Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 50 - 55 2020-12-31

Scanning the Industry 4.0 Ecosystem in Turkey: Digitization and Innovation Studies
Türkiye'de Endüstri 4.0 Ekosisteminin Taranması: Dijitalleşme ve Inovasyon Çalışmaları

Muhammet ARUCU [1]


Recent technological developments and innovations accross the world has led to significant increases in industrial productivity since the beginning of the industrial revolutions. Steam-powered factories in the 19th century started mass production in the early twentieth century, and in the 1970s the industry became automated. In the following years, the industrial sector has further developed, with advances of industrial technology, particularly information technology, mobile communications and e-commerce. By the end of the Industry 3.0 revolution, which was the period of electronics and informatics (1970-2000), digital technologies, intelligent robots, large database, internet of objects, cloud system composed the industrial revolution of today (industry 4.0 or digital transformation). In this way, it is ensured that the value chains are integrated to each other in production and as a result, high efficiency is achieved with low production costs and increased production. Therefore, countries have been able to gain global competitive advantage by increasing their growth rate with increasing investment. In our country's industry, it is aimed to provide that production, quality and efficiency are increased by cyber physical systems developed with industry 4.0, creating common data, design and production bases. In order to ensure positive results from these studies, relevant ministries have prepared industry strategy documents. In this study, industrial and technological activities carried out in the digital transformation process in Turkey were examined.
Dünya genelinde teknolojideki son gelişmeler ve yenilikler endüstriyel devrimlerin başlamasından bu yana endüstriyel üretkenlikte önemli artışlara yol açmıştır. 19. yüzyılda buharla çalışan fabrikaların 20. yüzyılın başlarında seri üretime başlamasıyla 1970’ lerde endüstri otomatik işlevsellik kazanmıştır. Takip eden yıllarda, sanayinin sektörünün gelişimi özellikle bilgi teknolojisi, mobil iletişim ve e-ticaret olmak üzere endüstriyel alanlarda kullanılan teknolojilerin daha ileri bir noktaya gelmesiyle artmıştır. 1970-2000 yılları arasında etkin olan elektronik ve bilişim dönemi olarak bilinene Endüstri 3.0 devriminin sonlanmasıyla, dijital teknolojiler, akıllı robotlar, büyük veri tabanı, nesnelerin interneti, bulut sistemi günümüzün endüstriyel devrimini yani endüstri 4.0 çağını başlatmıştır. Bu şekilde değer zincirlerinin üretimde birbirleriyle bütünleşmesi sağlanarak düşük üretim maliyetleri ve artan üretim ile yüksek verimlilik elde edilir. Bunun doğal bir sonucu olarak dünya genelindeki ülkeler, artan yatırımlarla büyüme oranlarını artırarak küresel rekabet avantajına sahip olmuşlardır. Türkiye endüstrisinde, endüstri 4.0 ile geliştirilen siber fiziksel sistemler ile üretim, kalite ve verimliliğin artırılmasıyla ortak veri, tasarım ve üretim üsleri oluşturulması ana hedef noktası olmuştur. Bu çalışmalardan pozitif sonuçlar elde etmek için ilgili bakanlıklar endüstri stratejisi belgeleri oluşturmuşlardır. Bu çalışmanın en temel amacı ülkemizde dijital dönüşüm sürecinde gerçekleştirilen endüstriyel ve teknolojik faaliyetleri incelemektir.
 • [1]. Rojko, A. (2017). Industry 4.0 concept: background and overview. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 11(5), 77-90.
 • [2]. Özdoğan, O. (2017). Endüstri 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları. Pusula.
 • [3]. Bauernhansl, T. (2016). WGP-Standpunkt Industrie 4.0. WGP, Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik.
 • [4]. Nagy, J., Oláh, J., Erdei, E., Máté, D., & Popp, J. (2018). The role and impact of industry 4.0 and the internet of things on the business strategy of the value chain—The case of Hungary. Sustainability, 10(10), 3491.
