Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 803 - 808 2020-08-31

Lentinula edodes Ekstraktının Sıçan Karaciğer Dokusu Üzerine İnflamatuar ve Apoptotik Etkisinin Değerlendirilmesi

Özlem COŞKUN [1] , Ozlem OZTOPUZ [2] , Başak BÜYÜK [3]


Shiitake mantarı Uzak Doğu ülkelerinde binlerce yıldır gıda ve ilaç olarak yetiştirilip kullanılmaktadır. Günümüzde dünya çapında en fazla tüketilen ikinci mantar türüdür. Dünya genelinde 100,000 veya daha fazla mantar türünün 100'den fazlasının toksik olduğu tahmin edilmektedir. Mantarlar, dünyanın pek çok yerinde değerli bir gıda maddesidir, ancak bazı türleri insanlarda zararlı etkilere neden olabilir, bazı durumlarda potansiyel olarak ölümcül olabilir. Son yıllarda mantar zehirlenmesi ile ilişkili kabul edilen klinik sendromların kapsamı genişlemiştir. Shiitake mantar türünün toksik etkisi konusunda çok az araştırmaya rastlanmış olup, konuyla ilgili bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu mantar türü yenilebilir, ancak bazı kişilerde küçük yan etkiler veya alerjik reaksiyonlar görülebilir. Literatürde shiitakeye bağlı toksikodermi ve shiitake dermatit vakaları bildirilmiştir. Shiitake mantar sporları alerjik reaksiyonlara neden olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızın amacı sıçanlara farklı dozda uygulanan shiitake mantarının karaciğer üzerine toksik etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada sıçanlara farklı dozlarda (düşük ve yüksek dozda) uygulanan Shiitake mantar ekstraktının karaciğere etkisi; TNF-α (inflamatuar belirteç), Bax, Bcl-2’nin (apoptotik belirteç) ekspresyon değişimleri incelenerek ve histopatolojik analizleri yapılarak değerlendirildi. Gruplara ait Bax, Bcl-2, TNF-α ekspresyon düzeyleri incelendiğinde Bax ekspresyon seviyesinde düşük doz ile kontrol grubu karşılaştırıldığında anlamlı bir düşüş izlendi (p <0,05). Bcl-2 ekspresyon seviyesinde kontrol grubu ve yüksek doz grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir düşüş izlendi (p <0,05). TNF-α ekspresyon seviyesinde yüksek doz ve kontrol grubu karşılaştırıldığında yine anlamlı bir düşüş izlendi (p <0,05). Histopatolojik olarak gruplarda hidropik dejenerasyon ve sinüzoidal dilatasyon parametreleri değerlendirildi. Hidropik dejenerasyon ve sinüzoidal dilatasyon düşük dozda ve yüksek dozda, kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p = 0,0 ve p = 0,021). Gruplara ait H&E boyama sonrasında Shiitake mantar ekstraktının doza bağlı olarak yapısal değişikliklerde hafif derecede artış saptanmıştır. Literatürde Lentinula edodes ekstraktının ishal ve deri döküntüsü gibi hafif yan etkilere yol açtığı, 1 hafta boyunca 50 mg/gün büyük dozlarda bile akut toksik olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamıştır. Sonuç olarak çalışmamızda shiitake mantarı uygulanan dozlarda sıçan karaciğer dokusuna gerek apoptotik belirteçlerin ekspresyonu bakımından gerekse histopatolojik olarak zararlı etki göstermemiştir.
Lentinula edodes, TNF-α, Bcl-2, Bax, Karaciğer
 • 1. Sarıkürkçü, C., S,D Karslı, M,H, Solak ve M, Harmandar, (2004). Muğla Yöresi Yenilebilir Mantar EkstraktlarınınAntioksidant Aktivitelerinin Belirlenmesi.Türkiye 8, Gıda Kongresi. 26- 28 Mayıs 2004. Bursa, s, 57.
 • 2. Karmali, A., (2008). SOD Activity, Cytochrome P-450, Cytochrome P-450 Reductase and Secondary Metabolites – Chemical and Biological Properties in Mushroom Nutrition. International Mycotherapy Institute. Page 9-11.
