Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 338 - 346 2020-04-15

Uçak Sistemlerinin SCADA İle Modellenmesi

Furkan İŞBİLEN [1] , Mehmet KONAR [2]


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, meydana gelen uçak kazaların temel sebepleri arasında, sistem faktörü yerine daha çok insan kaynaklı faktörler gelmektedir. İnsan kaynaklı faktörler, uçuş güvenliğini ciddi bir şekilde etkilemektedir. Uçuş güvenliği sadece uçuş boyunca değil, aynı zamanda uçuş öncesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle hava araçlarının yerden geçirdiği süre boyunca gerekli tedbirlerin en üst düzeyde alınması gerekmektedir. Bu çalışmada hava araçlarının, harici güç ünitesinin ve Stall uyarı sistemlerinin Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ile tasarımı yapılmıştır. Uçakların yerde bakım ve zorunlu hizmetleri yerine getirme süreçleri boyunca kullanılan harici güç ünitesinin aktif ve deaktif edilmesi esnasında gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin kontrolünün SCADA ile sağlanması ele amaçlanmıştır. Uçuş boyunca, uçuş güvenliğini önemli derecede belirleyen sistemlerden biri olan Stall uyarı sisteminde ise SCADA ile tasarımı da yapılmıştır. Böylece uçuş güvenliğini etkileyen iki sistemin tasarım modellemesi yapılarak, meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek için alternatif bir yaklaşım sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, SCADA yazılımının kullanıcılar tarafından erişim kolaylığı ve görsel ikaz yöntemi sayesinde havacılıkta insana bağlı meydana gelen iş kazalarına karşı iş güvenliğini arttıracak alternatif bir çözüm yöntemi olduğunu göstermiştir.
Stall Uyarı Sistemi, SCADA, Uçaklar, Harici Güç Ünitesi
 • [1] M. Konar, F. Işbilen, (2018) Uçaklarin External Power Uni̇tesi̇ni̇n Scada İle Entegrasyonu, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, pp.1-5, [2] Konar, M., Işbilen, F., (2018). Hava Araçlarinda SCADA Kontrollü Stall Uyarı Sistemini Tasarımı. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey
 • [3] Hull, D.G., 2007. Fundamentals of Airplanes Mechanics, Springer, Berlin.
 • [4] TTS Integrated Training System, 2011. Module 13 Aircraft Aerodynamics, Structures and Systems for EASA part- 66. Licence Category A, B l and B 2.
 • [5] JP AVIONICS, (2009). External Power Unit for General Aviation Aircraft. (http://www.jp-avionics.com/downloads/JP-Avionics%20-%20EPU%20user.pdf), (Erişim Tarihi: Ocak 2020)
 • [6] Zalovcik, J., (1952). Summary of Stall-Warning Devices, Natinal Advisory Committee for Aeronautics, Technical Note 2676
 • [7] Harima, K., (2000). The Introductory course of Sequence Control Learning Guide, Japonya, JICA Publications.
 • [8] Skybrary, (2017).Stall Warning Systems. (https://www.skybrary.aero/index.php/Stall_Warning_Systems), (Erişim Tarihi: Kasım 2019).
 • [9] Etkin, B., (1972). Dynamics of Atmospheric Flight, Wiley, New York, 201-211s.
 • [10] NASA, (1994). Development and Certification of A New Stall Warning And Avoidance System. (: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19850006198.pdf), (Erişim Tarihi: Ocak 2020).
 • [11] NASA, (1952). Stall Warning Devices. (https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930083830.pdf) , (Erişim Tarihi: Ocak 2020)
 • [12] Temel, R., (2014). Hücum Açısı (http://sirramazantemel.blogspot.com/2014/10/hucum-acisi.html), (Erişim tarihi: Ocak 2020)
 • [13] Gracey, W., (1958). Summury of Methods of Measuring Angle of Attacks on Aircraft, NASA Technical Reports, (NACA-TN-4351)
 • [14] Bruce, R., (2004). Aircraft Maintenance. SAE International, United State, 166 pp.
 • [15] Airbus, (2005). Aircraft Maintenance Manuel Chapter 24, Airbus S.A.S,Blagnac,
 • [16] Jeff, D., (2005). Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Introduction.USA: Pacific Northwest National Laboratory Grainger Lecture Series for the University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • [17] Stuart, A., (2009). The Instrumentation, Systems, and Automation Society; 4th edition. USA: International Society of Automation
 • [18] Rajesh, M., Vikrant, V., (2016). PLCs & SCADA Theory and Practice.New Delhi: Laxmi Publications Pvt. Ltd.
 • [19] İşbilen, F., (2019). PLC Ladder ve Scada Yazılımı. (https://gofile.io/?c=zeHYRq).(Erişim Tarihi: Ocak 2020).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9749-0194
Author: Furkan İŞBİLEN
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9317-1196
Author: Mehmet KONAR (Primary Author)
Institution: Erciyes Üniversitesi Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA İşbi̇len, F , Konar, M . (2020). Uçak Sistemlerinin SCADA İle Modellenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 338-346 . DOI: 10.31590/ejosat.686048