Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 895 - 904 2020-04-15

Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtma Çamurları ve Bertaraf Uygulamaları

Mert YÜKSEKDAĞ [1] , Semir GÖKPINAR [2] , Bekir YELMEN [3]


Atıksu arıtma tesisleri (AAT) inden nihai çamurun yok edilmesi AAT’lerinin başlıca sorunları olup Avrupa Atıksu Standartları Mevzuatında belirtilen hususlar doğrultusunda, çamurun içerisindeki patojen, organiklerin %75’inin bertaraf edilmesi zorunludur. AAT’lerinden nihai çamur ek tesisler yapılarak yok edilerek elektrik enerjisi elde edilebilir. Bu çalışmada AAT’lerinden nihai çamurun yok edilmesi, AAT’leri açısından uygulanabilir yöntemler, buna bağlı örnekler ve bir tesisin yıllık proses değerleri incelenmiştir.
Atıksu arıtma tesisi, Çamur bertaraf yöntemleri, Biyogaz, Ceyhan
 • [1] Buonocore, E., Mellino, S., De Angelis, G., Liu, G., & Ulgiati, S. (2018). Life cycle assessment indicators of urban wastewater and sewage sludge treatment. Ecological indicators, 94, 13-23.
 • [2] Molinos-Senante, M., Sala-Garrido, R., & Iftimi, A. (2018). Energy intensity modeling for wastewater treatment technologies. Science of the Total Environment, 630, 1565-1572.
 • [3] Özyazıcı M A, Özyazıcı G (2012). Arıtma Çamurunun Toprağın Bazı Temel Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilim Dergisi, 27(2): 101-109.
 • [4] Rojas, J., & Zhelev, T. (2012). Energy efficiency optimisation of wastewater treatment: Study of ATAD. Computers & Chemical Engineering, 38, 52-63.
 • [5] WERF. (2011). Energy Management. Alexandria, VA: Water Environment Research Foundation.
 • [6] Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Değişik Amaçlarla Kullanımının Araştırılması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [7] Gomez, A., Bernal, M.P. and ROIG, A., (2002). Growth of Ornamental Plants in Two Composts Prepared from Agroindustrial Wastes. Biores.Technol. 83, 81–87.
 • [8] Logan, B. E. (2005). Simultaneous wastewater treatment and biplogical electricity generation. Water Science and Technology, 52 (1-2), 31-37.
 • [9] İRDEMEZ, Ş., YILMAZ, A. E., & ANLATICI, E. Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Termal Kurutma-Yakma Prosesi ile Uzaklaştırılmasında Arıtma Verimi–Enerji İlişkisinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4), 65-73.
 • [10] Lee, K. M., Griffith, P., Farrell, J. B., & Eralp, A. E. (1987). Conversion of municipal sludge to oil. Journal (Water Pollution Control Federation), 884-889.
 • [11] http://www.osbuk.org/atiksu.aspleri, R., 2000. Çevre Biyoteknolojisi. Değişim Yayınları, Adapazarı.
 • [12] Liu, Y., Li, J., Guo, W., Ngo, H. H., Hu, J., & Gao, M. T. (2018). Use of magnetic powder to effectively improve the performance of sequencing batch reactors (SBRs) in municipal wastewater treatment. Bioresource technology, 248, 135-139.
 • [13] Tchobanoglous, G., Burton, F. L., & Stensel, H. D. (1991). Wastewater engineering. Management, 7, 1-4.
 • [14] Arceivala, S. J. (1981). Wastewater treatment and disposal: engineering and ecology in pollution control.
 • [15] Gazete, R. (2004). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karar, 8289.
 • [16] Spinoza, L. ve Vesilind P.A., 2001. Sludge into Biosolids: Processing, Disposal and Utilization, IWA Publishing, United Kingdom.
 • [17] Ünlü, A. ve Tunç, M.S.,2007.Elazığ kenti atıksu arıtma tesisi çamur işleme birimlerininişletiminin değerlendirilmesi. Fırat Ü.Fen ve Mühendislik Bilimi Dergisi, 19(1), 53-60.
 • [18] OSBÜK-Atıksu, 2007. Atiksu arıtımının esasları, Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurulusu resmi web sitesi, Eylül 2007.
 • [19] Filibeli, A. (1998) Arıtma çamurlarının işlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları No:225, ISBN 975-441-117-4, 1-25 / 71-100.
 • [20] Tchobanoglous, G., Burton, F.L. and Stensel, H.D., 2003. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, Mc Graw Hill Press, New York U.S.
 • [21] Sopper, W.E., 1989. Utilisation of Sewage Sludge in the United States for Mine and Reclamation. Alternative Uses for Sewage Sludge Conference Proceedings.U.K. 5-7 September 1989, 21-40.
 • [22] Palabıyık, H., Çevre Sorunu Olarak Kentsel Katı Atıklar (Çöpler) ve Entegre Katı Atık Yönetimi, Türk İdare Dergisi, 70(420):45-64,1998, Ankara.
 • [23] Aksu, T, (2008). Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde Oluşan Çamurun Bertaraf Stratejilerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • [24] Boztoprak, H. (2014). Görüntü işleme teknikleri ve yapay zeka yöntemleri kullanarak atık su arıtmada performans analizlerinin incelenmesi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2419-9021
Author: Mert YÜKSEKDAĞ (Primary Author)
Institution: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1509-6036
Author: Semir GÖKPINAR
Institution: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7655-530X
Author: Bekir YELMEN
Institution: Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Yüksekdağ, M , Gökpınar, S , Yelmen, B . (2020). Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtma Çamurları ve Bertaraf Uygulamaları. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 895-904 . DOI: 10.31590/ejosat.699952