Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 359 - 367 2020-04-15

Siirt İli Tillo Tabiat Parkı’nın Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi

Arzu ALTUNTAŞ [1]


Yaşam koşullarının giderek zorlaşması insanların rekreasyon ihtiyaçlarının artmasının en önemli sebeplerinden biri olarak sayılmaktadır. Özellikle şehirlerde yaşayan kişiler, bu ihtiyaçlarını giderebilmek için kısa süreli de olsa yakın çevrelerindeki doğal alanları tercih etme eğilimindedirler. Bu nedenle özellikle kent içinde ve kent yakın çevresinde bulunan mesire alanları, kent ormanları ve tabiat parkları en çok ziyaret edilen doğal alanlar arasında yer almaktadır. Kent içinde ve yakın çevresinde bulunan doğal alanlar insanlara hem dinlenme ve manzara izleme imkanları sunmakta ve hem de alanın özelliklerine göre piknik yapma, kuş gözlemciliği, fotoğrafçılık, dağcılık, kaya tırmanışı gibi farklı aktivitelerin yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu tür rekreasyonel aktivitelerde, alanın sahip olduğu özellikler ve kullanıcı memnuniyeti ziyaret sıklığı ile yoğunluğunu etkilemekte, kişilerin alan seçimlerinde yol gösterici olmaktadır. Bir alanın doğal özellikleri ya da alanda yapılabilecek aktivite sayısı ne kadar fazlaysa o alanın kullanıcı sayısı da o oranda artmaktadır. Çoğu durumda ise insanlar yaşadıkları yere en yakın olan alanı tercih etme eğilimi göstermektedir. Bu çalışmada Siirt ili Tillo ilçesinde yer alan Tillo Tabiat Parkı kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tillo Tabiat Parkı, Siirt ilinde yer alan ve 2014 yılında ilan edilen tek tabiat parkı olup kent merkezine yaklaşık olarak 9 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çalışma amacına göre arazi gözlemleri ve literatür taraması yapılmış; yöre halkına uygulanan anket sonuçları istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Çıkan sonuçlara göre yöre halkı Tillo Tabiat Parkı’ndan genel anlamda memnuniyet duymaktadır. Park yöre halkı tarafından özellikle hafta sonu akşam saatlerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Alanın uzun süreli güneş ışığına maruz kalması ve gölgeleme ihtiyacının fazla olması gibi sebepler ise parkın kullanımını sınırlandıran etmenler olarak tespit edilmiştir.
Tabiat Parkı, Rekreasyon, Kullanıcı Memnuniyeti, Siirt, Tillo Tabiat Parkı
 • Akten, M. (2003). Isparta İlindeki Bazı Rekreasyon Alanlarının Mevcut Potansiyellerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, 115- 132 s., ISSN: 1302-7085, Isparta.
 • Akten, S., Gül, A., Akten, M. (2012). Korunan Doğal Alanlarda Kullanılabilecek Ziyaretçi Yönetim Modelleri ve Karşılaştırılması. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Sayı: 13(1): 57-65, Isparta.
 • Altuntaş, A. (2018). Doğal Alanların Korunması: Tillo Tabiat Parkı Örneği. Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, ISBN: 978-605-9504-17-1, 310-320 s, Diyarbakır.
 • Anonim, (1983). 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu. Resmi Gazete, Sayı: 18132. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2873.pdf (Erişim tarihi: 15.08.2018).
 • Anonim. (1986). Milli Parklar Yönetmeliği. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5413&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch (Erişim tarihi: 15.08.2018).
 • Anonim, (2013). Mesire Yerleri Yönetmeliği. Resmi Gazete, Sayı: 28578. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130305-9.htm (Erişim tarihi: 15.08.2018).
 • Anonim, (2015). Tillo Tabiat Parkı Gelişme Planı. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Siirt Şube Müdürlüğü, 125 s., Siirt.
 • Belkayalı, N, Kesimoğlu, M.D. (2015). The Stakeholders’ Point of View About the Impact of Recreational and Tourism Activities on Natural Protected Area: A Case Study From Kure Mountains National Park, Turkey. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29(6), 1092-1103.
 • Devesa, M., Laguna, M., Palacios, A. (2010). The Role of Motivation in visitor satisfaction: Empiricial Evidence in Rural Tourism. Tourism Management, 31 (4): 547-552. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, (2018). Türkiye’nin Korunan Alanları. Ankara.
 • Fletcher, D., Feltcher, H. (2003). Manageable Predictors of Park Visitor Satisfaction: Maintenance and Personnel. Journal of Park and Recreation Administration, 21(1): 21-37.
 • Kurum, E., Odabaş, A., (1991). Ankara Kenti İçin Bir Rekreasyon Potansiyeli Beynam Ormanı” “2000’li Yıllar İçin Ankara Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi Ne Olmalıdır? Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Sayı: 91-2, Ankara.
 • Manning, R., Lime, D., Hof, M. (1996). Social Carrying Capacity of Natural Areas: Theory and Application in the US National Parks. Natural Areas Journal, 16 (2): 118-127.
 • Öztürk, S., Umdu, D.Ç., Pişkin, Y., Hüsam, A. (2017). Ulugöl Tabiat Parkı Ziyaretçi Memnuniyeti. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı: 3, 160-167 s.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), (2017). Siirt ili nüfus verileri. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (Erişim tarihi: 15.08.2018).
 • Türk Dil Kurumu, (2018). Rekreasyon. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b73e29c353e07.03832022 (Erişim tarihi: 15.08.2018).
 • Türker, N., Öztürk, S. (2013). Perceptions of Residents Towards The Impacts of Tourism in the Küre Mountains National Park, International Journal of Business and Social Science, 4(2): 45-56.
 • Yılmaz, H., Karaşah, B., Erdoğan Yüksel, E., (2009). Gülez Yöntemine Göre Kafkasör Kent Ormanının Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Sayı: 10(1), 53-61 s., Artvin.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1258-3875
Author: Arzu ALTUNTAŞ (Primary Author)
Institution: Siirt Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Altuntaş, A . (2020). Siirt İli Tillo Tabiat Parkı’nın Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 359-367 . DOI: 10.31590/ejosat.690258