Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 138 - 144 2020-08-31

Sulama kanalları üzerine inşa edilen hidroelektrik santrallerin işletilmesi üzerine bir çalışma
A study on operation of hydroelectric power plants constructed on irrigation canal

Cengiz KOÇ [1]


Son yıllarda, ülkemizde sulama kanalları üzerindeki düşülerden yararlanarak inşa edilen kanal Hidroelektrik Santralleri ve sulama hizmetlerinin birlikte işletilmesi oldukça önemlidir. Bazı sulama şebekelerinde inşa edilen sulama kanalları hem sulama hem de enerji üretimi için kullanılmaktadır. Bu nedenle, inşa edilen sulama kanalının verimli sulama hizmeti ve enerji üretimi için birlikte işletilmesi önemlidir. Bu çalışmada, Devlet Su İşleri ve özel şirketler tarafından sulama şebekeleriyle birlikte işletilen Hidroelektrik Santraller incelenmiştir. Sulama ve Hidroelektrik Santralin birlikte işletimesinde karşılaşılan teknik, çevresel ve yönetsel sorunlar analiz edilmiş, sürdürülebilir sulama ve hidroelektrik santral işletmesi için uygun çözüm önerileri sunulmuştur. Sonuç olarak, kanal ve sulama şebekeleri üzerine inşa edilen Hidroelektrik Santraller çevre ile uyumlu olarak verimli bir şekilde işletilmelidir. Ancak, sulama hizmetleri ve hidroelektrik santraller birlikte uyum içinde işletilmezse, çevre, işletme ve bakım, yönetim, izleme ve değerlendirme sorunlarına yol açacaktır. Hidroelektrik üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sulamada su kaynaklarını daha verimli kullanmak için işletme sürecinde ortaya çıkan bu sorunlara kalıcı ve etkin çözümler bulmak çok önemlidir.

Nowadays, it is very important to co-operate of irrigation services and canal Hydroelectric Power Plants built by taking advantage of the drops on the irrigation canals. Irrigation canals in some irrigation schemes serve both irrigation and energy production. Therefore, it is important that the built canal is operated together for optimum irrigation service and energy production. In this study, Hydroelectric Power Plants constructed integrated with irrigation schemes in recent years by private companies and State Hydraulic Works in Turkey were examined. Technical, environmental and management problems encountered in the co-operation of Irrigation and Hydroelectric Power Plants were analyzed, and suitable solutions were offered for sustainable irrigation services and Hydroelectric Power Plant operation. Hydroelectric Power Plants built on canal of irrigation schemes should be operated in harmony with the environment and sustainably. But, if irrigation channels and hydroelectric power plants do not work together in harmony, they will cause important problems in terms of environment, operation and maintenance, administrative, monitoring and evaluation. To ensure the sustainability of hydroelectric power generation and to use existing water resources more efficiently for irrigation activities, it is very important to find permanent and effective solutions to these problems that arise while operating these systems.

 • Brown, A., S. Müller, & Z. Dobrotková. (2011). Renewable energy markets and prospects by technology. Paris: International Energy Agency (IEA)/OECD.
 • Cap-Net. (2008) Performance and Capacity of River Basin Organizations, Cross-case Comparation of four available at: RBOs” http://cap-net.org/sites/cap-netorg/files/RBO %20 performance.doc.2008.
 • DSI (State Hydraulic Works) (2015). Hydroelectric energy generation in Turkey. Accessed May 23, 2015. http://www.DSI.gov.tr/english/ser vice/enerjie.htm.
 • IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2011). Special report renewable energy sources and climate change mitigation. Working Group III-Mitigation of Climate Change, IPCC.
 • Kingsford, R.T. (2000) Ecological impacts of dams, water diversions and river management on floodplain wetlands in Australia”. Austral Ecology, Volume 25, Issue 2: 109-127.
 • Koç, C. (2011). Co-operation of irrigation and canal hydropower plants. 2nd Istanbul International Water Forum. May 3–5, Istanbul, Theme 3, Side activity, 5. Session (May 5, 2011) Kağıthane Hall, Turkey.
 • Koç, C. (2012). Problems and solutions related to hydroelectric power plants constructed on the Buyuk Menderes and the West Mediterranean Basin”. Energy Sources. Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 34 (15), 1416–1425.
 • Koç, C. (2015). A study on the role and importance of irrigation management in integrated river basin management. Environ Monit Assess. 187:488.
 • Koç, C. (2017). A study on importance and role of irrigation and hydropower plant operation in integrated river basin management. Computational Water, Energy, and Environmental Engineering 6:1– 10.
 • Koç, C. (2018). Entegre Havza Yönetiminde Su Kaynaklarını Modern Yöntemler ile Ölçme, İzleme ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması. European Journal of Science and Technology. No. 14, pp. 222-227.
 • Koç, C., & Bayazıt, Y. (2015). A study on assessment financing of irrigation schemes. Irrigation and Drainage, ISSN 1531-0361. Volume 64, Issue 4, 535-545.
 • Koç, C., Özdemir, K., Fayrap, A. (2010). Entegre Nehir Havza Yönetiminde Sulama İşletme Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Üzerine Büyük Menderes Havzasında Yürütülen Bir Çalışma”. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 27–29 Mayıs, Kahraman Maraş, Bildiriler Kitabı, 187–200, 2010
 • Koç, C., Y. Bayazıt, & R. Bakış. (2016). A study on determining the hydropower potential of Çine Dam in Turkey. Computer Water, Energy Environment Engineering 5:79–85.
 • Larinier, M. (2008). Fish passage experience at small-scale hydro-electric power plants in France”. In: Hydrobiologia, 609.1, pp. 97–108, 2008
 • Malmqvist, B., and Rundle, S. (2002). Threats to the running water ecosystems of the world”. Environ. Conserv. 29:134–153, 2002
 • Sekercioglu, C.H., Anderson, S., Akcay, E., Bilgin, R., Can, Ö.E., Semiz, G., Tavsanoğlu, Ç., Yokes, M.B., Soyumert, A., İpekdal, K., Sağlam, İ.K., Yücel, M., & Dalfes, N. (2010).Turkey's globally important biodiversity in crisis. Biol Conserv., 144(12):2752–69, 2010
 • SHERPA. (2010). Hydropower and environment—technical and operational procedures to better integrate small hydropower plants in the environment”. Intelligent energy for Europe and small hydropower energy efficiency campaign action (SHERPA). Italy: APER; p. 23,
 • TMMOB (Union of Chamber of Turkish Architects Engineers). (2011).The report on hydropower projects”, 〈www.tmmob.org.tr/resimler/ekler/682384b57- 999789_ek.pdf〉; 2011 [accessed 15.11.2011].
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7310-073X
Author: Cengiz KOÇ (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

APA Koç, C . (2020). Sulama kanalları üzerine inşa edilen hidroelektrik santrallerin işletilmesi üzerine bir çalışma . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (19) , 138-144 . DOI: 10.31590/ejosat.707084