 • 3. Yu, S., Weaver, V., Martin, K., & Cantorna, M. T. (2009). The effects of whole mushrooms during inflammation. BMC immunology, 10(1), 1-13.
 • 4. Hobbs, C, (2000). Medicinal value of Lentinus edodes (Berk,) Sing, (Agaricomycetideae). A literature review, International Journal of Medicinal Mushrooms, 2(4).
 • 5. Nguyen, A, H,, Gonzaga, M, I,, Lim, V, M, Adler, M, J,, Mitkov, M, V, &Cappel, M, A, (2017). Clinical features of shiitake dermatitis: a systematic review. International journal of dermatology. 56(6), 610-616.
 • 6. Rahman, T., & Choudhury, M.,B.,K. (2012). Shiitake mushroom: a tool of medicine. Bangladesh Journal of Medical Biochemistry. 5(1), 24-32.
 • 7. Arıcı, S, (2008). Toksik hepatit. Pamukkale Tıp Dergisi. (2), 113-119.
 • 8. Bioulac-Sage, P, A, U, L, E, T, T, E,, &Balabaud, C, (2009). Toxic and drug-induced disorders of the liver, In Surgical Pathology of the GI Tract, Liver, Biliary Tract, and Pancreas (pp, 1059-1086).
 • 9. Hall, J, E, (2013). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 12th Edition, Nobel Tıp Kitapevleri/Elsevıer, İstanbul/London.
 • 10. Kojima, H., Akaki, J., Nakajima, S., Kamei, K.,&Tamesada, M., (2010). Structural analysis of glycogen-like polysaccharides having macrophage-activating activity in extracts of Lentinula edodes mycelia, Journal of natural medicines, 64(1), 16.
 • 11. Akamatsu, S., Watanabe, A., Tamesada, M., Nakamura, R., Hayashi, S, Kodama, D,&Yagi, K., (2004). Hepatoprotective effect of extracts from Lentinus edodes mycelia on dimethylnitrosamine-induced liver injury. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 27(12), 1957-1960.
 • 12. Watanabe, A., Kobayashi, M., Hayashi, S,, Kodama, D., Isoda, K., Kondoh, M,&Yagi, K. (2006). Protection against D-galactosamine-induced acute liver injury by oral administration of extracts from Lentinus edodes mycelia. Biologica land Pharmaceutical Bulletin, 29(8), 1651-1654.
 • 13. Sacu, D., & Bildik, A, (2009). Deneysel Olarak Fibrosarkoma Oluşturulan Ratların Serumlarında İnterlökin 6 (IL-6) ve Tümör Nekrosis Faktör-∝(TNF-∝) Düzeylerinin Belirlenmesi.
 • 14. Feghali, C, A., & Wright, T, M., (1997). Cytokines in acute and chronic inflammation, Front Biosci. 2(1), d12-d26.
 • 15. Jaeschke, H,, Gores, G, J., Cederbaum, A, I., Hinson, J, A,, Pessayre, D.,&Lemasters, J,J., (2002). Mechanisms of hepatotoxicity, Toxicological sciences, 65(2), 166-176.
 • 16. Liu, Q, (2009). Role of cytokines in the pathophysiology of acute-on-chronic liver failure. Blood purification. 28(4), 331-341.
 • 17. Steuerwald, N. M., Foureau, D. M., Norton, H. J., Zhou, J., Parsons, J. C., Chalasani, N., ... & Stolz, A. (2013). Profiles of serum cytokines in acute drug-induced liver injury and their prognostic significance. PLoS One, 8(12), e81974.
 • 18. Lull, C., Wichers, H, J., & Savelkoul, H, F, (2005). Antiinflammatory and immunomodulating properties of fungal metabolites. Mediators of inflammation. 2005(2), 63-80.
 • 19. Grotto, D., Bueno, D, C, R., de Almeida Ramos, G, K,, da Costa, S, R., Spim, S, R, V., &Gerenutti, M, (2016). Assessment of the safety of the shiitake culinary-medicinal mushroom, lentinus edodes (agaricomycetes), in rats: Biochemical, hematological, and antioxidative parameters. International journal of medicinal mushrooms. 18(10).
