Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 472 - 478 2020-12-31

2 Boyutlu Platform Oyunların Tarihsel Gelişimi ve Günümüz Platform Oyunlarında Kullanılan Dijital İllüstrasyonların Çözümlenmesi

Semih DELİL [1]


Platform oyunları geçmişten günümüze en çok tercih edilen video oyun türlerinden biridir. Türün oynanabilirliği ve renkliliği hedef kitlesi video oyunları olan kullanıcılar tarafından çoğu zaman tercih sebebidir. Bu tercihin en önemli aktörlerinden birisi dijital illüstrasyon sanatının kullanılmış olmasıdır. İllüstrasyon sanatı türün arayüzlerinin gelişip halen popüler olmasına sebep olan etkenlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı satışı üzerinden seçilmiş günümüz platform oyunu örneklerini incelemektir. Ayrıca oyunlardaki dijital illüstrasyon örneklerinin platform oyunlarını nasıl etkilediğine yönelik verileri teknik ve göstergebilim açıdan değerlendirmektir.
Dijital illüstrasyon, platform oyunları, 2 boyutlu platform oyunları, dijital sanat
 • Boutros, Daniel. 2006. A Detailed cross-examination of yesterday and today’s best-selling platform games http://www.gamasutra.com/view/feature/1851/a_detailed_crossexamination_of_. php (Read 13.10.2016)
 • Coleman C. O., 2002 “Digital inking”: how to make perfect line drawings on computers, Institut für Systematische Zoologie, Museum für Naturkunde, Berlin, Germany
 • Çeken B. ve Arslan A. A. İmgelerin Göstergebilimsel Çözümlenmesi “Film Afişi Örneği” Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 2
 • Gümüş Ç., Tengirşen A. 2020, Yetişkinlerin Psikolojik Destek Almasına Yönelik Mobil Uygulama Tasarımı, Social Mentality and Researcher Thinkers Journal
 • Minkkinen T. 2016, Basics of Platform Games, Kajaanin Ammattikorke Akoulu University of Applied Sciences
 • Prot S., McDonald K. A., Anderson C. A., Gentile D. A. 2012 Video Games: Good, Bad, or Other? Department of Psychology, Iowa State University, W112 Lagomarcino Hall, Ames, IA 50011-3180, USA 647–658
 • Qin H. Rau P. P. ve Salvendy 2009 G. Measuring Player Immersion in the Computer Game Narrative, Intl. Journal Of Human–Computer Interaction, 25(2), 107–133, 2009
 • Wiering M., Achten P., Plasmeijer R. 2000. Using Clean for Platform Games, Computing Science Institute, University of Nijmegen
 • Blu-Ray Disc Technology https://www.britannica.com/technology/Blu-ray
 • Metroidvania Meaning Screenrant https://screenrant.com/metroidvania-meaning-definition-explained/
 • National Museum of American History, The Father of the Video Game: The Ralph Baer
 • Nintendo History https://www.nintendo.co.uk/Corporate/Nintendo-History/Nintendo-History-625945.html#1980
 • Prototypes and Electronic Games Video Game History https://www.si.edu/spotlight/the-father-of-the-video-game-the-ralph-baer-prototypes-and-electronic-games/video-game-history
 • Statista Age of US Video Game Player Since 2010 https://www.statista.com/statistics/189582/age-of-us-video-game-players-since-2010/
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0358-2344
Author: Semih DELİL (Primary Author)
Institution: Başkent Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Deli̇l, S . (2020). 2 Boyutlu Platform Oyunların Tarihsel Gelişimi ve Günümüz Platform Oyunlarında Kullanılan Dijital İllüstrasyonların Çözümlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 472-478 . DOI: 10.31590/ejosat.745977