Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 623 - 632 2020-08-31

The Effect of Mass, Line Production on Furniture Design – Production Process and Modular Furniture
Seri, Bant Üretimin Mobilya Tasarım - Üretim Sürecine Etkisi Ve Modüler Mobilya

Yaprak ÖZEL [1] , Berna KAYACAN [2]


Providing the bond between space and user in daily life, furnitures form an irrevocable element both functional and aesthetical. Looking at the first furniture productions, they are seen as a component interfered with only to fulfill the needs. With changing needs and development of material uses, furnitures start to take shape and improve. The next phase they appear as time-taking hand made products produced by masterful experts. In this phase furniture is worth as ornaments passing down from generation to generation seen in spaces of kings, nobles and royals. It symbolizes social status and economical power. The owners prefer to display rather than to use.
The process of furniture design and production comes off from appealing to certain groups with industrial revolution and mass production line, and become a production that can be reached by all people. Effecting many production ways in many fields, steam power developed in industrial revolution process and mass production line also effected furniture production process, which are so far produced only by manual labour. With this production method, methods of modular and mass production are developed. The necessity to improve new designs proper to new method emerged, thus created diversity in not only the quality, but also in form. Also new materials proper to this new production method are developed. Another gain of the new production method is producing standardized products. The user’s expectation of equipment in narrowed and limited spaces parallel to standardized movement created by mass production system, meets in modular furniture solutions and comes up as flexible and transformable solutions. In this paper, mass - line production method, formation of modules and modular furniture concept, module concept, design principles in modular systems and contributions of modular furniture solutions to interior space are discussed in historical process.