 • [5]. Ustundag, A., & Cevikcan, E. (2017). Industry 4.0: managing the digital transformation. Springer
 • [6]. Deloitte, S. (2016). Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı.
 • [7]. Alper Can, İnovasyon Ekosistemi & Endüstri 4.0’a Geçiş, https://medium.com Nov 9, 2017. access date: 07.05.2020
 • [8]. Möller, D. P. (2016). Digital manufacturing/industry 4.0. In Guide to Computing Fundamentals in Cyber-Physical Systems (pp. 307 375). Springer, Cham.
 • [9]. Tuğçe Aslan, Kozan Demircan, Özlem Ayaz Arda, Endüstri 4.0 Neden Önemli ve Türkiye’de Nasıl Uygulanmalı?, Harvard Business Review Türkiye, 2018. https://hbrturkiye.com/blog/endustri-4-0-neden-onemli-ve-turkiye-de-nasil-uygulanmali access date: 07.05.2020
 • [10]. BAĞCI, E. (2018). Endüstri 4.0: Yeni Üretim Tarzını Anlamak. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(24), 122-146.
 • [11]. Sniderman, B., Mahto, M., & Cotteleer, M. J. (2016). Industry 4.0 and manufacturing ecosystems: Exploring the world of connected enterprises. Deloitte Consulting.
 • [12]. Büyükkalayci, G., & Karaca, H. M. (2019). Pazarlama 4.0: Nesnelerin Interneti. Third Sector Social Economic Review, 54(1), 463-477.
 • [13]. Ulusoy, G., Kılıç, K., Özlü, E., Altekin, F. T., Çatay, B., Budak, E., ... & Varandi, S. (2017). Sanayide Dijitalleşme Stratejileri Çalıştayı-Taslak rapor.
 • [14]. Nadir Elibol, Industry Period (4.0) And The Ministry Of Customs And Trade(Turkey), Gümrük ve Ticaret Dergisi, 9, 2017
 • [15]. Tecim, V., & Tarhan, C. (2020). Turkey’s Industry 4.0 Adventure: Dream or Realization. KnE Social Sciences, 426-437.
 • [16]. Bilim, S., & Bakanlığı, T. (2015). Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015-2018.
 • [17]. Aytuğ, H. K. (2011). Küresel Rekabetin Işletmelerin Üretim Ve Istihdam Yapisi Üzerindeki Etkileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(2), 45-77.
 • [18]. Kiliç, S., & Alkan, R. M. (2018). Dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye değerlendirmeleri. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 29-49.
 • [19]. Genç, S. (2018). Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye. Sosyoekonomi, 26.
 • [20]. Bulut, E., & Akçaci, T. (2017). Endüstri 4.0 ve inovasyon göstergeleri kapsaminda türkiye analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(7), 55-77.
 • [21]. Industry, T., & Business Association. (2017). Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği. TÜSİAD.
 • [22]. TUSIAD, R. (2016). Türkiye ‘nin Küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0 Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi.
 • [23]. MÜSİAD-Müstakil Sanayici ve Işadamlari Derneği, Endüstri 4.0 ve Geleceğin Lojistiği, 2017 Lojistik Sektör Raporu, Istanbul, Kasim 2017 978-605-4383-56-6
 • [24]. Bakanlığı, K. (2013). Onuncu kalkınma planı (2014-2018).
 • [25]. Strateji, T. C., & Başkanlığı, B. (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023).
 • [26]. Bakanliği, T. K. (2014). İmalat Sanayinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2014). Yayın No: KB. 2913 – ÖİK: 750, Ankara.
 • [27]. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/stratejik-planlar access date: 07.05.2020
 • [28]. Endüstri 4.0 Yolunda Türkiye'de Endüstri 4.0'ın Rehberi Olmak ve Endüstri 4.0 Yolunda: Dijital Fabrikalar, http://www.siemens.com.tr/dijitalfabrikalar access date: 07.05.2020
 • [29]. Türkiye’nin Endüstri 4.0 Platformu, https://www.endustri40.com/endustri-4-0-surecinde-neredeyiz/ access date: 07.05.2020
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7620-9044
Author: Muhammet ARUCU (Primary Author)
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Arucu, M . (2020). Scanning the Industry 4.0 Ecosystem in Turkey: Digitization and Innovation Studies . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 50-55 . DOI: 10.31590/ejosat.733659