Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 42 - 49 2020-12-31

İnşaat Sektöründe Kalite Faktörünün Performans Endekslerine Etkisinin Kazanılmış Değer Analizi (KDA) ile Ölçülmesi

Mehmet Nurettin UĞURAL [1] , Çağrı ŞAHİN [2]


Proje yönetiminin en önemli işlevlerinden biri, projenin zaman ve maliyet olarak takibi ve kontrolüdür. Ancak günümüz inşaat sektörü rekabet koşullarında müşteri memnuniyeti, kalite odaklı ölçülmektedir. Bu noktada sektörde müşterinin kalite anlamında yapılan işi görebildiği ve değerlendirdiği son nokta ince inşaat işleri olduğundan, her ne kadar imalatlar bitti denilse de teslimatlarda üst yönetimin veya müşterinin beğenmediği ve düzeltilmesini istediği birçok ilave işler çıkmaktadır. Son anda yapılması istenilen düzeltme ve proje dışı işler, önemli bir zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle aynı bölgede birbirine benzer üç ayrı konut projesine (A, B ve C projeleri) ait ince inşaat işlerinin dokuz farklı imalat kalemine Kazanılmış Değer Analizi (KDA) uygulanmış, zaman ve maliyet parametreleri hesaplanmıştır. Daha sonra her bir imalat için teslimat aşamasında müşteri beklentilerini sağlamak ve hedeflenen kaliteyi yakalamak adına harcanan ilave maliyet ve süreleri hesaba katılarak yeniden KDA uygulanarak süre ve maliyet endekslerinin değişimleri hesaplanmıştır. 1. ve 2. analiz sonuçlarına göre her üç projede ele alınan kümülatif zaman ve maliyet endekslerine bakıldığında A projesinin takvim başarı endeksi (SPI) değerinde %4, maliyet başarı endeksi (CPI) değerinde %10, B projesinin SPI değerinde %2, CPI değerinde %9, C projesinin ise SPI değerinde %2, CPI değerinde %6 oranında azalma görülmektedir. Yani üç projede de maliyet ve zaman olarak artış gözlenmiştir. Yine 1. ve 2. KDA sonuçlarına göre imalat düzeyinde SPI değerleri kıyaslandığında en fazla süre kaybına neden olan imalatın %5’lik düşüşle alçı sıva imalatı, imalat düzeyinde CPI değerleri kıyaslandığında ise en fazla maliyet kaybına neden olan imalatın %16’lık düşüşle dış cephe kaplama imalatı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışmada, sadece bütçe ve zaman unsurlarını hesaba katan KDA’ya kalite faktörünün de dâhil edilmesiyle performans endekslerinde oluşacak değişim incelenmiştir. Kalite faktörünün KDA’ya eklenmesiyle proje ve imalat düzeyi performans endekslerinde düşüş (yani maliyette ve sürede artış) olduğu görülmüştür.
Proje Yönetimi, Kazanılmış Değer Analizi, İnşaat Sektörü, Kalite
 • Aydın, M. K. (2014). “İnşaat Projelerinde Kalite Yönetimi Uygulamaları, Erişim Tarihi”, 01.09.2019. http://www.mustafakemalaydin.com/wp-content/uploads/2014/08/Insaat_Projelerinde_Kalite_Yonetimi_Uygulamalari.pdf.
 • Bahar M., (2008). “Hizmet Alımı Tipli Sözleşmelerde Kazanılmış Değer Analizi Modeli ve Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Eırgash, M. A., Toğan, V., & Kazaz, A. (2017). “Application of Earned Value-Based Metrics to Enhance the Performance Measurement of Engineering Project Management”, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(ICOCEE 2017 Özel Sayı), 431-439.
 • Gupta, R. (2014). “Earned Value Management System”, International Journal of Emerging Engineering Research and Technology, 2/4, 160-165.
 • Gürbüzer A. (2010). “Kazanılmış Değer Analizi Metodunun Bir Tersane Projesine Uygulanması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hanna, A. S. (2011). “Using the Earned Value Management System to Improve Electrical Project Control”, Journal of Construction Engineering and Management, 138(3), 449-457.
 • ISO 9000:2000: Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Terimler ve Sözlük
 • Kaplan O. (2012). “Proje Yönetiminde Maliyetlerin Minimizasyonu ve İnşaat Sektöründe Uygulanması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karaman, A. E., Son, S. (2018). “Kazanılmış Değer Analizi ile İnşaat Projelerinin Performans Değerlendirmesi”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 20(1), 287-295.
 • Khamidi, M.F., Khan, W.A., Idrus, A. (2011). “The cost monitoring of construction projects through earned value analysis”, 2011 International Conference on Economics and Finance Research IPEDR, 4, IACSIT Press, Singapore.
 • Koçak S. (2018). “İnşaat Projelerinde Kazanılmış Değer Analizi ile Primavera P6 Destekli Maliyet Kontrolü ve Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kwon, O., Kim, S., Paek, J., and Eom, S. (2008). “Application of earned value in Korean construction industry – a case study”, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 7, 69 – 76.
 • Nkiwane, N. H., Meyer, W. G., & Steyn, H. (2016). “The Use of Earned Value Management for Initiating Directive Project Control Decisions: A Case Study”, South African Journal of Industrial Engineering, 27(1), 192-203.
 • Shaik, M. M., Devanand, R., & Harsha, H. N. (2014). “An Analysis on Resource Planning, Cost Estimation & Tracking of Project by Earned Value Management”, International Journal of Engineering & Innovative Technology, 4(4), 42-48.
 • Susanty, A., Pekerti, A. L., & Sari, D. P. (2016). “Analisis Kinerja Proyek Pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II Dengan Menggunakan Earned Value Analysis (Eva) Dan Project Evaluation Review Technique (Pert)”, J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri, 11(2), 61-72.
 • Urgilés, P., Claver, J., & Sebastián, M. A. (2019). “Analysis of the Earned Value Management and Earned Schedule Techniques in Complex Hydroelectric Power Production Projects: Cost and Time Forecast”. Complexity. https://doi.org/10.1155/2019/3190830, alındığı tarih:20.06.2019.
 • Waris, M., Khamidi, M. F., & Idrus, A. (2012). “The Cost Monitoring of Construction Projects through Earned Value Analysis”, Journal of Construction Engineering and Project Management, 2(4), 42-45.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8037-7603
Author: Mehmet Nurettin UĞURAL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0030-9310
Author: Çağrı ŞAHİN
Institution: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Uğural, M , Şahi̇n, Ç . (2020). İnşaat Sektöründe Kalite Faktörünün Performans Endekslerine Etkisinin Kazanılmış Değer Analizi (KDA) ile Ölçülmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 42-49 . DOI: 10.31590/ejosat.727794