 • 20. Yu, S., Weaver, V., Martin, K.,&Cantorna, M,T., (2009). The effects of whole mushrooms during inflammation. BMC immunology. 10(1), 12.
 • 21. Wasser, S. P, (2005). Shiitake (Lentinus edodes). Encyclopedia of dietary supplements. 653-664.
 • 22. Kitzberger, C, S, G., SmâniaJr, A., Pedrosa, R, C.,&Ferreira, S, R, S, (2007). Antioxidant and antimicrobial activities of shiitake (Lentinula edodes) extractsobtained by organic solvents and supercritical fluids. Journal of food engineering. 80(2), 631-638.
 • 23. Vasser, S, P., &Weis, A, L., (1997). Medicinal Mushrooms: Lentinus Edodes (Berk,) Sing; Shiitake Mushroom, Peledfus Publishing House.
 • 24. Handayani,D, Meyer, B., Chen, J., Brown, S., Mitchell, T., &Huang, X, F, (2014). A high-dose shiitake mushroom increases hepatic accumulation of triacylglycerol in rats fed a high-fat diet: underlying mechanism. Nutrients. 6(2), 650-662.
 • 25. Chandra, L, C., Smith, B, J., Clarke, S, L., Marlow, D., D’Offay, J.,M,&Kuvibidila, S,.R. (2011). Differential effects of shiitake-and white buton mushroom-supplemented diets on hepatic steatosis in C57BL/6 mice. Food and chemical toxicology. 49(12), 3074-3080.
 • 26. Sasidharan, S., Aravindran, S., Latha, L, Y., Vijenthi, R., Saravanan, D.,&Amutha, S. (2010). Invitro antioxidant activity and hepatoprotective effects of Lentinula edodes against paracetamol-induced hepatotoxicity. Molecules. 15(6), 4478-4489.
 • 27. Rahman, T., &Choudhury, M,.B.,K. (2012). Shiitake mushroom: a tool of medicine. Bangladesh Journal of Medical Biochemistry. 5(1), 24-32.
 • 28. Smith, J., Rowan, N., &Sullivan, R, (2002). Medicinal mushrooms: their therapeutic properties and current medical usage with special emphasis on cancer treatments (p, 256). London: Cancer Research UK.
 • 29. Öztürk, C., (2001). Sitokinler, Mersin Univ Tıp Fak Derg, 2(4), 523-528.
 • 30. Vilcek, J., (2008). First demonstration of the role of TNF in the pathogenesis of disease. The Journal of Immunology. 181(1), 5-6.
 • 31. Çayakar, A., (2018). Nedir Bu Tümör Nekrozis Faktör Alfa?, Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine. 3(2), 67-76.
 • 32. Bircan, S., Çandır, Ö., Kapucuoğlu, N., &Başpınar, Ş., (2005). Bazal Hücreli Karsinom ve Çevre Nontümoral Epidermiste p53, bcl-2, bax Ekspresyonu.
 • 33. Ramdial, P, K., Madaree, A., Reddy, R., &Chetty, R., (2000). bcl‐2 protein expression in aggressive and non‐aggressive basal cell carcinomas, Journal of cutaneous pathology.27(6), 283-291.
 • 34. Ortiz, A., Justo, P., Sanz, A., Lorz, C.,&Egido, J., (2003). Targeting apoptosis in acute tubular injury. Biochemical pharmacology. 66(8), 1589-1594.
 • 35. Adams, J. M., &Cory, S. (2001). Life-or-death decisions by the Bcl-2 protein family. Trends in biochemical sciences. 26(1), 61-66.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0741-5001
Author: Özlem COŞKUN (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1373-6311
Author: Ozlem OZTOPUZ
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1817-2241
Author: Başak BÜYÜK
Institution: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

APA Coşkun, Ö , Oztopuz, O , Büyük, B . (2020). Lentinula edodes Ekstraktının Sıçan Karaciğer Dokusu Üzerine İnflamatuar ve Apoptotik Etkisinin Değerlendirilmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (19) , 803-808 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/54511/762597