Year 2014, Volume 1 , Issue 3, Pages 84 - 91 2014-12-28

Bakü Hava Kirlenmesinde SO2’nin Rolü ve Meteorolojik Olaylarla İlişkisinin Araştırılması

Sukru Dursun [1] , İlahe İBRAHİMOVA [2]


Bu çalışmada, Bakü Şehir Merkezinde havada bulunan ve hava kirliliğini oluşturan başlıca kirleticilerden kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonlarının meteorolojik faktörlerle ilişkisi araştırılmıştır. Tezde Bakü merkezinde bulunan ölçüm istasyonlarından Temmuz – 2012 ve Mart – 2013 tarihleri arasındaki sürede derlenen günlük örneklerle gerçekleştirilmiştir. Örneklerde kükürt dioksit analizleri yapılmış, elde edilen konsantrasyon değerleri ile meteorolojik veriler arasındaki ilişkiler istatistik yöntemlerle araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Bakü Şehir Merkezinde seçilen kirletici konsantrasyonları ile meteorolojik faktörlerden sıcaklık, nem, basınç, yağış ve rüzgâr arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.
1; Hava Kirliliği, 2;Meteorolojik Faktörler, 3; Kükürt Dioksit, 4; İstatistik, 5; Bakü
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Sukru Dursun

Author: İlahe İBRAHİMOVA

Dates

Publication Date : December 28, 2014

APA Dursun, S , İBRAHİMOVA, İ . (2014). Bakü Hava Kirlenmesinde SO2’nin Rolü ve Meteorolojik Olaylarla İlişkisinin Araştırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 1 (3) , 84-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/5381/73009