Year 2014, Volume 1 , Issue 3, Pages 100 - 105 2014-12-28

Yapıların Enerji Kimlik Belgeleri Üzerine Değerlendirmeler

Sadık ÖNAL [1]


Özet

Dünya çapında binaların inşaat, işletme ve bakımları için yıllık birincil enerji tüketimleri yaklaşık % 30-40 olarak değerlendirilmektedir. Bu enerjinin büyük bir kısmı tek başına inşaat faaliyetlerinde tüketilmektedir. Konutlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de binaların büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu oranın fazla olmasına paralel şekilde konutlar da bina sektöründe büyük bir enerji tüketim oranına sahiptir. Tüm bu sebeplerle binalarda enerji verimliliği konusu konutların diğer binalara oranla (ofisler, fabrikalar, alışveriş mağazaları vb.) daha fazla enerji verimliliği konusunda incelenmektedir. Bu çalışmada, yapıların enerji performansının tespit edilebilmesi amacıyla, inşa edilmiş farklı tipoloji ve alana sahip konutların enerji performanslarının tespit edilmesi ve karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmada Antalya ili Korkuteli ilçesinde farklı mahallerde (toplam altı mahalle) inşa edilmiş yirmi adet binanın enerji performansları yorumlanmıştır. Farklı bölge ve konumda inşa edilmiş olan yapıların enerji performanslarının değişkenlikleri Bina Enerji Performans Programı (BEP-TR) ile değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Binalarda Enerji Performansı, Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Verimliliği, Bina Enerji Performansı Programı (BEP-TR).

Binalarda Enerji Performansı;Enerji Kimlik Belgesi;Enerji Verimliliği;Bina Enerji Performansı Programı (BEP-TR)
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Sadık ÖNAL

Dates

Publication Date : December 28, 2014

APA ÖNAL, S . (2014). Yapıların Enerji Kimlik Belgeleri Üzerine Değerlendirmeler. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 1 (3) , 100-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/5381/73011