoltaik şebekenin tam bir modellemesi ve simülasyonu gösterilmiştir. Performans oranını ve sistemde meydana gelen farklı kayıpları analiz etmek için PVsyst yazılım programı kullanılmıştır.
Güneş enerji sistemleri, PV sistem, Modelleme ve Simülasyon, Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemler, PVsyst
 • [1] Erdoğan, Y., Dinçler, T., Kuncan, M., & Ertunç, H. M. (2014). Güneş panelleri için yüksek verimli maksimum güç noktası izleyicisi (MPPT) tasarımı. Türk Otomatik Kontrol Toplantısı, Kocaeli-Türkiye, 1055-1060.
 • [2] Yadav, P., Kumar, N., & Chandel, S. S. (2015, April). Simulation and performance analysis of a 1kWp photovoltaic system using PVsyst. In 2015 International Conference on Computation of Power, Energy, Information and Communication (ICCPEIC) (pp. 0358-0363). IEEE.
 • [3] Bulut, N., Kuncan, M., & Horoz, S. (2018, August). Türkiye’de Güneş Enerjisinin Kullanım Alanaları ve Siirt Güneş Enerji Potansiyeli. Ahtamara 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmlar Kongresi Tam Metin Kitabı. Gevaş, Van (pp. 1315-1319).
 • [4] Kandilli, İ., Minaz, M.R., Kuncan, M., & Kuncan, F. (2017, October). Güneş Enerjisiyle Arabalarda Soğutma ve Isıtma Sisteminin Tasarımı. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) (pp. 365-370).
 • [5] Ayım-Otu, B., Kuncan, M., Horoz, S. (2019). Research on Renewable Energy (Solar) in Ghana. Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu, Siirt.
 • [6] Kandilli, İ., Karakaş, E., & Kuncan, M.(2017). Solar Powered Boat Design. 8. International Advanced Technologies Symposium, Elazığ.
 • [7] http://www.yegm.gov.tr/anasayfa.aspx. (ziyaret tarihi: 08.01.2020).
 • [8] http://gunesenerjisi.uzerine.com/index.jsp?objid=663, (ziyaret tarihi: 28.01.2020).
 • [9] https://muhendistan.com/fotovoltaik-sistemler-nedir/, (ziyaret tarihi: 29.01.2020).
 • [10] https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes, (ziyaret tarihi: 08.01.2020).
 • [11] http://www.yegm.gov.tr/MyCalculator/ ,(ziyaret tarihi: 08.01.2020).
 • [12] http://www.yegm.gov.tr/MyCalculator/pages/72.aspx, (ziyaret Tarihi: 29.01.2020).
 • [13] https://batman.ktb.gov.tr/TR-56576/cografya.html, (ziyaret Tarihi: 29.01.2020).
 • [14]Aksangör, N.N. (2019). Ankara Şartlarında Bir Fotovoltaik Sistemin PVsyst Programı Yardımı İle Performans Analizi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • [15] Saraswat, R. (2016, July). Comparative performance evaluation of solar PV modules from different manufacturers in India by using PVsyst. In 2016 IEEE 1st International Conference on Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems (ICPEICES) (pp. 1-3). IEEE.
 • [16] Soualmia, A., & Chenni, R. (2016, November). Modeling and simulation of 15MW grid-connected photovoltaic system using PVsyst software. In 2016 International Renewable and Sustainable Energy Conference (IRSEC) (pp. 702-705). IEEE.
 • [17] https://akhisarmyo.mcbu.edu.tr/db_images/file/gunes-enerjisi-1-1283TR.pdf, (ziyaret tarihi: 29.01.2020).
 • [18] Sharma, S., Kurian, C. P., & Paragond, L. S. (2018, March). Solar PV system design using PVsyst: a case study of an academic Institute. In 2018 International Conference on Control, Power, Communication and Computing Technologies (ICCPCCT) (pp. 123-128). IEEE.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4133-4344
Author: Eyüp AKCAN
Institution: SIIRT UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9749-0418
Author: Melih KUNCAN (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8046-6465
Author: Mehmet Recep MİNAZ
Institution: SIIRT UNIVERSITY
Country: Turkey


Thanks Bu makalenin yazarları, verilen destekten dolayı Siirt Üniversitesi Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Laboratuvar çalışanlarına teşekkür ederler.
Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Akcan, E , Kuncan, M , Mi̇naz, M . (2020). PVsyst Yazılımı İle 30 Kw Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemin Modellenmesi ve Simülasyonu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 248-261 . DOI: 10.31590/ejosat.685909