Mobilyalar, günlük hayatın içinde mekân ile kullanıcının bağını sağlarken, gerek işlevsel olarak gerek estetik olarak vazgeçilmez bir unsur oluşturmaktadır. İlk mobilya üretimlerine bakıldığında sadece ihtiyacın giderilmesi için ilişilen bir öğe olarak görülmektedir. Değişen ihtiyaçlar geliştirilen malzeme kullanımları ile mobilya biçimlenmeye ve gelişmeye başlamıştır. Sonraki aşamada işinin ehli ustalarca tek tek elle uzun sürelerde üretilebilen ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aşamada mobilya Kralların, asillerin veya soyluların iç mekânlarında görülebilen nesilden nesile aktarılan bir çeşit zinet eşyası değerindedir. Toplumsal statü ve ekonomik gücün bir sembolü görevindedir. Sahip olan kişiler bile çoğunlukla kullanmak yerine sergilemeyi tercih ettikleri görülmektedir. Mobilya tasarım ve üretim süreci, sadece belirli kesimlerin kullanımına hitap edebilecek bir olgu olmaktan sanayi devrimi ve seri bant üretimi ile çıkmış herkese her kesime ulaşabilir birer ürün haline gelmiştir. Sanayi devrimi sürecinde gelişen buhar gücü ve fabrikalar ile ortaya çıkan seri bant üretim sistemi, birçok alandaki üretim yöntemlerini etkilediği gibi, o güne kadar yalnızca el işçiliği ile üretilen mobilyaların üretim şeklini de etkilemiştir. Bu üretim yöntemi ile modüler ve çoklu üretim metotları geliştirilmiştir. Yeni yönteme uygun tasarımlar yapılması gerekliliği ortaya çıkmış dolayısıyla da yeni ürünlerin hem kalitesinde hem biçimlerinde farklılıklar yaratmıştır. Ayrıca bu yeni üretim yöntemine uygun yeni malzemelerde geliştirilmiştir. Üretim yöntemin bir diğer kazanımı ise standarat ürün üretilebilmesidir. Seri üretim sisteminin getirdiği standardizasyon hareketine paralel olarak kullanıcının daralmış ve sınırlı mekanındaki donatı beklentisi; modüler mobilya çözümlerinde buluşmuş esnek dönüşebilir çözümler olarak karşımıza çıkmıştır. Bu makalede; tarihsel süreç içinde seri- bant üretim yöntemi, modül ve modüler mobilya kavramının oluşumu, modül kavramı, modüler sistemlerde tasarım prensipleri, modüler mobilya çözümlerinin iç mekana katkıları ele alınmaktadır.
 • Boyla, O., 2016. Mobilya Tarihi. http://www.youblisher.com/p/589306-Mobilya-Tarihi-ekitaplarim-tr-gg/ (E.T.: 04.04.2016)
 • Eroyan, A., 2012. Thonet Yurtdışında İlk Kez Koleksiyon Tarafından Üretilecek, http://www.mimarizm.com/haberler/thonet-yurtdisinda-ilk-kez-koleksiyon-tarafindan-uretilecek_117243?PageNo=3 (E.T.: 17.05.2020)
 • Fiell, C. ve Fiell, P., 2011. Industrial Design A-Z, Taschen, 576, Köln.
 • Hadi, İ., 2013. İmre Hadi’ye ait (Güz yarıyılı) Mobilya ve Mekansal Donanım Tasarımı Ders Notları (İstanbul Ticaret Üniversitesi) (80 sayfa) İstanbul.
 • Hasol ,D., 2010. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, 11.Baskı, Yem Yayın, 330, İstanbul.
 • Kayacan, B., 2017. Montajı Kullanıcı Tarafından Yapılan Mobilyaların Bir Kavram Olarak Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 66, İstanbul.
 • McGovern, S. M. ve Gupta, S. M., 2011. The Disassembly Line Balancing and Modeling, Mc Graw Hill, 373.
 • Müller, W. ve Vogel, G., 2012. Mimarlık Atlası, 1. Cilt, 1.Baskı, Yem Yayın, 17, İstanbul.
 • Schneiderman, D., 2011. Furniture as Prefabricator, Design Principles And Practices, An International Journal, vol:4,no:6
 • Saydan, R., 2004. 1900’lerin İlk Yıllarında Ford - General Motors Rekabeti (Üretim ve Pazarlama Anlayışının Karşılaştırılması), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7 Sayı 11, 153-159.
 • Url-1: http://arsenalofvenice.weebly.com/from-craft-production-to-industrial-production.html (E.T.: 29.12.2016)
 • Url-2: https://media.timetoast.com/timelines/industrial-design-history (E.T.:18.05.2020)
 • Url-3: https://www.diezoffice.com/stories/kitt-for-hay/ (E.T.:18.05.2020)
 • Url-4: https://www.dezeen.com/2010/03/30/offset-by-giorgio-biscaro-design-studio/ (E.T.:18.05.2020)
 • Url-5: https://www.hermanmiller.com/products/workspaces/desks/eames-desks-and-storage-units/ (E.T.:07.01.2016)
 • Url-6: https://www.architonic.com/en/product/vitra-marshmallow-sofa/1003364 (E.T.:18.05.2020)
 • Url-7: https://www.vitra.com/en-un/product/marshmallow-sofa (E.T.:18.05.2020)
 • Url-8: https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=1174 (E.T.:18.05.2020)
 • Url-9: https://shop.noguchi.org/products/noguchi-black-prismatic-table?_pos=2&_sid=a60ffa524&_ss=r (E.T.:18.05.2020)
 • Url-10: https://www.vertigohome.us/products/vitra-white-prismatic-table-by-isamu-noguchi (E.T.:18.05.2020)
 • Url-11: https://www.hermanmiller.com/products/seating/lounge-seating/chadwick-modular-seating/ (E.T.:17.05.2020)
 • Url-12: https://moroso.it/prodotti/do-lo-rez-divani/?lang=en (E.T.:18.05.2020)
 • Url-13: http://homeklondike.site/2017/03/23/do-lo-rez-hand-tufted-3d-rug-from-100-new-zealand-wool/ (E.T.:18.05.2020)
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6439-4817
Author: Yaprak ÖZEL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0941-486X
Author: Berna KAYACAN
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

APA Özel, Y , Kayacan, B . (2020). Seri, Bant Üretimin Mobilya Tasarım - Üretim Sürecine Etkisi Ve Modüler Mobilya . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (19) , 623-632 . DOI: 10.31590/ejosat.742261