Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 112 - 118 2020-08-31

Use of Gephi Applied Network Analysis for Selection Criteria of Refrigeration System Components
Soğutma Sistemi Elemanlarının Seçim Kriterleri İçin Gephi Uygulamalı Ağ Analizi Kullanımı

Bayram KILIÇ [1] , Emre ARABACI [2]


Connections between live or non-living node points and these node points are referred to as networks. The objects are directly or indirectly connected to each other by means of networks. Network analysis methods, especially social network analysis, are used in many social sciences. The aim of this study is to investigate the usability of network applied analysis for selection criteria of refrigeration system elements. In this respect, the study is one of the first studies in the use of network analysis in the energy field of engineering. It is perhaps the first study. Data sets were analyzed using Gephi package program. As a result of this study, selection criteria of refrigeration system elements are visualized by Gephi network analysis.
Canlı ya da cansız düğüm noktaları ile bu düğüm noktaları arasındaki bağlantılar ağ olarak ifade edilmektedir. Nesneler doğrudan ya da dolaylı olarak birbirleri ile ağlar vasıtasıyla bağlıdırlar. Ağ analiz metotları özellikle de sosyal ağ analizi birçok sosyal bilim alanında kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, soğutma sistemi elemanlarının seçim kriterleri için Gephi uygulamalı ağ analizinin kullanılabilirliğinin incelenmesidir. Bu açıdan yapılan çalışma, ağ analizinin mühendisliğin enerji alanında kullanımında ilk çalışmalardan olmaktadır. Veri setleri Gephi paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, soğutma sistemi elemanlarının seçim kriterleri Gephi uygulamalı ağ analizi ile görselleştirilmiştir.
 • Çelik, S. Investigation of Conflicts in the World by Social Network Analysis, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, vol. 14(52), pp. 236-254, 2019.
 • Gençer, M. Sosyal Ağ Analizi Yöntemlerine Bir Bakış. Yıldız Social Science Review, pp. 19-34, 2017.
 • Ağcasulu, H. Sosyal Bilimlerde İlişkileri İnceleyen Bir Yöntem: Sosyal Ağ Analizi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 22, pp. 1915-1933, 2018.
 • Al, U. Sezen, U. and Soydal, İ. The Evaluation of Scientific Publications of Hacettepe University Using Social Network Analysis Method, Journal of Faculty of Letters, vol. 29(1), pp. 53-71, 2012.
 • Gülpınar, V. Yapay Sinir Ağları ve Sosyal Ağ Analizi Yardımı ile Türk Telekomünikasyon Piyasasında Müşteri Kaybı Analizi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, vol. 34(1), pp. 331-350, 2013.
 • Ataman, F. and Çelik, H.E. Visualizing The Intellectual Structure: A Bibliometric Analysis Based On Van Yüzüncü Yıl University, Journal of the Institute of Natural & Applied Sciences, vol. 23(1), pp. 34-47, 2018.
 • Gürsakal, N. Sosyal ağ analizi. Bursa: Dora Yayınları, 2009.
 • David K. and Yang, S. Social Network Analysis. Londra, Sage Publications, 2008.
 • Kolaczyk, E.D. Statistical Analysis of Network Data Methods and Models. Boston, Springer, 2009.
 • Lewis, T.G. Network Science: Theory and Applications. New Jersey, John Wiley& Sons, Inc., 2009.
 • Scott, J. and Carrington, P. The SAGE Handbook of Social Network Analysis. (J. Scott & P. Carrington, Eds.). London: SAGE Publications, 2012.
 • Hanneman, R.A. and Riddle, M. Concepts and Measures for Basic Network Analysis. In J. Scott & P. J. Carrington (Eds.), The SAGE Handbook of Social Network Analysis (pp. 340-369). London: SAGE Publications, 2012.
 • Scott, J. Social Network Analysis: A Handbook. Sage Publications, London, 2000.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8577-1845
Author: Bayram KILIÇ (Primary Author)
Institution: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6219-7246
Author: Emre ARABACI
Institution: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

APA Kılıç, B , Arabacı, E . (2020). Use of Gephi Applied Network Analysis for Selection Criteria of Refrigeration System Components . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (19) , 112-118 . DOI: 10.31590/ejosat.703434