Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 454 - 464 2020-04-15

Tam Ölçekli Yanal Yükleme Testinin Sayısal Modellemesi

Gizem MISIR [1] , Mustafa LAMAN [2]


Limanlar, ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığında çok önemli yapılardır. Aynı zamanda bu yapılar, nakliye ve dağıtım hizmetleri sağlayarak, ülke ekonomisi ve ticaret kapasitesi üzerinde de kritik bir konumdadır. Liman yapısı tasarımında, yapının hizmet ömrü boyunca stabilitesini ve dayanımını mufaza etmesi oldukça önemlidir. Bu tip yapıların tasarımında, rüzgar ve dalga yükleri ile gemi yanaşması ve bağlanması sırasında ortaya çıkan etkilerin neden olduğu yanal yükler, dikey yüklere kıyasla çok daha önemli olabilmektedir. Liman yapısı temel sisteminin tasarımı ve performansı, hizmet yükleri dikkate alınarak tam ölçekli saha testleri ile araştırılmalıdır. Bu çalışmanın amacı da, Akdeniz'de Mersin Uluslararası Liman İnşaatı bölgesinde tam ölçekli saha yükleme testleri ile çelik boru kazıklarının yanal yük altındaki performansının incelenmesidir. Tekil bir test kazığı, tam ölçekli yanal yükleme düzeneği ile 4 yükleme-boşaltma çevrimi altında, proje yükünün 2 katına kadar yüklenmiştir. Ayrıca gerçek yanal yük-deplasman davranışını simüle etmek için Plaxis 3D sonlu elemanlar yazılımı kullanılmıştır. Sayısal modelden elde edilen analiz sonuçlarının, yükleme testinden elde edilen kazık yanal yük-deplasman davranışını başarılı bir şekilde yansıttığı gözlemlenmiştir
Tam Ölçekli Deney, Yanal Yüklü Kazık, Plaxis 3D, Liman İnşaatı
 • ASTM D 3966-07. (2007). Standard test methods for deep foundations under lateral load. ASTM Committee D18 on Soil and Rock and are the direct responsibility of Subcommittee D18.11 on Deep Foundations 2007.
 • Brinch-Hansen, J. (1961). The ultimate resistance of rigid piles against transversal forces. Geoteknisk Institute (The Danish Geotechnical Institute), 12, 5-9.
 • Broms, B.B. (1964). Lateral resistance of piles in cohesionless soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 90 (3), 123-156.
 • Brown D. A., Morrison C. and Reese L. C. (1988). Lateral Load Behavior of Pile Group in Sand. Journal of Geotechnical Engineering. Vol. 114, Issue 11.
 • Das, B. M. (2007). Principles of foundation engineering, adapted ınternational student edition. Thomson Canada Limited.
 • Uncuoglu E. and Laman, M. (2012). Numerical modelling of short pile behavior subjected to lateral load. European Journal of Environmental and Civil Engineering. Volume 16, 2012 - Issue 2. Pages 204-235.
 • Gowthaman S. and Nasvi M.C.M. (2017). 2D and 3D numerical simulation of load-settlement behaviour of axially loaded pile foundations. American Journal of Civil Engineering and Architecture, Vol. 5, No. 5, 187-195. DOI:10.12691/ajcea-5-5-2
 • Lozovyi S. and Zahoruiko E. (2012). Plaxis simulation of static pile tests and determination of reaction piles ınfluence. Scientific and Technical Journal: New Technologies in Construction, 23-24(1-2):68-73.
 • Misir G. and Laman M. (2019). Numerical Analysis of Laterally Loaded Battered Rigid Piles. Technical journal of Turkish Chamber of Civil Engineers. 30 (5). pages 9507-9531
 • Plaxis 3D. (2013). Reference Manual. Delft University of Technology & Plaxis b.v. The Netherlands.
 • Poulos, H. G. and Davis, E. H. (1980). Pile foundation analysis and design. Wiley, New York.
 • Reese, L. C., Cox, W. R. and Koop, F. D. (1974). Analysis of laterally loaded piles in sand. Paper No, OTC 2080, Proceedings, Fifth Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas.
 • Rollins K. M., Lane J. D. and Gerber T. M. (2005). Measured and Computed Lateral Response of a Pile Group in Sand. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Vol. 131, Issue 1
 • Ruesta P. F. and Townsend F. C. (1997). Evaluation of Laterally Loaded Pile Group at Roosevelt Bridge. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Vol. 123, Issue 12.
 • Said I., Gennaro, V. De and Frank, R. (2009). Axisymmetric finite element analysis of pile loading tests. Computers and Geotechnics, 36, 6–19.
 • TS 1900-1. 2006. Methods of Testing Soils for Civil Engineering Purposes in the Laboratory: Part 1: Determination of physical properties. Turkish Standard.
 • TS 1900-2. 2006. Methods of Testing Soils for Civil Engineering Purposes in the Laboratory: Part 2: Determination of mechanical properties. Turkish Standard.
 • TS 5744. 2013. Determination of bearing capacity of soils in-situ by plate loading test. Turkish Standard.
 • Yi, L. (2004). Finite element study on static pile load testing. MSc. Thesis, University of Singapore.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2649-0381
Author: Gizem MISIR (Primary Author)
Institution: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü, Karaman
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2914-7738
Author: Mustafa LAMAN
Institution: PERFORM MÜHENDİSLİK
Country: Turkey


Thanks Mersin Port Development Construction of New Container Berth and Civil Infrastructure Project presented in this paper was carried out with the support of Bektaşoglu Kulak Construction. We gratefully thank the site manager Mehmet Fatih YALDIZ and construction manager Şenol KARAKAYALI for their contributions.
Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Mısır, G , Laman, M . (2020). Tam Ölçekli Yanal Yükleme Testinin Sayısal Modellemesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 454-464 . DOI: 10.31590/ejosat.695194